Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn là gì?

Cơ cấu vốn của một công ty là sự phân chia và sử dụng các nguồn tài chính khác nhau để tài trợ cho các hoạt động và tăng trưởng của công ty.

Cơ cấu vốn bao gồm hai thành phần chính: vốn chủ sở hữu và nợ.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là số tiền mà các cổ đông đầu tư vào công ty thông qua việc mua cổ phiếu của công ty. Cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty có quyền tham gia vào quyết định quản trị và hoạt động của công ty.

Vốn chủ sở hữu phát sinh từ quyền sở hữu cổ phần trong công ty. Cổ đông có quyền nhận cổ tức và tiền lãi từ công ty, và hưởng lợi từ sự tăng giá trị của cổ phiếu của họ.

Các loại cổ phiếu khác nhau có thể được sử dụng để tạo ra vốn chủ sở hữu, bao gồm cổ phiếu phổ thông (common stock), cổ phiếu ưu đãi (preferred stock) và cổ phiếu có quyền biểu quyết (voting stock).

Lợi ích của vốn chủ sở hữu là cổ đông không phải trả lại số tiền này và không phải trả lãi cho nó, nhưng họ có quyền chia lợi nhuận và quyết định về hoạt động của công ty.

Nợ

Nợ là số tiền mà công ty mượn từ các nguồn tài chính bên ngoài, như ngân hàng, nhà đầu tư, hoặc công chúng thông qua việc phát hành trái phiếu.

Nợ có thể chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn thường phải trả trong vòng một năm, trong khi nợ dài hạn trả sau một thời gian dài hơn.

Công ty phải trả lãi và trả nợ cho những nguồn cung cấp nợ. Lãi và trả nợ này là một chi phí quan trọng đối với công ty và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Nợ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty và có thể giúp tăng cường tài sản và tăng trưởng công ty, nhưng cũng mang theo rủi ro tài chính nếu không được quản lý cẩn thận.

——————————

Cơ cấu vốn của một công ty thường phụ thuộc vào chiến lược tài chính và mục tiêu kinh doanh của công ty. Công ty cần cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng vốn chủ sở hữu và nợ để đảm bảo rằng nó có đủ tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững.

Động lực của nợ và vốn chủ sở hữu

Tại sao các công ty luôn báo nợ!

Nợ là một công cụ mạnh mẽ để tài trợ cho hoạt động và tăng trưởng của công ty. Bằng cách vay tiền từ nguồn cho vay, công ty có thể mua tài sản và thực hiện các dự án mà nếu chỉ dựa vào vốn chủ sở hữu sẽ khó khăn hơn.

Các công ty được hưởng lợi từ nợ vì lợi thế về thuế của nó; các khoản thanh toán lãi được thực hiện do vay vốn có thể được khấu trừ thuế

Nợ cũng cho phép một công ty hoặc doanh nghiệp giữ quyền sở hữu, không giống như vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, trong thời điểm lãi suất thấp, nợ rất dồi dào và dễ tiếp cận.

Ngược lại với nợ!

Vốn chủ sở hữu sẽ cho các nhà đầu tư bên ngoài sở hữu một phần của công ty!

Cái gì cũng sẽ có cái giá của nó!

Vốn chủ sở hữu, công ty sẽ không cần trả lại giống như nợ, công việc của chúng ta khi lấy được số vốn chủ sở hữu này là phải chứng minh được cho các nhà đầu tư về thu nhập trong tương lai.

Các công ty tối ưu cơ cấu vốn như thế nào?

Dĩ nhiên là sử dụng linh hoạt nợ và vốn chủ sở hữu để tối ưu cơ cấu vốn rồi!

Các công ty sử dụng nợ cao hơn vốn chủ sở hữu thường có tỷ lệ đòn bẩy caocơ cấu vốn mạnh mẽ, điều này cho phép họ tận dụng các cơ hội tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc này cũng kèm theo rủi ro cao hơn do nợ phải trả lãi và nguy cơ không thanh toán được nợ.

Ngược lại, công ty sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu hơn so với nợtỷ lệ đòn bẩy thấp, phản ánh một chiến lược thận trọng hơn.

Cơ cấu vốn này giảm thiểu rủi ro tài chính và giúp công ty ổn định hơn trong những thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Tuy nhiên, việc dựa nhiều vào vốn chủ sở hữu có thể hạn chế khả năng tận dụng các cơ hội tăng trưởng do thiếu vốn lưu động.

Làm cách nào để đánh giá và so sánh cơ cấu vốn?

D/E = Debt/Equity = Nợ/Vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ này cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ rủi ro của hoạt động vay mượn của công ty. Kết hợp cả nợ và vốn chủ sở hữu vào chiến lược công ty là một cách đi khôn ngoan.

Tuy nhiên, hãy nhó rằng, Các nhà đầu tư có thể theo dõi cơ cấu vốn của công ty bằng cách theo dõi tỷ lệ D/E và so sánh nó với các công ty cùng ngành.

Tại sao các công ty khác nhau có cơ cấu vốn khác nhau?

Cùng Best Tài Chính điểm qua một vài lý do nhé:

 1. Công ty tập trung vào tăng trưởng nhanh có thể chấp nhận rủi ro cao hơn và sử dụng nợ nhiều hơn, trong khi công ty ưu tiên sự ổn định và bền vững có thể dựa nhiều hơn vào vốn chủ sở hữu.
 2. Lãi suất, thuế, và điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến chi phí vay và chi phí vốn. Khi lãi suất thấp, nợ trở nên hấp dẫn hơn; ngược lại, khi lãi suất cao, công ty có thể chọn cấu trúc vốn ít dựa vào nợ hơn.
 3. Mỗi ngành có đặc điểm riêng về rủi ro và lợi nhuận. Ngành công nghệ cao hoặc khởi nghiệp thường cần vốn lớn để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, trong khi ngành sản xuất truyền thống có thể không cần nhiều vốn.
 4. Công ty mới thành lập thường cần vốn để tăng trưởng, trong khi công ty lớn và đã ổn định có thể tập trung vào việc trả nợ và tối ưu hóa thu nhập.
 5. Công ty có tài sản ổn định và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt có thể dễ dàng sử dụng nợ hơn. Ngược lại, công ty có tài sản rủi ro cao hoặc khó chuyển đổi sẽ cần cẩn trọng hơn với nợ.
 6. Các quyết định trước đây, truyền thống, và văn hóa doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến cách công ty chọn cơ cấu vốn.
 7. Quy định về vốn tối thiểu, yêu cầu báo cáo tài chính, và các quy định khác có thể hạn chế hoặc hướng dẫn cách công ty cấu trúc vốn của mình.
 8. Một số công ty có khả năng tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường vốn hoặc thị trường nợ, ảnh hưởng đến lựa chọn cơ cấu vốn của họ

Vậy, chúng ta rút ra điều gì?

Các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau sẽ sử dụng cấu trúc vốn phù hợp hơn với loại hình kinh doanh của họ

Cơ cấu vốn được sử dụng như thế nào?

Cơ cấu vốn sẽ được sử dụng như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí, hay chính xác hơn là đối tượng sử dụng. Best Tài Chính sẽ phân ra 2 trường hợp bao gồm:

Các nhà quản lý của công ty

Best tài chính sẽ không quá đi sâu vào công việc của họ nhưng các quyết định sẽ phụ thuộc vào WACC!

WACC = (Tỷ trọng Nợ x Chi phí Nợ x (1 – Thuế suất)) + (Tỷ trọng Vốn Chủ sở hữu x Chi phí Vốn Chủ sở hữu).

Dựa trên kết quả WACC và đánh giá rủi ro, nhà quản lý quyết định cơ cấu vốn tối ưu, có thể là tăng nợ để giảm chi phí vốn nếu rủi ro chấp nhận được, hoặc tăng vốn chủ sở hữu nếu cần giảm rủi ro.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư

Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng cấu trúc vốn của công ty như một công cụ quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty đó.

Tất nhiên suy nghĩ, cách đánh giá của họ thì vô vàn, Best Tài Chính chỉ đưa ra một vài cách nhìn chung chung thôi:

 1. Một công ty với lượng nợ cao có thể được coi là có rủi ro tín dụng cao hơn. Nhà phân tích sẽ xem xét tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và các chỉ số khác như tỷ lệ nợ trên EBITDA để đánh giá khả năng trả nợ của công ty.
 2. Công ty có vốn chủ sở hữu cao có thể được xem xét là không tận dụng đầy đủ cơ hội tăng trưởng, hoặc có chi phí vốn cao do vốn chủ sở hữu thường đắt hơn nợ. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm dấu hiệu của việc sử dụng hiệu quả vốn, như ROI (Return on Investment) cao.
 3. Nhà phân tích so sánh cơ cấu vốn của công ty với các công ty khác trong cùng ngành để xác định liệu công ty có đang tuân theo xu hướng ngành hay không, vì mỗi ngành có một cấu trúc vốn “tiêu chuẩn” khác nhau.
 4. Công ty mới thành lập hoặc ở giai đoạn tăng trưởng có thể cần nhiều vốn chủ sở hữu để hỗ trợ sự phát triển, trong khi công ty đã ổn định có thể chấp nhận nợ cao hơn.
 5. Lãi suất, chính sách thuế, và quy định pháp lý ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Nhà phân tích sẽ xem xét liệu công ty có đang điều chỉnh cấu trúc vốn của mình phù hợp với thay đổi môi trường hay không.
 6. Nhà đầu tư và phân tích cũng quan sát sự thay đổi trong cơ cấu vốn theo thời gian, để xác định liệu công ty có đang thích nghi với thay đổi trong điều kiện kinh tế và ngành nghề hay không.

Điểm mấu chốt

Trong bối cảnh hiện đại, việc xác định cơ cấu vốn phù hợp là một quyết định quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc giữa các yếu tố khác nhau.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) không chỉ phản ánh mức độ rủi ro mà một công ty chấp nhận, mà còn cho thấy phạm vi tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Một tỷ lệ nợ cao có thể chứng minh một chiến lược táo bạo và tận dụng lợi ích từ việc vay vốn, nhưng cũng tăng rủi ro tài chính. Ngược lại, một cơ cấu vốn nặng về vốn chủ sở hữu có thể cho thấy sự ổn định và thận trọng, nhưng đôi khi lại hạn chế khả năng mở rộng và đổi mới của công ty.

Cuối cùng, việc chọn lựa cơ cấu vốn tối ưu phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể, ngành công nghiệp, giai đoạn phát triển của công ty, và không kém phần quan trọng là khả năng thích ứng với sự biến động của thị trường và môi trường kinh doanh.

Đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích, việc hiểu rõ và đánh giá cơ cấu vốn của công ty không chỉ giúp họ nhận diện cơ hội và rủi ro, mà còn là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

Nguyễn Đức
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Best Tài Chính
Logo