Vietcombank tăng giá đồng nhân dân tệ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vietcombank tăng giá đồng nhân dân tệ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Đồng nhân dân tệ tăng giá nhẹ ở hồ hết các nhà băng. Trong lúc đó, đồng đô la Mỹ Úc, bảng Anh và đồng won của Hàn Quốc đều giảm trị giá.

Tỷ giá yên nhật tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 18/4 tại 8 nhà băng thương nghiệp, chiều sắm vào có 3 nhà băng tăng giá và 5 nhà băng khuyến mãi. Trong lúc đó, tỷ giá yên Nhật chiều bán ra có 2 nhà băng tăng giá và 6 nhà băng khuyến mãi.

Nhà băng Eximbank có giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 178,92 VND / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 182,76 VND / JPY.

Nhà băng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

175,91

177,69

186,24

-0,45

-0,45

-0,48

Agribank

178.04

178,76

182,80

-0,48

-0,48

-0,5

Nhà băng công thương nghiệp

175,55

175,55

185.15

-0,2

-0,2

-0,2

BIDV

176,84

177,91

185,96

0,12

0,12

0,13

Techcombank

174.3

177,53

186,61

0,06

0,06

-0.01

NCB

176,96

178,16

183,89

-0,39

-0,39

-0,41

Eximbank

178,92

179,46

182,76

0,22

0,22

0,22

Sacombank

178,38

179,38

185,94

-0,15

-0,15

-0,15

Tỷ giá đô la Mỹ Úc tại các nhà băng hôm nay

Tỷ giá đô la Mỹ Úc (AUD) hôm nay tại 8 nhà băng thương nghiệp giảm ở cả hai giao dịch.

Hôm nay nhà băng Eximbank có giá sắm đô la Mỹ Úc cao nhất là 16.699 VND / AUD. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá thấp nhất là 17.073 VND / AUD.

Nhà băng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.474,76

16.641.17

17,177,99

-37,93

-38,32

-39,55

Agribank

16.550

16.616

17.183

-53

-54

-54

Nhà băng công thương nghiệp

16.650

16.750

17.300

-53

-53

-53

BIDV

16.534

16.634

17.188

-28

-28

-36

Techcombank

16.366

16.633

17.256

-67

-68

-63

NCB

16.546

16.646

17.247

-45

-45

-43

Eximbank

16.699

16.749

17.073

-38

-38

-39

Sacombank

16.602

16,702

17.318

-64

-64

-55

Tỷ giá bảng Anh trong các nhà băng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại 8 nhà băng trong nước hôm nay giảm ở cả chiều sắm và bán.

Nhà băng Eximbank đang có giá sắm Bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.526 VND / GBP. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá ra thấp nhất là 30.159 VND / GBP.

Nhà băng

Tỷ giá hối đoái GBP hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

29.087,41

29.381,23

30.329,02

-26,78

-27.04

-27,91

Agribank

29.344

29.521

30.178

-44

-44

-43

Nhà băng công thương nghiệp

29.478

29.528

30.488

-28

-28

-28

BIDV

29.235

29.411

30.497

-23

-23

-31

Techcombank

29.089

29.459

30.380

-53

-53

-60

NCB

29.389

29.509

30.288

-11

-11

-30

Eximbank

29.526

29.615

30.159

-32

-32

-33

Sacombank

29.514

29.564

30.223

-63

-63

-67

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tại 6 nhà băng thương nghiệp Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều sắm vào có 2 nhà băng ko sắm tiền mặt và 4 nhà băng khuyến mãi. Ở chiều bán ra có 5 nhà băng chiết khấu và 1 nhà băng tỷ giá ko đổi.

Vietinbank có giá sắm won Hàn Quốc cao nhất là 16,78 VND / KRW. Trong lúc đó, Agribank có mức giá won thấp nhất là 19,45 VND / KRW.

Nhà băng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.06

17,85

19,57

-0.03

-0.03

-0.04

Agribank

0

17,75

19,45

0

-0.03

-0.05

Nhà băng công thương nghiệp

16,78

17,58

20,38

-0.04

-0.04

-0.04

BIDV

16,63

18,37

19.48

-0.05

-0,9

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,72

16,72

20,32

-0.04

-0.04

-0.04

Tỷ giá nhân dân tệ tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng nhân dân tệ (CNY) tại 5 nhà băng trong nước, duy nhất Vietcombank có giao dịch chiều sắm nhân dân tệ, tăng giá so với chốt phiên trước. Ở chiều bán ra, có 3 nhà băng tăng giá và 2 nhà băng giữ nguyên giá so với trước đó.

Tỷ giá nhà băng Vietcombank sắm nhân dân tệ (CNY) là 3.520,43 VND / CNY. Bán ra đồng Nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank ở mức 3.647 VND / CNY.

Nhà băng

Tỷ giá CNY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

3.520,43

3555,99

3.671,26

3,86

3,9

4.03

Nhà băng công thương nghiệp

0

3.554

3.664

0

Trước nhất

Trước nhất

BIDV

0

3.537

3,653

0

0

0

Techcombank

0

3,390

3.720

0

0

0

Eximbank

0

3.536

3.647

0

3

3

Ngoài ra, một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá quy đổi như sau:

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.730 – 23.040 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 24.082,96 – 25.432,56 VND / EUR

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.415,19 – 17.115,88 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.669,40 – 18.423,62 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 600,95 – 693,41 VND / THB.

Bảng tỷ giá ngoại tệ trên có thể thay đổi tùy theo thời khắc trong ngày. Vui lòng liên hệ với nhà băng của bạn để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.


Thông tin thêm

Vietcombank tăng giá đồng nhân dân tệ

Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Đồng nhân dân tệ tăng giá nhẹ ở hồ hết các nhà băng. Trong lúc đó, đồng đô la Mỹ Úc, bảng Anh và đồng won của Hàn Quốc đều giảm trị giá.

Tỷ giá yên nhật tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 18/4 tại 8 nhà băng thương nghiệp, chiều sắm vào có 3 nhà băng tăng giá và 5 nhà băng khuyến mãi. Trong lúc đó, tỷ giá yên Nhật chiều bán ra có 2 nhà băng tăng giá và 6 nhà băng khuyến mãi.

Nhà băng Eximbank có giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 178,92 VND / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 182,76 VND / JPY.

Nhà băng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

175,91

177,69

186,24

-0,45

-0,45

-0,48

Agribank

178.04

178,76

182,80

-0,48

-0,48

-0,5

Nhà băng công thương nghiệp

175,55

175,55

185.15

-0,2

-0,2

-0,2

BIDV

176,84

177,91

185,96

0,12

0,12

0,13

Techcombank

174.3

177,53

186,61

0,06

0,06

-0.01

NCB

176,96

178,16

183,89

-0,39

-0,39

-0,41

Eximbank

178,92

179,46

182,76

0,22

0,22

0,22

Sacombank

178,38

179,38

185,94

-0,15

-0,15

-0,15

Tỷ giá đô la Mỹ Úc tại các nhà băng hôm nay

Tỷ giá đô la Mỹ Úc (AUD) hôm nay tại 8 nhà băng thương nghiệp giảm ở cả hai giao dịch.

Hôm nay nhà băng Eximbank có giá sắm đô la Mỹ Úc cao nhất là 16.699 VND / AUD. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá thấp nhất là 17.073 VND / AUD.

Nhà băng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.474,76

16.641.17

17,177,99

-37,93

-38,32

-39,55

Agribank

16.550

16.616

17.183

-53

-54

-54

Nhà băng công thương nghiệp

16.650

16.750

17.300

-53

-53

-53

BIDV

16.534

16.634

17.188

-28

-28

-36

Techcombank

16.366

16.633

17.256

-67

-68

-63

NCB

16.546

16.646

17.247

-45

-45

-43

Eximbank

16.699

16.749

17.073

-38

-38

-39

Sacombank

16.602

16,702

17.318

-64

-64

-55

Tỷ giá bảng Anh trong các nhà băng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại 8 nhà băng trong nước hôm nay giảm ở cả chiều sắm và bán.

Nhà băng Eximbank đang có giá sắm Bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.526 VND / GBP. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá ra thấp nhất là 30.159 VND / GBP.

Nhà băng

Tỷ giá hối đoái GBP hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

29.087,41

29.381,23

30.329,02

-26,78

-27.04

-27,91

Agribank

29.344

29.521

30.178

-44

-44

-43

Nhà băng công thương nghiệp

29.478

29.528

30.488

-28

-28

-28

BIDV

29.235

29.411

30.497

-23

-23

-31

Techcombank

29.089

29.459

30.380

-53

-53

-60

NCB

29.389

29.509

30.288

-11

-11

-30

Eximbank

29.526

29.615

30.159

-32

-32

-33

Sacombank

29.514

29.564

30.223

-63

-63

-67

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tại 6 nhà băng thương nghiệp Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều sắm vào có 2 nhà băng ko sắm tiền mặt và 4 nhà băng khuyến mãi. Ở chiều bán ra có 5 nhà băng chiết khấu và 1 nhà băng tỷ giá ko đổi.

Vietinbank có giá sắm won Hàn Quốc cao nhất là 16,78 VND / KRW. Trong lúc đó, Agribank có mức giá won thấp nhất là 19,45 VND / KRW.

Nhà băng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.06

17,85

19,57

-0.03

-0.03

-0.04

Agribank

0

17,75

19,45

0

-0.03

-0.05

Nhà băng công thương nghiệp

16,78

17,58

20,38

-0.04

-0.04

-0.04

BIDV

16,63

18,37

19.48

-0.05

-

-0,9

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,72

16,72

20,32

-0.04

-0.04

-0.04

Tỷ giá nhân dân tệ tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng nhân dân tệ (CNY) tại 5 nhà băng trong nước, duy nhất Vietcombank có giao dịch chiều sắm nhân dân tệ, tăng giá so với chốt phiên trước. Ở chiều bán ra, có 3 nhà băng tăng giá và 2 nhà băng giữ nguyên giá so với trước đó.

Tỷ giá nhà băng Vietcombank sắm nhân dân tệ (CNY) là 3.520,43 VND / CNY. Bán ra đồng Nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank ở mức 3.647 VND / CNY.

Nhà băng

Tỷ giá CNY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

3.520,43

3555,99

3.671,26

3,86

3,9

4.03

Nhà băng công thương nghiệp

0

3.554

3.664

0

Trước nhất

Trước nhất

BIDV

0

3.537

3,653

0

0

0

Techcombank

0

3,390

3.720

0

0

0

Eximbank

0

3.536

3.647

0

3

3

Ngoài ra, một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá quy đổi như sau:

Tỷ giá USD giao dịch sắm - bán: 22.730 - 23.040 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 24.082,96 - 25.432,56 VND / EUR

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm - bán: 16.415,19 - 17.115,88 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm - bán: 17.669,40 - 18.423,62 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm - bán: 600,95 - 693,41 VND / THB.

Bảng tỷ giá ngoại tệ trên có thể thay đổi tùy theo thời khắc trong ngày. Vui lòng liên hệ với nhà băng của bạn để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.


Khảo sát tỷ giá hối đoái mới nhất: Đồng nhân dân tệ tăng giá nhẹ ở hồ hết các nhà băng. Trong lúc đó, đồng đô la Mỹ Úc, bảng Anh và đồng won của Hàn Quốc đều giảm trị giá.

Tỷ giá yên nhật tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 18/4 tại 8 nhà băng thương nghiệp, chiều sắm vào có 3 nhà băng tăng giá và 5 nhà băng khuyến mãi. Trong lúc đó, tỷ giá yên Nhật chiều bán ra có 2 nhà băng tăng giá và 6 nhà băng khuyến mãi.

Nhà băng Eximbank có giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 178,92 VND / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 182,76 VND / JPY.

Nhà băng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

175,91

177,69

186,24

-0,45

-0,45

-0,48

Agribank

178.04

178,76

182,80

-0,48

-0,48

-0,5

Nhà băng công thương nghiệp

175,55

175,55

185.15

-0,2

-0,2

-0,2

BIDV

176,84

177,91

185,96

0,12

0,12

0,13

Techcombank

174.3

177,53

186,61

0,06

0,06

-0.01

NCB

176,96

178,16

183,89

-0,39

-0,39

-0,41

Eximbank

178,92

179,46

182,76

0,22

0,22

0,22

Sacombank

178,38

179,38

185,94

-0,15

-0,15

-0,15

Tỷ giá đô la Mỹ Úc tại các nhà băng hôm nay

Tỷ giá đô la Mỹ Úc (AUD) hôm nay tại 8 nhà băng thương nghiệp giảm ở cả hai giao dịch.

Hôm nay nhà băng Eximbank có giá sắm đô la Mỹ Úc cao nhất là 16.699 VND / AUD. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá thấp nhất là 17.073 VND / AUD.

Nhà băng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.474,76

16.641.17

17,177,99

-37,93

-38,32

-39,55

Agribank

16.550

16.616

17.183

-53

-54

-54

Nhà băng công thương nghiệp

16.650

16.750

17.300

-53

-53

-53

BIDV

16.534

16.634

17.188

-28

-28

-36

Techcombank

16.366

16.633

17.256

-67

-68

-63

NCB

16.546

16.646

17.247

-45

-45

-43

Eximbank

16.699

16.749

17.073

-38

-38

-39

Sacombank

16.602

16,702

17.318

-64

-64

-55

Tỷ giá bảng Anh trong các nhà băng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại 8 nhà băng trong nước hôm nay giảm ở cả chiều sắm và bán.

Nhà băng Eximbank đang có giá sắm Bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.526 VND / GBP. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá ra thấp nhất là 30.159 VND / GBP.

Nhà băng

Tỷ giá hối đoái GBP hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

29.087,41

29.381,23

30.329,02

-26,78

-27.04

-27,91

Agribank

29.344

29.521

30.178

-44

-44

-43

Nhà băng công thương nghiệp

29.478

29.528

30.488

-28

-28

-28

BIDV

29.235

29.411

30.497

-23

-23

-31

Techcombank

29.089

29.459

30.380

-53

-53

-60

NCB

29.389

29.509

30.288

-11

-11

-30

Eximbank

29.526

29.615

30.159

-32

-32

-33

Sacombank

29.514

29.564

30.223

-63

-63

-67

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tại 6 nhà băng thương nghiệp Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều sắm vào có 2 nhà băng ko sắm tiền mặt và 4 nhà băng khuyến mãi. Ở chiều bán ra có 5 nhà băng chiết khấu và 1 nhà băng tỷ giá ko đổi.

Vietinbank có giá sắm won Hàn Quốc cao nhất là 16,78 VND / KRW. Trong lúc đó, Agribank có mức giá won thấp nhất là 19,45 VND / KRW.

Nhà băng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.06

17,85

19,57

-0.03

-0.03

-0.04

Agribank

0

17,75

19,45

0

-0.03

-0.05

Nhà băng công thương nghiệp

16,78

17,58

20,38

-0.04

-0.04

-0.04

BIDV

16,63

18,37

19.48

-0.05

-0,9

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,72

16,72

20,32

-0.04

-0.04

-0.04

Tỷ giá nhân dân tệ tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng nhân dân tệ (CNY) tại 5 nhà băng trong nước, duy nhất Vietcombank có giao dịch chiều sắm nhân dân tệ, tăng giá so với chốt phiên trước. Ở chiều bán ra, có 3 nhà băng tăng giá và 2 nhà băng giữ nguyên giá so với trước đó.

Tỷ giá nhà băng Vietcombank sắm nhân dân tệ (CNY) là 3.520,43 VND / CNY. Bán ra đồng Nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank ở mức 3.647 VND / CNY.

Nhà băng

Tỷ giá CNY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

3.520,43

3555,99

3.671,26

3,86

3,9

4.03

Nhà băng công thương nghiệp

0

3.554

3.664

0

Trước nhất

Trước nhất

BIDV

0

3.537

3,653

0

0

0

Techcombank

0

3,390

3.720

0

0

0

Eximbank

0

3.536

3.647

0

3

3

Ngoài ra, một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá quy đổi như sau:

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.730 – 23.040 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 24.082,96 – 25.432,56 VND / EUR

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.415,19 – 17.115,88 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.669,40 – 18.423,62 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 600,95 – 693,41 VND / THB.

Bảng tỷ giá ngoại tệ trên có thể thay đổi tùy theo thời khắc trong ngày. Vui lòng liên hệ với nhà băng của bạn để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.

#Vietcombank #tăng #giá #đồng #nhân #dân #tệ

[rule_3_plain]

#Vietcombank #tăng #giá #đồng #nhân #dân #tệ

[rule_1_plain]

#Vietcombank #tăng #giá #đồng #nhân #dân #tệ

[rule_2_plain]

#Vietcombank #tăng #giá #đồng #nhân #dân #tệ

[rule_2_plain]

#Vietcombank #tăng #giá #đồng #nhân #dân #tệ

[rule_3_plain]

#Vietcombank #tăng #giá #đồng #nhân #dân #tệ

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Vietcombank #tăng #giá #đồng #nhân #dân #tệ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular