TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I/2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I/2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

VPBank dẫn đầu bảng xếp hạng các ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động quý I / 2022 cao nhất, xếp sau là 3 “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trong nước, tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong ba tháng đầu năm 2022 đạt 134.141 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

VPBank bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất trong kỳ với 18.270 tỷ đồng, tăng mạnh 65% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu nhập của ngân hàng mẹ tăng hơn 133% so với cùng kỳ.

Nhìn kỹ lại cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần hợp nhất của VPBank đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động ngoài lãi đạt 8.382 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ hoạt động tái tục hợp đồng bảo hiểm đạt 5.500 tỷ đồng.

Xếp sau VPBank lần lượt là 3 “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank với tổng thu nhập hoạt động trong kỳ là 16.733 tỷ đồng (tăng 7%), 16.227 (tăng 11%) và 14.070 tỷ đồng (tăng 9%).

Đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng là MB với tổng thu nhập 11.632 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả khả quan này có được nhờ thu nhập của nhiều mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh như thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, tăng trưởng gần 41%, mang về 8.385 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh nước ngoài. ngoại hối tăng gấp đôi mang về 467 tỷ đồng, …

Top 10 ngân hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh còn có Techcombank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank. Riêng tổng thu nhập hoạt động của 10 ngân hàng này đạt hơn 108.835 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tổng thu nhập của 27 ngân hàng niêm yết.

Ở chiều ngược lại, NCB, PG Bank và Saigonbank là 3 ngân hàng có tổng thu nhập thấp nhất trong kỳ với lần lượt là 404 tỷ đồng, 348 tỷ đồng và 284 tỷ đồng.

Về tốc độ tăng trưởng, xu hướng tăng chiếm ưu thế với 24 ngân hàng. Trong đó, SHB và VietABank là hai ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh nhất trong quý I, cùng tỷ lệ 84%.

VPBank và Saigonbank xếp sau với mức tăng lần lượt là 65% và 63%. Nhiều ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh là SeABank (61%), Eximbank (50%), LienVietPostBank (39%), TPBank (29%), MB (27%), …

Ba ngân hàng có tổng thu nhập giảm trong kỳ là Kienlongbank (45%), NCB (5%) và OCB (2%).

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của các ngân hàng trong quý I / 2022

Tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong quý 1 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có kế hoạch chi phí'242; rủi ro lớn nhất của ng I / 2022

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I / 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý đầu tiên của năm 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I/2022

VPBank dẫn đầu bảng xếp hạng các ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động quý I / 2022 cao nhất, xếp sau là 3 “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trong nước, tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong ba tháng đầu năm 2022 đạt 134.141 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

VPBank bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất trong kỳ với 18.270 tỷ đồng, tăng mạnh 65% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu nhập của ngân hàng mẹ tăng hơn 133% so với cùng kỳ.

Nhìn kỹ lại cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần hợp nhất của VPBank đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động ngoài lãi đạt 8.382 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ hoạt động tái tục hợp đồng bảo hiểm đạt 5.500 tỷ đồng.

Xếp sau VPBank lần lượt là 3 “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank với tổng thu nhập hoạt động trong kỳ là 16.733 tỷ đồng (tăng 7%), 16.227 (tăng 11%) và 14.070 tỷ đồng (tăng 9%).

Đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng là MB với tổng thu nhập 11.632 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả khả quan này có được nhờ thu nhập của nhiều mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh như thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, tăng trưởng gần 41%, mang về 8.385 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh nước ngoài. ngoại hối tăng gấp đôi mang về 467 tỷ đồng, ...

Top 10 ngân hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh còn có Techcombank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank. Riêng tổng thu nhập hoạt động của 10 ngân hàng này đạt hơn 108.835 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tổng thu nhập của 27 ngân hàng niêm yết.

Ở chiều ngược lại, NCB, PG Bank và Saigonbank là 3 ngân hàng có tổng thu nhập thấp nhất trong kỳ với lần lượt là 404 tỷ đồng, 348 tỷ đồng và 284 tỷ đồng.

Về tốc độ tăng trưởng, xu hướng tăng chiếm ưu thế với 24 ngân hàng. Trong đó, SHB và VietABank là hai ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh nhất trong quý I, cùng tỷ lệ 84%.

VPBank và Saigonbank xếp sau với mức tăng lần lượt là 65% và 63%. Nhiều ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh là SeABank (61%), Eximbank (50%), LienVietPostBank (39%), TPBank (29%), MB (27%), ...

Ba ngân hàng có tổng thu nhập giảm trong kỳ là Kienlongbank (45%), NCB (5%) và OCB (2%).

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của các ngân hàng trong quý I / 2022

Tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong quý 1 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có kế hoạch chi phí'242; rủi ro lớn nhất của ng I / 2022

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I / 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý đầu tiên của năm 2022

Phương Nga


VPBank dẫn đầu bảng xếp hạng các ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động quý I / 2022 cao nhất, xếp sau là 3 “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trong nước, tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong ba tháng đầu năm 2022 đạt 134.141 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

VPBank bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất trong kỳ với 18.270 tỷ đồng, tăng mạnh 65% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu nhập của ngân hàng mẹ tăng hơn 133% so với cùng kỳ.

Nhìn kỹ lại cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần hợp nhất của VPBank đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động ngoài lãi đạt 8.382 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ hoạt động tái tục hợp đồng bảo hiểm đạt 5.500 tỷ đồng.

Xếp sau VPBank lần lượt là 3 “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank với tổng thu nhập hoạt động trong kỳ là 16.733 tỷ đồng (tăng 7%), 16.227 (tăng 11%) và 14.070 tỷ đồng (tăng 9%).

Đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng là MB với tổng thu nhập 11.632 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả khả quan này có được nhờ thu nhập của nhiều mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh như thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, tăng trưởng gần 41%, mang về 8.385 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh nước ngoài. ngoại hối tăng gấp đôi mang về 467 tỷ đồng, …

Top 10 ngân hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh còn có Techcombank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank. Riêng tổng thu nhập hoạt động của 10 ngân hàng này đạt hơn 108.835 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tổng thu nhập của 27 ngân hàng niêm yết.

Ở chiều ngược lại, NCB, PG Bank và Saigonbank là 3 ngân hàng có tổng thu nhập thấp nhất trong kỳ với lần lượt là 404 tỷ đồng, 348 tỷ đồng và 284 tỷ đồng.

Về tốc độ tăng trưởng, xu hướng tăng chiếm ưu thế với 24 ngân hàng. Trong đó, SHB và VietABank là hai ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh nhất trong quý I, cùng tỷ lệ 84%.

VPBank và Saigonbank xếp sau với mức tăng lần lượt là 65% và 63%. Nhiều ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh là SeABank (61%), Eximbank (50%), LienVietPostBank (39%), TPBank (29%), MB (27%), …

Ba ngân hàng có tổng thu nhập giảm trong kỳ là Kienlongbank (45%), NCB (5%) và OCB (2%).

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của các ngân hàng trong quý I / 2022

Tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong quý 1 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có kế hoạch chi phí'242; rủi ro lớn nhất của ng I / 2022

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I / 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý đầu tiên của năm 2022

Phương Nga

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #thu #nhập #cao #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #thu #nhập #cao #nhất #quý #I2022

VPBank vương lên dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất quý I/2022, đứng sau là ba “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank.

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trong nước, tổng thu nhập hoạt động ba tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng đạt 134.141 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.
VPBank bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất trong kỳ với 18.270 tỷ đồng, tăng mạnh 65% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu nhập của ngân hàng mẹ tăng trên 133% so với cùng kỳ.
Nhìn kỹ vào cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần hợp nhất của VPBank đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Thu nhập từ các hoạt động ngoài lãi đạt 8.382 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ khoản gia hạn hợp đồng bảo hiểm là 5.500 tỷ.
Đứng sau VPBank lần lượt là ba “ông lớn”  Vietcombank, BIDV và VietinBank với tổng thu nhập hoạt động trong kỳ là 16.733 tỷ đồng (tăng 7%), 16.227 (tăng 11%)  và 14.070 tỷ đồng (tăng 9%).
Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng là MB với tổng thu nhập đạt 11.632 tỷ đồng đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này có được là nhờ tăng trưởng mạnh thu nhập của nhiều mảng kinh doanh như thu nhập lãi thuần, nguồn thu nhập chính của ngân hàng, tăng trưởng gần 41% mang về 8.385 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp đôi mang về 467 tỷ đồng,…
Top 10 ngân hàng có thu nhập hoạt động còn có Techcombank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank. Riêng tổng thu nhập hoạt động của 10 ngân hàng này đạt hơn 108.835 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tổng thu nhập của 27 nhà băng được thống kê.
Ở chiều ngược lại, NCB, PG Bank và Saigonbank là ba ngân hàng có tổng thu nhập thấp nhất trong kỳ với mức lần lượt là 404 tỷ đồng, 348 tỷ đồng và 284 tỷ đồng
Xét về mức tăng trưởng, xu hướng tăng chiếm chủ đạo với 24 ngân hàng. Trong đó, SHB và VietABank là hai ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh nhất trong quý I, cùng là 84%. 
VPBank và Saigonbank xếp sau với mức tăng lần lượt là 65% và 63%. Nhiều ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm tăng mạnh là SeABank (61%), Eximbank (50%), LienVietPostBank (39%), TPBank (29%), MB (27%),…
Ba ngân hàng có tổng thu nhập giảm trong kỳ là Kienlongbank (45%), NCB (5%) và OCB (2%).
Tổng thu nhập hoạt động (TOI) các ngân hàng trong quý I/2022

  Tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất quý I/2022

13-05-2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2022

12-05-2022

TOP 10 ngân hàng lãi nhiều nhất từ kinh doanh ngoại hối quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-tong-thu-nhap-cao-nhat-quy-i2022-42202251810537167.htm

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #thu #nhập #cao #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #thu #nhập #cao #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #thu #nhập #cao #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #thu #nhập #cao #nhất #quý #I2022

VPBank vương lên dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất quý I/2022, đứng sau là ba “ông lớn” Vietcombank, BIDV và VietinBank.

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trong nước, tổng thu nhập hoạt động ba tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng đạt 134.141 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.
VPBank bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất trong kỳ với 18.270 tỷ đồng, tăng mạnh 65% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng thu nhập của ngân hàng mẹ tăng trên 133% so với cùng kỳ.
Nhìn kỹ vào cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần hợp nhất của VPBank đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Thu nhập từ các hoạt động ngoài lãi đạt 8.382 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ khoản gia hạn hợp đồng bảo hiểm là 5.500 tỷ.
Đứng sau VPBank lần lượt là ba “ông lớn”  Vietcombank, BIDV và VietinBank với tổng thu nhập hoạt động trong kỳ là 16.733 tỷ đồng (tăng 7%), 16.227 (tăng 11%)  và 14.070 tỷ đồng (tăng 9%).
Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng là MB với tổng thu nhập đạt 11.632 tỷ đồng đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này có được là nhờ tăng trưởng mạnh thu nhập của nhiều mảng kinh doanh như thu nhập lãi thuần, nguồn thu nhập chính của ngân hàng, tăng trưởng gần 41% mang về 8.385 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp đôi mang về 467 tỷ đồng,…
Top 10 ngân hàng có thu nhập hoạt động còn có Techcombank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank. Riêng tổng thu nhập hoạt động của 10 ngân hàng này đạt hơn 108.835 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tổng thu nhập của 27 nhà băng được thống kê.
Ở chiều ngược lại, NCB, PG Bank và Saigonbank là ba ngân hàng có tổng thu nhập thấp nhất trong kỳ với mức lần lượt là 404 tỷ đồng, 348 tỷ đồng và 284 tỷ đồng
Xét về mức tăng trưởng, xu hướng tăng chiếm chủ đạo với 24 ngân hàng. Trong đó, SHB và VietABank là hai ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh nhất trong quý I, cùng là 84%. 
VPBank và Saigonbank xếp sau với mức tăng lần lượt là 65% và 63%. Nhiều ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm tăng mạnh là SeABank (61%), Eximbank (50%), LienVietPostBank (39%), TPBank (29%), MB (27%),…
Ba ngân hàng có tổng thu nhập giảm trong kỳ là Kienlongbank (45%), NCB (5%) và OCB (2%).
Tổng thu nhập hoạt động (TOI) các ngân hàng trong quý I/2022

  Tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng trong quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất quý I/2022

13-05-2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2022

12-05-2022

TOP 10 ngân hàng lãi nhiều nhất từ kinh doanh ngoại hối quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-tong-thu-nhap-cao-nhat-quy-i2022-42202251810537167.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #thu #nhập #cao #nhất #quý #I2022

Xem thêm thông tin hay:  NHNN đưa ra các giải pháp chính sách liên quan đến thị trường bất động sản
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất