Tỷ giá nhân dân tệ ngày 10/6: Giảm ở cả hai chiều mua – bán tại các ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ giá nhân dân tệ ngày 10/6: Giảm ở cả hai chiều mua – bán tại các ngân hàng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/6), Tỷ lệ nhân dân tệ biến động tại khảo sát ngân hàng lớn. Trong đó, Tỷ giá hối đoái ở chiều cao nhất chuyển đổi tài khoản cùng có mặt tại ngân hàng Vietcombank và Vietinbank.

10-06-2022
Tỷ giá yên Nhật hôm nay 10/6: Ngân hàng đa số tiếp tục giảm
10-06-2022
Tỷ lệ ngoại tệ hôm nay 10/6: Nhiều ngoại tệ tiếp tục giảm mạnh
10-06-2022
Tỷ giá euro hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm giá tại ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ lệ nhân dân tệ trong nước

The tệ nhân dân. at the reference time in the today (10/6) đã được điều chỉnh mới tại một số ngân hàng so với mức ghi vào ngày hôm trước.

Khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhân dân tệ tại ngân hàng Vietcombank ở chiều mua vào giảm 9 đồng, lần lượt là 3.389 VND / CNY (mua tiền mặt) và 3.423 (mua chuyển khoản). Ở chế độ bán ra, ngân hàng triển khai mức tỷ lệ giảm 10 đồng xuống còn 3,534 VND / CNY.

Tại ngân hàng Vietinbank, Tỷ giá hối đoái ở hai chiều mua chuyển khoản và bán giảm giá 4 đồng tương ứng với mức 3.423 VND / CNY và 3.533 VND / CNY.

Tương tự, ngân hàng BIDV có giá trị tỷ lệ được điều chỉnh giảm 6 đồng đối với giao dịch hai hình thức. Trong đó, chiều mua chuyển nhượng còn 3.408 VND / CNY và chiều bán xuống mức 3.520 VND / CNY.

Trong ngày hôm nay, Tỷ lệ nhân dân tệ tại ngân hàng Eximbank giảm 15 đồng. Show at, Tỷ giá đang ở mức 3.414 VND / CNY tại chiều mua chuyển đổi và đạt mức 3.523 VND / CNY tại chiều bán ra.

So với ngày hôm nay, ngân hàng Techcombank vẫn không thực hiện thay đổi tỷ giá nhân dân tệ trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận, mua chuyển khoản vẫn ở mức 3.390 VND / CNY và bán ra vẫn ở mức 3.720 VND / CNY.

Qua so sánh có thể thấy, Tỷ lệ nhân dân tệ hôm nay ở chiều mua tài khoản thấp nhất là tại Techcombank và cao nhất tại Vietcombank, Vietinbank. Đối với bán ra theo chiều, tỷ giá thấp nhất là tại BIDV và cao nhất tại Techcombank.

Date

Ngày 9/6/2022

Ngày 10/6/2022

Thay đổi so với ngày hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank

3,398

3,432

3.544

3.389

3,423

3.534

-9

-9

-10

VietinBank

3,427

3.537

3,423

3.533

-4

-4

BIDV

3,414

3.526

3,408

3.520

-6

-6

Eximbank

3,429

3.538

3,414

3.523

-15

-15

Techcombank

3.390

3.720

3.390

3.720

Tỷ lệ dân tệ tại một số ngân hàng hệ thống được khảo sát vào lúc 10h30. (Tổng hợp: Thư Nguyễn)

Cập nhật giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay

Theo khảo sát trên trường chợ đen vào lúc 10h30 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ ở mức 3.609 VND / CNY và tỷ giá bán ở mức 3.624 VND / CNY – cùng giảm 9 đồng so với cùng thời điểm hôm trước.

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 9/6: Các ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá mua – bán

08-06-2022

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 8/6: Tiếp tục chuyển động nhẹ ở cả hai chiều giao dịch

07-06-2022

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 7/6: Tăng – giảm nhẹ, mức bán ra cao nhất tại Techcombank

Thư Nguyễn


Thông tin thêm

Tỷ giá nhân dân tệ ngày 10/6: Giảm ở cả hai chiều mua – bán tại các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/6), Tỷ lệ nhân dân tệ biến động tại khảo sát ngân hàng lớn. Trong đó, Tỷ giá hối đoái ở chiều cao nhất chuyển đổi tài khoản cùng có mặt tại ngân hàng Vietcombank và Vietinbank.

10-06-2022
Tỷ giá yên Nhật hôm nay 10/6: Ngân hàng đa số tiếp tục giảm
10-06-2022
Tỷ lệ ngoại tệ hôm nay 10/6: Nhiều ngoại tệ tiếp tục giảm mạnh
10-06-2022
Tỷ giá euro hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm giá tại ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ lệ nhân dân tệ trong nước

The tệ nhân dân. at the reference time in the today (10/6) đã được điều chỉnh mới tại một số ngân hàng so với mức ghi vào ngày hôm trước.

Khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhân dân tệ tại ngân hàng Vietcombank ở chiều mua vào giảm 9 đồng, lần lượt là 3.389 VND / CNY (mua tiền mặt) và 3.423 (mua chuyển khoản). Ở chế độ bán ra, ngân hàng triển khai mức tỷ lệ giảm 10 đồng xuống còn 3,534 VND / CNY.

Tại ngân hàng Vietinbank, Tỷ giá hối đoái ở hai chiều mua chuyển khoản và bán giảm giá 4 đồng tương ứng với mức 3.423 VND / CNY và 3.533 VND / CNY.

Tương tự, ngân hàng BIDV có giá trị tỷ lệ được điều chỉnh giảm 6 đồng đối với giao dịch hai hình thức. Trong đó, chiều mua chuyển nhượng còn 3.408 VND / CNY và chiều bán xuống mức 3.520 VND / CNY.

Trong ngày hôm nay, Tỷ lệ nhân dân tệ tại ngân hàng Eximbank giảm 15 đồng. Show at, Tỷ giá đang ở mức 3.414 VND / CNY tại chiều mua chuyển đổi và đạt mức 3.523 VND / CNY tại chiều bán ra.

So với ngày hôm nay, ngân hàng Techcombank vẫn không thực hiện thay đổi tỷ giá nhân dân tệ trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận, mua chuyển khoản vẫn ở mức 3.390 VND / CNY và bán ra vẫn ở mức 3.720 VND / CNY.

Qua so sánh có thể thấy, Tỷ lệ nhân dân tệ hôm nay ở chiều mua tài khoản thấp nhất là tại Techcombank và cao nhất tại Vietcombank, Vietinbank. Đối với bán ra theo chiều, tỷ giá thấp nhất là tại BIDV và cao nhất tại Techcombank.

Date

Ngày 9/6/2022

Ngày 10/6/2022

Thay đổi so với ngày hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank

3,398

3,432

3.544

3.389

3,423

3.534

-9

-9

-10

VietinBank

3,427

3.537

3,423

3.533

-4

-4

BIDV

3,414

3.526

3,408

3.520

-6

-6

Eximbank

3,429

3.538

3,414

3.523

-15

-15

Techcombank

3.390

3.720

3.390

3.720

Tỷ lệ dân tệ tại một số ngân hàng hệ thống được khảo sát vào lúc 10h30. (Tổng hợp: Thư Nguyễn)

Cập nhật giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay

Theo khảo sát trên trường chợ đen vào lúc 10h30 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ ở mức 3.609 VND / CNY và tỷ giá bán ở mức 3.624 VND / CNY - cùng giảm 9 đồng so với cùng thời điểm hôm trước.

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 9/6: Các ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá mua - bán

08-06-2022

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 8/6: Tiếp tục chuyển động nhẹ ở cả hai chiều giao dịch

07-06-2022

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 7/6: Tăng - giảm nhẹ, mức bán ra cao nhất tại Techcombank

Thư Nguyễn


Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/6), Tỷ lệ nhân dân tệ biến động tại khảo sát ngân hàng lớn. Trong đó, Tỷ giá hối đoái ở chiều cao nhất chuyển đổi tài khoản cùng có mặt tại ngân hàng Vietcombank và Vietinbank.

10-06-2022
Tỷ giá yên Nhật hôm nay 10/6: Ngân hàng đa số tiếp tục giảm
10-06-2022
Tỷ lệ ngoại tệ hôm nay 10/6: Nhiều ngoại tệ tiếp tục giảm mạnh
10-06-2022
Tỷ giá euro hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm giá tại ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ lệ nhân dân tệ trong nước

The tệ nhân dân. at the reference time in the today (10/6) đã được điều chỉnh mới tại một số ngân hàng so với mức ghi vào ngày hôm trước.

Khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhân dân tệ tại ngân hàng Vietcombank ở chiều mua vào giảm 9 đồng, lần lượt là 3.389 VND / CNY (mua tiền mặt) và 3.423 (mua chuyển khoản). Ở chế độ bán ra, ngân hàng triển khai mức tỷ lệ giảm 10 đồng xuống còn 3,534 VND / CNY.

Tại ngân hàng Vietinbank, Tỷ giá hối đoái ở hai chiều mua chuyển khoản và bán giảm giá 4 đồng tương ứng với mức 3.423 VND / CNY và 3.533 VND / CNY.

Tương tự, ngân hàng BIDV có giá trị tỷ lệ được điều chỉnh giảm 6 đồng đối với giao dịch hai hình thức. Trong đó, chiều mua chuyển nhượng còn 3.408 VND / CNY và chiều bán xuống mức 3.520 VND / CNY.

Trong ngày hôm nay, Tỷ lệ nhân dân tệ tại ngân hàng Eximbank giảm 15 đồng. Show at, Tỷ giá đang ở mức 3.414 VND / CNY tại chiều mua chuyển đổi và đạt mức 3.523 VND / CNY tại chiều bán ra.

So với ngày hôm nay, ngân hàng Techcombank vẫn không thực hiện thay đổi tỷ giá nhân dân tệ trong ngày hôm nay. Theo ghi nhận, mua chuyển khoản vẫn ở mức 3.390 VND / CNY và bán ra vẫn ở mức 3.720 VND / CNY.

Qua so sánh có thể thấy, Tỷ lệ nhân dân tệ hôm nay ở chiều mua tài khoản thấp nhất là tại Techcombank và cao nhất tại Vietcombank, Vietinbank. Đối với bán ra theo chiều, tỷ giá thấp nhất là tại BIDV và cao nhất tại Techcombank.

Date

Ngày 9/6/2022

Ngày 10/6/2022

Thay đổi so với ngày hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank

3,398

3,432

3.544

3.389

3,423

3.534

-9

-9

-10

VietinBank

3,427

3.537

3,423

3.533

-4

-4

BIDV

3,414

3.526

3,408

3.520

-6

-6

Eximbank

3,429

3.538

3,414

3.523

-15

-15

Techcombank

3.390

3.720

3.390

3.720

Tỷ lệ dân tệ tại một số ngân hàng hệ thống được khảo sát vào lúc 10h30. (Tổng hợp: Thư Nguyễn)

Cập nhật giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay

Theo khảo sát trên trường chợ đen vào lúc 10h30 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ ở mức 3.609 VND / CNY và tỷ giá bán ở mức 3.624 VND / CNY – cùng giảm 9 đồng so với cùng thời điểm hôm trước.

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 9/6: Các ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá mua – bán

08-06-2022

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 8/6: Tiếp tục chuyển động nhẹ ở cả hai chiều giao dịch

07-06-2022

Tỷ lệ nhân dân tệ ngày 7/6: Tăng – giảm nhẹ, mức bán ra cao nhất tại Techcombank

Thư Nguyễn

#Tỷ #giá #nhân #dân #tệ #ngày #Giảm #ở #cả #hai #chiều #mua #bán #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #nhân #dân #tệ #ngày #Giảm #ở #cả #hai #chiều #mua #bán #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/6), tỷ giá nhân dân tệ biến động tại phần lớn ngân hàng khảo sát. Trong đó, tỷ giá ở chiều mua chuyển khoản cao nhất cùng có mặt tại ngân hàng Vietcombank và Vietinbank.

10-06-2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/6: Đa số ngân hàng tiếp tục đà giảm

10-06-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/6: Nhiều ngoại tệ tiếp tục giảm mạnh

10-06-2022
Tỷ giá euro hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá nhân dân tệ trong nước
Tỷ giá nhân dân tệ tại thời điểm khảo sát vào sáng ngày hôm nay (10/6) được điều chỉnh mới tại một số ngân hàng so với mức ghi nhận vào hôm trước.
Khảo sát cho thấy, tỷ giá nhân dân tệ tại ngân hàng Vietcombank ở chiều mua vào giảm 9 đồng, lần lượt là 3.389 VND/CNY (mua tiền mặt) và 3.423 (mua chuyển khoản). Ở chiều bán ra, ngân hàng triển khai mức tỷ giá giảm 10 đồng xuống còn 3.534 VND/CNY. 
Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá ở hai chiều mua chuyển khoản và bán ra giảm 4 đồng tương ứng với mức 3.423 VND/CNY và 3.533 VND/CNY. 
Tương tự, ngân hàng BIDV có tỷ giá được điều chỉnh giảm 6 đồng đối với hai hình thức giao dịch. Trong đó, chiều mua chuyển khoản xuống còn 3.408 VND/CNY và chiều bán ra xuống mức 3.520 VND/CNY.
Trong hôm nay, tỷ giá nhân dân tệ tại ngân hàng Eximbank giảm 15 đồng. Hiện tại, tỷ giá đang ở mức 3.414 VND/CNY tại chiều mua chuyển khoản và đạt mức 3.523 VND/CNY tại chiều bán ra. 
So với hôm qua, ngân hàng Techcombank vẫn không thực hiện thay đổi tỷ giá nhân dân tệ trong hôm nay. Theo ghi nhận, mua chuyển khoản vẫn ở mức 3.390 VND/CNY và bán ra vẫn ở mức 3.720 VND/CNY.  
Qua so sánh có thể thấy, tỷ giá nhân dân tệ hôm nay ở chiều mua chuyển khoản thấp nhất là tại Techcombank và cao nhất tại Vietcombank, Vietinbank. Đối với chiều bán ra, tỷ giá thấp nhất là tại BIDV và cao nhất tại Techcombank.

Ngày

Ngày 9/6/2022

Ngày 10/6/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank

3.398

3.432

3.544

3.389

3.423

3.534

-9

-9

-10

VietinBank

3.427

3.537

3.423

3.533

-4

-4

BIDV

3.414

3.526

3.408

3.520

-6

-6

Eximbank

3.429

3.538

3.414

3.523

-15

-15

Techcombank

3.390

3.720

3.390

3.720

Tỷ giá nhân dân tệ tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 10h30. (Tổng hợp: Thư Nguyễn)
Cập nhật tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay

Theo khảo sát trên thị trường chợ đen vào lúc 10h30 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ đang ở mức 3.609 VND/CNY và tỷ giá bán đang ở mức 3.624 VND/CNY – cùng giảm 9 đồng so với cùng thời điểm vào hôm trước.

Tỷ giá nhân dân tệ ngày 9/6: Các ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá mua – bán

08-06-2022

Tỷ giá nhân dân tệ ngày 8/6: Tiếp tục biến động nhẹ ở cả hai chiều giao dịch

07-06-2022

Tỷ giá nhân dân tệ ngày 7/6: Tăng – giảm nhẹ, mức bán ra cao nhất tại Techcombank

Thư Nguyễn

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/ty-gia-nhan-dan-te-ngay-106-giam-o-ca-hai-chieu-mua-ban-tai-cac-ngan-hang-422022610104713641.htm

#Tỷ #giá #nhân #dân #tệ #ngày #Giảm #ở #cả #hai #chiều #mua #bán #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #nhân #dân #tệ #ngày #Giảm #ở #cả #hai #chiều #mua #bán #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #nhân #dân #tệ #ngày #Giảm #ở #cả #hai #chiều #mua #bán #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #nhân #dân #tệ #ngày #Giảm #ở #cả #hai #chiều #mua #bán #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/6), tỷ giá nhân dân tệ biến động tại phần lớn ngân hàng khảo sát. Trong đó, tỷ giá ở chiều mua chuyển khoản cao nhất cùng có mặt tại ngân hàng Vietcombank và Vietinbank.

10-06-2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/6: Đa số ngân hàng tiếp tục đà giảm

10-06-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/6: Nhiều ngoại tệ tiếp tục giảm mạnh

10-06-2022
Tỷ giá euro hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá nhân dân tệ trong nước
Tỷ giá nhân dân tệ tại thời điểm khảo sát vào sáng ngày hôm nay (10/6) được điều chỉnh mới tại một số ngân hàng so với mức ghi nhận vào hôm trước.
Khảo sát cho thấy, tỷ giá nhân dân tệ tại ngân hàng Vietcombank ở chiều mua vào giảm 9 đồng, lần lượt là 3.389 VND/CNY (mua tiền mặt) và 3.423 (mua chuyển khoản). Ở chiều bán ra, ngân hàng triển khai mức tỷ giá giảm 10 đồng xuống còn 3.534 VND/CNY. 
Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá ở hai chiều mua chuyển khoản và bán ra giảm 4 đồng tương ứng với mức 3.423 VND/CNY và 3.533 VND/CNY. 
Tương tự, ngân hàng BIDV có tỷ giá được điều chỉnh giảm 6 đồng đối với hai hình thức giao dịch. Trong đó, chiều mua chuyển khoản xuống còn 3.408 VND/CNY và chiều bán ra xuống mức 3.520 VND/CNY.
Trong hôm nay, tỷ giá nhân dân tệ tại ngân hàng Eximbank giảm 15 đồng. Hiện tại, tỷ giá đang ở mức 3.414 VND/CNY tại chiều mua chuyển khoản và đạt mức 3.523 VND/CNY tại chiều bán ra. 
So với hôm qua, ngân hàng Techcombank vẫn không thực hiện thay đổi tỷ giá nhân dân tệ trong hôm nay. Theo ghi nhận, mua chuyển khoản vẫn ở mức 3.390 VND/CNY và bán ra vẫn ở mức 3.720 VND/CNY.  
Qua so sánh có thể thấy, tỷ giá nhân dân tệ hôm nay ở chiều mua chuyển khoản thấp nhất là tại Techcombank và cao nhất tại Vietcombank, Vietinbank. Đối với chiều bán ra, tỷ giá thấp nhất là tại BIDV và cao nhất tại Techcombank.

Ngày

Ngày 9/6/2022

Ngày 10/6/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank

3.398

3.432

3.544

3.389

3.423

3.534

-9

-9

-10

VietinBank

3.427

3.537

3.423

3.533

-4

-4

BIDV

3.414

3.526

3.408

3.520

-6

-6

Eximbank

3.429

3.538

3.414

3.523

-15

-15

Techcombank

3.390

3.720

3.390

3.720

Tỷ giá nhân dân tệ tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 10h30. (Tổng hợp: Thư Nguyễn)
Cập nhật tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay

Theo khảo sát trên thị trường chợ đen vào lúc 10h30 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ đang ở mức 3.609 VND/CNY và tỷ giá bán đang ở mức 3.624 VND/CNY – cùng giảm 9 đồng so với cùng thời điểm vào hôm trước.

Tỷ giá nhân dân tệ ngày 9/6: Các ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá mua – bán

08-06-2022

Tỷ giá nhân dân tệ ngày 8/6: Tiếp tục biến động nhẹ ở cả hai chiều giao dịch

07-06-2022

Tỷ giá nhân dân tệ ngày 7/6: Tăng – giảm nhẹ, mức bán ra cao nhất tại Techcombank

Thư Nguyễn

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/ty-gia-nhan-dan-te-ngay-106-giam-o-ca-hai-chieu-mua-ban-tai-cac-ngan-hang-422022610104713641.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Tỷ #giá #nhân #dân #tệ #ngày #Giảm #ở #cả #hai #chiều #mua #bán #tại #các #ngân #hàng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất