VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỉ lệ 35% phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhà băng chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỉ lệ 35%.

Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ tương đương 35% từ vốn đầu tư chủ sở hữu.

Cụ thể, nhà băng dự kiến ​​phát hành 543,6 triệu cổ phiếu để chia thưởng tỉ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 21.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 5.436 tỷ đồng.

Mới đây, Nhà băng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ tối đa 5.545 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài phương án chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu, nhà băng còn dự kiến ​​phát hành 10,9 triệu cổ phiếu cho người lao động từ vốn đầu tư chủ sở hữu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, VIB ghi nhận lãi trước thuế gần 2.300 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần 3.500 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, thu nhập ngoài lãi 650 tỷ đồng, đóng góp 16% vào tổng thu nhập hoạt động. .

Tín dụng tăng trưởng 6,1%, dư nợ cho vay gần 217.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng trưởng tốt 7,7%, đạt 302.000 tỷ đồng.

Gia đình Phó tổng giám đốc VIB sắm lượng lớn cổ phiếu để tăng sở hữu

09-04-2022

Phó TGĐ VIB sắm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… nhà băng cho bất động sản bao nhiêu vốn?

Phương Nga


Thông tin thêm

VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỉ lệ 35%

Nhà băng chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỉ lệ 35%.

Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ tương đương 35% từ vốn đầu tư chủ sở hữu.

Cụ thể, nhà băng dự kiến ​​phát hành 543,6 triệu cổ phiếu để chia thưởng tỉ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 21.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 5.436 tỷ đồng.

Mới đây, Nhà băng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ tối đa 5.545 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài phương án chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu, nhà băng còn dự kiến ​​phát hành 10,9 triệu cổ phiếu cho người lao động từ vốn đầu tư chủ sở hữu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, VIB ghi nhận lãi trước thuế gần 2.300 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần 3.500 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, thu nhập ngoài lãi 650 tỷ đồng, đóng góp 16% vào tổng thu nhập hoạt động. .

Tín dụng tăng trưởng 6,1%, dư nợ cho vay gần 217.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng trưởng tốt 7,7%, đạt 302.000 tỷ đồng.

Gia đình Phó tổng giám đốc VIB sắm lượng lớn cổ phiếu để tăng sở hữu

09-04-2022

Phó TGĐ VIB sắm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… nhà băng cho bất động sản bao nhiêu vốn?

Phương Nga


Nhà băng chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỉ lệ 35%.

Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ tương đương 35% từ vốn đầu tư chủ sở hữu.

Cụ thể, nhà băng dự kiến ​​phát hành 543,6 triệu cổ phiếu để chia thưởng tỉ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 21.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 5.436 tỷ đồng.

Mới đây, Nhà băng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ tối đa 5.545 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài phương án chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu, nhà băng còn dự kiến ​​phát hành 10,9 triệu cổ phiếu cho người lao động từ vốn đầu tư chủ sở hữu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, VIB ghi nhận lãi trước thuế gần 2.300 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần 3.500 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, thu nhập ngoài lãi 650 tỷ đồng, đóng góp 16% vào tổng thu nhập hoạt động. .

Tín dụng tăng trưởng 6,1%, dư nợ cho vay gần 217.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng trưởng tốt 7,7%, đạt 302.000 tỷ đồng.

Gia đình Phó tổng giám đốc VIB sắm lượng lớn cổ phiếu để tăng sở hữu

09-04-2022

Phó TGĐ VIB sắm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… nhà băng cho bất động sản bao nhiêu vốn?

Phương Nga

#VIB #chốt #ngày #chia #cổ #phiếu #thưởng #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#VIB #chốt #ngày #chia #cổ #phiếu #thưởng #tỷ #lệ

Nhà băng chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ tương đương 35%.

Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ tương đương 35% từ vốn đầu tư chủ sở hữu.
Cụ thể, nhà băng dự kiến phát hành 543,6 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, nâng mức vốn điều lệ lên gần 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.436 tỷ đồng.
Mới đây, Nhà băng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.545 tỷ đồng.
Theo đó, ngoài phương án chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu, nhà băng còn dự kiến phát hành 10,9 triệu cổ phiếu cho cán bộ viên chức từ vốn đầu tư chủ sở hữu. Qua đó, nâng mức vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng.
Kết thúc quý I, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, thu nhập ngoài lãi đạt 650 tỷ, đóng góp 16% vào tổng thu nhập hoạt động.
Tăng trưởng tín dụng ở mức 6,1%, dư nợ gần 217.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng trưởng tốt ở mức 7,7%, đạt 302.000 tỷ đồng.

Người thân Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu tăng thêm sở hữu

09-04-2022

Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… các nhà băng đang cấp bao nhiêu vốn cho bất động sản?

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vib-chot-ngay-chia-co-phieu-thuong-ty-le-35-422022527581384.htm

#VIB #chốt #ngày #chia #cổ #phiếu #thưởng #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#VIB #chốt #ngày #chia #cổ #phiếu #thưởng #tỷ #lệ

[rule_2_plain]

#VIB #chốt #ngày #chia #cổ #phiếu #thưởng #tỷ #lệ

[rule_3_plain]

#VIB #chốt #ngày #chia #cổ #phiếu #thưởng #tỷ #lệ

Nhà băng chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ tương đương 35%.

Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/5 để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ tương đương 35% từ vốn đầu tư chủ sở hữu.
Cụ thể, nhà băng dự kiến phát hành 543,6 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, nâng mức vốn điều lệ lên gần 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.436 tỷ đồng.
Mới đây, Nhà băng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho VIB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.545 tỷ đồng.
Theo đó, ngoài phương án chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu, nhà băng còn dự kiến phát hành 10,9 triệu cổ phiếu cho cán bộ viên chức từ vốn đầu tư chủ sở hữu. Qua đó, nâng mức vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng.
Kết thúc quý I, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, thu nhập ngoài lãi đạt 650 tỷ, đóng góp 16% vào tổng thu nhập hoạt động.
Tăng trưởng tín dụng ở mức 6,1%, dư nợ gần 217.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng trưởng tốt ở mức 7,7%, đạt 302.000 tỷ đồng.

Người thân Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu tăng thêm sở hữu

09-04-2022

Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… các nhà băng đang cấp bao nhiêu vốn cho bất động sản?

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/vib-chot-ngay-chia-co-phieu-thuong-ty-le-35-422022527581384.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VIB #chốt #ngày #chia #cổ #phiếu #thưởng #tỷ #lệ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất