TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất đến cuối năm 2021 gồm NCB, VPBank, Vietbank, BaoViet Bank, Viet Capital Bank, PGBank, SHB, VIB, ABBank và Agribank.

Đồ họa: Justin Bùi.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý II / 2022 của 29 ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu bình quân của các ngân hàng đến cuối tháng 6/2022 tăng 0,3 điểm phần trăm so với cuối năm trước lên 2,21%.

Trong đó, NCB là ngân hàng có tỷ lệ này cao nhất khi tỷ lệ nợ xấu bất ngờ tăng vọt từ 3% cuối năm 2021 lên 11,05%. Nguyên nhân là do nửa đầu năm 2022, khoản mục nợ xấu của ngân hàng tăng gần 4 lần, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 4 (nợ nghi vấn) tăng gần 15 lần và nợ có khả năng mất vốn. lỗ vốn (nhóm 5) tăng 2,4 lần.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VPBank với tỷ lệ nợ xấu 5,25%, nhưng đây là tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm cả ngân hàng mẹ và công ty con là FE Credit. Nếu xét riêng tại ngân hàng mẹ, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 2,83% với số dư nợ xấu hơn 8.900 tỷ đồng,

Sau VPBank, Vietbank và Bảo Việt Bank là 2 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao thứ 3 và thứ 4 với lần lượt là 3,91% và 3,63%.

Những cái tên còn lại cũng góp mặt trong Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất tính đến cuối tháng 6/2022 là Viet Capital Bank, PG Bank, SHB, VIB, ABBank và Agribank với tỷ lệ nợ xấu tương đương. trên 2%.

Mặt khác, Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II của ngân hàng ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 171,6%. Dư nợ cơ cấu lại theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm so với mức 1.600 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2021.

Ngoài ra, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất là Vietcombank, Bac A Bank, ACB và TPBank. Tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng này tính đến cuối tháng 6 ở mức dưới 1%.

Báo cáo của CTCP Chứng khoán SSI cho biết, tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng xấu đi trong quý đầu năm một phần do việc phân loại lại các khoản nợ cơ cấu lại thành nợ nhóm 4 hoặc nhóm 5 sau khi hết nhiệm kỳ. tái cấu trúc. Các khoản nợ tái cơ cấu này có khả năng tiếp tục tăng khi Thông tư 14 hết hiệu lực (ngày 30/6/2022).

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến dư nợ xấu gia tăng. Tính đến 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,35%, đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ tăng 6,47%.

Đồng thời, hơn 709.000 tỷ đồng dư nợ đã được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại, giữ nguyên nhóm nợ.

Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng năm 2021

Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có nhiều khách hàng gửi tiền nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022

05-08-2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất đến cuối năm 2021 gồm NCB, VPBank, Vietbank, BaoViet Bank, Viet Capital Bank, PGBank, SHB, VIB, ABBank và Agribank.

Đồ họa: Justin Bùi.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý II / 2022 của 29 ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu bình quân của các ngân hàng đến cuối tháng 6/2022 tăng 0,3 điểm phần trăm so với cuối năm trước lên 2,21%.

Trong đó, NCB là ngân hàng có tỷ lệ này cao nhất khi tỷ lệ nợ xấu bất ngờ tăng vọt từ 3% cuối năm 2021 lên 11,05%. Nguyên nhân là do nửa đầu năm 2022, khoản mục nợ xấu của ngân hàng tăng gần 4 lần, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 4 (nợ nghi vấn) tăng gần 15 lần và nợ có khả năng mất vốn. lỗ vốn (nhóm 5) tăng 2,4 lần.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VPBank với tỷ lệ nợ xấu 5,25%, nhưng đây là tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm cả ngân hàng mẹ và công ty con là FE Credit. Nếu xét riêng tại ngân hàng mẹ, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 2,83% với số dư nợ xấu hơn 8.900 tỷ đồng,

Sau VPBank, Vietbank và Bảo Việt Bank là 2 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao thứ 3 và thứ 4 với lần lượt là 3,91% và 3,63%.

Những cái tên còn lại cũng góp mặt trong Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất tính đến cuối tháng 6/2022 là Viet Capital Bank, PG Bank, SHB, VIB, ABBank và Agribank với tỷ lệ nợ xấu tương đương. trên 2%.

Mặt khác, Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II của ngân hàng ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 171,6%. Dư nợ cơ cấu lại theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm so với mức 1.600 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2021.

Ngoài ra, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất là Vietcombank, Bac A Bank, ACB và TPBank. Tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng này tính đến cuối tháng 6 ở mức dưới 1%.

Báo cáo của CTCP Chứng khoán SSI cho biết, tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng xấu đi trong quý đầu năm một phần do việc phân loại lại các khoản nợ cơ cấu lại thành nợ nhóm 4 hoặc nhóm 5 sau khi hết nhiệm kỳ. tái cấu trúc. Các khoản nợ tái cơ cấu này có khả năng tiếp tục tăng khi Thông tư 14 hết hiệu lực (ngày 30/6/2022).

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến dư nợ xấu gia tăng. Tính đến 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,35%, đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ tăng 6,47%.

Đồng thời, hơn 709.000 tỷ đồng dư nợ đã được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại, giữ nguyên nhóm nợ.

Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng năm 2021

Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có nhiều khách hàng gửi tiền nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022

05-08-2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

Phương Nga


Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất đến cuối năm 2021 gồm NCB, VPBank, Vietbank, BaoViet Bank, Viet Capital Bank, PGBank, SHB, VIB, ABBank và Agribank.

Đồ họa: Justin Bùi.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý II / 2022 của 29 ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu bình quân của các ngân hàng đến cuối tháng 6/2022 tăng 0,3 điểm phần trăm so với cuối năm trước lên 2,21%.

Trong đó, NCB là ngân hàng có tỷ lệ này cao nhất khi tỷ lệ nợ xấu bất ngờ tăng vọt từ 3% cuối năm 2021 lên 11,05%. Nguyên nhân là do nửa đầu năm 2022, khoản mục nợ xấu của ngân hàng tăng gần 4 lần, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 4 (nợ nghi vấn) tăng gần 15 lần và nợ có khả năng mất vốn. lỗ vốn (nhóm 5) tăng 2,4 lần.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VPBank với tỷ lệ nợ xấu 5,25%, nhưng đây là tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm cả ngân hàng mẹ và công ty con là FE Credit. Nếu xét riêng tại ngân hàng mẹ, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 2,83% với số dư nợ xấu hơn 8.900 tỷ đồng,

Sau VPBank, Vietbank và Bảo Việt Bank là 2 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao thứ 3 và thứ 4 với lần lượt là 3,91% và 3,63%.

Những cái tên còn lại cũng góp mặt trong Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất tính đến cuối tháng 6/2022 là Viet Capital Bank, PG Bank, SHB, VIB, ABBank và Agribank với tỷ lệ nợ xấu tương đương. trên 2%.

Mặt khác, Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II của ngân hàng ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 171,6%. Dư nợ cơ cấu lại theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm so với mức 1.600 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2021.

Ngoài ra, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất là Vietcombank, Bac A Bank, ACB và TPBank. Tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng này tính đến cuối tháng 6 ở mức dưới 1%.

Báo cáo của CTCP Chứng khoán SSI cho biết, tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng xấu đi trong quý đầu năm một phần do việc phân loại lại các khoản nợ cơ cấu lại thành nợ nhóm 4 hoặc nhóm 5 sau khi hết nhiệm kỳ. tái cấu trúc. Các khoản nợ tái cơ cấu này có khả năng tiếp tục tăng khi Thông tư 14 hết hiệu lực (ngày 30/6/2022).

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến dư nợ xấu gia tăng. Tính đến 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,35%, đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ tăng 6,47%.

Đồng thời, hơn 709.000 tỷ đồng dư nợ đã được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại, giữ nguyên nhóm nợ.

Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng năm 2021

Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có nhiều khách hàng gửi tiền nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022

05-08-2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

Phương Nga

#TOP #ngân #hàng #có #tỷ #lệ #nợ #xấu #cao #nhất #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tỷ #lệ #nợ #xấu #cao #nhất #tháng #đầu #năm

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất tính đến cuối năm 2021 bao gồm NCB, VPBank, Vietbank, BaoViet Bank, Viet Capital Bank, PGBank, SHB, VIB, ABBank và Agribank.

 Đồ hoạ: Justin Bui.

Theo thống kê số liệu từ báo cáo tài chính quý II/2022 của 29 ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu trung bình của các nhà băng đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2022 tăng 0,3 điểm % so với cuối năm trước lên 2,21%.
Trong đó, NCB là ngân hàng có tỷ lệ cao nhất khi tỷ lệ nợ xấu bất ngờ tăng vọt từ 3% vào cuối năm 2021 lên 11,05%. Nguyên nhân do nửa đầu năm 2022, khoản mục nợ xấu của ngân hàng tăng lên gấp gần 4 lần, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gần 15 lần và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng gấp 2,4 lần. 
Đứng thứ 2 là VPBank với tỷ lệ nợ xấu là 5,25%, song đây là tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo tài chính hợp nhất, tức bao gồm của cả ngân hàng mẹ và công ty con là FE Credit. Nếu xét riêng tại ngân hàng mẹ, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 2,83% với số dư nợ xấu là hơn 8.900 tỷ đồng,  
Sau VPBank, Vietbank và Bao Viet Bank là hai nhà băng có tỷ lệ nợ xấu cao thứ ba và thứ tư với mức lần lượt là 3,91% và 3,63%
Những cái tên còn lại cũng góp mặt trong Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất tính đến cuối tháng 6 năm 2022 bao gồm Ngân hàng Bản Việt, PG Bank, SHB, VIB, ABBank và Agribank với tỷ lệ nợ xấu đều trên 2%.
Ở chiều ngược lại, Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong nhóm các ngân hàng khảo sát. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II của ngân hàng ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu 171,6%. Dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ mức 1.600 tỷ đồng ở thời điểm 31/3/2021. 
Ngoài ra, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất còn có Vietcombank, Bac A Bank, ACB và TPBank. Tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng này tính đến cuối tháng 6 đều dưới 1%.
Báo cáo của CTCP Chứng khoán SSI cho biết tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng xấu đi trong quý đầu năm một phần là do việc phân loại lại các khoản nợ tái cơ cấu thành nợ nhóm 4 hoặc 5 sau khi hết thời hạn tái cơ cấu. Các khoản nợ tái cơ cấu này có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi Thông tư 14 hết hạn (ngày 30/6/2022).
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến số dư nợ xấu tăng. Tính đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,35%, đạt trên 11,4 triệu tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ tăng 6,47%.
Đồng thời đã có tới hơn 709.000 tỷ đồng dư nợ đã được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.
Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng trong năm 2021

 Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

 

TOP 10 ngân hàng có nhiều tiền gửi khách hàng nhất 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022

05-08-2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/top-10-ngan-hang-co-ty-le-no-xau-cao-nhat-6-thang-dau-nam-2022-4220228882352403.htm

#TOP #ngân #hàng #có #tỷ #lệ #nợ #xấu #cao #nhất #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tỷ #lệ #nợ #xấu #cao #nhất #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tỷ #lệ #nợ #xấu #cao #nhất #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tỷ #lệ #nợ #xấu #cao #nhất #tháng #đầu #năm

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất tính đến cuối năm 2021 bao gồm NCB, VPBank, Vietbank, BaoViet Bank, Viet Capital Bank, PGBank, SHB, VIB, ABBank và Agribank.

 Đồ hoạ: Justin Bui.

Theo thống kê số liệu từ báo cáo tài chính quý II/2022 của 29 ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu trung bình của các nhà băng đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2022 tăng 0,3 điểm % so với cuối năm trước lên 2,21%.
Trong đó, NCB là ngân hàng có tỷ lệ cao nhất khi tỷ lệ nợ xấu bất ngờ tăng vọt từ 3% vào cuối năm 2021 lên 11,05%. Nguyên nhân do nửa đầu năm 2022, khoản mục nợ xấu của ngân hàng tăng lên gấp gần 4 lần, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gần 15 lần và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng gấp 2,4 lần. 
Đứng thứ 2 là VPBank với tỷ lệ nợ xấu là 5,25%, song đây là tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo tài chính hợp nhất, tức bao gồm của cả ngân hàng mẹ và công ty con là FE Credit. Nếu xét riêng tại ngân hàng mẹ, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 2,83% với số dư nợ xấu là hơn 8.900 tỷ đồng,  
Sau VPBank, Vietbank và Bao Viet Bank là hai nhà băng có tỷ lệ nợ xấu cao thứ ba và thứ tư với mức lần lượt là 3,91% và 3,63%
Những cái tên còn lại cũng góp mặt trong Top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất tính đến cuối tháng 6 năm 2022 bao gồm Ngân hàng Bản Việt, PG Bank, SHB, VIB, ABBank và Agribank với tỷ lệ nợ xấu đều trên 2%.
Ở chiều ngược lại, Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong nhóm các ngân hàng khảo sát. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II của ngân hàng ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu 171,6%. Dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ mức 1.600 tỷ đồng ở thời điểm 31/3/2021. 
Ngoài ra, các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất còn có Vietcombank, Bac A Bank, ACB và TPBank. Tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng này tính đến cuối tháng 6 đều dưới 1%.
Báo cáo của CTCP Chứng khoán SSI cho biết tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng xấu đi trong quý đầu năm một phần là do việc phân loại lại các khoản nợ tái cơ cấu thành nợ nhóm 4 hoặc 5 sau khi hết thời hạn tái cơ cấu. Các khoản nợ tái cơ cấu này có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi Thông tư 14 hết hạn (ngày 30/6/2022).
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến số dư nợ xấu tăng. Tính đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,35%, đạt trên 11,4 triệu tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ tăng 6,47%.
Đồng thời đã có tới hơn 709.000 tỷ đồng dư nợ đã được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.
Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng trong năm 2021

 Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

 

TOP 10 ngân hàng có nhiều tiền gửi khách hàng nhất 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022

05-08-2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/top-10-ngan-hang-co-ty-le-no-xau-cao-nhat-6-thang-dau-nam-2022-4220228882352403.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TOP #ngân #hàng #có #tỷ #lệ #nợ #xấu #cao #nhất #tháng #đầu #năm

Xem thêm thông tin hay:  Thế giới 'không luật pháp' của các vụ lừa tiền ảo

Viết một bình luận