Vietbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.780 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vietbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.780 tỷ đồng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietbank đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ vào năm 2022, tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 21 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến ​​từ quý III đến quý IV / 2022.

Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng, dự kiến ​​sẽ được sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động sinh lời cho Vietbank.

Ngoài ra, Vietbank cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt tổng tài sản 100.000 tỷ đồng. Bên cạnh lợi nhuận để lại để tăng vốn tự có, ngân hàng cần tăng vốn chủ sở hữu ròng hàng năm từ 2.000-2.400 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71,4%, đạt 1.090 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 37,1% và 15%, đạt 102.000 tỷ đồng và 65.200 tỷ đồng vào năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục ổn định

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7 năm 2022 tiếp tục duy trì ổn định

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

Huyền Vi


Thông tin thêm

Vietbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.780 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietbank đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ vào năm 2022, tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 21 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến ​​từ quý III đến quý IV / 2022.

Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng, dự kiến ​​sẽ được sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động sinh lời cho Vietbank.

Ngoài ra, Vietbank cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt tổng tài sản 100.000 tỷ đồng. Bên cạnh lợi nhuận để lại để tăng vốn tự có, ngân hàng cần tăng vốn chủ sở hữu ròng hàng năm từ 2.000-2.400 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71,4%, đạt 1.090 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 37,1% và 15%, đạt 102.000 tỷ đồng và 65.200 tỷ đồng vào năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục ổn định

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7 năm 2022 tiếp tục duy trì ổn định

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

Huyền Vi


Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietbank đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ vào năm 2022, tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 21 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến ​​từ quý III đến quý IV / 2022.

Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng, dự kiến ​​sẽ được sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động sinh lời cho Vietbank.

Ngoài ra, Vietbank cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt tổng tài sản 100.000 tỷ đồng. Bên cạnh lợi nhuận để lại để tăng vốn tự có, ngân hàng cần tăng vốn chủ sở hữu ròng hàng năm từ 2.000-2.400 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71,4%, đạt 1.090 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 37,1% và 15%, đạt 102.000 tỷ đồng và 65.200 tỷ đồng vào năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục ổn định

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7 năm 2022 tiếp tục duy trì ổn định

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

Huyền Vi

#Vietbank #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Vietbank #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

Vietbank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng.
Phương án thực hiện tăng vốn là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietbank đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022, với tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 21 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III-IV/2022. 
Toàn bộ số vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động sinh lời cho Vietbank.
Bên cạnh đó, Vietbank còn đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt quy mô tổng tài sản 100.000 tỷ đồng. Ngoài lợi nhuận giữ lại để tăng vốn tự có, ngân hàng cần tăng ròng vốn tự có hàng năm từ 2.000-2.400 tỷ đồng.
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71,4%, đạt 1.090 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 37,1% và 15%, đạt 102.000 và 65.200 tỷ đồng trong năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục duy trì ổn định

26-04-2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vietbank-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-5780-ty-dong-4220227137435238.htm

#Vietbank #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Vietbank #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Vietbank #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Vietbank #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

Vietbank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1.003 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ của ngân hàng lên 5.779,9 tỷ đồng.
Phương án thực hiện tăng vốn là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietbank đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022, với tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 21 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III-IV/2022. 
Toàn bộ số vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động sinh lời cho Vietbank.
Bên cạnh đó, Vietbank còn đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt quy mô tổng tài sản 100.000 tỷ đồng. Ngoài lợi nhuận giữ lại để tăng vốn tự có, ngân hàng cần tăng ròng vốn tự có hàng năm từ 2.000-2.400 tỷ đồng.
Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71,4%, đạt 1.090 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 37,1% và 15%, đạt 102.000 và 65.200 tỷ đồng trong năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục duy trì ổn định

26-04-2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vietbank-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-5780-ty-dong-4220227137435238.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Vietbank #được #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

Xem thêm thông tin hay:  VDSC: HDBank có thể tham gia nhận chuyển giao bắt buộc, lợi nhuận dự báo tăng 31% trong năm 2022
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất