VCBS: Mục tiêu giảm lãi suất cho vay sẽ gặp nhiều thách thức

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => VCBS: Mục tiêu giảm lãi suất cho vay sẽ gặp nhiều thách thức phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

VCBS cho rằng lãi suất cho vay sẽ có áp lực tăng nhưng sẽ có độ trễ so với thời điểm lãi suất huy động tăng.

Theo báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, đối với lãi suất cho vay, hệ thống ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước là 40.000 tỷ đồng. theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước.

Trong giai đoạn này, NHNN thể hiện quyết tâm triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất hiệu quả nhằm tập trung vào một số ngành nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau dịch. Như vậy, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước vẫn là giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch.

Tuy nhiên, với dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước, các chuyên gia cho rằng lãi suất huy động đang chịu áp lực gia tăng. Theo đó, lãi suất cho vay không tránh khỏi những áp lực nhất định.

Với dự báo áp lực lạm phát tiếp tục tồn tại trong những tháng tới cùng với nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong thời kỳ kinh tế phục hồi, lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng thêm 1-1,5 điểm phần trăm cho cả năm 2022.

Trong khi đó, VCBS dự báo lãi suất cho vay sẽ có áp lực tăng nhưng sẽ có độ trễ so với thời điểm lãi suất huy động tăng. Cùng với đó, sẽ có sự phân hóa giữa tốc độ tăng và thời gian tăng giữa các ngành nghề.

Nguồn: Ngân hàng thương mại, VCBS Research.

Trong tháng 5, lãi suất huy động tăng chủ yếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần với mức tăng bình quân 0,1-0,2 điểm phần trăm, đặc biệt tăng cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng với mức tăng 0,7 điểm. %. Như vậy, từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,6 điểm phần trăm.

Tại thời điểm 31/5/2022, tín dụng tăng 8,04% so với cuối năm 2021 và 16,94% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu phần nào cho thấy tín dụng có xu hướng tăng cao hơn so với kỳ hạn. phục hồi sau dịch, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

NHNN: Nếu không quản lý được ‘room’, tín dụng có thể tăng, dẫn đến chạy đua lãi suất

NHNN: Nếu không quản lý được, ý 'room', tí dùng có thể tăng nóng dẫn đến lãi suất chạy đua

05-06-2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2% sẽ làm tăng nhu cầu và khối lượng tín dụng

03-06-2022

Có ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, cộng tới 1,5% / năm

Phương Nga


Thông tin thêm

VCBS: Mục tiêu giảm lãi suất cho vay sẽ gặp nhiều thách thức

VCBS cho rằng lãi suất cho vay sẽ có áp lực tăng nhưng sẽ có độ trễ so với thời điểm lãi suất huy động tăng.

Theo báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, đối với lãi suất cho vay, hệ thống ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước là 40.000 tỷ đồng. theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước.

Trong giai đoạn này, NHNN thể hiện quyết tâm triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất hiệu quả nhằm tập trung vào một số ngành nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau dịch. Như vậy, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước vẫn là giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch.

Tuy nhiên, với dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước, các chuyên gia cho rằng lãi suất huy động đang chịu áp lực gia tăng. Theo đó, lãi suất cho vay không tránh khỏi những áp lực nhất định.

Với dự báo áp lực lạm phát tiếp tục tồn tại trong những tháng tới cùng với nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong thời kỳ kinh tế phục hồi, lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng thêm 1-1,5 điểm phần trăm cho cả năm 2022.

Trong khi đó, VCBS dự báo lãi suất cho vay sẽ có áp lực tăng nhưng sẽ có độ trễ so với thời điểm lãi suất huy động tăng. Cùng với đó, sẽ có sự phân hóa giữa tốc độ tăng và thời gian tăng giữa các ngành nghề.

Nguồn: Ngân hàng thương mại, VCBS Research.

Trong tháng 5, lãi suất huy động tăng chủ yếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần với mức tăng bình quân 0,1-0,2 điểm phần trăm, đặc biệt tăng cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng với mức tăng 0,7 điểm. %. Như vậy, từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,6 điểm phần trăm.

Tại thời điểm 31/5/2022, tín dụng tăng 8,04% so với cuối năm 2021 và 16,94% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu phần nào cho thấy tín dụng có xu hướng tăng cao hơn so với kỳ hạn. phục hồi sau dịch, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

NHNN: Nếu không quản lý được 'room', tín dụng có thể tăng, dẫn đến chạy đua lãi suất

NHNN: Nếu không quản lý được, ý 'room', tí dùng có thể tăng nóng dẫn đến lãi suất chạy đua

05-06-2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2% sẽ làm tăng nhu cầu và khối lượng tín dụng

03-06-2022

Có ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, cộng tới 1,5% / năm

Phương Nga


VCBS cho rằng lãi suất cho vay sẽ có áp lực tăng nhưng sẽ có độ trễ so với thời điểm lãi suất huy động tăng.

Theo báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, đối với lãi suất cho vay, hệ thống ngân hàng thương mại đã bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước là 40.000 tỷ đồng. theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước.

Trong giai đoạn này, NHNN thể hiện quyết tâm triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất hiệu quả nhằm tập trung vào một số ngành nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau dịch. Như vậy, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước vẫn là giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch.

Tuy nhiên, với dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước, các chuyên gia cho rằng lãi suất huy động đang chịu áp lực gia tăng. Theo đó, lãi suất cho vay không tránh khỏi những áp lực nhất định.

Với dự báo áp lực lạm phát tiếp tục tồn tại trong những tháng tới cùng với nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong thời kỳ kinh tế phục hồi, lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng thêm 1-1,5 điểm phần trăm cho cả năm 2022.

Trong khi đó, VCBS dự báo lãi suất cho vay sẽ có áp lực tăng nhưng sẽ có độ trễ so với thời điểm lãi suất huy động tăng. Cùng với đó, sẽ có sự phân hóa giữa tốc độ tăng và thời gian tăng giữa các ngành nghề.

Nguồn: Ngân hàng thương mại, VCBS Research.

Trong tháng 5, lãi suất huy động tăng chủ yếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần với mức tăng bình quân 0,1-0,2 điểm phần trăm, đặc biệt tăng cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng với mức tăng 0,7 điểm. %. Như vậy, từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,6 điểm phần trăm.

Tại thời điểm 31/5/2022, tín dụng tăng 8,04% so với cuối năm 2021 và 16,94% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu phần nào cho thấy tín dụng có xu hướng tăng cao hơn so với kỳ hạn. phục hồi sau dịch, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

NHNN: Nếu không quản lý được ‘room’, tín dụng có thể tăng, dẫn đến chạy đua lãi suất

NHNN: Nếu không quản lý được, ý 'room', tí dùng có thể tăng nóng dẫn đến lãi suất chạy đua

05-06-2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2% sẽ làm tăng nhu cầu và khối lượng tín dụng

03-06-2022

Có ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, cộng tới 1,5% / năm

Phương Nga

#VCBS #Mục #tiêu #giảm #lãi #suất #cho #vay #sẽ #gặp #nhiều #thách #thức

[rule_3_plain]

#VCBS #Mục #tiêu #giảm #lãi #suất #cho #vay #sẽ #gặp #nhiều #thách #thức

VCBS cho rằng lãi suất cho vay sẽ ghi nhận áp lực tăng tuy nhiên sẽ có độ trễ so với thời điểm tăng của lãi suất huy động.

Theo báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết đối với lãi suất cho vay, hệ thống NHTM đã bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của NHNN.
Giai đoạn này, NHNN thể hiện quyết tâm thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất hiệu quả hỗ trợ trọng điểm vào một số ngành nghề nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau dịch. Như vậy định hướng xuyên suốt của NHNN vẫn là giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch.
Mặc dù vậy, với tăng trưởng tín dụng dự báo đạt cao hơn so với cùng kỳ, nhóm chuyên gia cho rằng lãi suất huy động chịu áp lực tăng. Theo đó, lãi suất cho vay khó có thể tránh khỏi những áp lực nhất định.
Với dự báo áp lực lạm phát tiếp tục hiện hữu trong các tháng tiếp theo đi cùng với nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong giai đoạn phục hồi kinh tế, lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng 1-1,5 điểm % trong cả năm 2022.
Trong khi đó, VCBS dự báo lãi suất cho vay sẽ ghi nhận áp lực tăng tuy nhiên sẽ có độ trễ so với thời điểm tăng của lãi suất huy động. Cùng với đó, sẽ có sự phân hoá giữa mức tăng và thời điểm tăng giữa các ngành nghề.

 Nguồn: Các NHTM, VCBS Research.

Trong tháng 5, lãi suất huy động nhích tăng chủ yếu tại các NHTM cổ phần với mức tăng trung bình 0,1-0,2 điểm%, mức tăng cao nhất cá biệt tại kỳ hạn 12 tháng với mức tăng 0,7 điểm %. Như vậy từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,6 điểm %.
Đến 31/5/2022, tín dụng tăng 8,04% so với cuối năm 2021 và tăng 16,94% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu phần nào cho thấy tín dụng có xu hướng tăng cao hơn đối với giai đoạn phục hồi sau dịch đặc biệt tại các ngành thương mại và dịch vụ.

NHNN: Nếu không quản lý ‘room’, tín dụng có thể sẽ tăng nóng dẫn đến cuộc đua lãi suất

05-06-2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2% sẽ khiến cầu và khối lượng tín dụng tăng

03-06-2022

Một ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, cộng thêm tới 1,5%/năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vcbs-muc-tieu-giam-lai-suat-cho-vay-se-gap-nhieu-thach-thuc-42202261182156974.htm

#VCBS #Mục #tiêu #giảm #lãi #suất #cho #vay #sẽ #gặp #nhiều #thách #thức

[rule_2_plain]

#VCBS #Mục #tiêu #giảm #lãi #suất #cho #vay #sẽ #gặp #nhiều #thách #thức

[rule_2_plain]

#VCBS #Mục #tiêu #giảm #lãi #suất #cho #vay #sẽ #gặp #nhiều #thách #thức

[rule_3_plain]

#VCBS #Mục #tiêu #giảm #lãi #suất #cho #vay #sẽ #gặp #nhiều #thách #thức

VCBS cho rằng lãi suất cho vay sẽ ghi nhận áp lực tăng tuy nhiên sẽ có độ trễ so với thời điểm tăng của lãi suất huy động.

Theo báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết đối với lãi suất cho vay, hệ thống NHTM đã bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của NHNN.
Giai đoạn này, NHNN thể hiện quyết tâm thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất hiệu quả hỗ trợ trọng điểm vào một số ngành nghề nhằm hỗ trợ nền kinh tế sau dịch. Như vậy định hướng xuyên suốt của NHNN vẫn là giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch.
Mặc dù vậy, với tăng trưởng tín dụng dự báo đạt cao hơn so với cùng kỳ, nhóm chuyên gia cho rằng lãi suất huy động chịu áp lực tăng. Theo đó, lãi suất cho vay khó có thể tránh khỏi những áp lực nhất định.
Với dự báo áp lực lạm phát tiếp tục hiện hữu trong các tháng tiếp theo đi cùng với nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong giai đoạn phục hồi kinh tế, lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng 1-1,5 điểm % trong cả năm 2022.
Trong khi đó, VCBS dự báo lãi suất cho vay sẽ ghi nhận áp lực tăng tuy nhiên sẽ có độ trễ so với thời điểm tăng của lãi suất huy động. Cùng với đó, sẽ có sự phân hoá giữa mức tăng và thời điểm tăng giữa các ngành nghề.

 Nguồn: Các NHTM, VCBS Research.

Trong tháng 5, lãi suất huy động nhích tăng chủ yếu tại các NHTM cổ phần với mức tăng trung bình 0,1-0,2 điểm%, mức tăng cao nhất cá biệt tại kỳ hạn 12 tháng với mức tăng 0,7 điểm %. Như vậy từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,6 điểm %.
Đến 31/5/2022, tín dụng tăng 8,04% so với cuối năm 2021 và tăng 16,94% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu phần nào cho thấy tín dụng có xu hướng tăng cao hơn đối với giai đoạn phục hồi sau dịch đặc biệt tại các ngành thương mại và dịch vụ.

NHNN: Nếu không quản lý ‘room’, tín dụng có thể sẽ tăng nóng dẫn đến cuộc đua lãi suất

05-06-2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2% sẽ khiến cầu và khối lượng tín dụng tăng

03-06-2022

Một ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, cộng thêm tới 1,5%/năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vcbs-muc-tieu-giam-lai-suat-cho-vay-se-gap-nhieu-thach-thuc-42202261182156974.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#VCBS #Mục #tiêu #giảm #lãi #suất #cho #vay #sẽ #gặp #nhiều #thách #thức

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất