VPBank lãi trước thuế quý I vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VPBank lãi trước thuế quý I vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Đây là mức lãi kỷ lục trong một quý nhưng mà nhà băng ghi thu được từ trước tới nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của nhà băng lên hơn 95.000 tỷ đồng.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế thống nhất toàn nhà băng đạt hơn 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức lãi kỷ lục trong một quý nhưng mà nhà băng ghi thu được từ trước tới nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của nhà băng trên 95.000 tỷ đồng và hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 trên 15%.

Đáng chú ý, vận tốc tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của khối nhà băng tư nhân đạt hơn 56%.

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng chất lượng tại các nhà băng tư nhân đạt 10,3%, cao hơn gấp đôi so với mức bình quân toàn ngành, với đóng góp chính từ các tầng lớp chiến lược. Tăng trưởng huy động đạt 11,5%.

Về phía FE Credit, mặc dù hai quý trước tăng trưởng tín dụng âm nhưng đã bắt kịp chu kỳ tăng trưởng mới lúc tăng 1,6% so với quý IV / 2021. Tổng thu nhập hoạt động thống nhất (TOI) của VPBank tăng hơn 65%. so với cùng kỳ đạt 18.270 tỷ đồng. Cụ thể, TOI của nhà băng mẹ tăng hơn 133% so với cùng kỳ.

Xem xét kỹ hơn cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần thống nhất đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 16% so với quý trước, trong đó nhà băng mẹ tăng gần 30% và hơn 16%.

Trong lúc đó, thu nhập từ phí dịch vụ thống nhất tăng 26,5% so với cùng kỳ. Tỉ lệ này tại nhà băng mẹ ghi nhận tăng gần 30% và tại FE Credit là 4,8% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng của mảng phí dịch vụ tới từ hoạt động trả tiền, thu nhập từ thẻ và các dịch vụ khác.

Các khoản thu nhập khác tăng trưởng gấp 9 lần cùng kỳ, bao gồm phí hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa VPBank và Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam. Thu nhập từ xử lý nợ của nhà băng thống nhất cũng đạt kết quả khả quan với 714 tỷ đồng, tăng 21,3% so với quý trước.

Chỉ số giá vốn trên thu nhập thống nhất (CIR) tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) (ko bao gồm thu nhập thất thường) tuần tự ở mức 3,1% và 21,2%.


Thông tin thêm

VPBank lãi trước thuế quý I vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ

Đây là mức lãi kỷ lục trong một quý nhưng mà nhà băng ghi thu được từ trước tới nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của nhà băng lên hơn 95.000 tỷ đồng.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế thống nhất toàn nhà băng đạt hơn 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức lãi kỷ lục trong một quý nhưng mà nhà băng ghi thu được từ trước tới nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của nhà băng trên 95.000 tỷ đồng và hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 trên 15%.

Đáng chú ý, vận tốc tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của khối nhà băng tư nhân đạt hơn 56%.

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng chất lượng tại các nhà băng tư nhân đạt 10,3%, cao hơn gấp đôi so với mức bình quân toàn ngành, với đóng góp chính từ các tầng lớp chiến lược. Tăng trưởng huy động đạt 11,5%.

Về phía FE Credit, mặc dù hai quý trước tăng trưởng tín dụng âm nhưng đã bắt kịp chu kỳ tăng trưởng mới lúc tăng 1,6% so với quý IV / 2021. Tổng thu nhập hoạt động thống nhất (TOI) của VPBank tăng hơn 65%. so với cùng kỳ đạt 18.270 tỷ đồng. Cụ thể, TOI của nhà băng mẹ tăng hơn 133% so với cùng kỳ.

Xem xét kỹ hơn cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần thống nhất đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 16% so với quý trước, trong đó nhà băng mẹ tăng gần 30% và hơn 16%.

Trong lúc đó, thu nhập từ phí dịch vụ thống nhất tăng 26,5% so với cùng kỳ. Tỉ lệ này tại nhà băng mẹ ghi nhận tăng gần 30% và tại FE Credit là 4,8% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng của mảng phí dịch vụ tới từ hoạt động trả tiền, thu nhập từ thẻ và các dịch vụ khác.

Các khoản thu nhập khác tăng trưởng gấp 9 lần cùng kỳ, bao gồm phí hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa VPBank và Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam. Thu nhập từ xử lý nợ của nhà băng thống nhất cũng đạt kết quả khả quan với 714 tỷ đồng, tăng 21,3% so với quý trước.

Chỉ số giá vốn trên thu nhập thống nhất (CIR) tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) (ko bao gồm thu nhập thất thường) tuần tự ở mức 3,1% và 21,2%.


Đây là mức lãi kỷ lục trong một quý nhưng mà nhà băng ghi thu được từ trước tới nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của nhà băng lên hơn 95.000 tỷ đồng.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế thống nhất toàn nhà băng đạt hơn 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức lãi kỷ lục trong một quý nhưng mà nhà băng ghi thu được từ trước tới nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của nhà băng trên 95.000 tỷ đồng và hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 trên 15%.

Đáng chú ý, vận tốc tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của khối nhà băng tư nhân đạt hơn 56%.

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng chất lượng tại các nhà băng tư nhân đạt 10,3%, cao hơn gấp đôi so với mức bình quân toàn ngành, với đóng góp chính từ các tầng lớp chiến lược. Tăng trưởng huy động đạt 11,5%.

Về phía FE Credit, mặc dù hai quý trước tăng trưởng tín dụng âm nhưng đã bắt kịp chu kỳ tăng trưởng mới lúc tăng 1,6% so với quý IV / 2021. Tổng thu nhập hoạt động thống nhất (TOI) của VPBank tăng hơn 65%. so với cùng kỳ đạt 18.270 tỷ đồng. Cụ thể, TOI của nhà băng mẹ tăng hơn 133% so với cùng kỳ.

Xem xét kỹ hơn cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần thống nhất đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 16% so với quý trước, trong đó nhà băng mẹ tăng gần 30% và hơn 16%.

Trong lúc đó, thu nhập từ phí dịch vụ thống nhất tăng 26,5% so với cùng kỳ. Tỉ lệ này tại nhà băng mẹ ghi nhận tăng gần 30% và tại FE Credit là 4,8% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng của mảng phí dịch vụ tới từ hoạt động trả tiền, thu nhập từ thẻ và các dịch vụ khác.

Các khoản thu nhập khác tăng trưởng gấp 9 lần cùng kỳ, bao gồm phí hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa VPBank và Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam. Thu nhập từ xử lý nợ của nhà băng thống nhất cũng đạt kết quả khả quan với 714 tỷ đồng, tăng 21,3% so với quý trước.

Chỉ số giá vốn trên thu nhập thống nhất (CIR) tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) (ko bao gồm thu nhập thất thường) tuần tự ở mức 3,1% và 21,2%.

#VPBank #lãi #trước #thuế #quý #vượt #tỷ #đồng #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#VPBank #lãi #trước #thuế #quý #vượt #tỷ #đồng #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_1_plain]

#VPBank #lãi #trước #thuế #quý #vượt #tỷ #đồng #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#VPBank #lãi #trước #thuế #quý #vượt #tỷ #đồng #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#VPBank #lãi #trước #thuế #quý #vượt #tỷ #đồng #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#VPBank #lãi #trước #thuế #quý #vượt #tỷ #đồng #gấp #lần #cùng #kỳ

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#VPBank #lãi #trước #thuế #quý #vượt #tỷ #đồng #gấp #lần #cùng #kỳ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular