VPBank sắp phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VPBank sắp phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến ​​cho số lượng cổ phiếu là 10.000 đồng / cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến ​​cho số lượng cổ phiếu là 10.000 đồng / cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2022. Nguồn vốn từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung. vốn lưu động của ngân hàng.

Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong tối đa ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cụ thể, kể từ khi kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải phóng hết 30% số lượng cổ phiếu; Sau hai năm, 35% cổ phần sẽ được phát hành và sau ba năm, 35% còn lại sẽ được phát hành. Các quyền phát sinh từ số lượng cổ phiếu đã mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến ​​điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602%.

Lần phát hành cổ phiếu ESOP từ cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng / cổ phiếu. , tương đương ngân hàng sẽ huy động được khoảng 150 tỷ đồng.

VPBank hiện có hơn 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Lần mua cổ phiếu quỹ cuối cùng của ngân hàng là vào tháng 10/2019.

Ngoài phương án phát hành ESOP, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành 2 đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện tại.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến ​​hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III / 2022.

Trong giai đoạn 2, ngân hàng dự kiến ​​phát hành riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank lên mức tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Ngân hàng sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài ngay khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn / mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác. công ty con, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoạt động, …

Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc VPBank

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

VCBS: Ngân hàng mẹ VPBank có thể nới room tín dụng lên 23%

03-05-2022

Xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng: VPBank “gây bất ngờ” với lãi hơn 11.000 tỷ đồng, soán ngôi Vietcombank

Phương Nga


Thông tin thêm

VPBank sắp phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến ​​cho số lượng cổ phiếu là 10.000 đồng / cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến ​​cho số lượng cổ phiếu là 10.000 đồng / cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2022. Nguồn vốn từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung. vốn lưu động của ngân hàng.

Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong tối đa ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cụ thể, kể từ khi kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải phóng hết 30% số lượng cổ phiếu; Sau hai năm, 35% cổ phần sẽ được phát hành và sau ba năm, 35% còn lại sẽ được phát hành. Các quyền phát sinh từ số lượng cổ phiếu đã mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến ​​điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602%.

Lần phát hành cổ phiếu ESOP từ cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng / cổ phiếu. , tương đương ngân hàng sẽ huy động được khoảng 150 tỷ đồng.

VPBank hiện có hơn 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Lần mua cổ phiếu quỹ cuối cùng của ngân hàng là vào tháng 10/2019.

Ngoài phương án phát hành ESOP, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành 2 đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện tại.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến ​​hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III / 2022.

Trong giai đoạn 2, ngân hàng dự kiến ​​phát hành riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank lên mức tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Ngân hàng sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài ngay khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn / mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác. công ty con, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoạt động, ...

Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc VPBank

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

VCBS: Ngân hàng mẹ VPBank có thể nới room tín dụng lên 23%

03-05-2022

Xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng: VPBank “gây bất ngờ” với lãi hơn 11.000 tỷ đồng, soán ngôi Vietcombank

Phương Nga


Ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến ​​cho số lượng cổ phiếu là 10.000 đồng / cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến ​​cho số lượng cổ phiếu là 10.000 đồng / cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2022. Nguồn vốn từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung. vốn lưu động của ngân hàng.

Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong tối đa ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cụ thể, kể từ khi kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải phóng hết 30% số lượng cổ phiếu; Sau hai năm, 35% cổ phần sẽ được phát hành và sau ba năm, 35% còn lại sẽ được phát hành. Các quyền phát sinh từ số lượng cổ phiếu đã mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến ​​điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602%.

Lần phát hành cổ phiếu ESOP từ cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng / cổ phiếu. , tương đương ngân hàng sẽ huy động được khoảng 150 tỷ đồng.

VPBank hiện có hơn 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Lần mua cổ phiếu quỹ cuối cùng của ngân hàng là vào tháng 10/2019.

Ngoài phương án phát hành ESOP, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành 2 đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện tại.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến ​​hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III / 2022.

Trong giai đoạn 2, ngân hàng dự kiến ​​phát hành riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank lên mức tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Ngân hàng sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài ngay khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn / mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác. công ty con, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoạt động, …

Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc VPBank

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

VCBS: Ngân hàng mẹ VPBank có thể nới room tín dụng lên 23%

03-05-2022

Xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng: VPBank “gây bất ngờ” với lãi hơn 11.000 tỷ đồng, soán ngôi Vietcombank

Phương Nga

#VPBank #sắp #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #với #giá #đồngcp

[rule_3_plain]

#VPBank #sắp #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #với #giá #đồngcp

Ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).
Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cp theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.
Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa ba năm kể từ ngày  kết thúc đợt phát hành.
Cụ thể, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải toả 30% số cổ phần; sau hai năm sẽ giải toả tiếp 35% số cổ phần và sau ba năm sẽ giải toả 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602% .
Đợt phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương ngân hàng sẽ huy động về 150 tỷ đồng. 
Hiện tại VPBank đang có hơn 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất của ngân hàng là vào tháng 10/2019.
Ngoài phương án phát hành ESOP, ĐHĐCĐ thường niên 2022 còn thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này.  
Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.
Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.
Ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.
Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động,…

Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc VPBank

12-05-2022

VCBS: Ngân hàng mẹ VPBank có thể được nới room tín dụng ở mức 23%

03-05-2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng: VPBank ‘vụt sáng’ với lợi nhuận vượt 11.000 tỷ đồng, chiếm ngôi Vietcombank

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vpbank-sap-phat-hanh-30-trieu-co-phieu-esop-voi-gia-10000-dongcp-42202252717657410.htm

#VPBank #sắp #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #với #giá #đồngcp

[rule_2_plain]

#VPBank #sắp #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #với #giá #đồngcp

[rule_2_plain]

#VPBank #sắp #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #với #giá #đồngcp

[rule_3_plain]

#VPBank #sắp #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #với #giá #đồngcp

Ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).
Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cp theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.
Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa ba năm kể từ ngày  kết thúc đợt phát hành.
Cụ thể, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải toả 30% số cổ phần; sau hai năm sẽ giải toả tiếp 35% số cổ phần và sau ba năm sẽ giải toả 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602% .
Đợt phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương ngân hàng sẽ huy động về 150 tỷ đồng. 
Hiện tại VPBank đang có hơn 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất của ngân hàng là vào tháng 10/2019.
Ngoài phương án phát hành ESOP, ĐHĐCĐ thường niên 2022 còn thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này.  
Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.
Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.
Ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.
Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động,…

Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc VPBank

12-05-2022

VCBS: Ngân hàng mẹ VPBank có thể được nới room tín dụng ở mức 23%

03-05-2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng: VPBank ‘vụt sáng’ với lợi nhuận vượt 11.000 tỷ đồng, chiếm ngôi Vietcombank

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vpbank-sap-phat-hanh-30-trieu-co-phieu-esop-voi-gia-10000-dongcp-42202252717657410.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VPBank #sắp #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #với #giá #đồngcp

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất