Vì đâu lợi nhuận Ngân hàng Bảo Việt tăng 76% trong khi nhiều mảng kinh doanh giảm sút?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vì đâu lợi nhuận Ngân hàng Bảo Việt tăng 76% trong khi nhiều mảng kinh doanh giảm sút? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Trong quý II, các mảng kinh doanh chính của BaoViet Bank ghi nhận sự sụt giảm mạnh, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 76% so với cùng kỳ lên hơn 17 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm rủi ro là yếu tố chính cho sự “đảo chiều” này.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với việc thu nhập từ nhiều mảng kinh doanh trong kỳ giảm mạnh (trừ kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác).

Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 48,3% từ 325,9 tỷ đồng xuống 168,6 tỷ đồng do thu nhập lãi tiền gửi và cho vay khách hàng giảm mạnh.

Các nguồn thu khác cũng sụt giảm mạnh. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm một nửa còn 10,4 tỷ đồng, giảm 49,3%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 31,8% xuống 3 tỷ đồng trong quý II do thu nhập từ các công cụ tài chính phái sinh giảm mạnh so với cùng kỳ (từ 4,3 tỷ xuống 3 tỷ đồng). 1,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 71,5% trong quý II, tuy nhiên lãi trước thuế vẫn ghi nhận mức tăng 76% so với cùng kỳ lên 17,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ giảm mạnh từ hơn 198 tỷ đồng quý II / 2021 xuống còn 41,8 tỷ đồng.

Xem thêm thông tin hay:  Thực hư chuyện bitcoin suýt được cha đẻ Satoshi Nakamoto đặt tên là netcoin

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của ngân hàng này giảm gần 83% so với cùng kỳ, còn hơn 68 tỷ đồng. Số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chỉ gần 42 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi trước thuế 26,5 tỷ đồng, tăng hơn 57%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BaoViet Bank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của ngân hàng là 62.724 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,4% (28.367 tỷ đồng), dự phòng cho vay khách hàng đạt 283 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 0,7% lên 37.320 trong 6 tháng đầu năm.

Tổng nợ xấu đến 30/6/2022 là gần 1.030 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là nợ khó đòi (Nhóm 4). Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 4,94% đầu năm xuống 3,63%.

Một số chỉ tiêu kế hoạch của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi tháng 6 tăng 71% so với kỳ trước.

20-07-2022

ABBank báo lãi trước thuế 6 tháng tăng 40% so với cùng kỳ

Huyền Vi


Thông tin thêm

Vì đâu lợi nhuận Ngân hàng Bảo Việt tăng 76% trong khi nhiều mảng kinh doanh giảm sút?

Trong quý II, các mảng kinh doanh chính của BaoViet Bank ghi nhận sự sụt giảm mạnh, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 76% so với cùng kỳ lên hơn 17 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm rủi ro là yếu tố chính cho sự “đảo chiều” này.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với việc thu nhập từ nhiều mảng kinh doanh trong kỳ giảm mạnh (trừ kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác).

Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 48,3% từ 325,9 tỷ đồng xuống 168,6 tỷ đồng do thu nhập lãi tiền gửi và cho vay khách hàng giảm mạnh.

Các nguồn thu khác cũng sụt giảm mạnh. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm một nửa còn 10,4 tỷ đồng, giảm 49,3%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 31,8% xuống 3 tỷ đồng trong quý II do thu nhập từ các công cụ tài chính phái sinh giảm mạnh so với cùng kỳ (từ 4,3 tỷ xuống 3 tỷ đồng). 1,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 71,5% trong quý II, tuy nhiên lãi trước thuế vẫn ghi nhận mức tăng 76% so với cùng kỳ lên 17,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ giảm mạnh từ hơn 198 tỷ đồng quý II / 2021 xuống còn 41,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của ngân hàng này giảm gần 83% so với cùng kỳ, còn hơn 68 tỷ đồng. Số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chỉ gần 42 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi trước thuế 26,5 tỷ đồng, tăng hơn 57%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BaoViet Bank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của ngân hàng là 62.724 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,4% (28.367 tỷ đồng), dự phòng cho vay khách hàng đạt 283 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 0,7% lên 37.320 trong 6 tháng đầu năm.

Tổng nợ xấu đến 30/6/2022 là gần 1.030 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là nợ khó đòi (Nhóm 4). Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 4,94% đầu năm xuống 3,63%.

Một số chỉ tiêu kế hoạch của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi tháng 6 tăng 71% so với kỳ trước.

20-07-2022

ABBank báo lãi trước thuế 6 tháng tăng 40% so với cùng kỳ

Huyền Vi


Trong quý II, các mảng kinh doanh chính của BaoViet Bank ghi nhận sự sụt giảm mạnh, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 76% so với cùng kỳ lên hơn 17 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm rủi ro là yếu tố chính cho sự “đảo chiều” này.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với việc thu nhập từ nhiều mảng kinh doanh trong kỳ giảm mạnh (trừ kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác).

Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 48,3% từ 325,9 tỷ đồng xuống 168,6 tỷ đồng do thu nhập lãi tiền gửi và cho vay khách hàng giảm mạnh.

Các nguồn thu khác cũng sụt giảm mạnh. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm một nửa còn 10,4 tỷ đồng, giảm 49,3%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 31,8% xuống 3 tỷ đồng trong quý II do thu nhập từ các công cụ tài chính phái sinh giảm mạnh so với cùng kỳ (từ 4,3 tỷ xuống 3 tỷ đồng). 1,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 71,5% trong quý II, tuy nhiên lãi trước thuế vẫn ghi nhận mức tăng 76% so với cùng kỳ lên 17,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ giảm mạnh từ hơn 198 tỷ đồng quý II / 2021 xuống còn 41,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của ngân hàng này giảm gần 83% so với cùng kỳ, còn hơn 68 tỷ đồng. Số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chỉ gần 42 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi trước thuế 26,5 tỷ đồng, tăng hơn 57%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BaoViet Bank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của ngân hàng là 62.724 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,4% (28.367 tỷ đồng), dự phòng cho vay khách hàng đạt 283 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 0,7% lên 37.320 trong 6 tháng đầu năm.

Tổng nợ xấu đến 30/6/2022 là gần 1.030 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là nợ khó đòi (Nhóm 4). Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 4,94% đầu năm xuống 3,63%.

Một số chỉ tiêu kế hoạch của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

Doanh thu từ chứng khoán đầu tư tăng đột biến, LienVietPostBank báo lãi tháng 6 tăng 71% so với kỳ trước.

20-07-2022

ABBank báo lãi trước thuế 6 tháng tăng 40% so với cùng kỳ

Huyền Vi

#Vì #đâu #lợi #nhuận #Ngân #hàng #Bảo #Việt #tăng #trong #khi #nhiều #mảng #kinh #doanh #giảm #sút

[rule_3_plain]

#Vì #đâu #lợi #nhuận #Ngân #hàng #Bảo #Việt #tăng #trong #khi #nhiều #mảng #kinh #doanh #giảm #sút

Trong quý II, các mảng kinh doanh chính của BaoViet Bank ghi nhận sụt giảm mạnh, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 76% so với cùng kỳ đạt hơn 17 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro là tác nhân chính cho việc “đảo chiều” này.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với thu nhập nhiều mảng kinh doanh giảm sút mạnh trong kỳ (trừ mảng kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác).
Trong đó thu nhập lãi thuần giảm 48,3% từ 325,9 tỷ đồng xuống còn 168,6 tỷ đồng do thu nhập lãi tiền gửi và lãi cho vay khách hàng giảm mạnh.
Các nguồn thu khác cũng có sự sụt giảm mạnh. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm còn một nửa với 10,4 tỷ đồng, giảm 49,3%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 31,8% còn 3 tỷ đồng trong quý II do có sự giảm mạnh trong thu nhập từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ so với cùng kỳ (từ 4,3 tỷ giảm còn 1,5 tỷ đồng).
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 71,5% trong quý II, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận tăng 76% so với cùng kỳ đạt 17,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ giảm mạnh từ hơn 198 tỷ đồng trong quý II/2021 về 41,8 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần của ngân hàng giảm gần 83% so cùng kỳ, còn hơn 68 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chỉ còn gần 42 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi trước thuế 26,5 tỷ đồng, tăng hơn 57%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BaoViet Bank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản ngân hàng còn 62,724 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,4% (28,367 tỷ đồng), dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 283 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 0,7% đạt 37.320 trong 6 tháng đầu năm.
Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 gần 1,030 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là nợ nghi ngờ (Nhóm 4). Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ mức 4,94% đầu năm giảm xuống còn 3,63%.

Một số chỉ tiêu của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.  (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Thu đột biến từ chứng khoán đầu tư, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

20-07-2022

ABBank báo lãi trước thuế 6 tháng tăng 40% so với cùng kỳ

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vi-dau-loi-nhuan-ngan-hang-bao-viet-tang-76-trong-khi-nhieu-mang-kinh-doanh-giam-sut-422022721163441100.htm

#Vì #đâu #lợi #nhuận #Ngân #hàng #Bảo #Việt #tăng #trong #khi #nhiều #mảng #kinh #doanh #giảm #sút

[rule_2_plain]

#Vì #đâu #lợi #nhuận #Ngân #hàng #Bảo #Việt #tăng #trong #khi #nhiều #mảng #kinh #doanh #giảm #sút

[rule_2_plain]

#Vì #đâu #lợi #nhuận #Ngân #hàng #Bảo #Việt #tăng #trong #khi #nhiều #mảng #kinh #doanh #giảm #sút

[rule_3_plain]

#Vì #đâu #lợi #nhuận #Ngân #hàng #Bảo #Việt #tăng #trong #khi #nhiều #mảng #kinh #doanh #giảm #sút

Trong quý II, các mảng kinh doanh chính của BaoViet Bank ghi nhận sụt giảm mạnh, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 76% so với cùng kỳ đạt hơn 17 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro là tác nhân chính cho việc “đảo chiều” này.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với thu nhập nhiều mảng kinh doanh giảm sút mạnh trong kỳ (trừ mảng kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác).
Trong đó thu nhập lãi thuần giảm 48,3% từ 325,9 tỷ đồng xuống còn 168,6 tỷ đồng do thu nhập lãi tiền gửi và lãi cho vay khách hàng giảm mạnh.
Các nguồn thu khác cũng có sự sụt giảm mạnh. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm còn một nửa với 10,4 tỷ đồng, giảm 49,3%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 31,8% còn 3 tỷ đồng trong quý II do có sự giảm mạnh trong thu nhập từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ so với cùng kỳ (từ 4,3 tỷ giảm còn 1,5 tỷ đồng).
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 71,5% trong quý II, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận tăng 76% so với cùng kỳ đạt 17,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ giảm mạnh từ hơn 198 tỷ đồng trong quý II/2021 về 41,8 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần của ngân hàng giảm gần 83% so cùng kỳ, còn hơn 68 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chỉ còn gần 42 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi trước thuế 26,5 tỷ đồng, tăng hơn 57%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BaoViet Bank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản ngân hàng còn 62,724 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,4% (28,367 tỷ đồng), dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 283 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 0,7% đạt 37.320 trong 6 tháng đầu năm.
Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 gần 1,030 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là nợ nghi ngờ (Nhóm 4). Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ mức 4,94% đầu năm giảm xuống còn 3,63%.

Một số chỉ tiêu của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.  (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Thu đột biến từ chứng khoán đầu tư, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

20-07-2022

ABBank báo lãi trước thuế 6 tháng tăng 40% so với cùng kỳ

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vi-dau-loi-nhuan-ngan-hang-bao-viet-tang-76-trong-khi-nhieu-mang-kinh-doanh-giam-sut-422022721163441100.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Vì #đâu #lợi #nhuận #Ngân #hàng #Bảo #Việt #tăng #trong #khi #nhiều #mảng #kinh #doanh #giảm #sút

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất