VIB dự kiến rót thêm 250 tỷ đồng vào công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC)

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VIB dự kiến rót thêm 250 tỷ đồng vào công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

VIB vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) thêm 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

Hình minh họa: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc triển khai, thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản và khai thác tài sản VIB (VIBAMC). ).

Theo đó, VIBAMC được tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm 250 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là từ vốn tự có của VIB.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) được thành lập năm 2009, là công ty con 100% vốn của VIB. Trụ sở chính tại Tầng 12, Tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm xử lý tài sản đảm bảo cho các khoản vay, nhận thế chấp, cầm cố, bảo lãnh các khoản nợ xấu thuộc hệ thống VIB quản lý, khai thác và mua bán. , bán đầu giá tài sản theo hình thức thu tiền một lần, bên cạnh đó còn có kho bãi, bảo quản hàng hóa.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.791 tỷ đồng.

Ba quý đầu năm, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 31,3% so với cùng kỳ lên hơn 11.051 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.348 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng gần gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 270 tỷ đồng.

Tại bản cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, ngân hàng cho biết mục tiêu lãi 10.500 tỷ đồng năm nay đã được đưa ra tại đại hội đồng cổ đông, tức quý IV có khoảng 2.700 tỷ đồng lãi. , đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đề ra.

MBS: Cho vay mua nhà, mua ô tô là động lực tăng trưởng của VIB trong những năm tới

MBS: Cho vay mua nhà, mua ô tô là động lực tăng trưởng của VIB trong những năm tới

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

VIB có thể nới room ngoại lên 30%

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

Phó tổng giám đốc VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng vượt kế hoạch năm 2022

Huyền Vi


Thông tin thêm

VIB dự kiến rót thêm 250 tỷ đồng vào công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC)

VIB vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) thêm 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

Hình minh họa: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc triển khai, thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản và khai thác tài sản VIB (VIBAMC). ).

Theo đó, VIBAMC được tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm 250 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là từ vốn tự có của VIB.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) được thành lập năm 2009, là công ty con 100% vốn của VIB. Trụ sở chính tại Tầng 12, Tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm xử lý tài sản đảm bảo cho các khoản vay, nhận thế chấp, cầm cố, bảo lãnh các khoản nợ xấu thuộc hệ thống VIB quản lý, khai thác và mua bán. , bán đầu giá tài sản theo hình thức thu tiền một lần, bên cạnh đó còn có kho bãi, bảo quản hàng hóa.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.791 tỷ đồng.

Ba quý đầu năm, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 31,3% so với cùng kỳ lên hơn 11.051 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.348 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng gần gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 270 tỷ đồng.

Tại bản cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, ngân hàng cho biết mục tiêu lãi 10.500 tỷ đồng năm nay đã được đưa ra tại đại hội đồng cổ đông, tức quý IV có khoảng 2.700 tỷ đồng lãi. , đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đề ra.

MBS: Cho vay mua nhà, mua ô tô là động lực tăng trưởng của VIB trong những năm tới

MBS: Cho vay mua nhà, mua ô tô là động lực tăng trưởng của VIB trong những năm tới

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

VIB có thể nới room ngoại lên 30%

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

Phó tổng giám đốc VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng vượt kế hoạch năm 2022

Huyền Vi


VIB vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) thêm 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

Hình minh họa: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc triển khai, thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản và khai thác tài sản VIB (VIBAMC). ).

Theo đó, VIBAMC được tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm 250 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là từ vốn tự có của VIB.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) được thành lập năm 2009, là công ty con 100% vốn của VIB. Trụ sở chính tại Tầng 12, Tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm xử lý tài sản đảm bảo cho các khoản vay, nhận thế chấp, cầm cố, bảo lãnh các khoản nợ xấu thuộc hệ thống VIB quản lý, khai thác và mua bán. , bán đầu giá tài sản theo hình thức thu tiền một lần, bên cạnh đó còn có kho bãi, bảo quản hàng hóa.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.791 tỷ đồng.

Ba quý đầu năm, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 31,3% so với cùng kỳ lên hơn 11.051 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.348 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng gần gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 270 tỷ đồng.

Tại bản cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, ngân hàng cho biết mục tiêu lãi 10.500 tỷ đồng năm nay đã được đưa ra tại đại hội đồng cổ đông, tức quý IV có khoảng 2.700 tỷ đồng lãi. , đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đề ra.

MBS: Cho vay mua nhà, mua ô tô là động lực tăng trưởng của VIB trong những năm tới

MBS: Cho vay mua nhà, mua ô tô là động lực tăng trưởng của VIB trong những năm tới

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

VIB có thể nới room ngoại lên 30%

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

Phó tổng giám đốc VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng vượt kế hoạch năm 2022

Huyền Vi

#VIB #dự #kiến #rót #thêm #tỷ #đồng #vào #công #quản #lý #nợ #và #khai #thác #tài #sản #AMC

[rule_3_plain]

#VIB #dự #kiến #rót #thêm #tỷ #đồng #vào #công #quản #lý #nợ #và #khai #thác #tài #sản #AMC

VIB vừa phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) thêm 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

 Ảnh minh họa: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt triển khai và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC).
Theo đó, VIBAMC được tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm là 250 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn vốn chủ sở hữu của VIB.
Công ty TNHH một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) được thành lập năm 2009 và là công ty con 100% vốn thuộc VIB. Trụ sở chính tại Tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm xử lý tài sản bảo đảm nợ vay, tiếp nhận tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của những khoản nợ khó đòi thuộc hệ thống VIB để quản lý, khai thác, phát mại, bán đầu giá tài sản theo hình thức thu tiền một lần, bên cạnh đó còn kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.791 tỷ đồng. 
Trong ba quý đầu năm, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 31,3% so với cùng kỳ đạt hơn 11.051 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.348 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt hơn 270 tỷ đồng.
Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, ngân hàng cho biết với mục tiêu lợi nhuận 10.500 tỷ đồng trong năm nay đã được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông nghĩa là còn khoảng 2.700 tỷ đồng lợi nhuận cho quý IV, đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đã đề ra.

MBS: Cho vay mua nhà và mua xe là động lực dẫn dắt tăng trưởng của VIB trong những năm tiếp theo

17-11-2022

VIB có thể sẽ nới room ngoại đến 30%

17-11-2022

Phó TGĐ VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch trong năm 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vib-du-kien-rot-them-250-ty-dong-vao-cong-ty-quan-ly-no-va-khai-thac-tai-san-amc-4220221122103254778.htm

#VIB #dự #kiến #rót #thêm #tỷ #đồng #vào #công #quản #lý #nợ #và #khai #thác #tài #sản #AMC

[rule_2_plain]

#VIB #dự #kiến #rót #thêm #tỷ #đồng #vào #công #quản #lý #nợ #và #khai #thác #tài #sản #AMC

[rule_2_plain]

#VIB #dự #kiến #rót #thêm #tỷ #đồng #vào #công #quản #lý #nợ #và #khai #thác #tài #sản #AMC

[rule_3_plain]

#VIB #dự #kiến #rót #thêm #tỷ #đồng #vào #công #quản #lý #nợ #và #khai #thác #tài #sản #AMC

VIB vừa phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) thêm 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

 Ảnh minh họa: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt triển khai và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC).
Theo đó, VIBAMC được tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm là 250 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn vốn chủ sở hữu của VIB.
Công ty TNHH một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VIB (VIBAMC) được thành lập năm 2009 và là công ty con 100% vốn thuộc VIB. Trụ sở chính tại Tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm xử lý tài sản bảo đảm nợ vay, tiếp nhận tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của những khoản nợ khó đòi thuộc hệ thống VIB để quản lý, khai thác, phát mại, bán đầu giá tài sản theo hình thức thu tiền một lần, bên cạnh đó còn kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.791 tỷ đồng. 
Trong ba quý đầu năm, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 31,3% so với cùng kỳ đạt hơn 11.051 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.348 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt hơn 270 tỷ đồng.
Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, ngân hàng cho biết với mục tiêu lợi nhuận 10.500 tỷ đồng trong năm nay đã được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông nghĩa là còn khoảng 2.700 tỷ đồng lợi nhuận cho quý IV, đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đã đề ra.

MBS: Cho vay mua nhà và mua xe là động lực dẫn dắt tăng trưởng của VIB trong những năm tiếp theo

17-11-2022

VIB có thể sẽ nới room ngoại đến 30%

17-11-2022

Phó TGĐ VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch trong năm 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vib-du-kien-rot-them-250-ty-dong-vao-cong-ty-quan-ly-no-va-khai-thac-tai-san-amc-4220221122103254778.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VIB #dự #kiến #rót #thêm #tỷ #đồng #vào #công #quản #lý #nợ #và #khai #thác #tài #sản #AMC

Xem thêm thông tin hay:  Ba 'ông lớn' Vietcombank, VietinBank, Agribank tăng lãi suất huy động thêm hơn 1%/năm

Viết một bình luận