Trái phiếu doanh nghiệp giúp cân bằng thị trường vốn, giảm sức ép và rủi ro lên hệ thống ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trái phiếu doanh nghiệp giúp thăng bằng thị trường vốn, giảm sức ép và rủi ro lên hệ thống nhà băng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc doanh nghiệp quá phụ thuộc vào tín dụng nhà băng đã và đang tạo sức ép, rủi ro lớn cho hệ thống tổ chức tín dụng, đồng thời tạo sức ép và rủi ro chênh lệch kỳ hạn cho các nhà băng. hệ thống.

Doanh nghiệp quá phụ thuộc vào tín dụng nhà băng

Phát biểu tại Hội nghị tăng trưởng thị trường vốn chiều nay (22/4), Thống đốc Nhà băng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam còn nhỏ so với các nước trên toàn cầu. khu vực. Do đó, các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn tín dụng nhà băng, kể cả vốn trung và dài hạn (năm 2021 quy mô tín dụng đạt 124,3% GDP).

Thực trạng này đã và đang tạo ra sức ép và rủi ro lớn đối với hệ thống tổ chức tín dụng lúc tài chính chủ yếu là ngắn hạn (tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn chiếm khoảng 82% tổng huy động vốn), trong lúc tài chính là chủ yếu. thời kì ngắn. thời kì đã và đang tạo ra sức ép và nguy cơ chênh lệch kỳ hạn cho hệ thống.

Do đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng sáng tỏ, hiệu quả giúp hợp lý, hài hòa theo hướng vốn ngắn hạn dựa vào hệ thống nhà băng, vốn trung và dài hạn dựa trên thị trường vốn. Từ đó hạn chế rủi ro chênh lệch kỳ hạn, tạo điều kiện thuận tiện cho sự tăng trưởng lành mạnh và hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng. Về phía doanh nghiệp, họ chủ động hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh bằng tài chính trung và dài hạn.

Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: NHNN).

Hiện nay, các tổ chức tín dụng đã tham gia thị trường vốn với các vai trò không giống nhau như nhà đầu tư, nhà phát hành, nhà cung ứng vốn để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Tới cuối năm 2021, có 41 tổ chức tín dụng tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với tổng dư nợ là 274.000 tỷ đồng, chiếm 2,63% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Để đảm bảo hoạt động an toàn của các tổ chức tín dụng, Nhà băng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc sắm trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng thông qua nhiều quy định, gần đây nhất là Thông tư 16.

Các tổ chức tín dụng là tổ chức phát hành trái phiếu lớn thứ hai trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, là định chế chính tạo ra thị trường trái phiếu doanh nghiệp, góp phần tăng cả số lượng và chất lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Năm 2021, trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành chiếm 36,18% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường.

Tính tới ngày 31/3/2022, cả nước có 29 tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu với dư nợ khoảng 427.000 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng vốn huy động của nền kinh tế.

Cùng với đó, Thống đốc cho rằng các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp như doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán vẫn chưa khẳng định được vai trò dẫn dắt thị trường; Hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ tương hỗ chưa tăng trưởng, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn hạn chế.

Trong lúc đó, nhà đầu tư tư nhân có xu thế tăng sắm và nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp, nhưng khả năng phân tích, nhận định và quản lý rủi ro lúc sắm trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thị trường chưa có các tổ chức xếp hạng. tên tuổi cũng nên hạn chế đáng kể việc nhận định và ra quyết định của các nhà đầu tư.

Đặc trưng trong điều kiện thị trường hiện nay, hồ hết trái phiếu doanh nghiệp chưa được niêm yết hoặc phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư khó nắm bắt thông tin, thanh khoản thấp, hạn chế giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Hiện Việt Nam chưa có thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyên biệt nên lúc có nhu cầu sắm bán trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư, tổ chức phát hành phải chào sắm, bán cho từng tổ chức, tư nhân.

Cần tăng trưởng đồng bộ thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thị trường phái sinh

Trên cơ sở đó, Thống đốc kiến ​​nghị Chính phủ chỉ huy các bộ, ngành tăng trưởng đồng bộ các tầng lớp của thị trường tài chính (thị trường trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh …), nhiều chủng loại hóa thành phần tham gia thị trường.

Đồng thời, khuyến khích các quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm… tham gia sâu và rộng hơn vào thị trường; thành lập các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm uy tín, tăng lên tính công khai, sáng tỏ của thị trường.

Đại diện NHNN cũng kiến ​​nghị hoàn thiện khung pháp lý và thực hiện các giải pháp tạo thuận tiện cho thị trường vốn (trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp) tăng trưởng, giảm sức ép về vốn tín dụng từ hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc trưng là các tổ chức tín dụng. vốn trung và dài hạn.

Cùng với đó, cần tăng cường quản lý, rà soát, giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán, trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, cần tiếp tục tăng lên năng lực tài chính, năng lực quản trị, vận dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị, hạch toán, kế toán và thông báo thông tin trong hoạt động; nhiều chủng loại hóa mẫu hình, chiến lược kinh doanh; … nhằm tăng lên niềm tin của nhà đầu tư, tăng sức thu hút của trái phiếu, cổ phiếu phát hành, từ đó tăng lên khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán.


Thông tin thêm

Trái phiếu doanh nghiệp giúp thăng bằng thị trường vốn, giảm sức ép và rủi ro lên hệ thống nhà băng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc doanh nghiệp quá phụ thuộc vào tín dụng nhà băng đã và đang tạo sức ép, rủi ro lớn cho hệ thống tổ chức tín dụng, đồng thời tạo sức ép và rủi ro chênh lệch kỳ hạn cho các nhà băng. hệ thống.

Doanh nghiệp quá phụ thuộc vào tín dụng nhà băng

Phát biểu tại Hội nghị tăng trưởng thị trường vốn chiều nay (22/4), Thống đốc Nhà băng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam còn nhỏ so với các nước trên toàn cầu. khu vực. Do đó, các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn tín dụng nhà băng, kể cả vốn trung và dài hạn (năm 2021 quy mô tín dụng đạt 124,3% GDP).

Thực trạng này đã và đang tạo ra sức ép và rủi ro lớn đối với hệ thống tổ chức tín dụng lúc tài chính chủ yếu là ngắn hạn (tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn chiếm khoảng 82% tổng huy động vốn), trong lúc tài chính là chủ yếu. thời kì ngắn. thời kì đã và đang tạo ra sức ép và nguy cơ chênh lệch kỳ hạn cho hệ thống.

Do đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng sáng tỏ, hiệu quả giúp hợp lý, hài hòa theo hướng vốn ngắn hạn dựa vào hệ thống nhà băng, vốn trung và dài hạn dựa trên thị trường vốn. Từ đó hạn chế rủi ro chênh lệch kỳ hạn, tạo điều kiện thuận tiện cho sự tăng trưởng lành mạnh và hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng. Về phía doanh nghiệp, họ chủ động hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh bằng tài chính trung và dài hạn.

Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: NHNN).

Hiện nay, các tổ chức tín dụng đã tham gia thị trường vốn với các vai trò không giống nhau như nhà đầu tư, nhà phát hành, nhà cung ứng vốn để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Tới cuối năm 2021, có 41 tổ chức tín dụng tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với tổng dư nợ là 274.000 tỷ đồng, chiếm 2,63% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Để đảm bảo hoạt động an toàn của các tổ chức tín dụng, Nhà băng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc sắm trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng thông qua nhiều quy định, gần đây nhất là Thông tư 16.

Các tổ chức tín dụng là tổ chức phát hành trái phiếu lớn thứ hai trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, là định chế chính tạo ra thị trường trái phiếu doanh nghiệp, góp phần tăng cả số lượng và chất lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Năm 2021, trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành chiếm 36,18% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường.

Tính tới ngày 31/3/2022, cả nước có 29 tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu với dư nợ khoảng 427.000 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng vốn huy động của nền kinh tế.

Cùng với đó, Thống đốc cho rằng các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp như doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán vẫn chưa khẳng định được vai trò dẫn dắt thị trường; Hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ tương hỗ chưa tăng trưởng, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn hạn chế.

Trong lúc đó, nhà đầu tư tư nhân có xu thế tăng sắm và nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp, nhưng khả năng phân tích, nhận định và quản lý rủi ro lúc sắm trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thị trường chưa có các tổ chức xếp hạng. tên tuổi cũng nên hạn chế đáng kể việc nhận định và ra quyết định của các nhà đầu tư.

Đặc trưng trong điều kiện thị trường hiện nay, hồ hết trái phiếu doanh nghiệp chưa được niêm yết hoặc phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư khó nắm bắt thông tin, thanh khoản thấp, hạn chế giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Hiện Việt Nam chưa có thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyên biệt nên lúc có nhu cầu sắm bán trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư, tổ chức phát hành phải chào sắm, bán cho từng tổ chức, tư nhân.

Cần tăng trưởng đồng bộ thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thị trường phái sinh

Trên cơ sở đó, Thống đốc kiến ​​nghị Chính phủ chỉ huy các bộ, ngành tăng trưởng đồng bộ các tầng lớp của thị trường tài chính (thị trường trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh ...), nhiều chủng loại hóa thành phần tham gia thị trường.

Đồng thời, khuyến khích các quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm… tham gia sâu và rộng hơn vào thị trường; thành lập các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm uy tín, tăng lên tính công khai, sáng tỏ của thị trường.

Đại diện NHNN cũng kiến ​​nghị hoàn thiện khung pháp lý và thực hiện các giải pháp tạo thuận tiện cho thị trường vốn (trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp) tăng trưởng, giảm sức ép về vốn tín dụng từ hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc trưng là các tổ chức tín dụng. vốn trung và dài hạn.

Cùng với đó, cần tăng cường quản lý, rà soát, giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán, trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, cần tiếp tục tăng lên năng lực tài chính, năng lực quản trị, vận dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị, hạch toán, kế toán và thông báo thông tin trong hoạt động; nhiều chủng loại hóa mẫu hình, chiến lược kinh doanh; ... nhằm tăng lên niềm tin của nhà đầu tư, tăng sức thu hút của trái phiếu, cổ phiếu phát hành, từ đó tăng lên khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán.


Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc doanh nghiệp quá phụ thuộc vào tín dụng nhà băng đã và đang tạo sức ép, rủi ro lớn cho hệ thống tổ chức tín dụng, đồng thời tạo sức ép và rủi ro chênh lệch kỳ hạn cho các nhà băng. hệ thống.

Doanh nghiệp quá phụ thuộc vào tín dụng nhà băng

Phát biểu tại Hội nghị tăng trưởng thị trường vốn chiều nay (22/4), Thống đốc Nhà băng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho rằng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam còn nhỏ so với các nước trên toàn cầu. khu vực. Do đó, các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn tín dụng nhà băng, kể cả vốn trung và dài hạn (năm 2021 quy mô tín dụng đạt 124,3% GDP).

Thực trạng này đã và đang tạo ra sức ép và rủi ro lớn đối với hệ thống tổ chức tín dụng lúc tài chính chủ yếu là ngắn hạn (tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn chiếm khoảng 82% tổng huy động vốn), trong lúc tài chính là chủ yếu. thời kì ngắn. thời kì đã và đang tạo ra sức ép và nguy cơ chênh lệch kỳ hạn cho hệ thống.

Do đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng sáng tỏ, hiệu quả giúp hợp lý, hài hòa theo hướng vốn ngắn hạn dựa vào hệ thống nhà băng, vốn trung và dài hạn dựa trên thị trường vốn. Từ đó hạn chế rủi ro chênh lệch kỳ hạn, tạo điều kiện thuận tiện cho sự tăng trưởng lành mạnh và hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng. Về phía doanh nghiệp, họ chủ động hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh bằng tài chính trung và dài hạn.

Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: NHNN).

Hiện nay, các tổ chức tín dụng đã tham gia thị trường vốn với các vai trò không giống nhau như nhà đầu tư, nhà phát hành, nhà cung ứng vốn để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Tới cuối năm 2021, có 41 tổ chức tín dụng tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với tổng dư nợ là 274.000 tỷ đồng, chiếm 2,63% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Để đảm bảo hoạt động an toàn của các tổ chức tín dụng, Nhà băng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc sắm trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng thông qua nhiều quy định, gần đây nhất là Thông tư 16.

Các tổ chức tín dụng là tổ chức phát hành trái phiếu lớn thứ hai trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, là định chế chính tạo ra thị trường trái phiếu doanh nghiệp, góp phần tăng cả số lượng và chất lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Năm 2021, trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành chiếm 36,18% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường.

Tính tới ngày 31/3/2022, cả nước có 29 tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu với dư nợ khoảng 427.000 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng vốn huy động của nền kinh tế.

Cùng với đó, Thống đốc cho rằng các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp như doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán vẫn chưa khẳng định được vai trò dẫn dắt thị trường; Hệ thống quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ tương hỗ chưa tăng trưởng, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn hạn chế.

Trong lúc đó, nhà đầu tư tư nhân có xu thế tăng sắm và nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp, nhưng khả năng phân tích, nhận định và quản lý rủi ro lúc sắm trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thị trường chưa có các tổ chức xếp hạng. tên tuổi cũng nên hạn chế đáng kể việc nhận định và ra quyết định của các nhà đầu tư.

Đặc trưng trong điều kiện thị trường hiện nay, hồ hết trái phiếu doanh nghiệp chưa được niêm yết hoặc phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư khó nắm bắt thông tin, thanh khoản thấp, hạn chế giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Hiện Việt Nam chưa có thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyên biệt nên lúc có nhu cầu sắm bán trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư, tổ chức phát hành phải chào sắm, bán cho từng tổ chức, tư nhân.

Cần tăng trưởng đồng bộ thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thị trường phái sinh

Trên cơ sở đó, Thống đốc kiến ​​nghị Chính phủ chỉ huy các bộ, ngành tăng trưởng đồng bộ các tầng lớp của thị trường tài chính (thị trường trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh …), nhiều chủng loại hóa thành phần tham gia thị trường.

Đồng thời, khuyến khích các quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm… tham gia sâu và rộng hơn vào thị trường; thành lập các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm uy tín, tăng lên tính công khai, sáng tỏ của thị trường.

Đại diện NHNN cũng kiến ​​nghị hoàn thiện khung pháp lý và thực hiện các giải pháp tạo thuận tiện cho thị trường vốn (trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp) tăng trưởng, giảm sức ép về vốn tín dụng từ hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc trưng là các tổ chức tín dụng. vốn trung và dài hạn.

Cùng với đó, cần tăng cường quản lý, rà soát, giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán, trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, cần tiếp tục tăng lên năng lực tài chính, năng lực quản trị, vận dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị, hạch toán, kế toán và thông báo thông tin trong hoạt động; nhiều chủng loại hóa mẫu hình, chiến lược kinh doanh; … nhằm tăng lên niềm tin của nhà đầu tư, tăng sức thu hút của trái phiếu, cổ phiếu phát hành, từ đó tăng lên khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

#Trái #phiếu #doanh #nghiệp #giúp #cân #bằng #thị #trường #vốn #giảm #sức #ép #và #rủi #lên #hệ #thống #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Trái #phiếu #doanh #nghiệp #giúp #cân #bằng #thị #trường #vốn #giảm #sức #ép #và #rủi #lên #hệ #thống #ngân #hàng

[rule_1_plain]

#Trái #phiếu #doanh #nghiệp #giúp #cân #bằng #thị #trường #vốn #giảm #sức #ép #và #rủi #lên #hệ #thống #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Trái #phiếu #doanh #nghiệp #giúp #cân #bằng #thị #trường #vốn #giảm #sức #ép #và #rủi #lên #hệ #thống #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Trái #phiếu #doanh #nghiệp #giúp #cân #bằng #thị #trường #vốn #giảm #sức #ép #và #rủi #lên #hệ #thống #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Trái #phiếu #doanh #nghiệp #giúp #cân #bằng #thị #trường #vốn #giảm #sức #ép #và #rủi #lên #hệ #thống #ngân #hàng

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Trái #phiếu #doanh #nghiệp #giúp #cân #bằng #thị #trường #vốn #giảm #sức #ép #và #rủi #lên #hệ #thống #ngân #hàng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular