TPBank tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TPBank tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hội đồng quản trị TPBank chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Anh Nguyễn Hùng. (Hình ảnh: TPBank).

Ngày 2/12, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có quyết định chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Nguyễn Hưng nắm giữ vị trí quan trọng này tại TPBank.

Ông Nguyễn Hưng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc TPBank kể từ khi ngân hàng bắt đầu tái cơ cấu năm 2012 đến nay. Trước khi gia nhập TPBank, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng khác nhau như Tổng Giám đốc VPBank từ 2009-2012 hay vị trí quản lý tại Techcombank từ 2000-2009.

Ông tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thương mại Điện tử, Đại học North Central, Hoa Kỳ.

Về kết quả kinh doanh của TPBank, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.926 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 11.951 tỷ đồng, tăng 2.045 tỷ đồng tương ứng hơn 20% so với cùng kỳ. Đóng góp chính vào tổng thu nhập của ngân hàng là thu nhập lãi thuần đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tăng trưởng 20,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch đề ra. Tổng huy động của ngân hàng đạt hơn 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% cùng kỳ

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% cùng kỳ

11-08-2022

CEO TPBank: ‘Cốt lõi của chuyển đổi số không phải là công nghệ’

08-07-2022

FiinGroup: TPBank, Eximbank ước lãi cao trong quý II nhờ thu nhập phí và dư địa cho vay

Phương Nga


Thông tin thêm

TPBank tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị TPBank chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Anh Nguyễn Hùng. (Hình ảnh: TPBank).

Ngày 2/12, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có quyết định chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Nguyễn Hưng nắm giữ vị trí quan trọng này tại TPBank.

Ông Nguyễn Hưng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc TPBank kể từ khi ngân hàng bắt đầu tái cơ cấu năm 2012 đến nay. Trước khi gia nhập TPBank, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng khác nhau như Tổng Giám đốc VPBank từ 2009-2012 hay vị trí quản lý tại Techcombank từ 2000-2009.

Ông tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thương mại Điện tử, Đại học North Central, Hoa Kỳ.

Về kết quả kinh doanh của TPBank, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.926 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 11.951 tỷ đồng, tăng 2.045 tỷ đồng tương ứng hơn 20% so với cùng kỳ. Đóng góp chính vào tổng thu nhập của ngân hàng là thu nhập lãi thuần đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tăng trưởng 20,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch đề ra. Tổng huy động của ngân hàng đạt hơn 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% cùng kỳ

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% cùng kỳ

11-08-2022

CEO TPBank: 'Cốt lõi của chuyển đổi số không phải là công nghệ'

08-07-2022

FiinGroup: TPBank, Eximbank ước lãi cao trong quý II nhờ thu nhập phí và dư địa cho vay

Phương Nga


Hội đồng quản trị TPBank chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Anh Nguyễn Hùng. (Hình ảnh: TPBank).

Ngày 2/12, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có quyết định chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Nguyễn Hưng nắm giữ vị trí quan trọng này tại TPBank.

Ông Nguyễn Hưng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc TPBank kể từ khi ngân hàng bắt đầu tái cơ cấu năm 2012 đến nay. Trước khi gia nhập TPBank, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng khác nhau như Tổng Giám đốc VPBank từ 2009-2012 hay vị trí quản lý tại Techcombank từ 2000-2009.

Ông tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Thương mại Điện tử, Đại học North Central, Hoa Kỳ.

Về kết quả kinh doanh của TPBank, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.926 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 11.951 tỷ đồng, tăng 2.045 tỷ đồng tương ứng hơn 20% so với cùng kỳ. Đóng góp chính vào tổng thu nhập của ngân hàng là thu nhập lãi thuần đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tăng trưởng 20,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch đề ra. Tổng huy động của ngân hàng đạt hơn 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% cùng kỳ

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% cùng kỳ

11-08-2022

CEO TPBank: ‘Cốt lõi của chuyển đổi số không phải là công nghệ’

08-07-2022

FiinGroup: TPBank, Eximbank ước lãi cao trong quý II nhờ thu nhập phí và dư địa cho vay

Phương Nga

#TPBank #tái #bổ #nhiệm #ông #Nguyễn #Hưng #làm #Tổng #giám #đốc

[rule_3_plain]

#TPBank #tái #bổ #nhiệm #ông #Nguyễn #Hưng #làm #Tổng #giám #đốc

HĐQT TPBank chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Hưng. (Ảnh: TPBank).

Ngày 2/12, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có quyết định chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Nguyễn Hưng đảm đương vị trí quan trọng này tại TPBank.
Ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc TPBank từ thời kỳ đầu tái cơ cấu ngân hàng năm 2012 đến nay. Trước khi về TPBank, ông từng giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao trong các ngân hàng khác nhau như Tổng giám đốc VPBank từ năm 2009-2012 hay chức vụ quản lý tại Techcombank từ năm 2000-2009.
Ông tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Thương mại điện tử, Đại học North Central, Mỹ. 
Về kết quả kinh doanh củaTPBank, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.926 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và thực hiện 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 11.951 tỷ đồng, tăng 2.045 tỷ đồng, tương đương hơn 20% so với cùng kỳ. Đóng góp chính trong tổng thu nhập của ngân hàng là nguồn thu nhập từ lãi thuần với hơn 8.600 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 20,62% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch mục tiêu. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ

11-08-2022

Tổng Giám đốc TPBank: ‘Cốt lõi của chuyển đổi số không phải là công nghệ’

08-07-2022

FiinGroup: TPBank, Eximbank ước tính lợi nhuận tăng cao trong quý II nhờ thu nhập từ phí và còn dư địa cho vay

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tpbank-tai-bo-nhiem-ong-nguyen-hung-lam-tong-giam-doc-422022123202152623.htm

#TPBank #tái #bổ #nhiệm #ông #Nguyễn #Hưng #làm #Tổng #giám #đốc

[rule_2_plain]

#TPBank #tái #bổ #nhiệm #ông #Nguyễn #Hưng #làm #Tổng #giám #đốc

[rule_2_plain]

#TPBank #tái #bổ #nhiệm #ông #Nguyễn #Hưng #làm #Tổng #giám #đốc

[rule_3_plain]

#TPBank #tái #bổ #nhiệm #ông #Nguyễn #Hưng #làm #Tổng #giám #đốc

HĐQT TPBank chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Hưng. (Ảnh: TPBank).

Ngày 2/12, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã có quyết định chính thức bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc TPBank với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp ông Nguyễn Hưng đảm đương vị trí quan trọng này tại TPBank.
Ông Nguyễn Hưng làm Tổng giám đốc TPBank từ thời kỳ đầu tái cơ cấu ngân hàng năm 2012 đến nay. Trước khi về TPBank, ông từng giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao trong các ngân hàng khác nhau như Tổng giám đốc VPBank từ năm 2009-2012 hay chức vụ quản lý tại Techcombank từ năm 2000-2009.
Ông tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Thương mại điện tử, Đại học North Central, Mỹ. 
Về kết quả kinh doanh củaTPBank, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.926 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và thực hiện 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 11.951 tỷ đồng, tăng 2.045 tỷ đồng, tương đương hơn 20% so với cùng kỳ. Đóng góp chính trong tổng thu nhập của ngân hàng là nguồn thu nhập từ lãi thuần với hơn 8.600 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 20,62% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch mục tiêu. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TPBank báo lãi trước thuế 9 tháng vượt 5.900 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ

11-08-2022

Tổng Giám đốc TPBank: ‘Cốt lõi của chuyển đổi số không phải là công nghệ’

08-07-2022

FiinGroup: TPBank, Eximbank ước tính lợi nhuận tăng cao trong quý II nhờ thu nhập từ phí và còn dư địa cho vay

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tpbank-tai-bo-nhiem-ong-nguyen-hung-lam-tong-giam-doc-422022123202152623.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TPBank #tái #bổ #nhiệm #ông #Nguyễn #Hưng #làm #Tổng #giám #đốc

Xem thêm thông tin hay:  Đang nợ ngân hàng có mua trả góp được không? Điều kiện mua trả góp

Viết một bình luận