Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển mạnh mẽ, vốn chủ sở hữu không chỉ là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn là tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo dựng niềm tin với các đối tác và ngân hàng.

Trong những năm gần đây, chính sách và môi trường đầu tư tại Việt Nam đã và đang được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn chất lượng cao, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đối mặt với không ít thách thức, bao gồm sự biến động của thị trường tài chính, cạnh tranh ngày càng cao và những thay đổi trong chính sách của nhà nước.

Việc nắm bắt và hiểu rõ về vốn chủ sở hữi sẽ mở ra cánh cửa mới cho các doanh nghiệp trong việc lên kế hoạch và triển khai các chiến lược tài chính, đầu tư hiệu quả, nhất là trong giai đoạn kinh tế Việt Nam đầy biến động như hiện nay.

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu (Owner’s Equity), hay còn gọi là vốn cổ đông (Shareholder Equity – SE), là giá trị ròng của công ty, thể hiện số tiền sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư, các cổ đông, thành viên liên doanh, …. nếu công ty bị giải thể (tất cả tài sản được bán và các khoản nợ đã được trả hết).

Nói một cách đơn giản hơn, đó là phần còn lại của chủ sở hữu sau khi tất cả các nghĩa vụ của công ty được giải quyết.

SE là chỉ số được các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và nhà phân tích quan tâm khi họ xem xét bức tranh tài chính toàn diện của một doanh nghiệp. Chỉ số này hỗ trợ họ trong việc kiểm định chất lượng của các chỉ tiêu tài chính của công ty, mang lại những công cụ cần thiết để họ có thể đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Trong cơ cấu vốn của một doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu và nợ được coi là hai nguồn lực chính.

Vốn chủ sở hữu đại diện cho phần sở hữu mà chủ doanh nghiệp (hoặc các cổ đông) nắm giữ trong công ty, không đi kèm với nghĩa vụ trả lãi hoặc hoàn trả gốc như trong trường hợp của nợ – tiền vay từ các nguồn bên ngoài.

Vốn cổ đông hoạt động như thế nào?

Vốn cổ đông hoạt động dựa trên nguyên tắc “tài sản trừ nợ,” phản ánh giá trị cổ phần của nhà đầu tư trong một công ty. Đây là một chỉ số quan trọng vì nó cho thấy phần giá trị mà các cổ đông sở hữu sau khi tất cả các nợ đã được trừ đi.

Dưới đây là cách vốn cổ đông hoạt động trong một công ty:

 1. Huy động Vốn: Công ty có thể huy động vốn thông qua hai cách chính là phát hành nợ (cho vay hoặc trái phiếu) và vốn cổ phần (bán cổ phiếu). Việc chọn phương thức huy động vốn phụ thuộc vào mục tiêu và điều kiện tài chính của công ty.
 2. Đầu tư vào Tài sản và Dự án: Vốn huy động được sử dụng để mua sắm tài sản, đầu tư vào các dự án mới hoặc tài trợ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày. Điều này giúp công ty mở rộng và phát triển, tạo ra lợi nhuận cho cổ đông.
 3. Lợi Ích của Cổ Đông: Cổ đông sở hữu cổ phiếu trong công ty có quyền lợi từ việc tăng trưởng và lợi nhuận của công ty thông qua cổ tức và giá trị cổ phiếu tăng lên. Họ cũng có quyền bỏ phiếu trong các quyết định quan trọng của công ty và bầu cử hội đồng quản trị.
 4. Tình Hình Tài Chính: Vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể âm hoặc dương. Một giá trị dương cho thấy công ty có đủ tài sản để trang trải các khoản nợ, trong khi giá trị âm có thể là dấu hiệu của sự mất khả năng thanh toán.
 5. Đánh Giá Rủi Ro: Các nhà đầu tư sử dụng thông tin về vốn chủ sở hữu cổ đông cùng với các chỉ số tài chính khác để đánh giá rủi ro và khả năng sinh lời của việc đầu tư vào công ty đó.

Cách tính vốn chủ sở hữu

Trước khi tới với công thức tính vốn chủ sở hữu, hãy cùng Best Tài Chính xem qua bảng tính toán sau:

Bảng cân đối kế toán của CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN3,651,637,630,517
B – TÀI SẢN DÀI HẠN3,587,209,681,302
TỔNG CỘNG TÀI SẢN7,238,847,311,819
NỢ PHẢI TRẢ1,068,586,247,865
Nợ ngắn hạn1,055,193,363,213
Nợ dài hạn13,392,884,652
VỐN CHỦ SỞ HỮU6,170,261,063,954
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN7,238,847,311,819

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (7,238,847,311,819) = VỐN CHỦ SỞ HỮU (6,170,261,063,954) + NỢ PHẢI TRẢ (1,068,586,247,865)

Công thức tính vốn chủ sở hữu của cổ đông thường được biểu thị như sau:

Vốn Chủ Sở Hữu = Tổng Tài Sản − Tổng Nợ

Thông tin này có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán, trong đó cần tuân thủ bốn bước sau:

 1. Xác định tổng tài sản của công ty trên bảng cân đối kế toán trong kỳ.
 2. Xác định tổng nợ phải trả, cần được liệt kê riêng trên bảng cân đối kế toán.
 3. Trừ tổng nợ phải trả khỏi tổng tài sản để có được vốn chủ sở hữu của cổ đông.
 4. Lưu ý rằng tổng tài sản sẽ bằng tổng nợ phải trả và tổng vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra Best Tài Chính cũng nhắc bạn nên chú ý tới LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

Lợi ích cổ đông thiểu số được xem xét và báo cáo một cách cẩn thận trong báo cáo tài chính hợp nhất nhưng không được tính trực tiếp vào công thức cơ bản tính vốn chủ sở hữu vì “nó phản ánh một khía cạnh khác của giá trị sở hữu”, cụ thể là giá trị sở hữu trong các công ty con mà không hoàn toàn thuộc về công ty mẹ.

Công thức “Vốn Chủ Sở Hữu = Tổng Tài Sản − Tổng Nợ” được thiết kế để tính toán giá trị sổ sách tổng thể của vốn chủ sở hữu mà công ty dành cho tất cả cổ đông, không phân biệt cổ đông thiểu số hay cổ đông đa số.

Các thành phần của vốn cổ đông là gì?

Các thành phần của vốn cổ đông bao gồm các yếu tố sau:

Thành PhầnĐịnh nghĩaẢnh hưởng
Vốn Góp cổ đôngSố tiền mà các cổ đông ban đầu đóng góp cho công ty khi họ mua cổ phiếuVốn góp tạo nên cơ sở vốn ban đầu mà trên đó công ty bắt đầu hoạt động và phát triển.
Thu nhập Giữ LạiPhần trăm thu nhập ròng mà công ty quyết định không phân phối cho cổ đông dưới dạng cổ tức.Thu nhập giữ lại được coi là khoản “tiết kiệm” của công ty, thể hiện tổng lợi nhuận tích lũy được công ty giữ lại để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, hoặc trả nợ.

Đây thường là thành phần lớn nhất trong vốn chủ sở hữu của các công ty hoạt động trong nhiều năm, phản ánh khả năng sinh lời và tái đầu tư của công ty.
Cổ Phiếu QuỹCổ phiếu mà công ty đã mua lại từ cổ đôngMua lại cổ phiếu có thể được thực hiện với mục đích tăng giá trị cổ phiếu còn lại bằng cách giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hoặc để sử dụng cho các kế hoạch thưởng cổ phiếu cho nhân viên.

Cổ phiếu quỹ không có quyền bỏ phiếu và không được phân phối cổ tức. Giá trị của cổ phiếu quỹ được ghi nhận trong một tài khoản đối chiếu giảm trừ vốn chủ sở hữu.

Các thành phần này cùng nhau tạo nên vốn chủ sở hữu của cổ đông, thể hiện giá trị ròng của công ty từ góc độ của cổ đông. Vốn chủ sở hữu của cổ đông đóng vai trò như một chỉ số về khả năng tài chính, sức khỏe và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Nếu công ty thanh lý, sau khi hoàn trả tất cả các khoản nợ, số tiền còn lại (nếu có) chính là giá trị mà cổ đông sẽ nhận được, phản ánh qua các thành phần kể trên của vốn chủ sở hữu.

Tầm quan trọng của vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và người lao động

Vốn chủ sở hữu không chỉ là một chỉ số về giá trị tài chính của công ty mà còn phản ánh mức độ cam kết và tin tưởng mà cổ đông đặt vào công ty. Quản lý vốn chủ sở hữu một cách hiệu quả là chìa khóa để đảm bảo sự thành công và tăng trưởng lâu dài của công ty.

1. Đánh giá sức khỏe tài chính của công ty

Một phần quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Nó thể hiện giá trị tài sản ròng của công ty, tức là tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu cao cho thấy công ty có nguồn vốn mạnh mẽ để hoạt động và phát triển.

2. Phản ánh khả năng thanh toán và mức độ rủi ro

 • Đảm bảo an toàn tài chính: Một lượng vốn chủ sở hữu lớn giúp công ty đối phó tốt hơn với những biến động kinh tế và thị trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro phá sản.
 • Đòn bẩy tài chính: Cung cấp khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng cường sinh lời mà không làm tăng quá mức rủi ro phá sản.

3. Tạo động lực và sự tham gia của cổ đông

 • Quyền lợi cổ đông: Vốn chủ sở hữu tạo điều kiện cho cổ đông tham gia vào lợi nhuận của công ty qua cổ tức và tăng giá trị cổ phiếu, thúc đẩy sự cam kết và đầu tư lâu dài từ họ.
 • Quyết định chiến lược: Cổ đông có quyền bỏ phiếu trong các quyết định quan trọng của công ty, từ đó ảnh hưởng đến hướng đi và chiến lược kinh doanh.

4. Cơ sở cho tái đầu tư và tăng trưởng

 • Tái đầu tư: Thu nhập giữ lại, một phần của vốn chủ sở hữu, được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, giúp công ty mở rộng và đổi mới.
 • Tăng trưởng bền vững: Vốn chủ sở hữu cung cấp nguồn lực tài chính cho tăng trưởng bền vững, cho phép công ty tận dụng cơ hội mà không cần vay mượn thêm.

5. Làm tăng uy tín và khả năng vay mượn

 • Uy tín trên thị trường: Một lượng vốn chủ sở hữu đáng kể giúp tăng uy tín của công ty với ngân hàng, nhà đầu tư và các đối tác, làm cho việc vay vốn và huy động nguồn lực tài chính trở nên dễ dàng hơn.
 • Điều kiện vay mượn thuận lợi: Công ty có thể đạt được điều kiện vay mượn tốt hơn với lãi suất thấp hơn do được coi là có rủi ro thấp.

Vốn Chủ Sở Hữu Âm thì như thế nào?

Vốn chủ sở hữu âm xảy ra khi tổng số nợ của một công ty vượt quá tổng số tài sản của nó. Điều này có nghĩa là, trên bảng cân đối kế toán, giá trị tài sản ròng của công ty trở nên âm, điều này thể hiện rằng công ty không có đủ tài sản để trang trải nợ của mình.

Nguyên Nhân

Nguyên nhân của vốn chủ sở hữu âm thường đa dạng và phức tạp, có thể bao gồm:

 • Kinh doanh thua lỗ: Liên tục ghi nhận lỗ trong nhiều kỳ kế toán có thể tiêu hao vốn chủ sở hữu.
 • Quản lý tài chính kém: Quyết định đầu tư sai lầm hoặc quản lý tài chính yếu kém dẫn đến mất mát tài sản.
 • Gánh nặng nợ nần: Mức độ vay mượn cao quá mức có thể vượt quá khả năng tài sản đảm bảo, dẫn đến vốn chủ sở hữu âm.
 • Sụt giảm giá trị tài sản: Giảm giá trị tài sản đột ngột do thị trường hoặc lý do khác cũng có thể dẫn đến vốn chủ sở hữu âm.

Hậu Quả

Hậu quả của vốn chủ sở hữu âm có thể nghiêm trọng đối với cả doanh nghiệp và cổ đông:

Đối với Doanh Nghiệp

 • Khả năng thanh toán: Vốn âm làm tăng nguy cơ mất khả năng thanh toán và phá sản.
 • Tiếp cận vốn: Khó khăn trong việc huy động vốn mới do ngân hàng và các nhà đầu tư coi đó là rủi ro cao.
 • Uy tín thị trường: Giảm uy tín trong mắt đối tác, nhà cung cấp, và khách hàng, có thể ảnh hưởng đến doanh số và quan hệ đối tác.

Đối với Cổ Đông

 • Mất giá trị đầu tư: Cổ phiếu có thể mất giá trị đáng kể, khiến cổ đông chịu lỗ lớn.
 • Cổ tức: Khả năng nhận cổ tức giảm bởi công ty có thể không có đủ lợi nhuận hoặc cần dùng lợi nhuận để cải thiện tình hình tài chính.
 • Quyền lợi và ảnh hưởng: Sự tham gia và ảnh hưởng của cổ đông trong việc đưa ra quyết định chiến lược có thể bị hạn chế do nhu cầu cấp bách trong việc tái cấu trúc tài chính và quản lý.

Trong trường hợp vốn chủ sở hữu âm, công ty cần đánh giá lại mô hình kinh doanh và chiến lược tài chính của mình. Có thể cần thực hiện các biện pháp tái cấu trúc mạnh mẽ như cắt giảm chi phí, tái cấu trúc nợ, hoặc tìm kiếm đầu tư mới để khôi phục vốn chủ sở hữu và đảm bảo sự bền vững tài chính trong dài h

Cách Quản Lý Vốn Chủ Sở Hữu tốt nhất

Cách tốt nhất để quản lý vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào giai đoạn, quy mô, mục tiêu và nguồn lực cụ thể của công ty bạn.

Tuy nhiên, đây là một số nguyên tắc cơ bản và phương pháp hay nhất mà bạn có thể làm theo:

Chọn phần mềm quản lý vốn cổ phần phù hợpKhi công ty của bạn phát triển, việc quản lý vốn chủ sở hữu bằng bảng tính ngày càng trở nên phức tạp và dễ xảy ra lỗi.

Phần mềm quản lý vốn cổ phần chuyên dụng tập trung quản lý bảng giới hạn, cấp quyền chọn, thông tin liên lạc, định giá (như định giá 409A) và báo cáo.

Tìm kiếm các giải pháp có thể mở rộng quy mô cho doanh nghiệp của bạn và có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời.

Các lựa chọn phổ biến bao gồm Carta, Capshare, Ledgy và Certent.
Xây dựng kế hoạch đền bù vốn cổ phần rõ ràngDành một tỷ lệ phần trăm cổ phần của công ty cho vốn chủ sở hữu của nhân viên, thường là khoảng 10-20%.

Sử dụng kết hợp các lựa chọn cổ phiếu và các đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU) để khuyến khích các cấp độ nhân viên khác nhau và điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.

Thiết lập thời gian trao quyền để thưởng cho cam kết lâu dài và giảm nguy cơ nhân viên rời đi với khoản thanh toán vốn cổ phần lớn.
Giáo dục nhân viên về sự công bằngNhân viên thường không hiểu đầy đủ về khoản trợ cấp vốn chủ sở hữu của họ, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá thấp khoản bồi thường của họ.

Đưa ra lời giải thích rõ ràng về các loại trợ cấp, lịch trình trao quyền, giá thực hiện và giá trị tiềm năng của vốn chủ sở hữu của chúng.

Xem xét việc cung cấp các nguồn lực giáo dục tài chính trong nền tảng quản lý vốn cổ phần hoặc bên ngoài.
Duy trì tính minh bạchThường xuyên cập nhật bảng giới hạn của bạn để phản ánh chính xác các thay đổi.

Cung cấp cho các bên liên quan (nhà đầu tư, hội đồng quản trị, nhân viên) khả năng hiển thị về lượng vốn sở hữu của họ, tốt nhất là thông qua nền tảng quản lý vốn của bạn.

Hãy thẳng thắn về hiệu quả hoạt động, định giá của công ty và bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đến giá trị vốn chủ sở hữu.
Cân nhắc cho các giai đoạn khác nhau của công tyKhởi nghiệp ở giai đoạn đầu: Tập trung vào sự đơn giản và hiệu quả về mặt chi phí trong phương pháp quản lý vốn cổ phần của bạn. Hãy xem xét các mẫu Excel đơn giản cho đến khi độ phức tạp đảm bảo chi phí cho phần mềm.

Công ty ở giai đoạn tăng trưởng: Đầu tư vào nền tảng quản lý vốn chuyên dụng để hợp lý hóa các quy trình và tập trung dữ liệu.

Công ty đại chúng: Bạn sẽ cần một hệ thống mạnh mẽ để xử lý các yêu cầu báo cáo phức tạp, quan hệ nhà đầu tư và các quy định tuân thủ.
Lời khuyên bổ sungNhận trợ giúp từ chuyên gia: Tham khảo ý kiến ​​của luật sư và cố vấn thuế để đảm bảo kế hoạch vốn chủ sở hữu tuân thủ và tránh những sai lầm tốn kém.

Đánh giá thường xuyên: Thường xuyên đánh giá các phương pháp quản lý vốn, quy mô nhóm và chiến lược bồi thường của bạn để đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu và tăng trưởng của công ty bạn.

Trải nghiệm của nhân viên: Làm cho trải nghiệm công bằng trở nên dễ hiểu và dễ điều hướng cho nhân viên. Điều này thúc đẩy sự tương tác và giúp họ đánh giá cao giá trị cổ phần sở hữu của họ.

Bằng cách làm theo những nguyên tắc này, bạn có thể quản lý hiệu quả vốn chủ sở hữu của công ty mình và sử dụng nó như một công cụ mạnh mẽ để thu hút, giữ chân và động viên nhân tài.

Vốn chủ sở hữu, phản ánh giá trị tài chính ròng mà cổ đông sở hữu trong một công ty, là một chỉ số quan trọng đối với cả nhà quản lý và nhà đầu tư. Nó không chỉ là biểu hiện của sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp, mà còn là cơ sở vững chắc cho sự phát triển và tăng trưởng lâu dài.

Quản lý vốn chủ sở hữu một cách hiệu quả đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận và chiến lược tài chính thông minh, nhằm tối ưu hóa giá trị cho cổ đông và đảm bảo khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Dù đối mặt với thách thức vốn chủ sở hữu âm hoặc các vấn đề tài chính khác, việc áp dụng các biện pháp tái cấu trúc và cải thiện hiệu quả kinh doanh có thể giúp công ty vượt qua khó khăn, khôi phục vị thế và tiếp tục hành trình phát triển bền vững.

Cuối cùng, vốn chủ sở hữu không chỉ là một con số trên bảng cân đối kế toán mà còn là biểu tượng của niềm tin, cam kết và sự chia sẻ giá trị giữa công ty và cổ đông của mình.

Nguyễn Đức
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Best Tài Chính
Logo