VietinBank bất ngờ báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VietinBank bất thần báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Trong lúc nhiều nhà băng chạy đua báo lãi quý I tăng trưởng mạnh thì “ông lớn” VietinBank bất thần báo lãi giảm gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (Ảnh: VietinBank).

Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế 5.822 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698 tỷ đồng.

Trong kỳ, các mảng thu nhập chính như thu nhập lãi thuần, dịch vụ, sắm bán chứng khoán đầu tư đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 4,7% xuống 10.146 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 0,4%.

Lãi thuần sắm bán chứng khoán kinh doanh giảm 68%, chỉ thu về hơn 56 tỷ đồng trong lúc lãi thuần sắm bán chứng khoán đầu tư lỗ 233 tỷ đồng.

Trái lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến gấp 2,3 lần cùng kỳ, mang về cho VietinBank gần 784 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động khác tăng hơn 4 lần với 1.877 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các mảng này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập nên lợi nhuận thuần từ kinh doanh chung chỉ tăng 8,9%.

Sau lúc trừ chi phí dự phòng rủi ro (tăng gần 3,2 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế của VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Kết quả kinh doanh quý I của VietinBank. (Nguồn: HP tổng hợp từ BCTC).

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 8,7%, ở mức cao so với mặt bằng chung của các nhà băng. Dư nợ xấu tăng 7,1% lên 15.322 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,25%.

Tính tới cuối tháng 3, tổng tài sản nhà băng tăng 8,6% lên 1.663 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi của VietinBank tăng trưởng khiêm tốn 4,4% lên 1,21 triệu tỷ đồng.

Nguồn: HP tổng hợp.

VietinBank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ 15.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2022

VietinBank dự kiến ​​sẽ trả 225 tỷ đồng trong 15.000 tỷ đồng vào năm 2022.

08-04-2022

VietinBank muốn dùng hơn 9.600 tỷ đồng lợi nhuận để lại trả cổ tức

Huyền Phương


Thông tin thêm

VietinBank bất thần báo lãi giảm 28% trong quý I đạt hơn 5.800 tỷ

Trong lúc nhiều nhà băng chạy đua báo lãi quý I tăng trưởng mạnh thì “ông lớn” VietinBank bất thần báo lãi giảm gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (Ảnh: VietinBank).

Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế 5.822 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698 tỷ đồng.

Trong kỳ, các mảng thu nhập chính như thu nhập lãi thuần, dịch vụ, sắm bán chứng khoán đầu tư đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 4,7% xuống 10.146 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 0,4%.

Lãi thuần sắm bán chứng khoán kinh doanh giảm 68%, chỉ thu về hơn 56 tỷ đồng trong lúc lãi thuần sắm bán chứng khoán đầu tư lỗ 233 tỷ đồng.

Trái lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến gấp 2,3 lần cùng kỳ, mang về cho VietinBank gần 784 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động khác tăng hơn 4 lần với 1.877 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các mảng này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập nên lợi nhuận thuần từ kinh doanh chung chỉ tăng 8,9%.

Sau lúc trừ chi phí dự phòng rủi ro (tăng gần 3,2 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế của VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Kết quả kinh doanh quý I của VietinBank. (Nguồn: HP tổng hợp từ BCTC).

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 8,7%, ở mức cao so với mặt bằng chung của các nhà băng. Dư nợ xấu tăng 7,1% lên 15.322 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,25%.

Tính tới cuối tháng 3, tổng tài sản nhà băng tăng 8,6% lên 1.663 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi của VietinBank tăng trưởng khiêm tốn 4,4% lên 1,21 triệu tỷ đồng.

Nguồn: HP tổng hợp.

VietinBank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ 15.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2022

VietinBank dự kiến ​​sẽ trả 225 tỷ đồng trong 15.000 tỷ đồng vào năm 2022.

08-04-2022

VietinBank muốn dùng hơn 9.600 tỷ đồng lợi nhuận để lại trả cổ tức

Huyền Phương


Trong lúc nhiều nhà băng chạy đua báo lãi quý I tăng trưởng mạnh thì “ông lớn” VietinBank bất thần báo lãi giảm gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (Ảnh: VietinBank).

Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế 5.822 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698 tỷ đồng.

Trong kỳ, các mảng thu nhập chính như thu nhập lãi thuần, dịch vụ, sắm bán chứng khoán đầu tư đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 4,7% xuống 10.146 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 0,4%.

Lãi thuần sắm bán chứng khoán kinh doanh giảm 68%, chỉ thu về hơn 56 tỷ đồng trong lúc lãi thuần sắm bán chứng khoán đầu tư lỗ 233 tỷ đồng.

Trái lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đột biến gấp 2,3 lần cùng kỳ, mang về cho VietinBank gần 784 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động khác tăng hơn 4 lần với 1.877 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các mảng này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập nên lợi nhuận thuần từ kinh doanh chung chỉ tăng 8,9%.

Sau lúc trừ chi phí dự phòng rủi ro (tăng gần 3,2 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế của VietinBank ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Kết quả kinh doanh quý I của VietinBank. (Nguồn: HP tổng hợp từ BCTC).

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 8,7%, ở mức cao so với mặt bằng chung của các nhà băng. Dư nợ xấu tăng 7,1% lên 15.322 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống 1,25%.

Tính tới cuối tháng 3, tổng tài sản nhà băng tăng 8,6% lên 1.663 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi của VietinBank tăng trưởng khiêm tốn 4,4% lên 1,21 triệu tỷ đồng.

Nguồn: HP tổng hợp.

VietinBank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ 15.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2022

VietinBank dự kiến ​​sẽ trả 225 tỷ đồng trong 15.000 tỷ đồng vào năm 2022.

08-04-2022

VietinBank muốn dùng hơn 9.600 tỷ đồng lợi nhuận để lại trả cổ tức

Huyền Phương

#VietinBank #bất #ngờ #báo #lãi #giảm #trong #quý #đạt #hơn #tỷ

[rule_3_plain]

#VietinBank #bất #ngờ #báo #lãi #giảm #trong #quý #đạt #hơn #tỷ

Trong lúc nhiều nhà băng đua nhau báo lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý I thì “ông lớn” VietinBank bất thần báo lãi giảm gần 28% so với cùng kỳ năm trước.

 Nhà băng TMCP Công thương nghiệp Việt Nam (Ảnh: VietinBank).

Nhà băng TMCP Công thương nghiệp Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 5.822 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698 tỷ đồng.
Trong kỳ, các mảng thu nhập chính như thu nhập lãi thuần, dịch vụ, sắm bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đều ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 4,7% đạt 10.146 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ giảm 0,4%.
Lãi thuần từ sắm bán chứng khoán kinh doanh giảm 68% chỉ mang về hơn 56 tỷ đồng trong lúc lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 233 tỷ đồng.
Trái ngược với đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lại tăng trưởng đột biến gấp 2,3 lần so với cùng kỳ mang về gần 784 tỷ đồng cho VietinBank. Thu nhập từ hoạt động khác tăng trưởng gấp hơn 4 lần với 1.877 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các mảng này chiếm tỷ trọng ko cao trong tổng thu nhập nên tựu chung lợi nhuận thuần từ kinh doanh chỉ tăng 8,9%.
Sau lúc trừ đi chi phí dự phòng rủi ro (đã tăng gần 3,2 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế của VietinBank đã ghi nhận tăng trưởng âm.

  Kết quả kinh doanh quý I của VietinBank. (Nguồn: HP tổng hợp từ BCTC).

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 8,7%, ở mức cao so với mặt bằng chung các nhà băng. Số dư nợ xấu tăng tương ứng 7,1% với 15.322 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ về 1,25%.
Tính tới hết tháng 3, tổng tài sản nhà băng tăng 8,6% đạt 1,663 triệu tỷ đồng. Số dư huy động của VietinBank tăng trưởng khiêm tốn 4,4% đạt 1,21 triệu tỷ đồng. 


 Nguồn: HP tổng hợp.

 

VietinBank dự kiến chào bán riêng lẻ 15.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2022

08-04-2022

VietinBank muốn dùng hơn 9.600 tỷ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vietinbank-bat-ngo-bao-lai-giam-28-trong-quy-i-dat-hon-5800-ty-422022428155736720.htm

#VietinBank #bất #ngờ #báo #lãi #giảm #trong #quý #đạt #hơn #tỷ

[rule_2_plain]

#VietinBank #bất #ngờ #báo #lãi #giảm #trong #quý #đạt #hơn #tỷ

[rule_2_plain]

#VietinBank #bất #ngờ #báo #lãi #giảm #trong #quý #đạt #hơn #tỷ

[rule_3_plain]

#VietinBank #bất #ngờ #báo #lãi #giảm #trong #quý #đạt #hơn #tỷ

Trong lúc nhiều nhà băng đua nhau báo lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý I thì “ông lớn” VietinBank bất thần báo lãi giảm gần 28% so với cùng kỳ năm trước.

 Nhà băng TMCP Công thương nghiệp Việt Nam (Ảnh: VietinBank).

Nhà băng TMCP Công thương nghiệp Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 5.822 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.698 tỷ đồng.
Trong kỳ, các mảng thu nhập chính như thu nhập lãi thuần, dịch vụ, sắm bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đều ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 4,7% đạt 10.146 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ giảm 0,4%.
Lãi thuần từ sắm bán chứng khoán kinh doanh giảm 68% chỉ mang về hơn 56 tỷ đồng trong lúc lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 233 tỷ đồng.
Trái ngược với đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lại tăng trưởng đột biến gấp 2,3 lần so với cùng kỳ mang về gần 784 tỷ đồng cho VietinBank. Thu nhập từ hoạt động khác tăng trưởng gấp hơn 4 lần với 1.877 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các mảng này chiếm tỷ trọng ko cao trong tổng thu nhập nên tựu chung lợi nhuận thuần từ kinh doanh chỉ tăng 8,9%.
Sau lúc trừ đi chi phí dự phòng rủi ro (đã tăng gần 3,2 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế của VietinBank đã ghi nhận tăng trưởng âm.

  Kết quả kinh doanh quý I của VietinBank. (Nguồn: HP tổng hợp từ BCTC).

Trong ba tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của nhà băng đạt 8,7%, ở mức cao so với mặt bằng chung các nhà băng. Số dư nợ xấu tăng tương ứng 7,1% với 15.322 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ về 1,25%.
Tính tới hết tháng 3, tổng tài sản nhà băng tăng 8,6% đạt 1,663 triệu tỷ đồng. Số dư huy động của VietinBank tăng trưởng khiêm tốn 4,4% đạt 1,21 triệu tỷ đồng. 


 Nguồn: HP tổng hợp.

 

VietinBank dự kiến chào bán riêng lẻ 15.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2022

08-04-2022

VietinBank muốn dùng hơn 9.600 tỷ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vietinbank-bat-ngo-bao-lai-giam-28-trong-quy-i-dat-hon-5800-ty-422022428155736720.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VietinBank #bất #ngờ #báo #lãi #giảm #trong #quý #đạt #hơn #tỷ

Xem thêm thông tin hay:  Khi ‘tín dụng đen’ núp bóng doanh nghiệp
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất