VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 19.400 tỷ đồng trong năm 2022

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 19.400 tỷ đồng trong năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ dự kiến ​​đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết thông qua và chính thức công bố các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ dự kiến ​​đạt 19.451 tỷ đồng, tăng là 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5-10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động dự kiến ​​ở mức 8-10%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng năm 2022 dưới 1,8%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VietinBank đạt hơn 15.311 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 79% kế hoạch lợi nhuận trên. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 15.764 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của VietinBank.

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt hơn 4.156 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động mua bán và đầu tư chứng khoán đều ghi nhận khoản lỗ lần lượt là 136 tỷ đồng và 104 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước các con số này vẫn ở mức dương. Các phân khúc còn lại đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Thu nhập lãi thuần tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 27%; từ kinh doanh ngoại hối tăng 69%. Lãi thuần từ hoạt động khác thậm chí tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 10,1%.

Dư nợ xấu trong kỳ cũng tăng mạnh 23,4% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu lên 1,42%. Ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng từ gần 25.800 tỷ đồng lên hơn 39.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 180% cuối năm ngoái lên hơn 220%.

VietinBank bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ công ty Louis Rice

VietinBank bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ công ty Louis Rice

12-12-2022

VietinBank muốn bán đấu giá khoản nợ xấu hơn 1.400 tỷ đồng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu TP.HCM

Ngày 29 tháng 10 năm 2022

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Phương Nga


Thông tin thêm

VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 19.400 tỷ đồng trong năm 2022

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ dự kiến ​​đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết thông qua và chính thức công bố các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ dự kiến ​​đạt 19.451 tỷ đồng, tăng là 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5-10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động dự kiến ​​ở mức 8-10%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng năm 2022 dưới 1,8%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VietinBank đạt hơn 15.311 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 79% kế hoạch lợi nhuận trên. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 15.764 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của VietinBank.

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt hơn 4.156 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động mua bán và đầu tư chứng khoán đều ghi nhận khoản lỗ lần lượt là 136 tỷ đồng và 104 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước các con số này vẫn ở mức dương. Các phân khúc còn lại đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Thu nhập lãi thuần tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 27%; từ kinh doanh ngoại hối tăng 69%. Lãi thuần từ hoạt động khác thậm chí tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 10,1%.

Dư nợ xấu trong kỳ cũng tăng mạnh 23,4% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu lên 1,42%. Ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng từ gần 25.800 tỷ đồng lên hơn 39.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 180% cuối năm ngoái lên hơn 220%.

VietinBank bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ công ty Louis Rice

VietinBank bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ công ty Louis Rice

12-12-2022

VietinBank muốn bán đấu giá khoản nợ xấu hơn 1.400 tỷ đồng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu TP.HCM

Ngày 29 tháng 10 năm 2022

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Phương Nga


VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ dự kiến ​​đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết thông qua và chính thức công bố các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ dự kiến ​​đạt 19.451 tỷ đồng, tăng là 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5-10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động dự kiến ​​ở mức 8-10%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng năm 2022 dưới 1,8%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VietinBank đạt hơn 15.311 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 79% kế hoạch lợi nhuận trên. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 15.764 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của VietinBank.

Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt hơn 4.156 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động mua bán và đầu tư chứng khoán đều ghi nhận khoản lỗ lần lượt là 136 tỷ đồng và 104 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước các con số này vẫn ở mức dương. Các phân khúc còn lại đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Thu nhập lãi thuần tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 27%; từ kinh doanh ngoại hối tăng 69%. Lãi thuần từ hoạt động khác thậm chí tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 10,1%.

Dư nợ xấu trong kỳ cũng tăng mạnh 23,4% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu lên 1,42%. Ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng từ gần 25.800 tỷ đồng lên hơn 39.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 180% cuối năm ngoái lên hơn 220%.

VietinBank bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ công ty Louis Rice

VietinBank bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ công ty Louis Rice

12-12-2022

VietinBank muốn bán đấu giá khoản nợ xấu hơn 1.400 tỷ đồng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu TP.HCM

Ngày 29 tháng 10 năm 2022

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Phương Nga

#VietinBank #dự #kiến #lợi #nhuận #trước #thuế #riêng #lẻ #đạt #hơn #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_3_plain]

#VietinBank #dự #kiến #lợi #nhuận #trước #thuế #riêng #lẻ #đạt #hơn #tỷ #đồng #trong #năm

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế dự kiến đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa có nghị quyết về việc phê duyệt, công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022. Trong đó, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế dự kiến đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 5-10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động tiền gửi dự kiến 8-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng năm 2022 dưới 1,8%. 
Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VietinBank đạt hơn 15.311 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ và thực hiện được gần 79% kế hoạch lợi nhuận nêu trên. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế  đạt 15.764 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của VietinBank.

Riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt hơn 4.156 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán đều ghi nhận lỗ lần lượt 136 tỷ đồng và 104 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước các con số này vẫn ở mức khả quan. Các mảng còn lại đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số.
Thu nhập lãi thuần tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ dịch vụ tăng gần 27%; từ kinh doanh ngoại hối tăng 69%. Lãi thuần từ hoạt động khác thậm chí tăng gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước.
Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 10,1%.
Số dư nợ xấu trong kỳ cũng tăng mạnh 23,4% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu lên 1,42%. Ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng từ gần 25.800 tỷ đồng lên hơn 39.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 180% cuối năm trước lên trên 220%. 

VietinBank rao bán TSBĐ để thu hồi khoản nợ của công ty Louis Rice

12-12-2022

VietinBank muốn đấu giá khoản nợ xấu hơn 1.400 tỷ đồng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP HCM

29-10-2022

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vietinbank-du-kien-loi-nhuan-truoc-thue-rieng-le-dat-hon-19400-ty-dong-trong-nam-2022-4220231312428147.htm

#VietinBank #dự #kiến #lợi #nhuận #trước #thuế #riêng #lẻ #đạt #hơn #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_2_plain]

#VietinBank #dự #kiến #lợi #nhuận #trước #thuế #riêng #lẻ #đạt #hơn #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_2_plain]

#VietinBank #dự #kiến #lợi #nhuận #trước #thuế #riêng #lẻ #đạt #hơn #tỷ #đồng #trong #năm

[rule_3_plain]

#VietinBank #dự #kiến #lợi #nhuận #trước #thuế #riêng #lẻ #đạt #hơn #tỷ #đồng #trong #năm

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế dự kiến đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa có nghị quyết về việc phê duyệt, công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022. Trong đó, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế dự kiến đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với con số năm 2021 là 16.860 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 5-10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động tiền gửi dự kiến 8-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng năm 2022 dưới 1,8%. 
Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VietinBank đạt hơn 15.311 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ và thực hiện được gần 79% kế hoạch lợi nhuận nêu trên. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế  đạt 15.764 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của VietinBank.

Riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt hơn 4.156 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán đều ghi nhận lỗ lần lượt 136 tỷ đồng và 104 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước các con số này vẫn ở mức khả quan. Các mảng còn lại đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số.
Thu nhập lãi thuần tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần từ dịch vụ tăng gần 27%; từ kinh doanh ngoại hối tăng 69%. Lãi thuần từ hoạt động khác thậm chí tăng gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước.
Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 10,1%.
Số dư nợ xấu trong kỳ cũng tăng mạnh 23,4% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu lên 1,42%. Ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng từ gần 25.800 tỷ đồng lên hơn 39.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 180% cuối năm trước lên trên 220%. 

VietinBank rao bán TSBĐ để thu hồi khoản nợ của công ty Louis Rice

12-12-2022

VietinBank muốn đấu giá khoản nợ xấu hơn 1.400 tỷ đồng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP HCM

29-10-2022

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vietinbank-du-kien-loi-nhuan-truoc-thue-rieng-le-dat-hon-19400-ty-dong-trong-nam-2022-4220231312428147.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VietinBank #dự #kiến #lợi #nhuận #trước #thuế #riêng #lẻ #đạt #hơn #tỷ #đồng #trong #năm

Xem thêm thông tin hay:  Binance đạt thỏa thuận 'giải cứu' FTX

Viết một bình luận