Trái phiếu VAMC được phép lưu ký tại NHNN, ngân hàng có thêm nguồn thanh khoản

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trái phiếu VAMC được phép lưu ký tại NHNN, ngân hàng có thêm nguồn thanh khoản phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thông tư 16 mới của NHNN đã bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có giá, trong đó có trái phiếu VAMC, được làm hình thức lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN thay thế Thông tư 04. Thông tư mới chính thức có hiệu lực từ ngày 17/1/2023.

Thông tư bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN bên cạnh các loại trái phiếu là trái phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc và lãi khi đáo hạn. và các giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Bao gồm trái phiếu đặc biệt và trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng để bán nợ mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ngoài ra còn có trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu do ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phát hành (trừ ngân hàng thương mại bị mua bắt buộc), trái phiếu do tổ chức tín dụng điều hành (trừ tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và trái phiếu chính quyền địa phương. doanh nghiệp khác.

(Hình minh họa)

Các giấy tờ có giá này được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ, bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ tái cấp vốn; cầm cố, ký gửi giấy tờ có giá để lập hạn mức thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng; thiết lập hạn mức thanh toán tập trung và hạn mức bù trừ điện tử qua hệ thống bù trừ điện tử;… .

Ngoài ra, giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Giao dịch giấy tờ có giá gửi tại NHNN giữa các thành viên bao gồm cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên và mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.

Giấy tờ có giá gửi tại Ngân hàng Nhà nước phải đáp ứng bốn điều kiện. Nó phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên; thuộc loại giấy tờ có giá quy định tại Thông tư 16; chưa tất toán quyền nhận gốc và lãi khi đến hạn; Giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát, hư hỏng, không bị biến đổi màu sắc, mờ nhạt về hình ảnh hoa văn, chữ viết, chữ số, không nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy xóa.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Đối với giấy tờ có giá đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, mệnh giá giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.

Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN được quản lý theo hệ thống mã do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và NHNN (Sở Giao dịch) quy định. Ngân hàng Nhà nước quản lý thống nhất giấy tờ có giá theo hệ thống mã số chứng khoán quốc tế (ISIN) khi cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu sửa nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

Thủ tướng yêu cầu sửa nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

06-12-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trong quý III

04-12-2022

Chuyên gia MSVN: ‘Ngân hàng cần trở thành kênh thanh khoản tức thời cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp’

Huyền Vi


Thông tin thêm

Trái phiếu VAMC được phép lưu ký tại NHNN, ngân hàng có thêm nguồn thanh khoản

Thông tư 16 mới của NHNN đã bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có giá, trong đó có trái phiếu VAMC, được làm hình thức lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN thay thế Thông tư 04. Thông tư mới chính thức có hiệu lực từ ngày 17/1/2023.

Thông tư bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN bên cạnh các loại trái phiếu là trái phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc và lãi khi đáo hạn. và các giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Bao gồm trái phiếu đặc biệt và trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng để bán nợ mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ngoài ra còn có trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu do ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phát hành (trừ ngân hàng thương mại bị mua bắt buộc), trái phiếu do tổ chức tín dụng điều hành (trừ tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và trái phiếu chính quyền địa phương. doanh nghiệp khác.

(Hình minh họa)

Các giấy tờ có giá này được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ, bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ tái cấp vốn; cầm cố, ký gửi giấy tờ có giá để lập hạn mức thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng; thiết lập hạn mức thanh toán tập trung và hạn mức bù trừ điện tử qua hệ thống bù trừ điện tử;... .

Ngoài ra, giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Giao dịch giấy tờ có giá gửi tại NHNN giữa các thành viên bao gồm cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên và mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.

Giấy tờ có giá gửi tại Ngân hàng Nhà nước phải đáp ứng bốn điều kiện. Nó phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên; thuộc loại giấy tờ có giá quy định tại Thông tư 16; chưa tất toán quyền nhận gốc và lãi khi đến hạn; Giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát, hư hỏng, không bị biến đổi màu sắc, mờ nhạt về hình ảnh hoa văn, chữ viết, chữ số, không nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy xóa.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Đối với giấy tờ có giá đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, mệnh giá giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.

Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN được quản lý theo hệ thống mã do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và NHNN (Sở Giao dịch) quy định. Ngân hàng Nhà nước quản lý thống nhất giấy tờ có giá theo hệ thống mã số chứng khoán quốc tế (ISIN) khi cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu sửa nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

Thủ tướng yêu cầu sửa nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

06-12-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trong quý III

04-12-2022

Chuyên gia MSVN: 'Ngân hàng cần trở thành kênh thanh khoản tức thời cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp'

Huyền Vi


Thông tư 16 mới của NHNN đã bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có giá, trong đó có trái phiếu VAMC, được làm hình thức lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN thay thế Thông tư 04. Thông tư mới chính thức có hiệu lực từ ngày 17/1/2023.

Thông tư bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN bên cạnh các loại trái phiếu là trái phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc và lãi khi đáo hạn. và các giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Bao gồm trái phiếu đặc biệt và trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng để bán nợ mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ngoài ra còn có trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu do ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phát hành (trừ ngân hàng thương mại bị mua bắt buộc), trái phiếu do tổ chức tín dụng điều hành (trừ tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và trái phiếu chính quyền địa phương. doanh nghiệp khác.

(Hình minh họa)

Các giấy tờ có giá này được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ, bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ tái cấp vốn; cầm cố, ký gửi giấy tờ có giá để lập hạn mức thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng; thiết lập hạn mức thanh toán tập trung và hạn mức bù trừ điện tử qua hệ thống bù trừ điện tử;… .

Ngoài ra, giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Giao dịch giấy tờ có giá gửi tại NHNN giữa các thành viên bao gồm cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên và mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.

Giấy tờ có giá gửi tại Ngân hàng Nhà nước phải đáp ứng bốn điều kiện. Nó phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên; thuộc loại giấy tờ có giá quy định tại Thông tư 16; chưa tất toán quyền nhận gốc và lãi khi đến hạn; Giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát, hư hỏng, không bị biến đổi màu sắc, mờ nhạt về hình ảnh hoa văn, chữ viết, chữ số, không nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy xóa.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Đối với giấy tờ có giá đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, mệnh giá giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.

Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN được quản lý theo hệ thống mã do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và NHNN (Sở Giao dịch) quy định. Ngân hàng Nhà nước quản lý thống nhất giấy tờ có giá theo hệ thống mã số chứng khoán quốc tế (ISIN) khi cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu sửa nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

Thủ tướng yêu cầu sửa nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

06-12-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trong quý III

04-12-2022

Chuyên gia MSVN: ‘Ngân hàng cần trở thành kênh thanh khoản tức thời cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp’

Huyền Vi

#Trái #phiếu #VAMC #được #phép #lưu #ký #tại #NHNN #ngân #hàng #có #thêm #nguồn #thanh #khoản

[rule_3_plain]

#Trái #phiếu #VAMC #được #phép #lưu #ký #tại #NHNN #ngân #hàng #có #thêm #nguồn #thanh #khoản

Thông tư 16 mới của NHNN đã bổ sung thêm ba loại giấy tờ có giá trong đó có trái phiếu VAMC được sử dụng để lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN, thay thế Thông tư 04. Thông tư mới chính thứccó hiệu lực từ ngày 17/1/2023.
Thông tư đã bổ sung thêm ba loại giấy tờ có giá có thể lưu ký tại NHNN ngoài các loại như trái phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn và các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.
Trong đó có cả trái phiếu đặc biệtvà trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Ngoài ra còn có trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại (NHTM) do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các NHTM đã được mua bắt buộc), trái phiếu được phát hành bởi TCTD (trừ các TCTD được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác.

 (Ảnh minh họa)

Các loại giấy tờ có giá này được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ, trong đó bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ tái cấp vốn; cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung vàhạn mức bù trừ điện tử qua hệ thống bù trừ điện tử;…
Ngoài ra, giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt. Giao dịch giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN giữa các thành viên bao gồm cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên và mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.
Giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN phải đảm bảo 4 điều kiện. Đó là phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên; thuộc loại giấy tờ có giá được quy định tại Thông tư 16; chưa chốt quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn; giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại NHNN phải nguyên vẹn, không rách nát, hư hỏng, không bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số, không bị nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy xóa.
Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Đối với giấy tờ có giá đặc biệt do NHNN trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, mệnh giá giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.
Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN được quản lý theo hệ thống mã do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và NHNN (Sở Giao dịch) quy định. NHNN quản lý giấy tờ có giá thống nhất theo hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) khi cần thiết.
 

Thủ tướng yêu cầu sửa đổi các nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

06-12-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ trong quý III

04-12-2022

Chuyên gia MSVN: ‘Ngân hàng cần trở thành kênh cung cấp thanh khoản trước mắt cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp’

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/trai-phieu-vamc-duoc-phep-luu-ky-tai-nhnn-ngan-hang-co-them-nguon-thanh-khoan-422022128172848930.htm

#Trái #phiếu #VAMC #được #phép #lưu #ký #tại #NHNN #ngân #hàng #có #thêm #nguồn #thanh #khoản

[rule_2_plain]

#Trái #phiếu #VAMC #được #phép #lưu #ký #tại #NHNN #ngân #hàng #có #thêm #nguồn #thanh #khoản

[rule_2_plain]

#Trái #phiếu #VAMC #được #phép #lưu #ký #tại #NHNN #ngân #hàng #có #thêm #nguồn #thanh #khoản

[rule_3_plain]

#Trái #phiếu #VAMC #được #phép #lưu #ký #tại #NHNN #ngân #hàng #có #thêm #nguồn #thanh #khoản

Thông tư 16 mới của NHNN đã bổ sung thêm ba loại giấy tờ có giá trong đó có trái phiếu VAMC được sử dụng để lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN, thay thế Thông tư 04. Thông tư mới chính thứccó hiệu lực từ ngày 17/1/2023.
Thông tư đã bổ sung thêm ba loại giấy tờ có giá có thể lưu ký tại NHNN ngoài các loại như trái phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn và các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.
Trong đó có cả trái phiếu đặc biệtvà trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Ngoài ra còn có trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại (NHTM) do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các NHTM đã được mua bắt buộc), trái phiếu được phát hành bởi TCTD (trừ các TCTD được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác.

 (Ảnh minh họa)

Các loại giấy tờ có giá này được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ, trong đó bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ tái cấp vốn; cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung vàhạn mức bù trừ điện tử qua hệ thống bù trừ điện tử;…
Ngoài ra, giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt. Giao dịch giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN giữa các thành viên bao gồm cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên và mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.
Giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN phải đảm bảo 4 điều kiện. Đó là phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên; thuộc loại giấy tờ có giá được quy định tại Thông tư 16; chưa chốt quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn; giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại NHNN phải nguyên vẹn, không rách nát, hư hỏng, không bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số, không bị nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy xóa.
Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Đối với giấy tờ có giá đặc biệt do NHNN trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, mệnh giá giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.
Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN được quản lý theo hệ thống mã do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và NHNN (Sở Giao dịch) quy định. NHNN quản lý giấy tờ có giá thống nhất theo hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) khi cần thiết.
 

Thủ tướng yêu cầu sửa đổi các nghị định về thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản

06-12-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ trong quý III

04-12-2022

Chuyên gia MSVN: ‘Ngân hàng cần trở thành kênh cung cấp thanh khoản trước mắt cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp’

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/trai-phieu-vamc-duoc-phep-luu-ky-tai-nhnn-ngan-hang-co-them-nguon-thanh-khoan-422022128172848930.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Trái #phiếu #VAMC #được #phép #lưu #ký #tại #NHNN #ngân #hàng #có #thêm #nguồn #thanh #khoản

Xem thêm thông tin hay:  Ví trả sau MoMo có chuyển tiền được không? Rút tiền mặt được không?

Viết một bình luận