VietinBank đề xuất dùng hơn 9.600 tỷ đồng lợi nhuận để trả cổ tức bằng cổ phiếu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VietinBank đề xuất dùng hơn 9.600 tỷ đồng lợi nhuận để trả cổ tức bằng cổ phiếu phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nếu phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, đứng đầu ngành nhà băng Việt Nam.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông sáng ngày 29/4/2022. (Ảnh chụp màn hình: Song Ngoc).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra sáng nay 29/4, Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) đã trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến ​​như sau:

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm trước là 13.622 tỷ đồng, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%) là 681 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính (10%) là 1.362 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 1.955 đồng. tỷ.

Lợi nhuận còn lại sau lúc trích các quỹ là 9,624 tỷ đồng. VietinBank dự kiến ​​dùng toàn thể số lợi nhuận còn lại nêu trên để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Hiện nay, VietinBank có vốn điều lệ hơn 48.000 tỷ đồng, trình bày trong biểu đồ dưới đây. Sau lúc chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, vượt qua Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) để dẫn đầu toàn ngành nhà băng Việt Nam.

Xem thêm thông tin hay:  MBKE dự báo NHNN sẽ nâng 0,5% lãi suất cơ bản để thắt chặt tiền tệ

Năm 2021, VietinBank trả cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2017 – 2019 tỉ lệ 29,07% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm tăng trưởng 5 – 10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động dự kiến ​​8 – 10%, điều chỉnh thích hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo quy định của Nhà băng Nhà nước.

Tỉ lệ nợ xấu / dư nợ tín dụng tới năm 2022 phấn đấu dưới 1,8%. Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tỉ lệ nợ xấu ko quá 2%, con số thực tiễn cuối năm là 1,26%.

Lợi nhuận trước thuế của tư nhân năm 2022 dự kiến ​​tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2021, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế thống nhất là 17.589 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng là 16.860 tỷ đồng. Theo kế hoạch trên, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm nay của VietinBank có thể sẽ đạt 19.390 tỷ đồng.

Riêng trong quý I, VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng thống nhất 8,6% lên 1,2 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất giảm 28% xuống 5.822 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu tới 31/3 là 1,25%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 29/4 cũng dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Đức Thành, hiện đang là Phó Tổng giám đốc VietinBank. .

Ông Thành sinh năm 1970, tốt nghiệp cử nhân kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương, thạc sĩ quản lý kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong sự nghiệp của mình, ông Thành đã có nhiều năm công việc tại Bộ Thương nghiệp, Bộ Công Thương, Doanh nghiệp TNHH Bảo hiểm Nhân thọ VietinBankAviva, VietinBank tại Lào, …

Hiện nay, HĐQT VietinBank có 9 thành viên, bao gồm:

Ông Trần Minh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Tấn – Thành viên HĐQT

Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự

Ông Nguyễn Thế Huân – Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Thanh Hoài – Thành viên HĐQT

Ông Masahiko Oki – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Masashige Nakazono – Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Bắc – Thành viên HĐQT độc lập

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự kiến ​​chia cổ tức tỉ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển nhượng buộc phải tổ chức tín dụng

[LIVE]    ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển nhượng bắt buộc tổ chức tín dụng

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

[LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​vượt 20.000 tỷ đồng, cổ tức tỉ lệ 12%

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

Một nhà băng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ

Đức Quyền


Thông tin thêm

VietinBank đề xuất dùng hơn 9.600 tỷ đồng lợi nhuận để trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nếu phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, đứng đầu ngành nhà băng Việt Nam.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông sáng ngày 29/4/2022. (Ảnh chụp màn hình: Song Ngoc).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra sáng nay 29/4, Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đã trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến ​​như sau:

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm trước là 13.622 tỷ đồng, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%) là 681 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính (10%) là 1.362 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 1.955 đồng. tỷ.

Lợi nhuận còn lại sau lúc trích các quỹ là 9,624 tỷ đồng. VietinBank dự kiến ​​dùng toàn thể số lợi nhuận còn lại nêu trên để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Hiện nay, VietinBank có vốn điều lệ hơn 48.000 tỷ đồng, trình bày trong biểu đồ dưới đây. Sau lúc chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, vượt qua Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV - Mã: BID) để dẫn đầu toàn ngành nhà băng Việt Nam.

Năm 2021, VietinBank trả cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2017 - 2019 tỉ lệ 29,07% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm tăng trưởng 5 - 10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động dự kiến ​​8 - 10%, điều chỉnh thích hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo quy định của Nhà băng Nhà nước.

Tỉ lệ nợ xấu / dư nợ tín dụng tới năm 2022 phấn đấu dưới 1,8%. Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tỉ lệ nợ xấu ko quá 2%, con số thực tiễn cuối năm là 1,26%.

Lợi nhuận trước thuế của tư nhân năm 2022 dự kiến ​​tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2021, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế thống nhất là 17.589 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng là 16.860 tỷ đồng. Theo kế hoạch trên, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm nay của VietinBank có thể sẽ đạt 19.390 tỷ đồng.

Riêng trong quý I, VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng thống nhất 8,6% lên 1,2 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất giảm 28% xuống 5.822 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu tới 31/3 là 1,25%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 29/4 cũng dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Đức Thành, hiện đang là Phó Tổng giám đốc VietinBank. .

Ông Thành sinh năm 1970, tốt nghiệp cử nhân kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương, thạc sĩ quản lý kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong sự nghiệp của mình, ông Thành đã có nhiều năm công việc tại Bộ Thương nghiệp, Bộ Công Thương, Doanh nghiệp TNHH Bảo hiểm Nhân thọ VietinBankAviva, VietinBank tại Lào, ...

Hiện nay, HĐQT VietinBank có 9 thành viên, bao gồm:

Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Tấn - Thành viên HĐQT

Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự

Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT

Ông Masahiko Oki - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Masashige Nakazono - Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Bắc - Thành viên HĐQT độc lập

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự kiến ​​chia cổ tức tỉ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển nhượng buộc phải tổ chức tín dụng

[LIVE]    ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển nhượng bắt buộc tổ chức tín dụng

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

[LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​vượt 20.000 tỷ đồng, cổ tức tỉ lệ 12%

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

Một nhà băng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ

Đức Quyền


Nếu phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, đứng đầu ngành nhà băng Việt Nam.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông sáng ngày 29/4/2022. (Ảnh chụp màn hình: Song Ngoc).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra sáng nay 29/4, Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) đã trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến ​​như sau:

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm trước là 13.622 tỷ đồng, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%) là 681 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính (10%) là 1.362 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 1.955 đồng. tỷ.

Lợi nhuận còn lại sau lúc trích các quỹ là 9,624 tỷ đồng. VietinBank dự kiến ​​dùng toàn thể số lợi nhuận còn lại nêu trên để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Hiện nay, VietinBank có vốn điều lệ hơn 48.000 tỷ đồng, trình bày trong biểu đồ dưới đây. Sau lúc chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, vượt qua Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) để dẫn đầu toàn ngành nhà băng Việt Nam.

Năm 2021, VietinBank trả cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2017 – 2019 tỉ lệ 29,07% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm tăng trưởng 5 – 10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động dự kiến ​​8 – 10%, điều chỉnh thích hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo quy định của Nhà băng Nhà nước.

Tỉ lệ nợ xấu / dư nợ tín dụng tới năm 2022 phấn đấu dưới 1,8%. Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tỉ lệ nợ xấu ko quá 2%, con số thực tiễn cuối năm là 1,26%.

Lợi nhuận trước thuế của tư nhân năm 2022 dự kiến ​​tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2021, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế thống nhất là 17.589 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng là 16.860 tỷ đồng. Theo kế hoạch trên, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm nay của VietinBank có thể sẽ đạt 19.390 tỷ đồng.

Riêng trong quý I, VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng thống nhất 8,6% lên 1,2 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất giảm 28% xuống 5.822 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu tới 31/3 là 1,25%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 29/4 cũng dự kiến ​​bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Đức Thành, hiện đang là Phó Tổng giám đốc VietinBank. .

Ông Thành sinh năm 1970, tốt nghiệp cử nhân kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương, thạc sĩ quản lý kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong sự nghiệp của mình, ông Thành đã có nhiều năm công việc tại Bộ Thương nghiệp, Bộ Công Thương, Doanh nghiệp TNHH Bảo hiểm Nhân thọ VietinBankAviva, VietinBank tại Lào, …

Hiện nay, HĐQT VietinBank có 9 thành viên, bao gồm:

Ông Trần Minh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Tấn – Thành viên HĐQT

Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự

Ông Nguyễn Thế Huân – Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Thanh Hoài – Thành viên HĐQT

Ông Masahiko Oki – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Masashige Nakazono – Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Bắc – Thành viên HĐQT độc lập

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự kiến ​​chia cổ tức tỉ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển nhượng buộc phải tổ chức tín dụng

[LIVE]    ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự kiến ​​chia cổ tức tỷ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển nhượng bắt buộc tổ chức tín dụng

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

[LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​vượt 20.000 tỷ đồng, cổ tức tỉ lệ 12%

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

Một nhà băng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ

Đức Quyền

#VietinBank #đề #xuất #dùng #hơn #tỷ #đồng #lợi #nhuận #để #trả #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#VietinBank #đề #xuất #dùng #hơn #tỷ #đồng #lợi #nhuận #để #trả #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu

Nếu kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu được phê duyệt, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, dẫn đầu ngành nhà băng Việt Nam.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu tại đại hội cổ đông sáng 29/4/2022. (Ảnh chụp màn hình: Song Ngọc).

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 tổ chức sáng nay 29/4, Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 dự kiến như sau:
Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm ngoái là 13.622 tỷ đồng, trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) là 681 tỷ đồng, trích quỹ dự phòng tài chính (10%) là 1.362 tỷ đồng, và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.955 tỷ đồng.
Lợi nhuận còn lại sau lúc trích các quỹ là 9.624 tỷ đồng. VietinBank dự kiến dùng toàn thể số lợi nhuận còn lại nói trên để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Hiện nay VietinBank có vốn điều lệ hơn 48.000 tỷ đồng, như trình bày trong biểu đồ bên dưới. Sau lúc trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên thành gần 58.000 tỷ, vượt qua Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) để dẫn đầu toàn ngành nhà băng Việt Nam.
Năm 2021, VietinBank đã trả cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2017 – 2019 với tỉ lệ 29,07% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị VietinBank đề ra mục tiêu tổng tài sản cuối năm sẽ tăng trưởng 5-10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động tiền gửi dự kiến 8-10%, có điều chỉnh thích hợp với vận tốc tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo quy định của NHNN.
Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng năm 2022 phấn đấu dưới 1,8%. Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tỉ lệ nợ xấu ko quá 2%, con số thực tiễn ngày cuối năm là 1,26%.
Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 2022 dự kiến tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Năm 2021, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế thống nhất 17.589 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 16.860 tỷ đồng. Theo kế hoạch nêu trên, lãi trước thuế riêng lẻ của VietinBank trong năm nay có thể sẽ đạt 19.390 tỷ đồng.
Riêng trong quý I vừa qua, VietinBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng thống nhất đạt 8,6% lên 1,2 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất giảm 28% còn 5.822 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu tại ngày 31/3 là 1,25%.

Đại hội cổ đông thường niên sáng 29/4 cũng dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Đức Thành, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc VietinBank.
Ông Thành sinh năm 1970, tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại Thương, thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong quá trình công việc, ông Thành đã có nhiều năm làm việc tại Bộ Thương nghiệp, Bộ Công thương nghiệp, Doanh nghiệp TNHH Bảo hiểm Nhân thọ VietinBankAviva, Nhà băng VietinBank tại Lào, …
Hiên nay, HĐQT của VietinBank có 9 thành viên gồm:
Ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Văn Tần – Thành viên HĐQT
Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
Bà Trần Thu Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự
Ông Nguyễn Thế Huân – Thành viên HĐQT
Bà Phạm Thị Thanh Hoài – Thành viên HĐQT
Ông Masahiko Oki – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Masashige Nakazono – Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Bắc – Thành viên độc lập HĐQT

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự chia cổ tức tỉ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển giao buộc phải một TCTD

29-04-2022

[LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận trước thuế dự kiến vượt 20.000 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 12%

29-04-2022

Một nhà băng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ

Đức Quyền

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vietinbank-de-xuat-dung-hon-9600-ty-dong-loi-nhuan-de-tra-co-tuc-bang-co-phieu-42202242991414567.htm

#VietinBank #đề #xuất #dùng #hơn #tỷ #đồng #lợi #nhuận #để #trả #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#VietinBank #đề #xuất #dùng #hơn #tỷ #đồng #lợi #nhuận #để #trả #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#VietinBank #đề #xuất #dùng #hơn #tỷ #đồng #lợi #nhuận #để #trả #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#VietinBank #đề #xuất #dùng #hơn #tỷ #đồng #lợi #nhuận #để #trả #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu

Nếu kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu được phê duyệt, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên gần 58.000 tỷ đồng, dẫn đầu ngành nhà băng Việt Nam.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu tại đại hội cổ đông sáng 29/4/2022. (Ảnh chụp màn hình: Song Ngọc).

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 tổ chức sáng nay 29/4, Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 dự kiến như sau:
Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm ngoái là 13.622 tỷ đồng, trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) là 681 tỷ đồng, trích quỹ dự phòng tài chính (10%) là 1.362 tỷ đồng, và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.955 tỷ đồng.
Lợi nhuận còn lại sau lúc trích các quỹ là 9.624 tỷ đồng. VietinBank dự kiến dùng toàn thể số lợi nhuận còn lại nói trên để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Hiện nay VietinBank có vốn điều lệ hơn 48.000 tỷ đồng, như trình bày trong biểu đồ bên dưới. Sau lúc trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng lên thành gần 58.000 tỷ, vượt qua Nhà băng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam (BIDV – Mã: BID) để dẫn đầu toàn ngành nhà băng Việt Nam.
Năm 2021, VietinBank đã trả cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2017 – 2019 với tỉ lệ 29,07% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị VietinBank đề ra mục tiêu tổng tài sản cuối năm sẽ tăng trưởng 5-10% so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN). Tăng trưởng huy động tiền gửi dự kiến 8-10%, có điều chỉnh thích hợp với vận tốc tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo quy định của NHNN.
Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng năm 2022 phấn đấu dưới 1,8%. Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tỉ lệ nợ xấu ko quá 2%, con số thực tiễn ngày cuối năm là 1,26%.
Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 2022 dự kiến tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Năm 2021, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế thống nhất 17.589 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 16.860 tỷ đồng. Theo kế hoạch nêu trên, lãi trước thuế riêng lẻ của VietinBank trong năm nay có thể sẽ đạt 19.390 tỷ đồng.
Riêng trong quý I vừa qua, VietinBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng thống nhất đạt 8,6% lên 1,2 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thống nhất giảm 28% còn 5.822 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu tại ngày 31/3 là 1,25%.

Đại hội cổ đông thường niên sáng 29/4 cũng dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Đức Thành, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc VietinBank.
Ông Thành sinh năm 1970, tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại Thương, thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong quá trình công việc, ông Thành đã có nhiều năm làm việc tại Bộ Thương nghiệp, Bộ Công thương nghiệp, Doanh nghiệp TNHH Bảo hiểm Nhân thọ VietinBankAviva, Nhà băng VietinBank tại Lào, …
Hiên nay, HĐQT của VietinBank có 9 thành viên gồm:
Ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Văn Tần – Thành viên HĐQT
Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
Bà Trần Thu Huyền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự
Ông Nguyễn Thế Huân – Thành viên HĐQT
Bà Phạm Thị Thanh Hoài – Thành viên HĐQT
Ông Masahiko Oki – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Masashige Nakazono – Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Bắc – Thành viên độc lập HĐQT

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dự chia cổ tức tỉ lệ 18,1% bằng cổ phiếu, nhận chuyển giao buộc phải một TCTD

29-04-2022

[LIVE] ĐHĐCĐ BIDV: Lợi nhuận trước thuế dự kiến vượt 20.000 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 12%

29-04-2022

Một nhà băng báo lãi giảm gần 9% so với cùng kỳ

Đức Quyền

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vietinbank-de-xuat-dung-hon-9600-ty-dong-loi-nhuan-de-tra-co-tuc-bang-co-phieu-42202242991414567.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VietinBank #đề #xuất #dùng #hơn #tỷ #đồng #lợi #nhuận #để #trả #cổ #tức #bằng #cổ #phiếu

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất