VPBank đăng ký mua hơn 842 triệu cổ phần phát hành thêm của Chứng khoán ASC

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VPBank đăng ký sắm hơn 842 triệu cổ phần phát hành thêm của Chứng khoán ASC phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Chứng khoán ASC dự kiến ​​sẽ có đợt tăng vốn khủng với phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông lớn nhất (VPBank) sẽ chi hơn 8.400 tỷ đồng để sắm hơn 842 triệu cổ phiếu.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa thông báo quyết định đăng ký sắm hơn 842 triệu cổ phiếu của Doanh nghiệp Chứng khoán ASC theo phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Sau lúc sắm số cổ phần này, tỉ lệ sở hữu của VPBank vẫn ở mức 97,42% vốn điều lệ của ASC. Trị giá thực hiện ước đạt 8.428 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 1, HĐQT VPBank đã thông qua nghị quyết về việc sắm / nhận chuyển nhượng gần 26,2 triệu cổ phiếu, tương đương 97,42% vốn điều lệ của Chứng khoán ASC từ cổ đông hiện hữu. của doanh nghiệp.

Cuối tháng 8, ông Nguyễn Công Tuấn là cổ đông chi phối tại Chứng khoán ASC với số cổ phần nắm giữ 65,3% vốn doanh nghiệp, cổ đông lớn thứ hai là ông Nguyễn Tiên Phong với 21,86% vốn.

Doanh nghiệp cũng miễn nhiệm toàn thể thành viên HĐQT cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đây, ông Nguyễn Công Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Phong giữ chức vụ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Cơ cấu cổ đông của ASC tính tới ngày 20 tháng 8 năm 2021. (Nguồn: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thất thường).

Ngày nay, ASC đã chuyển trụ sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội tại địa chỉ Tầng 25, Tòa nhà VPBank Tower 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, trụ sở chính của nhà băng.

VPBank chính thức sắm hơn 97% vốn của Chứng khoán ASC

VPBank chính thức mua hơn 97% cổ phần chứng khoánán ASC

06-11-2021

Chứng khoán ASC nhà VPBank?

Diệp Bình


Thông tin thêm

VPBank đăng ký sắm hơn 842 triệu cổ phần phát hành thêm của Chứng khoán ASC

Chứng khoán ASC dự kiến ​​sẽ có đợt tăng vốn khủng với phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông lớn nhất (VPBank) sẽ chi hơn 8.400 tỷ đồng để sắm hơn 842 triệu cổ phiếu.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa thông báo quyết định đăng ký sắm hơn 842 triệu cổ phiếu của Doanh nghiệp Chứng khoán ASC theo phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Sau lúc sắm số cổ phần này, tỉ lệ sở hữu của VPBank vẫn ở mức 97,42% vốn điều lệ của ASC. Trị giá thực hiện ước đạt 8.428 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 1, HĐQT VPBank đã thông qua nghị quyết về việc sắm / nhận chuyển nhượng gần 26,2 triệu cổ phiếu, tương đương 97,42% vốn điều lệ của Chứng khoán ASC từ cổ đông hiện hữu. của doanh nghiệp.

Cuối tháng 8, ông Nguyễn Công Tuấn là cổ đông chi phối tại Chứng khoán ASC với số cổ phần nắm giữ 65,3% vốn doanh nghiệp, cổ đông lớn thứ hai là ông Nguyễn Tiên Phong với 21,86% vốn.

Doanh nghiệp cũng miễn nhiệm toàn thể thành viên HĐQT cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại đây, ông Nguyễn Công Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Phong giữ chức vụ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Cơ cấu cổ đông của ASC tính tới ngày 20 tháng 8 năm 2021. (Nguồn: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thất thường).

Ngày nay, ASC đã chuyển trụ sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội tại địa chỉ Tầng 25, Tòa nhà VPBank Tower 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, trụ sở chính của nhà băng.

VPBank chính thức sắm hơn 97% vốn của Chứng khoán ASC

VPBank chính thức mua hơn 97% cổ phần chứng khoánán ASC

06-11-2021

Chứng khoán ASC nhà VPBank?

Diệp Bình


Chứng khoán ASC dự kiến ​​sẽ có đợt tăng vốn khủng với phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông lớn nhất (VPBank) sẽ chi hơn 8.400 tỷ đồng để sắm hơn 842 triệu cổ phiếu.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa thông báo quyết định đăng ký sắm hơn 842 triệu cổ phiếu của Doanh nghiệp Chứng khoán ASC theo phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Sau lúc sắm số cổ phần này, tỉ lệ sở hữu của VPBank vẫn ở mức 97,42% vốn điều lệ của ASC. Trị giá thực hiện ước đạt 8.428 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 1, HĐQT VPBank đã thông qua nghị quyết về việc sắm / nhận chuyển nhượng gần 26,2 triệu cổ phiếu, tương đương 97,42% vốn điều lệ của Chứng khoán ASC từ cổ đông hiện hữu. của doanh nghiệp.

Cuối tháng 8, ông Nguyễn Công Tuấn là cổ đông chi phối tại Chứng khoán ASC với số cổ phần nắm giữ 65,3% vốn doanh nghiệp, cổ đông lớn thứ hai là ông Nguyễn Tiên Phong với 21,86% vốn.

Doanh nghiệp cũng miễn nhiệm toàn thể thành viên HĐQT cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đây, ông Nguyễn Công Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Phong giữ chức vụ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Cơ cấu cổ đông của ASC tính tới ngày 20 tháng 8 năm 2021. (Nguồn: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thất thường).

Ngày nay, ASC đã chuyển trụ sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội tại địa chỉ Tầng 25, Tòa nhà VPBank Tower 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, trụ sở chính của nhà băng.

VPBank chính thức sắm hơn 97% vốn của Chứng khoán ASC

VPBank chính thức mua hơn 97% cổ phần chứng khoánán ASC

06-11-2021

Chứng khoán ASC nhà VPBank?

Diệp Bình

#VPBank #đăng #ký #sắm #hơn #triệu #cổ #phần #phát #hành #thêm #của #Chứng #khoán #ASC

[rule_3_plain]

#VPBank #đăng #ký #sắm #hơn #triệu #cổ #phần #phát #hành #thêm #của #Chứng #khoán #ASC

Chứng khoán ASC dự kiến sẽ có đợt tăng vốn khủng với phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông lớn nhất (VPBank) sẽ chi hơn 8.400 tỷ để sắm vào hơn 842 triệu cổ phần.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa thông báo quyết định đăng ký sắm vào hơn 842 triệu cổ phiếu của Doanh nghiệp Chứng khoán ASC theo phương án phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
Sau lúc sắm số cổ phần này tỉ lệ sở hữu của VPBank vẫn giữ nguyên là 97,42% vốn điều lệ của ASC. Trị giá thực hiện ước tính 8.428 tỷ đồng.
Trước đó vào tháng 1, Hội đồng quản trị VPBank đã thông qua nghị quyết về việc sắm/nhận chuyển nhượng gần 26,2 triệu cổ phần, tương đương 97,42% vốn điều lệ của Chứng khoán ASC từ các cổ đông hiện hữa của doanh nghiệp. 
Vào cuối tháng 8, ông Nguyễn Công Tuấn là cổ đông chi phối tại Chứng khoán ASC với số lượng cổ phiếu nắm giữ 65,3% vốn doanh nghiệp, cổ đông lớn thứ hai là ông Nguyễn Tiên Phong với 21,86% vốn.
Doanh nghiệp cũng đã miễn nhiệm toàn thể thành viên HĐQT cũ và bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đây, ông Nguyễn Công Tuấn đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT còn ông Nguyễn Tiên Phong giữ vị trí Thành viên HĐQT.

 Cơ cấu cổ đông của ASC tính tới ngày 20/8/2021. (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thất thường).

Hiện ASC đã chuyển trụ sở từ TP HCM ra Hà Nội tại địa chỉ Tầng 25, Tòa tháp VPBank 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, trụ sở chính của nhà băng.

VPBank chính thức sắm hơn 97% vốn Chứng khoán ASC

06-11-2021

Chứng khoán ASC về chung nhà VPBank?

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vpbank-dang-ky-mua-hon-842-trieu-co-phan-phat-hanh-them-cua-chung-khoan-asc-4220224287518676.htm

#VPBank #đăng #ký #sắm #hơn #triệu #cổ #phần #phát #hành #thêm #của #Chứng #khoán #ASC

[rule_2_plain]

#VPBank #đăng #ký #sắm #hơn #triệu #cổ #phần #phát #hành #thêm #của #Chứng #khoán #ASC

[rule_2_plain]

#VPBank #đăng #ký #sắm #hơn #triệu #cổ #phần #phát #hành #thêm #của #Chứng #khoán #ASC

[rule_3_plain]

#VPBank #đăng #ký #sắm #hơn #triệu #cổ #phần #phát #hành #thêm #của #Chứng #khoán #ASC

Chứng khoán ASC dự kiến sẽ có đợt tăng vốn khủng với phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông lớn nhất (VPBank) sẽ chi hơn 8.400 tỷ để sắm vào hơn 842 triệu cổ phần.

Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa thông báo quyết định đăng ký sắm vào hơn 842 triệu cổ phiếu của Doanh nghiệp Chứng khoán ASC theo phương án phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
Sau lúc sắm số cổ phần này tỉ lệ sở hữu của VPBank vẫn giữ nguyên là 97,42% vốn điều lệ của ASC. Trị giá thực hiện ước tính 8.428 tỷ đồng.
Trước đó vào tháng 1, Hội đồng quản trị VPBank đã thông qua nghị quyết về việc sắm/nhận chuyển nhượng gần 26,2 triệu cổ phần, tương đương 97,42% vốn điều lệ của Chứng khoán ASC từ các cổ đông hiện hữa của doanh nghiệp. 
Vào cuối tháng 8, ông Nguyễn Công Tuấn là cổ đông chi phối tại Chứng khoán ASC với số lượng cổ phiếu nắm giữ 65,3% vốn doanh nghiệp, cổ đông lớn thứ hai là ông Nguyễn Tiên Phong với 21,86% vốn.
Doanh nghiệp cũng đã miễn nhiệm toàn thể thành viên HĐQT cũ và bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đây, ông Nguyễn Công Tuấn đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT còn ông Nguyễn Tiên Phong giữ vị trí Thành viên HĐQT.

 Cơ cấu cổ đông của ASC tính tới ngày 20/8/2021. (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thất thường).

Hiện ASC đã chuyển trụ sở từ TP HCM ra Hà Nội tại địa chỉ Tầng 25, Tòa tháp VPBank 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, trụ sở chính của nhà băng.

VPBank chính thức sắm hơn 97% vốn Chứng khoán ASC

06-11-2021

Chứng khoán ASC về chung nhà VPBank?

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vpbank-dang-ky-mua-hon-842-trieu-co-phan-phat-hanh-them-cua-chung-khoan-asc-4220224287518676.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VPBank #đăng #ký #sắm #hơn #triệu #cổ #phần #phát #hành #thêm #của #Chứng #khoán #ASC

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá euro hôm nay 4/5: Đa số ngân hàng điều chỉnh tăng sau kỳ nghỉ lễ
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất