Xử Lý Ngoại Lệ Trong Java

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Xử Lý Ngoại Lệ Trong Java phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Xử lý ngoại lệ trong java hoặc xử lý ngoại lệ trong java là một cơ chế mạnh mẽ để xử lý lỗi thời kì chạy để có thể duy trì luồng phổ biến của ứng dụng.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngoại lệ (Exception) trong java, các loại ngoại lệ và sự không giống nhau giữa các ngoại lệ. đã rà soátko được rà soát.

Bạn đang xem: ngoại lệ trong java

Ngoại lệ là gì?

Theo tự điển: Ngoại lệ là một tình trạng ko phổ biến.

Trong java, một ngoại lệ là một sự kiện làm gián đoạn luồng thông thường của chương trình. Nó là một nhân vật được ném vào thời kì chạy.

Xử lý ngoại lệ là gì?

Xử lý ngoại lệ là một cơ chế để xử lý các lỗi thời kì chạy như ClassNotFound, IO, SQL, Remote, v.v.

Lợi thế của việc xử lý ngoại lệ trong java

Ưu điểm mấu chốt của việc xử lý ngoại lệ là duy trì dòng chảy phổ biến của ứng dụng. Các ngoại lệ thường làm gián đoạn luồng thông thường của ứng dụng, đó là lý do vì sao chúng tôi sử dụng xử lý ngoại lệ. Hãy xem xét tình huống sau:

Xem thêm: máy may bị treo lúc tới lúc phải ngừng

Giả sử có 10 câu lệnh trong chương trình của bạn và một ngoại lệ xảy ra trên câu lệnh 5, phần còn lại của chương trình sẽ ko được thực thi, tức là các câu lệnh từ 6 tới 10 sẽ ko chạy. Nếu chúng ta xử lý ngoại lệ, phần còn lại của câu lệnh sẽ được thực thi. Đó là lý do vì sao chúng tôi sử dụng xử lý ngoại lệ trong java.

Hệ thống phân cấp của các lớp ngoại lệ trong Java

xử lý ngoại lệ trong java

Các loại ngoại lệ

Có hai loại ngoại lệ chính: đã rà soátko được rà soát. Và Sun Microsystems cho biết có ba loại ngoại lệ:

 1. Ngoại lệ được Rà soát
 2. Ngoại lệ bỏ chọn
 3. Lỗi

Sự khác lạ giữa các ngoại lệ đã rà soát và ko rà soát

1. Ngoại lệ được Rà soát

Các lớp mở rộng từ lớp Throwable ngoại trừ RuntimeException và Error được gọi là ngoại lệ đã rà soát, ví dụ: Exception, SQLException, v.v. Các ngoại lệ đã rà soát được rà soát tại thời khắc biên dịch.

Ví dụ, chúng ta có một hàm testCheckedException () ném một ngoại lệ được mở rộng từ lớp Exception, vì vậy lúc nó được gọi trong hàm chính, trình biên dịch sẽ rà soát (lỗi) tức là trình biên dịch sẽ nói rằng hàm này đã ném lỗi ra khỏi đó để xử lý lỗi.

vi du đã kiểm tra ngoại lệ trong java

2. Ngoại lệ ko được chọn

Các lớp mở rộng từ RuntimeException được gọi là ngoại lệ ko được rà soát, ví dụ: ArithmeticException, NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, v.v. Các ngoại lệ ko được rà soát ko được rà soát tại thời khắc biên dịch, chúng được rà soát trong thời kì chạy.

Xem thêm thông tin hay:  Thích Ca Mâu Ni Là Ai

Ví dụ, chúng ta có một hàm testUncheckedException () ném một ngoại lệ được mở rộng từ lớp RuntimeException, vì vậy lúc nó được gọi trong hàm chính, trình biên dịch sẽ ko rà soát (ko có lỗi). Nhưng mà lúc chạy, nếu có lỗi sẽ bị kích hoạt trong thời kì chạy.

vi du đã bỏ chọn ngoại lệ trong java

3. Lỗi

Lỗi là lỗi ko thể tu sửa, ví dụ: OutOfMemoryError, VirtualMachineError, AssertionError, v.v.

Các tình huống phổ thông trong đó các ngoại lệ có thể xảy ra

Tham khảo: Hướng dẫn cách thu thanh cuộc gọi cực dễ trên điện thoại Android

Có một số tình huống trong đó ngoại lệ ko được chọn có thể xảy ra. Như trong các trường hợp sau:

1. Kịch bản ArithmeticException xảy ra

Nếu chúng ta chia bất kỳ số nào cho 0, ngoại lệ ArithmeticException xảy ra.

2. Kịch bản NullPointerException xảy ra

Nếu chúng ta có bất kỳ biến nào có trị giá null, việc thực hiện bất kỳ thao tác nào với biến đó sẽ ném ra ngoại lệ NullPointerException.

3. Kịch bản NumberFormatException xảy ra

Định dạng ko xác thực của bất kỳ trị giá nào, một NumberFormatException có thể xảy ra. Giả sử chúng ta có một biến String có trị giá là các ký tự, việc chuyển đổi biến này thành một số sẽ gây ra một NumberFormatException

Kịch bản ArrayIndexOutOfBoundsException xảy ra

Nếu bạn chèn bất kỳ trị giá nào trong chỉ mục sai, ArrayIndexOutOfBoundsException sẽ xảy ra như hình dưới đây:

Các từ khóa xử lý ngoại lệ trong java

Có 5 từ khóa được sử dụng để xử lý ngoại lệ trong java, đó là:

 1. quyết tâm
 2. chụp lấy
 3. cuối cùng
 4. ném
 5. ném

Chúng ta sẽ học cách sử dụng các từ khóa này trong các bài viết tiếp theo…

Xem thêm: Toán tử C sizeof | Hỏi gì?


Thông tin thêm

Xử Lý Ngoại Lệ Trong Java

Xử lý ngoại lệ trong java hoặc xử lý ngoại lệ trong java là một cơ chế mạnh mẽ để xử lý lỗi thời kì chạy để có thể duy trì luồng phổ biến của ứng dụng.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngoại lệ (Exception) trong java, các loại ngoại lệ và sự không giống nhau giữa các ngoại lệ. đã rà soátko được rà soát.

Bạn đang xem: ngoại lệ trong java

Ngoại lệ là gì?

Theo tự điển: Ngoại lệ là một tình trạng ko phổ biến.

Trong java, một ngoại lệ là một sự kiện làm gián đoạn luồng thông thường của chương trình. Nó là một nhân vật được ném vào thời kì chạy.

Xử lý ngoại lệ là gì?

Xử lý ngoại lệ là một cơ chế để xử lý các lỗi thời kì chạy như ClassNotFound, IO, SQL, Remote, v.v.

Lợi thế của việc xử lý ngoại lệ trong java

Ưu điểm mấu chốt của việc xử lý ngoại lệ là duy trì dòng chảy phổ biến của ứng dụng. Các ngoại lệ thường làm gián đoạn luồng thông thường của ứng dụng, đó là lý do vì sao chúng tôi sử dụng xử lý ngoại lệ. Hãy xem xét tình huống sau:

Xem thêm: máy may bị treo lúc tới lúc phải ngừng

Giả sử có 10 câu lệnh trong chương trình của bạn và một ngoại lệ xảy ra trên câu lệnh 5, phần còn lại của chương trình sẽ ko được thực thi, tức là các câu lệnh từ 6 tới 10 sẽ ko chạy. Nếu chúng ta xử lý ngoại lệ, phần còn lại của câu lệnh sẽ được thực thi. Đó là lý do vì sao chúng tôi sử dụng xử lý ngoại lệ trong java.

Hệ thống phân cấp của các lớp ngoại lệ trong Java

xử lý ngoại lệ trong java

Các loại ngoại lệ

Có hai loại ngoại lệ chính: đã rà soátko được rà soát. Và Sun Microsystems cho biết có ba loại ngoại lệ:

 1. Ngoại lệ được Rà soát
 2. Ngoại lệ bỏ chọn
 3. Lỗi

Sự khác lạ giữa các ngoại lệ đã rà soát và ko rà soát

1. Ngoại lệ được Rà soát

Các lớp mở rộng từ lớp Throwable ngoại trừ RuntimeException và Error được gọi là ngoại lệ đã rà soát, ví dụ: Exception, SQLException, v.v. Các ngoại lệ đã rà soát được rà soát tại thời khắc biên dịch.

Ví dụ, chúng ta có một hàm testCheckedException () ném một ngoại lệ được mở rộng từ lớp Exception, vì vậy lúc nó được gọi trong hàm chính, trình biên dịch sẽ rà soát (lỗi) tức là trình biên dịch sẽ nói rằng hàm này đã ném lỗi ra khỏi đó để xử lý lỗi.

vi du đã kiểm tra ngoại lệ trong java

2. Ngoại lệ ko được chọn

Các lớp mở rộng từ RuntimeException được gọi là ngoại lệ ko được rà soát, ví dụ: ArithmeticException, NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, v.v. Các ngoại lệ ko được rà soát ko được rà soát tại thời khắc biên dịch, chúng được rà soát trong thời kì chạy.

Ví dụ, chúng ta có một hàm testUncheckedException () ném một ngoại lệ được mở rộng từ lớp RuntimeException, vì vậy lúc nó được gọi trong hàm chính, trình biên dịch sẽ ko rà soát (ko có lỗi). Nhưng mà lúc chạy, nếu có lỗi sẽ bị kích hoạt trong thời kì chạy.

vi du đã bỏ chọn ngoại lệ trong java

3. Lỗi

Lỗi là lỗi ko thể tu sửa, ví dụ: OutOfMemoryError, VirtualMachineError, AssertionError, v.v.

Các tình huống phổ thông trong đó các ngoại lệ có thể xảy ra

Tham khảo: Hướng dẫn cách thu thanh cuộc gọi cực dễ trên điện thoại Android

Có một số tình huống trong đó ngoại lệ ko được chọn có thể xảy ra. Như trong các trường hợp sau:

1. Kịch bản ArithmeticException xảy ra

Nếu chúng ta chia bất kỳ số nào cho 0, ngoại lệ ArithmeticException xảy ra.

2. Kịch bản NullPointerException xảy ra

Nếu chúng ta có bất kỳ biến nào có trị giá null, việc thực hiện bất kỳ thao tác nào với biến đó sẽ ném ra ngoại lệ NullPointerException.

3. Kịch bản NumberFormatException xảy ra

Định dạng ko xác thực của bất kỳ trị giá nào, một NumberFormatException có thể xảy ra. Giả sử chúng ta có một biến String có trị giá là các ký tự, việc chuyển đổi biến này thành một số sẽ gây ra một NumberFormatException

Kịch bản ArrayIndexOutOfBoundsException xảy ra

Nếu bạn chèn bất kỳ trị giá nào trong chỉ mục sai, ArrayIndexOutOfBoundsException sẽ xảy ra như hình dưới đây:

Các từ khóa xử lý ngoại lệ trong java

Có 5 từ khóa được sử dụng để xử lý ngoại lệ trong java, đó là:

 1. quyết tâm
 2. chụp lấy
 3. cuối cùng
 4. ném
 5. ném

Chúng ta sẽ học cách sử dụng các từ khóa này trong các bài viết tiếp theo…

Xem thêm: Toán tử C sizeof | Hỏi gì?


Xử lý ngoại lệ trong java hoặc xử lý ngoại lệ trong java là một cơ chế mạnh mẽ để xử lý lỗi thời kì chạy để có thể duy trì luồng phổ biến của ứng dụng.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngoại lệ (Exception) trong java, các loại ngoại lệ và sự không giống nhau giữa các ngoại lệ. đã rà soátko được rà soát.

Bạn đang xem: ngoại lệ trong java

Ngoại lệ là gì?

Theo tự điển: Ngoại lệ là một tình trạng ko phổ biến.

Trong java, một ngoại lệ là một sự kiện làm gián đoạn luồng thông thường của chương trình. Nó là một nhân vật được ném vào thời kì chạy.

Xử lý ngoại lệ là gì?

Xử lý ngoại lệ là một cơ chế để xử lý các lỗi thời kì chạy như ClassNotFound, IO, SQL, Remote, v.v.

Lợi thế của việc xử lý ngoại lệ trong java

Ưu điểm mấu chốt của việc xử lý ngoại lệ là duy trì dòng chảy phổ biến của ứng dụng. Các ngoại lệ thường làm gián đoạn luồng thông thường của ứng dụng, đó là lý do vì sao chúng tôi sử dụng xử lý ngoại lệ. Hãy xem xét tình huống sau:

Xem thêm: máy may bị treo lúc tới lúc phải ngừng

Giả sử có 10 câu lệnh trong chương trình của bạn và một ngoại lệ xảy ra trên câu lệnh 5, phần còn lại của chương trình sẽ ko được thực thi, tức là các câu lệnh từ 6 tới 10 sẽ ko chạy. Nếu chúng ta xử lý ngoại lệ, phần còn lại của câu lệnh sẽ được thực thi. Đó là lý do vì sao chúng tôi sử dụng xử lý ngoại lệ trong java.

Hệ thống phân cấp của các lớp ngoại lệ trong Java

xử lý ngoại lệ trong java

Các loại ngoại lệ

Có hai loại ngoại lệ chính: đã rà soátko được rà soát. Và Sun Microsystems cho biết có ba loại ngoại lệ:

 1. Ngoại lệ được Rà soát
 2. Ngoại lệ bỏ chọn
 3. Lỗi

Sự khác lạ giữa các ngoại lệ đã rà soát và ko rà soát

1. Ngoại lệ được Rà soát

Các lớp mở rộng từ lớp Throwable ngoại trừ RuntimeException và Error được gọi là ngoại lệ đã rà soát, ví dụ: Exception, SQLException, v.v. Các ngoại lệ đã rà soát được rà soát tại thời khắc biên dịch.

Ví dụ, chúng ta có một hàm testCheckedException () ném một ngoại lệ được mở rộng từ lớp Exception, vì vậy lúc nó được gọi trong hàm chính, trình biên dịch sẽ rà soát (lỗi) tức là trình biên dịch sẽ nói rằng hàm này đã ném lỗi ra khỏi đó để xử lý lỗi.

vi du đã kiểm tra ngoại lệ trong java

2. Ngoại lệ ko được chọn

Các lớp mở rộng từ RuntimeException được gọi là ngoại lệ ko được rà soát, ví dụ: ArithmeticException, NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, v.v. Các ngoại lệ ko được rà soát ko được rà soát tại thời khắc biên dịch, chúng được rà soát trong thời kì chạy.

Ví dụ, chúng ta có một hàm testUncheckedException () ném một ngoại lệ được mở rộng từ lớp RuntimeException, vì vậy lúc nó được gọi trong hàm chính, trình biên dịch sẽ ko rà soát (ko có lỗi). Nhưng mà lúc chạy, nếu có lỗi sẽ bị kích hoạt trong thời kì chạy.

vi du đã bỏ chọn ngoại lệ trong java

3. Lỗi

Lỗi là lỗi ko thể tu sửa, ví dụ: OutOfMemoryError, VirtualMachineError, AssertionError, v.v.

Các tình huống phổ thông trong đó các ngoại lệ có thể xảy ra

Tham khảo: Hướng dẫn cách thu thanh cuộc gọi cực dễ trên điện thoại Android

Có một số tình huống trong đó ngoại lệ ko được chọn có thể xảy ra. Như trong các trường hợp sau:

1. Kịch bản ArithmeticException xảy ra

Nếu chúng ta chia bất kỳ số nào cho 0, ngoại lệ ArithmeticException xảy ra.

2. Kịch bản NullPointerException xảy ra

Nếu chúng ta có bất kỳ biến nào có trị giá null, việc thực hiện bất kỳ thao tác nào với biến đó sẽ ném ra ngoại lệ NullPointerException.

3. Kịch bản NumberFormatException xảy ra

Định dạng ko xác thực của bất kỳ trị giá nào, một NumberFormatException có thể xảy ra. Giả sử chúng ta có một biến String có trị giá là các ký tự, việc chuyển đổi biến này thành một số sẽ gây ra một NumberFormatException

Kịch bản ArrayIndexOutOfBoundsException xảy ra

Nếu bạn chèn bất kỳ trị giá nào trong chỉ mục sai, ArrayIndexOutOfBoundsException sẽ xảy ra như hình dưới đây:

Các từ khóa xử lý ngoại lệ trong java

Có 5 từ khóa được sử dụng để xử lý ngoại lệ trong java, đó là:

 1. quyết tâm
 2. chụp lấy
 3. cuối cùng
 4. ném
 5. ném

Chúng ta sẽ học cách sử dụng các từ khóa này trong các bài viết tiếp theo…

Xem thêm: Toán tử C sizeof | Hỏi gì?

#Xử #Lý #Ngoại #Lệ #Trong #Java

[rule_3_plain]

#Xử #Lý #Ngoại #Lệ #Trong #Java

[rule_1_plain]

#Xử #Lý #Ngoại #Lệ #Trong #Java

[rule_2_plain]

#Xử #Lý #Ngoại #Lệ #Trong #Java

[rule_2_plain]

#Xử #Lý #Ngoại #Lệ #Trong #Java

[rule_3_plain]

#Xử #Lý #Ngoại #Lệ #Trong #Java

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Xử #Lý #Ngoại #Lệ #Trong #Java

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất