Ủy ban kinh tế Quốc hội đề nghị phân tích rõ nguyên nhân nợ xấu mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu ở mức cao

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ủy ban kinh tế Quốc hội đề nghị phân tích rõ nguyên nhân nợ xấu mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu ở mức cao phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nợ xấu hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm 1,13% và 0,01% so với nợ xấu toàn hệ thống, nhưng chiếm lần lượt 19,57% và 19,57%. 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Ủy ban Kinh tế đã đưa ra một báo cáo đánh giáChâu Á việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và thẩm tra báo cáo tình hình xử lý nợ xấu.eodoh hạn chótpdáp dụng tất cả các quy định của Nghị quyết 42.

Theo đó, tính đến Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Nợ khó đòi xác định theo Nghị quyết 42 mới phát sinh là 251.300 tỷ đồng và số chưa xử lý còn 412,670 tỷ đồng. Một số biện pháp áp dụng theo Nghị quyết số 42 chưa thực sự phát huy hiệu quả (như áp dụng thủ tục rút gọn tại Tòa án …)

Cơ quan của Quốc hội lưu ý, đối với nợ xấu nói chung, dự phòng rủi ro vẫn chiếm tỷ trọng cao (47% tổng số nợ xấu đã xử lý); một số lĩnh vực có tỷ trọng nợ xấu cao so với nợ xấu toàn hệ thống như bất động sản (18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); Giao thông BOT, BT (3,92%).

Đáng chú ý, nợ xấu của hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm tỷ trọng lần lượt là 1,13% và 0,01% của toàn hệ thống, nhưng lại chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khả năng phục hồi. báo cáo nêu rõ.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 đến nay vẫn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng; Các giải pháp đã được thực hiện để xác định và kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay, đặc biệt là các khoản vay thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Đồng thời, có ý kiến ​​đánh giá chủ trương cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (thực hiện đến 30/6/2022). Mặc dù chính sách này hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 xảy ra nhưng có thể chưa phản ánh hết nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế. thuộc kinh tế.

Đồng ý kéo dài thời hạn Nghị quyết số 42 đến hết năm 2023

Cũng tại tờ trình, Ủy ban Kinh tế thống nhất với đề xuất của Chính phủ, theo đó gia hạn thời gian thực hiện tất cả các quy định của Nghị quyết 42 đến hết ngày 31-12-2023 và đưa nội dung này vào Nghị quyết T.Ư 3. kỳ họp thứ 15, Quốc hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, tại thời điểm 31/12/2021, trong trường hợp đánh giá thận trọng, tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, nợ đã bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu là 6,31%, cao so với tổng dư nợ.

Đồng thời, nếu Nghị quyết 42 không được tiếp tục thực hiện thì số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 chưa xử lý được (bao gồm cả nợ xấu phát sinh mới) dự kiến ​​lên tới 430.000 tỷ đồng. VND vào cuối năm 2022 và 443.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

NHNN: Nợ xấu tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

NHNN: Nợ xấu dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

08-05-2022

Điểm nổi bật của KQKD ngân hàng quý I: Tỷ lệ nợ xấu tăng, áp lực trích lập dự phòng vẫn ở mức cao

05-05-2022

TOP 10 ngân hàng nợ xấu nhiều nhất quý I / 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

Ủy ban kinh tế Quốc hội đề nghị phân tích rõ nguyên nhân nợ xấu mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu ở mức cao

Nợ xấu hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm 1,13% và 0,01% so với nợ xấu toàn hệ thống, nhưng chiếm lần lượt 19,57% và 19,57%. 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Ủy ban Kinh tế đã đưa ra một báo cáo đánh giáChâu Á việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và thẩm tra báo cáo tình hình xử lý nợ xấu.eodoh hạn chótpdáp dụng tất cả các quy định của Nghị quyết 42.

Theo đó, tính đến Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Nợ khó đòi xác định theo Nghị quyết 42 mới phát sinh là 251.300 tỷ đồng và số chưa xử lý còn 412,670 tỷ đồng. Một số biện pháp áp dụng theo Nghị quyết số 42 chưa thực sự phát huy hiệu quả (như áp dụng thủ tục rút gọn tại Tòa án ...)

Cơ quan của Quốc hội lưu ý, đối với nợ xấu nói chung, dự phòng rủi ro vẫn chiếm tỷ trọng cao (47% tổng số nợ xấu đã xử lý); một số lĩnh vực có tỷ trọng nợ xấu cao so với nợ xấu toàn hệ thống như bất động sản (18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); Giao thông BOT, BT (3,92%).

Đáng chú ý, nợ xấu của hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm tỷ trọng lần lượt là 1,13% và 0,01% của toàn hệ thống, nhưng lại chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khả năng phục hồi. báo cáo nêu rõ.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 đến nay vẫn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng; Các giải pháp đã được thực hiện để xác định và kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay, đặc biệt là các khoản vay thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Đồng thời, có ý kiến ​​đánh giá chủ trương cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (thực hiện đến 30/6/2022). Mặc dù chính sách này hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 xảy ra nhưng có thể chưa phản ánh hết nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế. thuộc kinh tế.

Đồng ý kéo dài thời hạn Nghị quyết số 42 đến hết năm 2023

Cũng tại tờ trình, Ủy ban Kinh tế thống nhất với đề xuất của Chính phủ, theo đó gia hạn thời gian thực hiện tất cả các quy định của Nghị quyết 42 đến hết ngày 31-12-2023 và đưa nội dung này vào Nghị quyết T.Ư 3. kỳ họp thứ 15, Quốc hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, tại thời điểm 31/12/2021, trong trường hợp đánh giá thận trọng, tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, nợ đã bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu là 6,31%, cao so với tổng dư nợ.

Đồng thời, nếu Nghị quyết 42 không được tiếp tục thực hiện thì số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 chưa xử lý được (bao gồm cả nợ xấu phát sinh mới) dự kiến ​​lên tới 430.000 tỷ đồng. VND vào cuối năm 2022 và 443.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

NHNN: Nợ xấu tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

NHNN: Nợ xấu dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

08-05-2022

Điểm nổi bật của KQKD ngân hàng quý I: Tỷ lệ nợ xấu tăng, áp lực trích lập dự phòng vẫn ở mức cao

05-05-2022

TOP 10 ngân hàng nợ xấu nhiều nhất quý I / 2022

Phương Nga


Nợ xấu hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm 1,13% và 0,01% so với nợ xấu toàn hệ thống, nhưng chiếm lần lượt 19,57% và 19,57%. 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Ủy ban Kinh tế đã đưa ra một báo cáo đánh giáChâu Á việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và thẩm tra báo cáo tình hình xử lý nợ xấu.eodoh hạn chótpdáp dụng tất cả các quy định của Nghị quyết 42.

Theo đó, tính đến Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Nợ khó đòi xác định theo Nghị quyết 42 mới phát sinh là 251.300 tỷ đồng và số chưa xử lý còn 412,670 tỷ đồng. Một số biện pháp áp dụng theo Nghị quyết số 42 chưa thực sự phát huy hiệu quả (như áp dụng thủ tục rút gọn tại Tòa án …)

Cơ quan của Quốc hội lưu ý, đối với nợ xấu nói chung, dự phòng rủi ro vẫn chiếm tỷ trọng cao (47% tổng số nợ xấu đã xử lý); một số lĩnh vực có tỷ trọng nợ xấu cao so với nợ xấu toàn hệ thống như bất động sản (18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); Giao thông BOT, BT (3,92%).

Đáng chú ý, nợ xấu của hoạt động đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm tỷ trọng lần lượt là 1,13% và 0,01% của toàn hệ thống, nhưng lại chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khả năng phục hồi. báo cáo nêu rõ.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 đến nay vẫn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng; Các giải pháp đã được thực hiện để xác định và kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay, đặc biệt là các khoản vay thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Đồng thời, có ý kiến ​​đánh giá chủ trương cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (thực hiện đến 30/6/2022). Mặc dù chính sách này hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 xảy ra nhưng có thể chưa phản ánh hết nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế. thuộc kinh tế.

Đồng ý kéo dài thời hạn Nghị quyết số 42 đến hết năm 2023

Cũng tại tờ trình, Ủy ban Kinh tế thống nhất với đề xuất của Chính phủ, theo đó gia hạn thời gian thực hiện tất cả các quy định của Nghị quyết 42 đến hết ngày 31-12-2023 và đưa nội dung này vào Nghị quyết T.Ư 3. kỳ họp thứ 15, Quốc hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, tại thời điểm 31/12/2021, trong trường hợp đánh giá thận trọng, tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, nợ đã bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu là 6,31%, cao so với tổng dư nợ.

Đồng thời, nếu Nghị quyết 42 không được tiếp tục thực hiện thì số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 chưa xử lý được (bao gồm cả nợ xấu phát sinh mới) dự kiến ​​lên tới 430.000 tỷ đồng. VND vào cuối năm 2022 và 443.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

NHNN: Nợ xấu tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

NHNN: Nợ xấu dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

08-05-2022

Điểm nổi bật của KQKD ngân hàng quý I: Tỷ lệ nợ xấu tăng, áp lực trích lập dự phòng vẫn ở mức cao

05-05-2022

TOP 10 ngân hàng nợ xấu nhiều nhất quý I / 2022

Phương Nga

#Ủy #ban #kinh #tế #Quốc #hội #đề #nghị #phân #tích #rõ #nguyên #nhân #nợ #xấu #mảng #đầu #tư #cổ #phiếu #và #trái #phiếu #ở #mức #cao

[rule_3_plain]

#Ủy #ban #kinh #tế #Quốc #hội #đề #nghị #phân #tích #rõ #nguyên #nhân #nợ #xấu #mảng #đầu #tư #cổ #phiếu #và #trái #phiếu #ở #mức #cao

Nợ xấu của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm lần lượt là 1,13% và 0,01% so với nợ xấu của toàn hệ thống nhưng chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Ủy ban Kinh tế đã có báo cáo đánh giá việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và thẩm tra Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42.
Theo đó, tính đến 31/12/2021, nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới là 251.300 tỷ đồng và số chưa xử lý còn 412.670 tỷ đồng. Một số biện pháp áp dụng theo Nghị quyết số 42 còn chưa thực sự phát huy hiệu quả (như áp dụng thủ tục rút gọn tại Tòa án…)
Cơ quan của Quốc hội lưu ý đối với nợ xấu nói chung, xử lý bằng dự phòng rủi ro còn chiếm tỷ lệ cao (47% tổng nợ xấu được xử lý); một số lĩnh vực có số nợ xấu chiếm tỷ trọng cao so với nợ xấu của toàn hệ thống như bất động sản (chiếm 18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); BOT, BT giao thông (3,92%).
Đáng chú ý, nợ xấu của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm lần lượt là 1,13% và 0,01% so với nợ xấu của toàn hệ thống nhưng chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.
Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong điều kiện năng lực chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế, báo cáo nêu rõ.
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 đến nay còn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng; các giải pháp đã triển khai thực hiện để nhận diện cũng như kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay, nhất là các khoản thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.
Đồng thời có ý kiến đề nghị đánh giá về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (được thực hiện đến ngày 30/6/2022). Mặc dù chính sách này hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng có thể phản ánh không đầy đủ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế.
Đồng ý kéo dài thời hạn Nghị quyết số 42 đến hết 2023 
Cũng tại báo cáo, Ủy ban Kinh tế thống nhất với đề xuất của Chính phủ, theo đó kéo dài thời hạn thực hiện toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 đến hết ngày 31/12/2023 và đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Theo báo cáo của Chính phủ, tại thời điểm 31/12/2021, trong trường hợp đánh giá một cách thận trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC và các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu là 6,31%, ở mức cao so với tổng dư nợ.
Đồng thời, nếu Nghị quyết số 42 không được tiếp tục thực hiện thì số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 chưa được xử lý (bao gồm cả số nợ xấu phát sinh mới) dự kiến có thể lên đến mức 430.000 tỷ đồng vào cuối năm 2022 và 443.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

NHNN: Nợ xấu dự báo tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

08-05-2022

Những điểm nhấn trong kết quả hoạt động các ngân hàng quý I: Tỷ lệ nợ xấu tăng, áp lực dự phòng vẫn ở mức cao

05-05-2022

TOP 10 ngân hàng có nhiều nợ xấu nhất quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/uy-ban-kinh-te-quoc-hoi-de-nghi-phan-tich-ro-nguyen-nhan-no-xau-mang-dau-tu-co-phieu-va-trai-phieu-o-muc-cao-4220225239324447.htm

#Ủy #ban #kinh #tế #Quốc #hội #đề #nghị #phân #tích #rõ #nguyên #nhân #nợ #xấu #mảng #đầu #tư #cổ #phiếu #và #trái #phiếu #ở #mức #cao

[rule_2_plain]

#Ủy #ban #kinh #tế #Quốc #hội #đề #nghị #phân #tích #rõ #nguyên #nhân #nợ #xấu #mảng #đầu #tư #cổ #phiếu #và #trái #phiếu #ở #mức #cao

[rule_2_plain]

#Ủy #ban #kinh #tế #Quốc #hội #đề #nghị #phân #tích #rõ #nguyên #nhân #nợ #xấu #mảng #đầu #tư #cổ #phiếu #và #trái #phiếu #ở #mức #cao

[rule_3_plain]

#Ủy #ban #kinh #tế #Quốc #hội #đề #nghị #phân #tích #rõ #nguyên #nhân #nợ #xấu #mảng #đầu #tư #cổ #phiếu #và #trái #phiếu #ở #mức #cao

Nợ xấu của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm lần lượt là 1,13% và 0,01% so với nợ xấu của toàn hệ thống nhưng chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.

Ủy ban Kinh tế đã có báo cáo đánh giá việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và thẩm tra Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42.
Theo đó, tính đến 31/12/2021, nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 phát sinh mới là 251.300 tỷ đồng và số chưa xử lý còn 412.670 tỷ đồng. Một số biện pháp áp dụng theo Nghị quyết số 42 còn chưa thực sự phát huy hiệu quả (như áp dụng thủ tục rút gọn tại Tòa án…)
Cơ quan của Quốc hội lưu ý đối với nợ xấu nói chung, xử lý bằng dự phòng rủi ro còn chiếm tỷ lệ cao (47% tổng nợ xấu được xử lý); một số lĩnh vực có số nợ xấu chiếm tỷ trọng cao so với nợ xấu của toàn hệ thống như bất động sản (chiếm 18,4%); cho vay tiêu dùng (chiếm 25,8%); BOT, BT giao thông (3,92%).
Đáng chú ý, nợ xấu của lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cổ phiếu và đầu tư, kinh doanh trái phiếu chỉ chiếm lần lượt là 1,13% và 0,01% so với nợ xấu của toàn hệ thống nhưng chiếm tới 19,57% và 2,87% tổng dư nợ tín dụng của từng lĩnh vực.
Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong điều kiện năng lực chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế, báo cáo nêu rõ.
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 đến nay còn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng; các giải pháp đã triển khai thực hiện để nhận diện cũng như kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay, nhất là các khoản thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.
Đồng thời có ý kiến đề nghị đánh giá về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (được thực hiện đến ngày 30/6/2022). Mặc dù chính sách này hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng có thể phản ánh không đầy đủ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế.
Đồng ý kéo dài thời hạn Nghị quyết số 42 đến hết 2023 
Cũng tại báo cáo, Ủy ban Kinh tế thống nhất với đề xuất của Chính phủ, theo đó kéo dài thời hạn thực hiện toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 đến hết ngày 31/12/2023 và đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Theo báo cáo của Chính phủ, tại thời điểm 31/12/2021, trong trường hợp đánh giá một cách thận trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC và các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu là 6,31%, ở mức cao so với tổng dư nợ.
Đồng thời, nếu Nghị quyết số 42 không được tiếp tục thực hiện thì số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42 chưa được xử lý (bao gồm cả số nợ xấu phát sinh mới) dự kiến có thể lên đến mức 430.000 tỷ đồng vào cuối năm 2022 và 443.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

NHNN: Nợ xấu dự báo tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

08-05-2022

Những điểm nhấn trong kết quả hoạt động các ngân hàng quý I: Tỷ lệ nợ xấu tăng, áp lực dự phòng vẫn ở mức cao

05-05-2022

TOP 10 ngân hàng có nhiều nợ xấu nhất quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/uy-ban-kinh-te-quoc-hoi-de-nghi-phan-tich-ro-nguyen-nhan-no-xau-mang-dau-tu-co-phieu-va-trai-phieu-o-muc-cao-4220225239324447.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ủy #ban #kinh #tế #Quốc #hội #đề #nghị #phân #tích #rõ #nguyên #nhân #nợ #xấu #mảng #đầu #tư #cổ #phiếu #và #trái #phiếu #ở #mức #cao

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá niêm yết
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất