xếp hạng công ty chứng khoán việt nam | BestTaiChinh.Com

Có bao nhiêu công ty chứng khoán ở Việt Nam?

Tính đến thời điểm hiện tại, có 89 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường Việt Nam.

Nhắc đến các công ty chứng khoán uy tín của Việt nam hiện nay không thể không nhắc đến công ty chứng khoán VNdirect, công ty chứng khoán SSI, công ty chứng khoán VPS, công ty chứng khoán HSC, công ty chứng khoán Vietcombank, công ty chứng khoán HSC, công ty chứng khoán Rồng Việt.

Bạn đang xem: xếp hạng công ty chứng khoán việt nam

Xem thêm: Kiến Thức thị phần các công ty chứng khoán | BestTaiChinh.Com

Có bao nhiêu công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bảng xếp hạng các công ty chứng khoán Việt Nam theo vốn điều lệ

TT Công ty chứng khoán Trang web Vốn điều lệ 1 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI besttaichinh.com 6,029,456,130,000 2 Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) besttaichinh.com 4,300,000,000,000 3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS besttaichinh.com 3,500,000,000,000 4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh besttaichinh.com 3,058,822,630,000 5 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT besttaichinh.com 2,204,301,690,000 6 Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK besttaichinh.com/ 2,120,000,000,000 7 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội besttaichinh.com 2,072,682,010,000 8 Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam besttaichinh.com 1,897,011,000,000 9 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam besttaichinh.com 1,675,020,900,000 10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt besttaichinh.com/ 1,629,998,900,000 11 Công ty TNHH chứng khoán ACB besttaichinh.com/ 1,500,000,000,000 12 Công ty cổ phần chứng khoán VIX besttaichinh.com 1,277,189,750,000 13 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín besttaichinh.com 1,266,600,000,000 14 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB besttaichinh.com/ 1,221,242,800,000 15 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam besttaichinh.com 1,220,700,780,000 16 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT besttaichinh.com 1,202,440,510,000 17 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương besttaichinh.com 1,123,595,510,000 18 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt besttaichinh.com 1,080,000,000,000 19 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam besttaichinh.com 1,064,365,760,000 20 Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng besttaichinh.com 1,056,110,000,000 21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt besttaichinh.com 1,000,999,060,000 22 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean besttaichinh.com 1,000,000,000,000 23 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thuơng Việt Nam besttaichinh.com/ 1,000,000,000,000 24 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam besttaichinh.com 1,000,000,000,000 25 Công ty cổ phần chứng khoán BOS besttaichinh.com 969,225,090,000 26 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS besttaichinh.com/ 915,000,000,000 27 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng besttaichinh.com 900,000,000,000 28 Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam besttaichinh.com 812,600,000,000 29 Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam besttaichinh.com/ 735,000,000,000 30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt besttaichinh.com 722,339,370,000 31 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam besttaichinh.com 693,500,000,000 32 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt besttaichinh.com 635,023,750,000 33 Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree besttaichinh.com 615,000,000,000 34 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest besttaichinh.com 600,000,000,000 35 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí besttaichinh.com 593,418,000,000 36 Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall besttaichinh.com 503,000,000,000 37 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh besttaichinh.com 500,000,000,000 38 Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á besttaichinh.com 500,000,000,000 39 Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta besttaichinh.com 400,000,000,000 40 Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong besttaichinh.com 400,000,000,000 41 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình besttaichinh.com 397,000,000,000 42 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương besttaichinh.com 390,000,000,000 43 Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công besttaichinh.com/ 360,000,000,000 44 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam besttaichinh.com 341,333,000,000 45 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát besttaichinh.com 340,289,000,000 46 Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan besttaichinh.com 340,000,000,000 47 Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers besttaichinh.com 339,000,000,000 48 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình besttaichinh.com/ 329,999,800,000 49 Công ty cổ phần chứng khoán STSC 318,710,000,000 50 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest besttaichinh.com 310,000,000,000 51 Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt 300,000,000,000 52 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia besttaichinh.com/ 300,000,000,000 53 Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya besttaichinh.com 300,000,000,000 54 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng besttaichinh.com/ 291,810,960,000 55 Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt besttaichinh.com 250,000,000,000 56 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt besttaichinh.com 250,000,000,000 57 Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt besttaichinh.com 242,873,400,000 58 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital besttaichinh.com 200,000,000,000 59 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt besttaichinh.com/ 200,000,000,000 60 Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM 200,000,000,000 61 Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank besttaichinh.com 187,000,000,000 62 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina 185,000,000,000 63 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long 170,000,000,000 64 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia besttaichinh.com 170,000,000,000 65 Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam besttaichinh.com 168,000,000,000 66 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật bản besttaichinh.com 160,000,000,000 67 Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam besttaichinh.com 160,000,000,000 68 Công ty Cổ phần Chứng khoán Global Mind Capital besttaichinh.com 155,000,000,000 69 Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB besttaichinh.com 155,000,000,000 70 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam besttaichinh.com 150,000,000,000 71 Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành 150,000,000,000 72 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín besttaichinh.com/vtss/ 138,000,000,000 73 Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt nam 135,000,000,000 74 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng besttaichinh.com 135,000,000,000 75 Công ty cổ phần Chứng khoán Viễn Đông 135,000,000,000 76 Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam 135,000,000,000 77 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam 135,000,000,000 78 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway besttaichinh.com/ 110,538,460,000 79 Công ty Cổ phần Chứng khoán CV besttaichinh.com 90,000,000,000 80 Công ty cổ phần chứng khoán Thủ đô besttaichinh.com/ 75,736,670,000 81 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng besttaichinh.com 60,000,000,000 82 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha besttaichinh.com 58,619,400,000 83 Công ty cổ phần Chứng khoán ASC besttaichinh.com 56,000,000,000 84 Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC 53,000,000,000 85 Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam besttaichinh.com 50,200,000,000 86 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành 41,000,000,000 87 Công ty cổ phần chứng khoán Việt besttaichinh.com 37,500,000,000 88 Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu 35,000,000,000 89 Công ty TNHH tư vấn đầu tư chứng khoán TC capital Việt Nam 10,823,458,000

→ Bạn có biết công ty chứng khoán có lãi margin thấp nhất là công ty nào và lãi hiện nay là bao nhiêu?

Đang hót: sàn chưng khoán hà nội | BestTaiChinh.Com

bảng xếp hạng các công ty chứng khoán việt nam

Các công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam theo vốn điều lệ là:

  • Vị trí số 1 – Công ty chứng khoán SSI với số vốn điều lệ 6,029,456,130,000 đồng
  • Vị trí số 2 – Công ty chứng khoán Mirae Asset với số vốn điều lệ 4,300,000,000,000 đồng
  • Vị trí số 3- Công ty chứng khoán VPS với số vốn điều lệ 3,500,000,000,000 đồng

Phần lớn công ty chứng khoán chủ yếu ở Hà Nội và Hồ Chính Minh, tuy nhiên hoạt động trên toàn quốc với chi nhánh rộng khắp. Và giờ đây khách hàng không cần đến phòng giao dịch để mở tài khoản mà có thể Mở tài khoản chứng khoán online nhanh gọn TẠI ĐÂY vừa đỡ mất thời gian, vừa được hỗ trợ tại nhà

Đang hót: đăng ký tài khoản chứng khoán ở đâu | BestTaiChinh.Com

Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular