VPBank bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát mới

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VPBank bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát mới phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sau khi bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng BKS xin từ nhiệm từ ngày 26/12/2022 vì lý do cá nhân, VPBank đã bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền thay thế.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát VPBank. (Ảnh: VPBank).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có thông báo về việc bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền giữ chức vụ Trưởng BKS thay bà Nguyễn Thị Mai Trinh trong BKS ngân hàng – người đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. cốt lõi.

Quyết định bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2022, thời hạn bổ nhiệm đến năm 2025.

Bà Huyền tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng của ESCP Europe và Đại học Paris Dauphine, Pháp. Đồng thời, bà cũng có bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.

Trước khi đảm nhận vị trí mới, bà Huyền là Thành viên BKS chuyên trách VPBank từ năm 2019. Bà cũng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ của ngân hàng từ năm 2011 đến ngày 26/12/2022.

Trước đó, bà Huyền đã trải qua nhiều vị trí công tác tại ngân hàng từ năm 1999. Trong quá trình công tác, bà Huyền đã cập nhật kiến ​​thức và các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

Trước đó, vào đầu tháng 12, VPBank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 67.434 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng là mảng bán lẻ đã tăng trưởng đóng góp gần 70% tổng dư nợ tín dụng của VPBank, với mức tăng trưởng khoảng 20% ​​so với đầu năm.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel 2 xấp xỉ 15%, thuộc top đầu ngành. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) ở mức 3,5% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 22,5%.

Trưởng BKS VPBank từ nhiệm

Trưởng BKS VPBank từ nhiệm

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

VPBank sắp phát hành gần 8 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành ESOP 2019 và 2020

28/11-2022

VPBank tăng cường nguồn vốn quốc tế đáp ứng nhu cầu vay trong nước


Thông tin thêm

VPBank bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát mới

Sau khi bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng BKS xin từ nhiệm từ ngày 26/12/2022 vì lý do cá nhân, VPBank đã bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền thay thế.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát VPBank. (Ảnh: VPBank).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có thông báo về việc bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền giữ chức vụ Trưởng BKS thay bà Nguyễn Thị Mai Trinh trong BKS ngân hàng - người đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. cốt lõi.

Quyết định bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2022, thời hạn bổ nhiệm đến năm 2025.

Bà Huyền tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng của ESCP Europe và Đại học Paris Dauphine, Pháp. Đồng thời, bà cũng có bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.

Trước khi đảm nhận vị trí mới, bà Huyền là Thành viên BKS chuyên trách VPBank từ năm 2019. Bà cũng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ của ngân hàng từ năm 2011 đến ngày 26/12/2022.

Trước đó, bà Huyền đã trải qua nhiều vị trí công tác tại ngân hàng từ năm 1999. Trong quá trình công tác, bà Huyền đã cập nhật kiến ​​thức và các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

Trước đó, vào đầu tháng 12, VPBank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 67.434 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng là mảng bán lẻ đã tăng trưởng đóng góp gần 70% tổng dư nợ tín dụng của VPBank, với mức tăng trưởng khoảng 20% ​​so với đầu năm.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel 2 xấp xỉ 15%, thuộc top đầu ngành. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) ở mức 3,5% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 22,5%.

Trưởng BKS VPBank từ nhiệm

Trưởng BKS VPBank từ nhiệm

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

VPBank sắp phát hành gần 8 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành ESOP 2019 và 2020

28/11-2022

VPBank tăng cường nguồn vốn quốc tế đáp ứng nhu cầu vay trong nước


Sau khi bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng BKS xin từ nhiệm từ ngày 26/12/2022 vì lý do cá nhân, VPBank đã bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền thay thế.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát VPBank. (Ảnh: VPBank).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có thông báo về việc bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền giữ chức vụ Trưởng BKS thay bà Nguyễn Thị Mai Trinh trong BKS ngân hàng – người đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. cốt lõi.

Quyết định bổ nhiệm bà Kim Lý Huyền có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2022, thời hạn bổ nhiệm đến năm 2025.

Bà Huyền tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng của ESCP Europe và Đại học Paris Dauphine, Pháp. Đồng thời, bà cũng có bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.

Trước khi đảm nhận vị trí mới, bà Huyền là Thành viên BKS chuyên trách VPBank từ năm 2019. Bà cũng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ của ngân hàng từ năm 2011 đến ngày 26/12/2022.

Trước đó, bà Huyền đã trải qua nhiều vị trí công tác tại ngân hàng từ năm 1999. Trong quá trình công tác, bà Huyền đã cập nhật kiến ​​thức và các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

Trước đó, vào đầu tháng 12, VPBank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 67.434 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng là mảng bán lẻ đã tăng trưởng đóng góp gần 70% tổng dư nợ tín dụng của VPBank, với mức tăng trưởng khoảng 20% ​​so với đầu năm.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel 2 xấp xỉ 15%, thuộc top đầu ngành. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) ở mức 3,5% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 22,5%.

Trưởng BKS VPBank từ nhiệm

Trưởng BKS VPBank từ nhiệm

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

VPBank sắp phát hành gần 8 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành ESOP 2019 và 2020

28/11-2022

VPBank tăng cường nguồn vốn quốc tế đáp ứng nhu cầu vay trong nước

#VPBank #bổ #nhiệm #Trưởng #Ban #Kiểm #soát #mới

[rule_3_plain]

#VPBank #bổ #nhiệm #Trưởng #Ban #Kiểm #soát #mới

Sau khi bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát xin từ nhiệm từ ngày 26/12/2022 vì lý do cá nhân, VPBank đã bổ nhiệm bà Kim Ly Huyền thay thế.

 

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát VPBank. (Ảnh: VPBank).

 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo bổ nhiệm bà Kim Ly Huyền vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát, thay thế cho bà Nguyễn Thị Mai Trinh trong Ban Kiểm soát của ngân hàng – người từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Quyết địnhbổ nhiệm bà Kim Ly Huyền có hiệu lực từ ngày 26/12/2022, với thời hạn bổ nhiệm tới năm 2025.
Bà Huyền là Thạc sỹ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học ESCP Europe và Pari Dauphine, Pháp. Đồng thời, bà cũng sở hữu bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành pháp luật kinh tế, tại Đại học Luật Hà Nội.
Trước khi đảm nhiệm vị trí công tác mới, bà Huyền là thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát VPBank từ năm 2019. Bà đồng thời giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ của ngân hàng từ năm 2011 đến ngày 26/12/2022.
Trước đó, bà đã có thời gian công tác nhiều vị trí của ngân hàng từ năm 1999. Trong quá trình làm việc, bà Huyền đã cập nhật các kiến thức và quy chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.
Trước đó hồi đầu tháng 12, VPBank đã chính thức nâng vốn điều lệ lên 67.434 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng là mảng ngân hàng bán lẻ, đã vươn lên đóng góp gần 70% tổng dư nợ cấp tín dụng của VPBank, với tăng trưởng đạt khoảng 20% so với đầu năm.
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt xấp xỉ 15%, nằm trong top đầu toàn ngành. Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở mức 3,5% và chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,5%.

Trưởng Ban Kiểm soát VPBank xin từ nhiệm

20-12-2022

VPBank chuẩn bị giải tỏa gần 8 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành ESOP 2019 và 2020

28-11-2022

VPBank tăng cường nguồn vốn quốc tế, đáp ứng nhu cầu vay trong nước

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vpbank-bo-nhiem-truong-ban-kiem-soat-moi-422022122910425340.htm

#VPBank #bổ #nhiệm #Trưởng #Ban #Kiểm #soát #mới

[rule_2_plain]

#VPBank #bổ #nhiệm #Trưởng #Ban #Kiểm #soát #mới

[rule_2_plain]

#VPBank #bổ #nhiệm #Trưởng #Ban #Kiểm #soát #mới

[rule_3_plain]

#VPBank #bổ #nhiệm #Trưởng #Ban #Kiểm #soát #mới

Sau khi bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát xin từ nhiệm từ ngày 26/12/2022 vì lý do cá nhân, VPBank đã bổ nhiệm bà Kim Ly Huyền thay thế.

 

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban Kiểm soát VPBank. (Ảnh: VPBank).

 
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo bổ nhiệm bà Kim Ly Huyền vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát, thay thế cho bà Nguyễn Thị Mai Trinh trong Ban Kiểm soát của ngân hàng – người từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Quyết địnhbổ nhiệm bà Kim Ly Huyền có hiệu lực từ ngày 26/12/2022, với thời hạn bổ nhiệm tới năm 2025.
Bà Huyền là Thạc sỹ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học ESCP Europe và Pari Dauphine, Pháp. Đồng thời, bà cũng sở hữu bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành pháp luật kinh tế, tại Đại học Luật Hà Nội.
Trước khi đảm nhiệm vị trí công tác mới, bà Huyền là thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát VPBank từ năm 2019. Bà đồng thời giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ của ngân hàng từ năm 2011 đến ngày 26/12/2022.
Trước đó, bà đã có thời gian công tác nhiều vị trí của ngân hàng từ năm 1999. Trong quá trình làm việc, bà Huyền đã cập nhật các kiến thức và quy chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.
Trước đó hồi đầu tháng 12, VPBank đã chính thức nâng vốn điều lệ lên 67.434 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Kết thúc quý III/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng là mảng ngân hàng bán lẻ, đã vươn lên đóng góp gần 70% tổng dư nợ cấp tín dụng của VPBank, với tăng trưởng đạt khoảng 20% so với đầu năm.
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt xấp xỉ 15%, nằm trong top đầu toàn ngành. Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở mức 3,5% và chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,5%.

Trưởng Ban Kiểm soát VPBank xin từ nhiệm

20-12-2022

VPBank chuẩn bị giải tỏa gần 8 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành ESOP 2019 và 2020

28-11-2022

VPBank tăng cường nguồn vốn quốc tế, đáp ứng nhu cầu vay trong nước

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vpbank-bo-nhiem-truong-ban-kiem-soat-moi-422022122910425340.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VPBank #bổ #nhiệm #Trưởng #Ban #Kiểm #soát #mới

Xem thêm thông tin hay:  Quyết định cho người dùng vay tiền mua sắm, Apple ngày càng giống một ngân hàng

Viết một bình luận