Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Vietcombank đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận. Dư nợ xấu của ngân hàng tăng hơn 47% nhưng chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. . Với con số này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 22%, đạt 38.437 tỷ đồng. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 10% và 4% so với 9 tháng đầu năm 2021. Mảng chứng khoán kinh doanh ghi nhận khoản lỗ 119 tỷ đồng (riêng quý 3 đã lỗ. trong quý III). 154 tỷ đồng).

Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro của Vietcombank tăng 11% so với cùng kỳ lên 2.778 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân hàng cắt giảm hơn 15% chi phí này trong quý II nên lũy kế 9 tháng vẫn giảm 3%.

Kết quả kinh doanh của Vietcombank 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Vietcombank tăng mạnh 16,6% lên gần 1,65 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 17,6%, dự phòng cho vay tăng mạnh 40,5% lên 36.173 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 5,4% lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng.

Nợ xấu ngoại bảng của Vietcombank tăng mạnh 47,3% so với đầu năm với 9.014 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm 5.730 tỷ đồng và tăng gần 30% so với Ngày 31 tháng 12. Năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,64% lên 0,8%.

Một số chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng của Vietcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với cùng kỳ

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với kỳ trước.

28 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận của VIB tăng gấp đôi cùng kỳ trong quý III

28 tháng 10 năm 2022

Nợ xấu của nhiều ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Phương Nga


Thông tin thêm

Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Vietcombank đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận. Dư nợ xấu của ngân hàng tăng hơn 47% nhưng chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. . Với con số này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 22%, đạt 38.437 tỷ đồng. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 10% và 4% so với 9 tháng đầu năm 2021. Mảng chứng khoán kinh doanh ghi nhận khoản lỗ 119 tỷ đồng (riêng quý 3 đã lỗ. trong quý III). 154 tỷ đồng).

Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro của Vietcombank tăng 11% so với cùng kỳ lên 2.778 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân hàng cắt giảm hơn 15% chi phí này trong quý II nên lũy kế 9 tháng vẫn giảm 3%.

Kết quả kinh doanh của Vietcombank 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Vietcombank tăng mạnh 16,6% lên gần 1,65 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 17,6%, dự phòng cho vay tăng mạnh 40,5% lên 36.173 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 5,4% lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng.

Nợ xấu ngoại bảng của Vietcombank tăng mạnh 47,3% so với đầu năm với 9.014 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm 5.730 tỷ đồng và tăng gần 30% so với Ngày 31 tháng 12. Năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,64% lên 0,8%.

Một số chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng của Vietcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với cùng kỳ

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với kỳ trước.

28 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận của VIB tăng gấp đôi cùng kỳ trong quý III

28 tháng 10 năm 2022

Nợ xấu của nhiều ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Phương Nga


Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Vietcombank đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận. Dư nợ xấu của ngân hàng tăng hơn 47% nhưng chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. . Với con số này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 22%, đạt 38.437 tỷ đồng. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 10% và 4% so với 9 tháng đầu năm 2021. Mảng chứng khoán kinh doanh ghi nhận khoản lỗ 119 tỷ đồng (riêng quý 3 đã lỗ. trong quý III). 154 tỷ đồng).

Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro của Vietcombank tăng 11% so với cùng kỳ lên 2.778 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân hàng cắt giảm hơn 15% chi phí này trong quý II nên lũy kế 9 tháng vẫn giảm 3%.

Kết quả kinh doanh của Vietcombank 9 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Vietcombank tăng mạnh 16,6% lên gần 1,65 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 17,6%, dự phòng cho vay tăng mạnh 40,5% lên 36.173 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 5,4% lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng.

Nợ xấu ngoại bảng của Vietcombank tăng mạnh 47,3% so với đầu năm với 9.014 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm 5.730 tỷ đồng và tăng gần 30% so với Ngày 31 tháng 12. Năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,64% lên 0,8%.

Một số chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng của Vietcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với cùng kỳ

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với kỳ trước.

28 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận của VIB tăng gấp đôi cùng kỳ trong quý III

28 tháng 10 năm 2022

Nợ xấu của nhiều ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Phương Nga

#Vietcombank #tiếp #tục #là #quán #quân #lợi #nhuận #lãi #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Vietcombank #tiếp #tục #là #quán #quân #lợi #nhuận #lãi #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Vietcombank đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn ngành về lợi nhuận. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng hơn 47% nhưng chỉ chiếm 0,8% tổng cho vay khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Với con số này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn ngành về lợi nhuận.
9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 22%, đạt 38.437 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 10% và 4% so với 9 tháng năm 2021. Mảng chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ 119 tỷ đồng (riêng trong quý III lỗ 154 tỷ đồng).
Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro của Vietcombank tăng thêm 11% so với cùng kỳ, lên 2.778 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân hàng cắt giảm hơn 15% chi phí này trong quý II, con số luỹ kế 9 tháng vẫn giảm 3%. 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Vietcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của Vietcombank tăng mạnh 16,6% lên gần1,65 triệu tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng trưởng tới 17,6%, trích lập dự phòng rủi ro cho vay tăng mạnh 40,5% lên 36.173 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 5,4 % lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng.
Nợ xấu nội bảng của Vietcombank tăng mạnh 47,3% so với đầu năm với 9.014 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm 5.730 tỷ đồng và tăng gần 30% so với thời điểm 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,64% lên 0,8%.

 Một số chỉ tiêu 9 tháng của Vietcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với cùng kỳ

28-10-2022

VIB lãi gấp đôi cùng kỳ trong quý III

28-10-2022

Nợ xấu nhiều ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vietcombank-tiep-tuc-la-quan-quan-loi-nhuan-lai-hon-24900-ty-dong-trong-9-thang-4220221028183826125.htm

#Vietcombank #tiếp #tục #là #quán #quân #lợi #nhuận #lãi #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Vietcombank #tiếp #tục #là #quán #quân #lợi #nhuận #lãi #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Vietcombank #tiếp #tục #là #quán #quân #lợi #nhuận #lãi #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Vietcombank #tiếp #tục #là #quán #quân #lợi #nhuận #lãi #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Vietcombank đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn ngành về lợi nhuận. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng hơn 47% nhưng chỉ chiếm 0,8% tổng cho vay khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Với con số này, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn ngành về lợi nhuận.
9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 22%, đạt 38.437 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 10% và 4% so với 9 tháng năm 2021. Mảng chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ 119 tỷ đồng (riêng trong quý III lỗ 154 tỷ đồng).
Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro của Vietcombank tăng thêm 11% so với cùng kỳ, lên 2.778 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân hàng cắt giảm hơn 15% chi phí này trong quý II, con số luỹ kế 9 tháng vẫn giảm 3%. 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Vietcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của Vietcombank tăng mạnh 16,6% lên gần1,65 triệu tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng trưởng tới 17,6%, trích lập dự phòng rủi ro cho vay tăng mạnh 40,5% lên 36.173 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 5,4 % lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng.
Nợ xấu nội bảng của Vietcombank tăng mạnh 47,3% so với đầu năm với 9.014 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm 5.730 tỷ đồng và tăng gần 30% so với thời điểm 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,64% lên 0,8%.

 Một số chỉ tiêu 9 tháng của Vietcombank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Nam A Bank lãi hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 30% so với cùng kỳ

28-10-2022

VIB lãi gấp đôi cùng kỳ trong quý III

28-10-2022

Nợ xấu nhiều ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vietcombank-tiep-tuc-la-quan-quan-loi-nhuan-lai-hon-24900-ty-dong-trong-9-thang-4220221028183826125.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Vietcombank #tiếp #tục #là #quán #quân #lợi #nhuận #lãi #hơn #tỷ #đồng #trong #tháng

Xem thêm thông tin hay:  Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Viết một bình luận