Vietcombank giảm giá một loạt ngoại tệ chủ chốt

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vietcombank ưu đãi một loạt ngoại tệ chủ chốt phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Khảo sát tỷ giá mới nhất: Các nhà băng nhất tề ưu đãi đồng yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ, USD Úc, won Hàn Quốc … trong phiên giao dịch sáng nay.

Tỷ giá yên nhật tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 22/4 tại 8 nhà băng trong nước nhất tề giảm sau phiên tăng giá sáng hôm qua.

Nhà băng Eximbank có giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 176,54 VND / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 180,31 VND / JPY.

Nhà băng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

173,82

175,58

184.03

-0.07

-0.07

-0.07

Agribank

175,90

176,61

180,57

-0,58

-0,58

-0,59

Nhà băng công thương nghiệp

173,14

173,14

182,74

-0.06

-0.06

-0.06

BIDV

174,58

175,63

183,57

-0,51

-0,52

-0,55

Techcombank

171,78

175

184.08

-0,36

-0,36

-0,4

NCB

174,64

175,84

181,65

-0,64

-0,64

-0,63

Eximbank

176,54

177.07

180,31

-0,27

-0,27

-0,28

Sacombank

176

177

183,59

-0,43

-0,43

-0,39

Tỷ giá USD Úc tại các nhà băng hôm nay

Tỷ giá USD Úc (AUD) hôm nay tại 8 nhà băng trong nước quay đầu giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Nhà băng Eximbank có giá sắm USD Úc cao nhất là 16.686 đồng / AUD. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá ra thấp nhất là 17.060 VND / AUD.

Nhà băng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.477,70

16.644,14

17.180,97

-143,17

-144,61

-149,28

Agribank

16.541

16,607

17.174

-175

-176

-178

Nhà băng công thương nghiệp

16.647

16,747

17.297

-178

-178

-178

BIDV

16.516

16.616

17.176

-173

-174

-173

Techcombank

16.375

16.642

17.256

-161

-162

-170

NCB

16.528

16.628

17.241

-188

-188

-184

Eximbank

16,686

16,736

17.060

-169

-170

-174

Sacombank

16.599

16.699

17.305

-166

-166

-168

Tỷ giá bảng Anh trong các nhà băng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại 8 nhà băng trong nước hôm nay nhất tề giảm ở cả chiều sắm và bán.

Nhà băng Sacombank có giá sắm Bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.559 VND / GBP. Trong lúc đó, Eximbank cũng đang có mức giá ra thấp nhất là 30.191 VND / GBP.

Nhà băng

Tỷ giá hối đoái GBP hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

29.134,61

29.428,90

30.378,09

-53,69

-54,23

-55,98

Agribank

29.397

29.574

30.231

-67

-68

-68

Nhà băng công thương nghiệp

29.529

29.579

30.539

-48

-48

-48

BIDV

29.267

29.443

30.543

-67

-68

-63

Techcombank

29.134

29,504

30.425

-65

-65

-65

NCB

29.426

29.546

30.345

-81

-81

-75

Eximbank

29.558

29.647

30.191

-68

-68

-70

Sacombank

29.559

29.609

30.275

-61

-61

-68

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tại 6 nhà băng thương nghiệp Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều sắm vào có 2 nhà băng ko sắm tiền mặt và 4 nhà băng ưu đãi. Bên bán có 5 nhà băng ưu đãi và 1 nhà băng tỷ giá ko đổi.

Vietinbank có giá sắm won Hàn Quốc cao nhất là 16,68 VND / KRW. Trong lúc đó, Agribank có giá trúng thấp nhất là 19,36 VND / KRW.

Nhà băng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

15,99

17,76

19.48

-0.06

-0.07

-0.07

Agribank

0

17,67

19,36

0

-0.09

-0,1

Nhà băng công thương nghiệp

16,68

17.48

20,28

-0,1

-0,1

-0,1

BIDV

16,56

18,29

19,39

-0,08

-0.09

-0,1

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,64

16,64

19,82

-0,1

-0,1

-0,1

Tỷ giá nhân dân tệ tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng nhân dân tệ (CNY) tại 5 nhà băng trong nước, chỉ có Vietcombank chiều giao dịch sắm vào đồng nhân dân tệ, tiếp tục giảm mạnh. Ở chiều bán ra, có 4 nhà băng ưu đãi và 1 nhà băng giữ nguyên giá sắm.

Nhà băng Vietcombank tỷ giá sắm nhân dân tệ (CNY) là 3.486,16 VND / CNY. Nhà băng Eximbank có mức giá nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là 3.602 VND / CNY.

Nhà băng

Tỷ giá CNY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

3.486,16

3.521,38

3.635,50

-16,95

-17,11

-17,67

Nhà băng công thương nghiệp

0

3,509

3.619

0

-30

-30

BIDV

0

3,503

3.618

0

-17

-18

Techcombank

0

3,390

3.720

0

0

0

Eximbank

0

3,491

3,602

0

-18

-17

Ngoài ra, một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá quy đổi như sau:

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.790 – 23.100 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 24.244,54 – 25.603,08 VND / EUR

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.399,13 – 17.099,05 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) cho giao dịch sắm và bán: 17.769,20 – 18.527,60 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 598,26 – 690,30 VND / THB.

Bảng tỷ giá ngoại tệ trên có thể thay đổi tùy theo thời khắc trong ngày. Vui lòng liên hệ với nhà băng của bạn để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.


Thông tin thêm

Vietcombank ưu đãi một loạt ngoại tệ chủ chốt

Khảo sát tỷ giá mới nhất: Các nhà băng nhất tề ưu đãi đồng yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ, USD Úc, won Hàn Quốc ... trong phiên giao dịch sáng nay.

Tỷ giá yên nhật tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 22/4 tại 8 nhà băng trong nước nhất tề giảm sau phiên tăng giá sáng hôm qua.

Nhà băng Eximbank có giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 176,54 VND / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 180,31 VND / JPY.

Nhà băng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

173,82

175,58

184.03

-0.07

-0.07

-0.07

Agribank

175,90

176,61

180,57

-0,58

-0,58

-0,59

Nhà băng công thương nghiệp

173,14

173,14

182,74

-0.06

-0.06

-0.06

BIDV

174,58

175,63

183,57

-0,51

-0,52

-0,55

Techcombank

171,78

175

184.08

-0,36

-0,36

-0,4

NCB

174,64

175,84

181,65

-0,64

-0,64

-0,63

Eximbank

176,54

177.07

180,31

-0,27

-0,27

-0,28

Sacombank

176

177

183,59

-0,43

-0,43

-0,39

Tỷ giá USD Úc tại các nhà băng hôm nay

Tỷ giá USD Úc (AUD) hôm nay tại 8 nhà băng trong nước quay đầu giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Nhà băng Eximbank có giá sắm USD Úc cao nhất là 16.686 đồng / AUD. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá ra thấp nhất là 17.060 VND / AUD.

Nhà băng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.477,70

16.644,14

17.180,97

-143,17

-144,61

-149,28

Agribank

16.541

16,607

17.174

-175

-176

-178

Nhà băng công thương nghiệp

16.647

16,747

17.297

-178

-178

-178

BIDV

16.516

16.616

17.176

-173

-174

-173

Techcombank

16.375

16.642

17.256

-161

-162

-170

NCB

16.528

16.628

17.241

-188

-188

-184

Eximbank

16,686

16,736

17.060

-169

-170

-174

Sacombank

16.599

16.699

17.305

-166

-166

-168

Tỷ giá bảng Anh trong các nhà băng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại 8 nhà băng trong nước hôm nay nhất tề giảm ở cả chiều sắm và bán.

Nhà băng Sacombank có giá sắm Bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.559 VND / GBP. Trong lúc đó, Eximbank cũng đang có mức giá ra thấp nhất là 30.191 VND / GBP.

Nhà băng

Tỷ giá hối đoái GBP hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

29.134,61

29.428,90

30.378,09

-53,69

-54,23

-55,98

Agribank

29.397

29.574

30.231

-67

-68

-68

Nhà băng công thương nghiệp

29.529

29.579

30.539

-48

-48

-48

BIDV

29.267

29.443

30.543

-67

-68

-63

Techcombank

29.134

29,504

30.425

-65

-65

-65

NCB

29.426

29.546

30.345

-81

-81

-75

Eximbank

29.558

29.647

30.191

-68

-68

-70

Sacombank

29.559

29.609

30.275

-61

-61

-68

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tại 6 nhà băng thương nghiệp Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều sắm vào có 2 nhà băng ko sắm tiền mặt và 4 nhà băng ưu đãi. Bên bán có 5 nhà băng ưu đãi và 1 nhà băng tỷ giá ko đổi.

Vietinbank có giá sắm won Hàn Quốc cao nhất là 16,68 VND / KRW. Trong lúc đó, Agribank có giá trúng thấp nhất là 19,36 VND / KRW.

Nhà băng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

15,99

17,76

19.48

-0.06

-0.07

-0.07

Agribank

0

17,67

19,36

0

-0.09

-0,1

Nhà băng công thương nghiệp

16,68

17.48

20,28

-0,1

-0,1

-0,1

BIDV

16,56

18,29

19,39

-0,08

-0.09

-0,1

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,64

16,64

19,82

-0,1

-0,1

-0,1

Tỷ giá nhân dân tệ tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng nhân dân tệ (CNY) tại 5 nhà băng trong nước, chỉ có Vietcombank chiều giao dịch sắm vào đồng nhân dân tệ, tiếp tục giảm mạnh. Ở chiều bán ra, có 4 nhà băng ưu đãi và 1 nhà băng giữ nguyên giá sắm.

Nhà băng Vietcombank tỷ giá sắm nhân dân tệ (CNY) là 3.486,16 VND / CNY. Nhà băng Eximbank có mức giá nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là 3.602 VND / CNY.

Nhà băng

Tỷ giá CNY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

3.486,16

3.521,38

3.635,50

-16,95

-17,11

-17,67

Nhà băng công thương nghiệp

0

3,509

3.619

0

-30

-30

BIDV

0

3,503

3.618

0

-17

-18

Techcombank

0

3,390

3.720

0

0

0

Eximbank

0

3,491

3,602

0

-18

-17

Ngoài ra, một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá quy đổi như sau:

Tỷ giá USD giao dịch sắm - bán: 22.790 - 23.100 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 24.244,54 - 25.603,08 VND / EUR

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm - bán: 16.399,13 - 17.099,05 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) cho giao dịch sắm và bán: 17.769,20 - 18.527,60 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm - bán: 598,26 - 690,30 VND / THB.

Bảng tỷ giá ngoại tệ trên có thể thay đổi tùy theo thời khắc trong ngày. Vui lòng liên hệ với nhà băng của bạn để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.


Khảo sát tỷ giá mới nhất: Các nhà băng nhất tề ưu đãi đồng yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ, USD Úc, won Hàn Quốc … trong phiên giao dịch sáng nay.

Tỷ giá yên nhật tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng yên Nhật (JPY) hôm nay 22/4 tại 8 nhà băng trong nước nhất tề giảm sau phiên tăng giá sáng hôm qua.

Nhà băng Eximbank có giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 176,54 VND / JPY. Đồng yên Nhật (JPY) bán ra thấp nhất là Eximbank với giá 180,31 VND / JPY.

Nhà băng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

173,82

175,58

184.03

-0.07

-0.07

-0.07

Agribank

175,90

176,61

180,57

-0,58

-0,58

-0,59

Nhà băng công thương nghiệp

173,14

173,14

182,74

-0.06

-0.06

-0.06

BIDV

174,58

175,63

183,57

-0,51

-0,52

-0,55

Techcombank

171,78

175

184.08

-0,36

-0,36

-0,4

NCB

174,64

175,84

181,65

-0,64

-0,64

-0,63

Eximbank

176,54

177.07

180,31

-0,27

-0,27

-0,28

Sacombank

176

177

183,59

-0,43

-0,43

-0,39

Tỷ giá USD Úc tại các nhà băng hôm nay

Tỷ giá USD Úc (AUD) hôm nay tại 8 nhà băng trong nước quay đầu giảm mạnh so với ngày hôm qua.

Nhà băng Eximbank có giá sắm USD Úc cao nhất là 16.686 đồng / AUD. Đồng thời, nhà băng này cũng có mức giá ra thấp nhất là 17.060 VND / AUD.

Nhà băng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

16.477,70

16.644,14

17.180,97

-143,17

-144,61

-149,28

Agribank

16.541

16,607

17.174

-175

-176

-178

Nhà băng công thương nghiệp

16.647

16,747

17.297

-178

-178

-178

BIDV

16.516

16.616

17.176

-173

-174

-173

Techcombank

16.375

16.642

17.256

-161

-162

-170

NCB

16.528

16.628

17.241

-188

-188

-184

Eximbank

16,686

16,736

17.060

-169

-170

-174

Sacombank

16.599

16.699

17.305

-166

-166

-168

Tỷ giá bảng Anh trong các nhà băng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại 8 nhà băng trong nước hôm nay nhất tề giảm ở cả chiều sắm và bán.

Nhà băng Sacombank có giá sắm Bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.559 VND / GBP. Trong lúc đó, Eximbank cũng đang có mức giá ra thấp nhất là 30.191 VND / GBP.

Nhà băng

Tỷ giá hối đoái GBP hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

29.134,61

29.428,90

30.378,09

-53,69

-54,23

-55,98

Agribank

29.397

29.574

30.231

-67

-68

-68

Nhà băng công thương nghiệp

29.529

29.579

30.539

-48

-48

-48

BIDV

29.267

29.443

30.543

-67

-68

-63

Techcombank

29.134

29,504

30.425

-65

-65

-65

NCB

29.426

29.546

30.345

-81

-81

-75

Eximbank

29.558

29.647

30.191

-68

-68

-70

Sacombank

29.559

29.609

30.275

-61

-61

-68

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tại 6 nhà băng thương nghiệp Việt Nam, tỷ giá đồng won (KRW) của Hàn Quốc chiều sắm vào có 2 nhà băng ko sắm tiền mặt và 4 nhà băng ưu đãi. Bên bán có 5 nhà băng ưu đãi và 1 nhà băng tỷ giá ko đổi.

Vietinbank có giá sắm won Hàn Quốc cao nhất là 16,68 VND / KRW. Trong lúc đó, Agribank có giá trúng thấp nhất là 19,36 VND / KRW.

Nhà băng

Tỷ giá KRW hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

15,99

17,76

19.48

-0.06

-0.07

-0.07

Agribank

0

17,67

19,36

0

-0.09

-0,1

Nhà băng công thương nghiệp

16,68

17.48

20,28

-0,1

-0,1

-0,1

BIDV

16,56

18,29

19,39

-0,08

-0.09

-0,1

Techcombank

0

0

23

0

0

0

NCB

14,64

16,64

19,82

-0,1

-0,1

-0,1

Tỷ giá nhân dân tệ tại các nhà băng hôm nay

Khảo sát tỷ giá đồng nhân dân tệ (CNY) tại 5 nhà băng trong nước, chỉ có Vietcombank chiều giao dịch sắm vào đồng nhân dân tệ, tiếp tục giảm mạnh. Ở chiều bán ra, có 4 nhà băng ưu đãi và 1 nhà băng giữ nguyên giá sắm.

Nhà băng Vietcombank tỷ giá sắm nhân dân tệ (CNY) là 3.486,16 VND / CNY. Nhà băng Eximbank có mức giá nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là 3.602 VND / CNY.

Nhà băng

Tỷ giá CNY hôm nay

Thay đổi so với ngày hôm qua

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

Sắm tiền mặt

Sắm chuyển khoản

Bán hết

VCB

3.486,16

3.521,38

3.635,50

-16,95

-17,11

-17,67

Nhà băng công thương nghiệp

0

3,509

3.619

0

-30

-30

BIDV

0

3,503

3.618

0

-17

-18

Techcombank

0

3,390

3.720

0

0

0

Eximbank

0

3,491

3,602

0

-18

-17

Ngoài ra, một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá quy đổi như sau:

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.790 – 23.100 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 24.244,54 – 25.603,08 VND / EUR

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.399,13 – 17.099,05 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) cho giao dịch sắm và bán: 17.769,20 – 18.527,60 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 598,26 – 690,30 VND / THB.

Bảng tỷ giá ngoại tệ trên có thể thay đổi tùy theo thời khắc trong ngày. Vui lòng liên hệ với nhà băng của bạn để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.

#Vietcombank #giảm #giá #một #loạt #ngoại #tệ #chủ #chốt

[rule_3_plain]

#Vietcombank #giảm #giá #một #loạt #ngoại #tệ #chủ #chốt

[rule_1_plain]

#Vietcombank #giảm #giá #một #loạt #ngoại #tệ #chủ #chốt

[rule_2_plain]

#Vietcombank #giảm #giá #một #loạt #ngoại #tệ #chủ #chốt

[rule_2_plain]

#Vietcombank #giảm #giá #một #loạt #ngoại #tệ #chủ #chốt

[rule_3_plain]

#Vietcombank #giảm #giá #một #loạt #ngoại #tệ #chủ #chốt

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Vietcombank #giảm #giá #một #loạt #ngoại #tệ #chủ #chốt

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular