Vốn điều lệ của nhóm Big4 thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng Malaysia, Singapore, nhu cầu tăng vốn là cấp thiết

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vốn điều lệ của nhóm Big4 thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng Malaysia, Singapore, nhu cầu tăng vốn là cấp thiết phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore. , …

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn. (Nguồn: Hội nghị).

Tại phiên hỏi đáp về nhóm vấn đề thứ ba trong lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết thực trạng vốn chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam. Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, tương tự với 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đó, trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ đạt khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, … khi ở các nước này, vốn chủ sở hữu của các ngân hàng lớn nhất. ngân hàng lên tới 14-19 tỷ USD.

Vì vậy, việc tăng vốn để nâng cao tiềm lực tài chính đang được Quốc hội hết sức quan tâm. Nghị quyết 43 cũng quy định việc cho phép tăng vốn điều lệ đối với 3 ngân hàng có vốn nhà nước chi phối bằng nguồn lợi nhuận để lại. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) sử dụng ngân sách nhà nước.

Về giải pháp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, Thống đốc cho biết, trong quá trình tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng, ngoài nâng cao tiềm lực tài chính, một vấn đề quan trọng khác là nâng cao năng lực quản trị. và vận hành.

Thời gian qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là Thông tư 13 về kiểm soát nội bộ quy định rõ các TCTD phải sắp xếp tổ chức bộ máy, đúng tuyến phòng thủ. các thủ tục xác định rủi ro, chẳng hạn như các hoạt động kinh doanh như cung cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ,… Tiếp theo là bộ phận quản lý rủi ro và cuối cùng là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn. tiêu chuẩn quốc tế.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước gửi Quốc hội cho biết, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn nhiều so với ngân hàng thương mại cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phần trong ngành ngân hàng. toàn bộ hệ thống.

Để nâng cao năng lực tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. .

Định hướng thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó có việc tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đồng thời, tập trung thực hiện phương án tái cơ cấu, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản những khó khăn, tồn tại của các ngân hàng yếu kém, v.v.

Ngân hàng Nhà nước trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tăng vốn điều lệ cho 4 doanh nghiệp nhà nước

04-06-2022

Hãy cẩn thận với tín dụng bất động sản; giám sát sự tham gia của ngân hàng vào thị trường vốn

02-06-2022

Ngân hàng vẫn khát vốn, kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu còn dài

Phương Nga


Thông tin thêm

Vốn điều lệ của nhóm Big4 thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng Malaysia, Singapore, nhu cầu tăng vốn là cấp thiết

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore. , ...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn. (Nguồn: Hội nghị).

Tại phiên hỏi đáp về nhóm vấn đề thứ ba trong lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết thực trạng vốn chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam. Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, tương tự với 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đó, trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ đạt khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, ... khi ở các nước này, vốn chủ sở hữu của các ngân hàng lớn nhất. ngân hàng lên tới 14-19 tỷ USD.

Vì vậy, việc tăng vốn để nâng cao tiềm lực tài chính đang được Quốc hội hết sức quan tâm. Nghị quyết 43 cũng quy định việc cho phép tăng vốn điều lệ đối với 3 ngân hàng có vốn nhà nước chi phối bằng nguồn lợi nhuận để lại. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) sử dụng ngân sách nhà nước.

Về giải pháp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, Thống đốc cho biết, trong quá trình tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng, ngoài nâng cao tiềm lực tài chính, một vấn đề quan trọng khác là nâng cao năng lực quản trị. và vận hành.

Thời gian qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là Thông tư 13 về kiểm soát nội bộ quy định rõ các TCTD phải sắp xếp tổ chức bộ máy, đúng tuyến phòng thủ. các thủ tục xác định rủi ro, chẳng hạn như các hoạt động kinh doanh như cung cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ,… Tiếp theo là bộ phận quản lý rủi ro và cuối cùng là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn. tiêu chuẩn quốc tế.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước gửi Quốc hội cho biết, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn nhiều so với ngân hàng thương mại cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phần trong ngành ngân hàng. toàn bộ hệ thống.

Để nâng cao năng lực tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. .

Định hướng thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó có việc tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đồng thời, tập trung thực hiện phương án tái cơ cấu, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản những khó khăn, tồn tại của các ngân hàng yếu kém, v.v.

Ngân hàng Nhà nước trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tăng vốn điều lệ cho 4 doanh nghiệp nhà nước

04-06-2022

Hãy cẩn thận với tín dụng bất động sản; giám sát sự tham gia của ngân hàng vào thị trường vốn

02-06-2022

Ngân hàng vẫn khát vốn, kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu còn dài

Phương Nga


Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore. , …

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn. (Nguồn: Hội nghị).

Tại phiên hỏi đáp về nhóm vấn đề thứ ba trong lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết thực trạng vốn chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam. Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, tương tự với 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo đó, trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ đạt khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, … khi ở các nước này, vốn chủ sở hữu của các ngân hàng lớn nhất. ngân hàng lên tới 14-19 tỷ USD.

Vì vậy, việc tăng vốn để nâng cao tiềm lực tài chính đang được Quốc hội hết sức quan tâm. Nghị quyết 43 cũng quy định việc cho phép tăng vốn điều lệ đối với 3 ngân hàng có vốn nhà nước chi phối bằng nguồn lợi nhuận để lại. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) sử dụng ngân sách nhà nước.

Về giải pháp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, Thống đốc cho biết, trong quá trình tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng, ngoài nâng cao tiềm lực tài chính, một vấn đề quan trọng khác là nâng cao năng lực quản trị. và vận hành.

Thời gian qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là Thông tư 13 về kiểm soát nội bộ quy định rõ các TCTD phải sắp xếp tổ chức bộ máy, đúng tuyến phòng thủ. các thủ tục xác định rủi ro, chẳng hạn như các hoạt động kinh doanh như cung cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ,… Tiếp theo là bộ phận quản lý rủi ro và cuối cùng là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn. tiêu chuẩn quốc tế.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước gửi Quốc hội cho biết, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn nhiều so với ngân hàng thương mại cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phần trong ngành ngân hàng. toàn bộ hệ thống.

Để nâng cao năng lực tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. .

Định hướng thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó có việc tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đồng thời, tập trung thực hiện phương án tái cơ cấu, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản những khó khăn, tồn tại của các ngân hàng yếu kém, v.v.

Ngân hàng Nhà nước trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định tăng vốn điều lệ cho 4 doanh nghiệp nhà nước

04-06-2022

Hãy cẩn thận với tín dụng bất động sản; giám sát sự tham gia của ngân hàng vào thị trường vốn

02-06-2022

Ngân hàng vẫn khát vốn, kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu còn dài

Phương Nga

#Vốn #điều #lệ #của #nhóm #Big4 #thấp #hơn #rất #nhiều #với #các #ngân #hàng #Malaysia #Singapore #nhu #cầu #tăng #vốn #là #cấp #thiết

[rule_3_plain]

#Vốn #điều #lệ #của #nhóm #Big4 #thấp #hơn #rất #nhiều #với #các #ngân #hàng #Malaysia #Singapore #nhu #cầu #tăng #vốn #là #cấp #thiết

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết trong 4 ngân hàng TMCP nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ vào khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore,…

 Thống đốc NHNN trả lời chất vấn. (Nguồn: Quốc hội).

Tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tình trạng vốn chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam vẫn thấp so với các nước trong khu vực, tương tự với 4 ngân hàng TMCP Nhà nước. 
Theo đó, trong 4 ngân hàng TMCP nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ vào khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore,… khi tại các quốc gia này, mức vốn chủ sở hữu của ngân hàng lớn nhất lên đến 14-19 tỷ USD.
Do đó, việc tăng vốn để tăng cường tiềm lực tài chính được Quốc hội rất quan tâm. Nghị quyết 43 cũng nêu về việc cho phép tăng vốn điều lệ đối với 3 ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối dùng từ nguồn lợi giữ lại. Riêng Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thì dùng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Về giải pháp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, Thống đốc cho biết trong quá trình tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng, ngoài việc nâng cao tiềm lực tài chính, một vấn đề quan trọng khác là nâng cao năng lực quản trị và điều hành.
Trong thời gian qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản để nâng cao khả năng quản trị, đặc biệt là Thông tư 13 kiểm soát nội bộ, quy định rõ các TCTD phải sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện theo các tuyến phòng thủ để nhận diện rủi ro, chẳng hạn như hoạt động kinh doanh như cấp tín dụng, kinh doanh dịch vụ,…. Tiếp đến là bộ phận quản trị rủi ro và cuối cùng là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế.
Báo cáo mới đây của NHNN gửi đến các đại biểu Quốc hội cho biết vốn điều lệ của các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn rất nhiều so với khối NHTM cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phận trong toàn hệ thống.
Để năng cao năng lực tài chính, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Định hướng trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tổ chức triển khai Đề án tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần Nhà nước; nâng cáo năng lực tài chính của các TCTD, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối TCTD liên quan.
Đồng thời tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản các khó khắn, tồn tại của ngân hàng yếu kém,…

NHNN trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

04-06-2022

Thận trọng với tín dụng BĐS; giám sát việc ngân hàng tham gia thị trường vốn

02-06-2022

Ngân hàng vẫn khát vốn, kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu còn xếp dài

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/von-dieu-le-cua-nhom-big4-thap-hon-rat-nhieu-so-voi-cac-ngan-hang-malaysia-singapore-nhu-cau-tang-von-la-cap-thiet-42202268171136465.htm

#Vốn #điều #lệ #của #nhóm #Big4 #thấp #hơn #rất #nhiều #với #các #ngân #hàng #Malaysia #Singapore #nhu #cầu #tăng #vốn #là #cấp #thiết

[rule_2_plain]

#Vốn #điều #lệ #của #nhóm #Big4 #thấp #hơn #rất #nhiều #với #các #ngân #hàng #Malaysia #Singapore #nhu #cầu #tăng #vốn #là #cấp #thiết

[rule_2_plain]

#Vốn #điều #lệ #của #nhóm #Big4 #thấp #hơn #rất #nhiều #với #các #ngân #hàng #Malaysia #Singapore #nhu #cầu #tăng #vốn #là #cấp #thiết

[rule_3_plain]

#Vốn #điều #lệ #của #nhóm #Big4 #thấp #hơn #rất #nhiều #với #các #ngân #hàng #Malaysia #Singapore #nhu #cầu #tăng #vốn #là #cấp #thiết

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết trong 4 ngân hàng TMCP nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ vào khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore,…

 Thống đốc NHNN trả lời chất vấn. (Nguồn: Quốc hội).

Tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tình trạng vốn chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam vẫn thấp so với các nước trong khu vực, tương tự với 4 ngân hàng TMCP Nhà nước. 
Theo đó, trong 4 ngân hàng TMCP nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng chỉ vào khoảng 3,8 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia, Singapore,… khi tại các quốc gia này, mức vốn chủ sở hữu của ngân hàng lớn nhất lên đến 14-19 tỷ USD.
Do đó, việc tăng vốn để tăng cường tiềm lực tài chính được Quốc hội rất quan tâm. Nghị quyết 43 cũng nêu về việc cho phép tăng vốn điều lệ đối với 3 ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối dùng từ nguồn lợi giữ lại. Riêng Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thì dùng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Về giải pháp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, Thống đốc cho biết trong quá trình tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng, ngoài việc nâng cao tiềm lực tài chính, một vấn đề quan trọng khác là nâng cao năng lực quản trị và điều hành.
Trong thời gian qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản để nâng cao khả năng quản trị, đặc biệt là Thông tư 13 kiểm soát nội bộ, quy định rõ các TCTD phải sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện theo các tuyến phòng thủ để nhận diện rủi ro, chẳng hạn như hoạt động kinh doanh như cấp tín dụng, kinh doanh dịch vụ,…. Tiếp đến là bộ phận quản trị rủi ro và cuối cùng là đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế.
Báo cáo mới đây của NHNN gửi đến các đại biểu Quốc hội cho biết vốn điều lệ của các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn rất nhiều so với khối NHTM cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phận trong toàn hệ thống.
Để năng cao năng lực tài chính, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Định hướng trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tổ chức triển khai Đề án tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần Nhà nước; nâng cáo năng lực tài chính của các TCTD, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối TCTD liên quan.
Đồng thời tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản các khó khắn, tồn tại của ngân hàng yếu kém,…

NHNN trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

04-06-2022

Thận trọng với tín dụng BĐS; giám sát việc ngân hàng tham gia thị trường vốn

02-06-2022

Ngân hàng vẫn khát vốn, kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu còn xếp dài

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/von-dieu-le-cua-nhom-big4-thap-hon-rat-nhieu-so-voi-cac-ngan-hang-malaysia-singapore-nhu-cau-tang-von-la-cap-thiet-42202268171136465.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Vốn #điều #lệ #của #nhóm #Big4 #thấp #hơn #rất #nhiều #với #các #ngân #hàng #Malaysia #Singapore #nhu #cầu #tăng #vốn #là #cấp #thiết

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất