Tỷ Giá Chéo (Cross Rate) Là Gì? Xác Định Tỷ Giá Chéo Ra Sao?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tỷ Giá Chéo (Cross Rate) Là Gì? Xác Định Tỷ Giá Chéo Ra Sao?  phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thuật ngữ khác tại đây => Thuật ngữ

Một khái niệm thường thấy trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng là tỷ giá chéo. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về khái niệm này. Cho nên Tỷ giá chéo là gì? Và nó được xác định như thế nào? Tham khảo chi tiết bài viết sau.

Tỷ lệ chéo là gì?

Tỷ giá chéo là tỷ giá giữa hai đơn vị tiền tệ, được tính toán và suy ra từ tỷ giá của chúng với đơn vị tiền tệ thứ ba (trung gian). Cách xác định tỷ giá chéo phụ thuộc vào việc các đơn vị tiền tệ được báo giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá được chỉ định là tỷ giá mua hay bán.

Chính phủ của công ty là gì?
Tỷ giá chéo

Đặc điểm của Tỷ giá chéo

Các tính năng đặc trưng của tỷ giá chéo là:

 • Nếu một nhà đầu tư đang giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau quan tâm đến tỷ giá chéo, thì không cần quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản khác của nền kinh tế Hoa Kỳ.
 • Tỷ giá chéo ít được giao dịch hơn, ít thanh khoản hơn các cặp tiền truyền thống. Điều này sẽ có nhiều lợi ích và hạn chế cho các nhà đầu tư.
 • Giá có thể có đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm chênh lệch giá trong các cặp tiền tệ ít phổ biến hơn. Do không có tính thanh khoản, nó có thể dẫn đến biến động cao, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận lớn (cũng có thể mang lại khả năng thua lỗ lớn).
 • Tác động tiêu cực của tỷ giá chéo là thanh khoản kém hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá đặt mua và giá bán, gây khó khăn cho các nhà giao dịch trong việc mua hoặc rút khỏi vị thế của họ.

Ý nghĩa của Tỷ lệ chéo

Tỷ lệ chéo được xác định trong hai trường hợp:

 • Tỷ giá chéo đơn: Đứng ở vị trí là người mua hoặc người bán riêng biệt, chỉ quan tâm đến một tỷ giá hối đoái duy nhất để mua hoặc bán khi tham gia giao dịch trên thị trường. Họ không quan tâm đến chênh lệch tỷ giá mua và bán.
 • Tỷ giá chéo phức hợp: Tỷ giá chéo được xác định cho các loại ngoại tệ ở các địa điểm khác nhau liên quan đến người mua hoặc người bán.

Cách xác định tỷ lệ chéo

Có ba cách phổ biến để xác định tỷ giá chéo:

 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền định giá.
 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền cơ sở.
 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền yết giá và cơ sở.

Chính phủ của công ty là gì?
Cách xác định tỷ lệ chéo

Quy tắc xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ báo giá

Để xác định tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền định giá, chúng tôi sẽ chia tỷ giá của đồng tiền định giá cho tỷ giá của đồng tiền gốc. Để tính tỷ giá mua của khách hàng, hãy chia tỷ giá bán của ngân hàng cho tỷ giá mua của ngân hàng và để tính tỷ giá bán của khách hàng, hãy chia tỷ giá mua của ngân hàng cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Nếu tỷ giá niêm yết là VND / USD và CNY / USD thì tỷ giá chéo VND / CNY được tính theo công thức:

Trích dẫn / Giá = (báo giá / USD) / (báo giá / USD)

VND / USD = X / (X + VND)

CNY / USD = Y / (Y + CNY)

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá USD / VND = 18,000 / 200; USD / SGD = 1,2420 / 30; Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng:

Tỷ giá mua SGD / VND của khách hàng = 18.200 VND / 1.2420SGD = 14.749;

Tỷ giá bán SGD / VND của khách hàng = 18.000 VND / 1.2430SGD = 14.481;

>> Tỷ giá ngân hàng báo giá: SGD / VND = 14.481 / 14.653;

Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ cơ bản

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá theo vị thế tiền tệ cơ bản sẽ được tính bằng cách chia tỷ giá của đồng tiền cơ sở cho tỷ giá của đồng tiền định giá. Để tính tỷ giá mua của khách hàng, lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Cách tính được hiểu như sau, tỷ giá niêm yết là USD / VND và USD / CNY, tỷ giá tính chéo (TG) VND / CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Trích dẫn / báo giá = (USD / báo giá) / (USD / báo giá)

USD / VND = X / X + VND

USD / CNY = Y / Y + CNY

Trong đó: X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND và Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Với tỷ giá GBP / VND = 29160/80; USD / VND = 1800/200. Tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.

 • Tỷ giá mua của khách hàng GBP / USD = 29180 VND / 18000 = 1,6211;
 • Tỷ giá bán GBP / USD của khách hàng = 29160 VND / 18200 VND = 1,6021
Xem thêm thông tin hay:  Tìm hiểu về kích thước Lô (Lots size) trong giao dịch Forex: Micro, Mini và Standard

-> Tỷ giá báo giá của ngân hàng: GBP / USD = 1,6021 / 1,6211

Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ cơ bản và định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đơn vị tiền tệ trong đó một đơn vị tiền tệ được định giá ở vị trí tiền tệ cơ bản và một loại tiền tệ còn lại ở đơn vị tiền tệ báo giá được xác định bằng cách nhân tỷ giá của đồng tiền cơ sở với tỷ giá của đồng tiền cơ sở. giá.

Để tính tỷ giá mua của khách hàng, hãy nhân tỷ giá bán của ngân hàng với tỷ giá bán của ngân hàng và để tính tỷ giá bán của khách hàng, hãy nhân tỷ giá mua của ngân hàng với tỷ giá mua của ngân hàng.

Trong trường hợp này, nếu tỷ giá niêm yết là VND / USD và USD / CNY thì tỷ giá tính chéo (TG) VND / CNY trong hai trường hợp mua vào và bán ra được tính theo công thức sau:

Trích dẫn (trực tiếp) / giá = (báo giá / USD) x (USD / báo giá)

VND / USD = X / X + VND

USD / CNY = Y / Y + CNY

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chéo

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá chéo của các cặp tiền tệ là:

 • Sự khác biệt tương đối về sức mạnh kinh tế của các nước.
 • Tỷ lệ lạm phát.
 • Lãi suất.

Kết luận

Tỷ giá chéo là gì? Tỷ giá chéo là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ được tính thông qua một loại tiền tệ thứ ba. Cách tính tỷ giá chéo phụ thuộc vào việc các đơn vị tiền tệ được báo giá là gián tiếp hay trực tiếp và liệu tỷ giá được chỉ định là tỷ giá mua hay bán.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Thông tin thêm

Tỷ Giá Chéo (Cross Rate) Là Gì? Xác Định Tỷ Giá Chéo Ra Sao?

Một khái niệm thường thấy trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là tỷ giá chéo. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về khái niệm này. Cho nên Tỷ giá chéo là gì? Và nó được xác định như thế nào? Tham khảo chi tiết bài viết sau.

Tỷ lệ chéo là gì?

Tỷ giá chéo là tỷ giá giữa hai đơn vị tiền tệ, được tính toán và suy ra từ tỷ giá của chúng với đơn vị tiền tệ thứ ba (trung gian). Cách xác định tỷ giá chéo phụ thuộc vào việc các đơn vị tiền tệ được báo giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá được chỉ định là tỷ giá mua hay bán.

Chính phủ của công ty là gì?
Tỷ giá chéo

Đặc điểm của Tỷ giá chéo

Các tính năng đặc trưng của tỷ giá chéo là:

 • Nếu một nhà đầu tư đang giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau quan tâm đến tỷ giá chéo, thì không cần quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản khác của nền kinh tế Hoa Kỳ.
 • Tỷ giá chéo ít được giao dịch hơn, ít thanh khoản hơn các cặp tiền truyền thống. Điều này sẽ có nhiều lợi ích và hạn chế cho các nhà đầu tư.
 • Giá có thể có đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm chênh lệch giá trong các cặp tiền tệ ít phổ biến hơn. Do không có tính thanh khoản, nó có thể dẫn đến biến động cao, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận lớn (cũng có thể mang lại khả năng thua lỗ lớn).
 • Tác động tiêu cực của tỷ giá chéo là thanh khoản kém hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá đặt mua và giá bán, gây khó khăn cho các nhà giao dịch trong việc mua hoặc rút khỏi vị thế của họ.

Ý nghĩa của Tỷ lệ chéo

Tỷ lệ chéo được xác định trong hai trường hợp:

 • Tỷ giá chéo đơn: Đứng ở vị trí là người mua hoặc người bán riêng biệt, chỉ quan tâm đến một tỷ giá hối đoái duy nhất để mua hoặc bán khi tham gia giao dịch trên thị trường. Họ không quan tâm đến chênh lệch tỷ giá mua và bán.
 • Tỷ giá chéo phức hợp: Tỷ giá chéo được xác định cho các loại ngoại tệ ở các địa điểm khác nhau liên quan đến người mua hoặc người bán.

Cách xác định tỷ lệ chéo

Có ba cách phổ biến để xác định tỷ giá chéo:

 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền định giá.
 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền cơ sở.
 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền yết giá và cơ sở.

Chính phủ của công ty là gì?
Cách xác định tỷ lệ chéo

Quy tắc xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ báo giá

Để xác định tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền định giá, chúng tôi sẽ chia tỷ giá của đồng tiền định giá cho tỷ giá của đồng tiền gốc. Để tính tỷ giá mua của khách hàng, hãy chia tỷ giá bán của ngân hàng cho tỷ giá mua của ngân hàng và để tính tỷ giá bán của khách hàng, hãy chia tỷ giá mua của ngân hàng cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Nếu tỷ giá niêm yết là VND / USD và CNY / USD thì tỷ giá chéo VND / CNY được tính theo công thức:

Trích dẫn / Giá = (báo giá / USD) / (báo giá / USD)

VND / USD = X / (X + VND)

CNY / USD = Y / (Y + CNY)

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá USD / VND = 18,000 / 200; USD / SGD = 1,2420 / 30; Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng:

Tỷ giá mua SGD / VND của khách hàng = 18.200 VND / 1.2420SGD = 14.749;

Tỷ giá bán SGD / VND của khách hàng = 18.000 VND / 1.2430SGD = 14.481;

>> Tỷ giá ngân hàng báo giá: SGD / VND = 14.481 / 14.653;

Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ cơ bản

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá theo vị thế tiền tệ cơ bản sẽ được tính bằng cách chia tỷ giá của đồng tiền cơ sở cho tỷ giá của đồng tiền định giá. Để tính tỷ giá mua của khách hàng, lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Cách tính được hiểu như sau, tỷ giá niêm yết là USD / VND và USD / CNY, tỷ giá tính chéo (TG) VND / CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Trích dẫn / báo giá = (USD / báo giá) / (USD / báo giá)

USD / VND = X / X + VND

USD / CNY = Y / Y + CNY

Trong đó: X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND và Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Với tỷ giá GBP / VND = 29160/80; USD / VND = 1800/200. Tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.

 • Tỷ giá mua của khách hàng GBP / USD = 29180 VND / 18000 = 1,6211;
 • Tỷ giá bán GBP / USD của khách hàng = 29160 VND / 18200 VND = 1,6021

-> Tỷ giá báo giá của ngân hàng: GBP / USD = 1,6021 / 1,6211

Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ cơ bản và định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đơn vị tiền tệ trong đó một đơn vị tiền tệ được định giá ở vị trí tiền tệ cơ bản và một loại tiền tệ còn lại ở đơn vị tiền tệ báo giá được xác định bằng cách nhân tỷ giá của đồng tiền cơ sở với tỷ giá của đồng tiền cơ sở. giá.

Để tính tỷ giá mua của khách hàng, hãy nhân tỷ giá bán của ngân hàng với tỷ giá bán của ngân hàng và để tính tỷ giá bán của khách hàng, hãy nhân tỷ giá mua của ngân hàng với tỷ giá mua của ngân hàng.

Trong trường hợp này, nếu tỷ giá niêm yết là VND / USD và USD / CNY thì tỷ giá tính chéo (TG) VND / CNY trong hai trường hợp mua vào và bán ra được tính theo công thức sau:

Trích dẫn (trực tiếp) / giá = (báo giá / USD) x (USD / báo giá)

VND / USD = X / X + VND

USD / CNY = Y / Y + CNY

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chéo

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá chéo của các cặp tiền tệ là:

 • Sự khác biệt tương đối về sức mạnh kinh tế của các nước.
 • Tỷ lệ lạm phát.
 • Lãi suất.

Kết luận

Tỷ giá chéo là gì? Tỷ giá chéo là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ được tính thông qua một loại tiền tệ thứ ba. Cách tính tỷ giá chéo phụ thuộc vào việc các đơn vị tiền tệ được báo giá là gián tiếp hay trực tiếp và liệu tỷ giá được chỉ định là tỷ giá mua hay bán.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Một khái niệm thường thấy trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng là tỷ giá chéo. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về khái niệm này. Cho nên Tỷ giá chéo là gì? Và nó được xác định như thế nào? Tham khảo chi tiết bài viết sau.

Tỷ lệ chéo là gì?

Tỷ giá chéo là tỷ giá giữa hai đơn vị tiền tệ, được tính toán và suy ra từ tỷ giá của chúng với đơn vị tiền tệ thứ ba (trung gian). Cách xác định tỷ giá chéo phụ thuộc vào việc các đơn vị tiền tệ được báo giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá được chỉ định là tỷ giá mua hay bán.

Chính phủ của công ty là gì?
Tỷ giá chéo

Đặc điểm của Tỷ giá chéo

Các tính năng đặc trưng của tỷ giá chéo là:

 • Nếu một nhà đầu tư đang giao dịch nhiều cặp tiền tệ khác nhau quan tâm đến tỷ giá chéo, thì không cần quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản khác của nền kinh tế Hoa Kỳ.
 • Tỷ giá chéo ít được giao dịch hơn, ít thanh khoản hơn các cặp tiền truyền thống. Điều này sẽ có nhiều lợi ích và hạn chế cho các nhà đầu tư.
 • Giá có thể có đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm chênh lệch giá trong các cặp tiền tệ ít phổ biến hơn. Do không có tính thanh khoản, nó có thể dẫn đến biến động cao, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận lớn (cũng có thể mang lại khả năng thua lỗ lớn).
 • Tác động tiêu cực của tỷ giá chéo là thanh khoản kém hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá đặt mua và giá bán, gây khó khăn cho các nhà giao dịch trong việc mua hoặc rút khỏi vị thế của họ.

Ý nghĩa của Tỷ lệ chéo

Tỷ lệ chéo được xác định trong hai trường hợp:

 • Tỷ giá chéo đơn: Đứng ở vị trí là người mua hoặc người bán riêng biệt, chỉ quan tâm đến một tỷ giá hối đoái duy nhất để mua hoặc bán khi tham gia giao dịch trên thị trường. Họ không quan tâm đến chênh lệch tỷ giá mua và bán.
 • Tỷ giá chéo phức hợp: Tỷ giá chéo được xác định cho các loại ngoại tệ ở các địa điểm khác nhau liên quan đến người mua hoặc người bán.

Cách xác định tỷ lệ chéo

Có ba cách phổ biến để xác định tỷ giá chéo:

 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền định giá.
 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền cơ sở.
 • Xác định tỷ giá hối đoái giữa 2 đồng tiền yết giá và cơ sở.

Chính phủ của công ty là gì?
Cách xác định tỷ lệ chéo

Quy tắc xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ báo giá

Để xác định tỷ giá chéo giữa 2 đồng tiền định giá, chúng tôi sẽ chia tỷ giá của đồng tiền định giá cho tỷ giá của đồng tiền gốc. Để tính tỷ giá mua của khách hàng, hãy chia tỷ giá bán của ngân hàng cho tỷ giá mua của ngân hàng và để tính tỷ giá bán của khách hàng, hãy chia tỷ giá mua của ngân hàng cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Nếu tỷ giá niêm yết là VND / USD và CNY / USD thì tỷ giá chéo VND / CNY được tính theo công thức:

Trích dẫn / Giá = (báo giá / USD) / (báo giá / USD)

VND / USD = X / (X + VND)

CNY / USD = Y / (Y + CNY)

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Cho tỷ giá USD / VND = 18,000 / 200; USD / SGD = 1,2420 / 30; Hãy tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng:

Tỷ giá mua SGD / VND của khách hàng = 18.200 VND / 1.2420SGD = 14.749;

Tỷ giá bán SGD / VND của khách hàng = 18.000 VND / 1.2430SGD = 14.481;

>> Tỷ giá ngân hàng báo giá: SGD / VND = 14.481 / 14.653;

Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ cơ bản

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá theo vị thế tiền tệ cơ bản sẽ được tính bằng cách chia tỷ giá của đồng tiền cơ sở cho tỷ giá của đồng tiền định giá. Để tính tỷ giá mua của khách hàng, lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng và chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.

Cách tính được hiểu như sau, tỷ giá niêm yết là USD / VND và USD / CNY, tỷ giá tính chéo (TG) VND / CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau:

Trích dẫn / báo giá = (USD / báo giá) / (USD / báo giá)

USD / VND = X / X + VND

USD / CNY = Y / Y + CNY

Trong đó: X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND và Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Ví dụ: Với tỷ giá GBP / VND = 29160/80; USD / VND = 1800/200. Tính tỷ giá chéo của khách hàng mua bán với ngân hàng và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng.

 • Tỷ giá mua của khách hàng GBP / USD = 29180 VND / 18000 = 1,6211;
 • Tỷ giá bán GBP / USD của khách hàng = 29160 VND / 18200 VND = 1,6021

-> Tỷ giá báo giá của ngân hàng: GBP / USD = 1,6021 / 1,6211

Xác định tỷ giá giữa 2 loại tiền tệ cơ bản và định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đơn vị tiền tệ trong đó một đơn vị tiền tệ được định giá ở vị trí tiền tệ cơ bản và một loại tiền tệ còn lại ở đơn vị tiền tệ báo giá được xác định bằng cách nhân tỷ giá của đồng tiền cơ sở với tỷ giá của đồng tiền cơ sở. giá.

Để tính tỷ giá mua của khách hàng, hãy nhân tỷ giá bán của ngân hàng với tỷ giá bán của ngân hàng và để tính tỷ giá bán của khách hàng, hãy nhân tỷ giá mua của ngân hàng với tỷ giá mua của ngân hàng.

Trong trường hợp này, nếu tỷ giá niêm yết là VND / USD và USD / CNY thì tỷ giá tính chéo (TG) VND / CNY trong hai trường hợp mua vào và bán ra được tính theo công thức sau:

Trích dẫn (trực tiếp) / giá = (báo giá / USD) x (USD / báo giá)

VND / USD = X / X + VND

USD / CNY = Y / Y + CNY

Trong đó:

 • X là tỷ giá mua vào và X + VND là tỷ giá bán ngoại tệ VND.
 • Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán ngoại tệ CNY.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chéo

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá chéo của các cặp tiền tệ là:

 • Sự khác biệt tương đối về sức mạnh kinh tế của các nước.
 • Tỷ lệ lạm phát.
 • Lãi suất.

Kết luận

Tỷ giá chéo là gì? Tỷ giá chéo là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ được tính thông qua một loại tiền tệ thứ ba. Cách tính tỷ giá chéo phụ thuộc vào việc các đơn vị tiền tệ được báo giá là gián tiếp hay trực tiếp và liệu tỷ giá được chỉ định là tỷ giá mua hay bán.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

#Tỷ #Giá #Chéo #Cross #Rate #Là #Gì #Xác #Định #Tỷ #Giá #Chéo #Sao

[rule_3_plain]

#Tỷ #Giá #Chéo #Cross #Rate #Là #Gì #Xác #Định #Tỷ #Giá #Chéo #Sao

[rule_1_plain]

#Tỷ #Giá #Chéo #Cross #Rate #Là #Gì #Xác #Định #Tỷ #Giá #Chéo #Sao

[rule_2_plain]

#Tỷ #Giá #Chéo #Cross #Rate #Là #Gì #Xác #Định #Tỷ #Giá #Chéo #Sao

[rule_2_plain]

#Tỷ #Giá #Chéo #Cross #Rate #Là #Gì #Xác #Định #Tỷ #Giá #Chéo #Sao

[rule_3_plain]

#Tỷ #Giá #Chéo #Cross #Rate #Là #Gì #Xác #Định #Tỷ #Giá #Chéo #Sao

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Tỷ #Giá #Chéo #Cross #Rate #Là #Gì #Xác #Định #Tỷ #Giá #Chéo #Sao

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất