Vietcombank lãi trước thuế hơn 9.900 tỷ đồng trong quý I

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vietcombank lãi trước thuế hơn 9.900 tỷ đồng trong quý I phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Quý I, Vietcombank báo lãi trước thuế thống nhất 9.950 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 7%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

San sớt tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra sáng nay (29/4), lãnh đạo Vietcombank cho biết, quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt 7% (tính tới ngày 29/4). / 4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Trước đó, một nhà băng tư nhân là Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo lợi nhuận thống nhất quý I đạt hơn 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của các nhà băng trong quý I / 2022.

Năm 2022, nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 12% so với năm trước, thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

HĐQT Nhà băng cũng dự kiến ​​tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại trong năm 2019 và 2020.

VietinBank đề xuất tăng vốn điều lệ thêm hơn 15.300 tỷ đồng

20 tháng 4 năm 2022

Lợi nhuận trước thuế quý I của VPBank vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái

Diệp Bình


Thông tin thêm

Vietcombank lãi trước thuế hơn 9.900 tỷ đồng trong quý I

Quý I, Vietcombank báo lãi trước thuế thống nhất 9.950 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 7%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

San sớt tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra sáng nay (29/4), lãnh đạo Vietcombank cho biết, quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt 7% (tính tới ngày 29/4). / 4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Trước đó, một nhà băng tư nhân là Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo lợi nhuận thống nhất quý I đạt hơn 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của các nhà băng trong quý I / 2022.

Năm 2022, nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 12% so với năm trước, thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

HĐQT Nhà băng cũng dự kiến ​​tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại trong năm 2019 và 2020.

VietinBank đề xuất tăng vốn điều lệ thêm hơn 15.300 tỷ đồng

20 tháng 4 năm 2022

Lợi nhuận trước thuế quý I của VPBank vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái

Diệp Bình


Quý I, Vietcombank báo lãi trước thuế thống nhất 9.950 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 7%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

San sớt tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra sáng nay (29/4), lãnh đạo Vietcombank cho biết, quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt 7% (tính tới ngày 29/4). / 4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Trước đó, một nhà băng tư nhân là Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo lợi nhuận thống nhất quý I đạt hơn 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của các nhà băng trong quý I / 2022.

Năm 2022, nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 12% so với năm trước, thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.

HĐQT Nhà băng cũng dự kiến ​​tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại trong năm 2019 và 2020.

VietinBank đề xuất tăng vốn điều lệ thêm hơn 15.300 tỷ đồng

20 tháng 4 năm 2022

Lợi nhuận trước thuế quý I của VPBank vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái

Diệp Bình

#Vietcombank #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #quý

[rule_3_plain]

#Vietcombank #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #quý

Trong quý I, Vietcombank báo lãi trước thuế thống nhất 9.950 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 7%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

San sớt tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sáng nay (29/4), lãnh đạo Vietcombank cho biết trong quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt  7% (tới nay 29/4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.
Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng thống nhất tăng khá đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.
Trước đó, một nhà băng tư nhân là Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo lợi nhuận thống nhất quý I đạt trên 11.146 tỷ, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của các nhà băng trong quý đầu năm 2022.
Trong năm 2022, nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với năm trước tức thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.
HĐQT nhà băng cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020. 

VietinBank đề xuất tăng vốn điều lệ thêm hơn 15.300 tỷ đồng

20-04-2022

VPBank lãi trước thuế quý I vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vietcombank-lai-truoc-thue-hon-9900-ty-dong-trong-quy-i-42202242910372305.htm

#Vietcombank #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #quý

[rule_2_plain]

#Vietcombank #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #quý

[rule_2_plain]

#Vietcombank #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #quý

[rule_3_plain]

#Vietcombank #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #quý

Trong quý I, Vietcombank báo lãi trước thuế thống nhất 9.950 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 7%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

San sớt tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sáng nay (29/4), lãnh đạo Vietcombank cho biết trong quý I, tổng tài sản tăng trưởng 3,4%, tăng trưởng tín dụng đạt  7% (tới nay 29/4 đạt 8,8%). Huy động vốn thị trường 1 tăng 3,8%, tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.
Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt 9.950 tỷ đồng thống nhất tăng khá đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 9.600 tỷ đồng.
Trước đó, một nhà băng tư nhân là Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo lợi nhuận thống nhất quý I đạt trên 11.146 tỷ, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của các nhà băng trong quý đầu năm 2022.
Trong năm 2022, nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 8% và huy động vốn thị trường 1 thích hợp với tăng trưởng cho vay. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với năm trước tức thấp nhất khoảng 30.660 tỷ đồng.
HĐQT nhà băng cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020. 

VietinBank đề xuất tăng vốn điều lệ thêm hơn 15.300 tỷ đồng

20-04-2022

VPBank lãi trước thuế quý I vượt 11.000 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vietcombank-lai-truoc-thue-hon-9900-ty-dong-trong-quy-i-42202242910372305.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Vietcombank #lãi #trước #thuế #hơn #tỷ #đồng #trong #quý

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular