TPBank dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% trong quý I/2023

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TPBank dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% trong quý I/2023 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Với gần 1.582 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến ​​vào quý I/2023.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến ​​cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Nguồn vốn để chi trả là từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán của TPBank. Thời gian thanh toán dự kiến ​​vào quý I/2023.

Theo tài liệu được công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến cuối năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.

Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Sử dụng lợi nhuận và trích lập quỹ đến năm 2022. (Nguồn: TPBank).

Ngoài TPBank, một số ngân hàng như VPBank, VIB, ACB cũng lên kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2023 sau 3 năm không thực hiện do định hướng của NHNN.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của TPBank đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết, khoản lợi nhuận trên đến từ việc tăng cường cung cấp dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại để tăng thu nhập từ phí.

Bên cạnh đó, việc thu hồi các khách hàng được gia hạn nợ trong thời gian dịch bệnh đã góp phần tăng doanh thu cho ngân hàng. Các khoản dự phòng rủi ro cũng thấp hơn so với các năm trước.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng 3,8%. Tiền gửi của khách hàng tăng mạnh 40% lên gần 195.000 tỷ đồng.

TPBank báo lãi tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

TPBank báo lãi tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

FPT Capital muốn bán hơn 783.000 cổ phiếu TPBank

Ngày 25 tháng 12 năm 2022

SSI Research: NIM của TPBank sẽ tăng nhẹ vào quý IV/2022 nhưng giảm vào năm 2023

Huyền Phương


Thông tin thêm

TPBank dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% trong quý I/2023

Với gần 1.582 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến ​​vào quý I/2023.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến ​​cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Nguồn vốn để chi trả là từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán của TPBank. Thời gian thanh toán dự kiến ​​vào quý I/2023.

Theo tài liệu được công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến cuối năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.

Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Sử dụng lợi nhuận và trích lập quỹ đến năm 2022. (Nguồn: TPBank).

Ngoài TPBank, một số ngân hàng như VPBank, VIB, ACB cũng lên kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2023 sau 3 năm không thực hiện do định hướng của NHNN.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của TPBank đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết, khoản lợi nhuận trên đến từ việc tăng cường cung cấp dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại để tăng thu nhập từ phí.

Bên cạnh đó, việc thu hồi các khách hàng được gia hạn nợ trong thời gian dịch bệnh đã góp phần tăng doanh thu cho ngân hàng. Các khoản dự phòng rủi ro cũng thấp hơn so với các năm trước.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng 3,8%. Tiền gửi của khách hàng tăng mạnh 40% lên gần 195.000 tỷ đồng.

TPBank báo lãi tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

TPBank báo lãi tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

FPT Capital muốn bán hơn 783.000 cổ phiếu TPBank

Ngày 25 tháng 12 năm 2022

SSI Research: NIM của TPBank sẽ tăng nhẹ vào quý IV/2022 nhưng giảm vào năm 2023

Huyền Phương


Với gần 1.582 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến ​​vào quý I/2023.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến ​​cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến ​​chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Nguồn vốn để chi trả là từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán của TPBank. Thời gian thanh toán dự kiến ​​vào quý I/2023.

Theo tài liệu được công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến cuối năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.

Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Sử dụng lợi nhuận và trích lập quỹ đến năm 2022. (Nguồn: TPBank).

Ngoài TPBank, một số ngân hàng như VPBank, VIB, ACB cũng lên kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2023 sau 3 năm không thực hiện do định hướng của NHNN.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của TPBank đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết, khoản lợi nhuận trên đến từ việc tăng cường cung cấp dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại để tăng thu nhập từ phí.

Bên cạnh đó, việc thu hồi các khách hàng được gia hạn nợ trong thời gian dịch bệnh đã góp phần tăng doanh thu cho ngân hàng. Các khoản dự phòng rủi ro cũng thấp hơn so với các năm trước.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro tăng 3,8%. Tiền gửi của khách hàng tăng mạnh 40% lên gần 195.000 tỷ đồng.

TPBank báo lãi tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

TPBank báo lãi tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

FPT Capital muốn bán hơn 783.000 cổ phiếu TPBank

Ngày 25 tháng 12 năm 2022

SSI Research: NIM của TPBank sẽ tăng nhẹ vào quý IV/2022 nhưng giảm vào năm 2023

Huyền Phương

#TPBank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ #trong #quý #I2023

[rule_3_plain]

#TPBank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ #trong #quý #I2023

Với gần 1.582 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian chi trả dự kiến quý I/2023.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa công bố tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức một cổ phiếu nhận được 2.500 đồng. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính năm 2021 của TPBank đã kiểm toán. Thời gian chi trả dự kiến quý I/2023.
Theo tài liệu đã công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.
Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

 Chi tiêu lợi nhuận và trích lập các quỹ đến năm 2022. (Nguồn: TPBank).

Ngoài TPBank, một số ngân hàng như VPBank, VIB, ACB cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 sau ba năm không thực hiện do định hướng của Ngân hàng Nhà nước.
Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của TPBank đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Phía ngân hàng cho biết mức lợi nhuận trên đến từ việc gia tăng dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại để tăng thu nhập từ phí.
Ngoài ra, sự phục hồi của khách hàng được giãn nợ trong thời kỳ dịch bệnh góp phần gia tăng nguồn thu của ngân hàng. Trích lập dự phòng rủi ro cũng thấp hơn các năm trước.
Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng 3,8%. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh 40% lên gần 195.000 tỷ.

TPBank báo lợi nhuận tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

18-01-2023

FPT Capital muốn bán hơn 783.000 cổ phiếu TPBank

25-12-2022

SSI Research: NIM của TPBank sẽ tăng nhẹ trong quý IV/2022 nhưng giảm trong năm 2023

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tpbank-du-kien-tra-co-tuc-tien-mat-ty-le-25-trong-quy-i2023-42202312113344581.htm

#TPBank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ #trong #quý #I2023

[rule_2_plain]

#TPBank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ #trong #quý #I2023

[rule_2_plain]

#TPBank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ #trong #quý #I2023

[rule_3_plain]

#TPBank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ #trong #quý #I2023

Với gần 1.582 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian chi trả dự kiến quý I/2023.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa công bố tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức một cổ phiếu nhận được 2.500 đồng. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính năm 2021 của TPBank đã kiểm toán. Thời gian chi trả dự kiến quý I/2023.
Theo tài liệu đã công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.
Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

 Chi tiêu lợi nhuận và trích lập các quỹ đến năm 2022. (Nguồn: TPBank).

Ngoài TPBank, một số ngân hàng như VPBank, VIB, ACB cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023 sau ba năm không thực hiện do định hướng của Ngân hàng Nhà nước.
Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của TPBank đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Phía ngân hàng cho biết mức lợi nhuận trên đến từ việc gia tăng dịch vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại để tăng thu nhập từ phí.
Ngoài ra, sự phục hồi của khách hàng được giãn nợ trong thời kỳ dịch bệnh góp phần gia tăng nguồn thu của ngân hàng. Trích lập dự phòng rủi ro cũng thấp hơn các năm trước.
Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 328.600 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 14% lên gần 161.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng 3,8%. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh 40% lên gần 195.000 tỷ.

TPBank báo lợi nhuận tăng 30% trong năm 2022, đạt gần 7.900 tỷ đồng

18-01-2023

FPT Capital muốn bán hơn 783.000 cổ phiếu TPBank

25-12-2022

SSI Research: NIM của TPBank sẽ tăng nhẹ trong quý IV/2022 nhưng giảm trong năm 2023

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tpbank-du-kien-tra-co-tuc-tien-mat-ty-le-25-trong-quy-i2023-42202312113344581.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TPBank #dự #kiến #trả #cổ #tức #tiền #mặt #tỷ #lệ #trong #quý #I2023

Xem thêm thông tin hay:  Cổ phiếu ngân hàng giữ nhịp thị trường, LPB tăng trần và khớp lệnh kỷ lục

Viết một bình luận