TOP 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất quý I/2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất quý I/2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tới hết quý I / 2022 gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Thống kê từ 27 nhà băng đã thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 cho thấy, tổng tài sản của các nhà băng tại thời khắc 31/3/2022 đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% so với thời khắc cuối năm. năm trước.

Trong đó, BIDV là nhà băng có quy mô tài sản lớn nhất toàn hệ thống với hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2021. thuộc vị trí số hai và thứ ba tuần tự là hai “ông lớn”. VietinBank và Vietcombank với tổng tài sản tuần tự hơn 1,6 triệu tỷ đồng (tăng 8,6%) và hơn 1,4 triệu tỷ đồng (tăng 3,4%).

Ngoài ra, TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tính tới cuối tháng 3 còn có nhóm nhà băng cổ phần tư nhân là MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Riêng tài sản của 10 nhà băng này đã lên tới gần 8,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng tài sản của 27 nhà băng niêm yết.

Mặt khác, 5 nhà băng có quy mô tài sản nhỏ nhất hệ thống gồm Kienlongbank, Nhà băng Bản Việt, NCB, PG Bank và Saigonbank. Tổng tài sản của mỗi nhà băng chưa tới 100.000 tỷ đồng.

Đồ họa: Alex Chu.

Về vận tốc tăng, có 20 nhà băng tăng tổng tài sản và 7 nhà băng giảm. SeABank là nhà băng ghi nhận mức tăng tài sản lớn nhất lên tới 9,2%, chủ yếu nhờ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 29% lên 45.515 tỷ đồng và cho vay người mua tăng 14% lên 145.836 tỷ đồng.

Những cái tên nổi trội khác trong cuộc đua tổng tài sản gồm VietinBank (8,6%), Techcombank (8,2%), VIB (7,9%), …

Trái lại, 7 nhà băng có quy mô tài sản giảm gồm VietABank, PG Bank, Saigonbank, Kienlongbank, MSB, Bac A Bank và LienVietPostBank. Đáng chú ý, tổng tài sản của VietABank giảm 9,9% so với cuối năm 2021 xuống 91.001 tỷ đồng do tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước giảm mạnh 46%, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng giảm 35%.

Tổng tài sản tại nhà băng tính tới ngày 31 tháng 3 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

BSC: Cổ phiếu nhà băng có thể tăng cao hơn mức trung bình của VN-Index

BSC: Cổ phiếu có thể vượt xa mức trung bình chung của VN-Index

05-05-2022

TOP 10 nhà băng nợ xấu nhiều nhất quý I / 2022

05-05-2022

Top 10 lợi nhuận quý I có tên Hòa Phát, Vinhomes, PV GAS và 7 nhà băng

Phương Nga


Thông tin thêm

TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất quý I/2022

TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tới hết quý I / 2022 gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Thống kê từ 27 nhà băng đã thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 cho thấy, tổng tài sản của các nhà băng tại thời khắc 31/3/2022 đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% so với thời khắc cuối năm. năm trước.

Trong đó, BIDV là nhà băng có quy mô tài sản lớn nhất toàn hệ thống với hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2021. thuộc vị trí số hai và thứ ba tuần tự là hai “ông lớn”. VietinBank và Vietcombank với tổng tài sản tuần tự hơn 1,6 triệu tỷ đồng (tăng 8,6%) và hơn 1,4 triệu tỷ đồng (tăng 3,4%).

Ngoài ra, TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tính tới cuối tháng 3 còn có nhóm nhà băng cổ phần tư nhân là MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Riêng tài sản của 10 nhà băng này đã lên tới gần 8,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng tài sản của 27 nhà băng niêm yết.

Mặt khác, 5 nhà băng có quy mô tài sản nhỏ nhất hệ thống gồm Kienlongbank, Nhà băng Bản Việt, NCB, PG Bank và Saigonbank. Tổng tài sản của mỗi nhà băng chưa tới 100.000 tỷ đồng.

Đồ họa: Alex Chu.

Về vận tốc tăng, có 20 nhà băng tăng tổng tài sản và 7 nhà băng giảm. SeABank là nhà băng ghi nhận mức tăng tài sản lớn nhất lên tới 9,2%, chủ yếu nhờ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 29% lên 45.515 tỷ đồng và cho vay người mua tăng 14% lên 145.836 tỷ đồng.

Những cái tên nổi trội khác trong cuộc đua tổng tài sản gồm VietinBank (8,6%), Techcombank (8,2%), VIB (7,9%), ...

Trái lại, 7 nhà băng có quy mô tài sản giảm gồm VietABank, PG Bank, Saigonbank, Kienlongbank, MSB, Bac A Bank và LienVietPostBank. Đáng chú ý, tổng tài sản của VietABank giảm 9,9% so với cuối năm 2021 xuống 91.001 tỷ đồng do tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước giảm mạnh 46%, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng giảm 35%.

Tổng tài sản tại nhà băng tính tới ngày 31 tháng 3 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

BSC: Cổ phiếu nhà băng có thể tăng cao hơn mức trung bình của VN-Index

BSC: Cổ phiếu có thể vượt xa mức trung bình chung của VN-Index

05-05-2022

TOP 10 nhà băng nợ xấu nhiều nhất quý I / 2022

05-05-2022

Top 10 lợi nhuận quý I có tên Hòa Phát, Vinhomes, PV GAS và 7 nhà băng

Phương Nga


TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tới hết quý I / 2022 gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Thống kê từ 27 nhà băng đã thông báo báo cáo tài chính quý I / 2022 cho thấy, tổng tài sản của các nhà băng tại thời khắc 31/3/2022 đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% so với thời khắc cuối năm. năm trước.

Trong đó, BIDV là nhà băng có quy mô tài sản lớn nhất toàn hệ thống với hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2021. thuộc vị trí số hai và thứ ba tuần tự là hai “ông lớn”. VietinBank và Vietcombank với tổng tài sản tuần tự hơn 1,6 triệu tỷ đồng (tăng 8,6%) và hơn 1,4 triệu tỷ đồng (tăng 3,4%).

Ngoài ra, TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tính tới cuối tháng 3 còn có nhóm nhà băng cổ phần tư nhân là MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Riêng tài sản của 10 nhà băng này đã lên tới gần 8,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng tài sản của 27 nhà băng niêm yết.

Mặt khác, 5 nhà băng có quy mô tài sản nhỏ nhất hệ thống gồm Kienlongbank, Nhà băng Bản Việt, NCB, PG Bank và Saigonbank. Tổng tài sản của mỗi nhà băng chưa tới 100.000 tỷ đồng.

Đồ họa: Alex Chu.

Về vận tốc tăng, có 20 nhà băng tăng tổng tài sản và 7 nhà băng giảm. SeABank là nhà băng ghi nhận mức tăng tài sản lớn nhất lên tới 9,2%, chủ yếu nhờ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 29% lên 45.515 tỷ đồng và cho vay người mua tăng 14% lên 145.836 tỷ đồng.

Những cái tên nổi trội khác trong cuộc đua tổng tài sản gồm VietinBank (8,6%), Techcombank (8,2%), VIB (7,9%), …

Trái lại, 7 nhà băng có quy mô tài sản giảm gồm VietABank, PG Bank, Saigonbank, Kienlongbank, MSB, Bac A Bank và LienVietPostBank. Đáng chú ý, tổng tài sản của VietABank giảm 9,9% so với cuối năm 2021 xuống 91.001 tỷ đồng do tiền gửi tại Nhà băng Nhà nước giảm mạnh 46%, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng giảm 35%.

Tổng tài sản tại nhà băng tính tới ngày 31 tháng 3 năm 2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

BSC: Cổ phiếu nhà băng có thể tăng cao hơn mức trung bình của VN-Index

BSC: Cổ phiếu có thể vượt xa mức trung bình chung của VN-Index

05-05-2022

TOP 10 nhà băng nợ xấu nhiều nhất quý I / 2022

05-05-2022

Top 10 lợi nhuận quý I có tên Hòa Phát, Vinhomes, PV GAS và 7 nhà băng

Phương Nga

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #tài #sản #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #tài #sản #lớn #nhất #quý #I2022

TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tính tới cuối quý I/2022 gồm có BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Số liệu thống kê từ 27 nhà băng đã thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 cho thấy tổng tài sản của các nhà băng tính tới thời khắc 31/3/2022 đã đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm trước.
Trong đó, BIDV là nhà băng có quy môt tài sản lớn nhất toàn hệ thống với hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2021. thuộc vị trí số 2 và thứ 3 tuần tự là hai “ông lớn” VietinBank và Vietcombank với quy mô tổng tài sản là hơn 1,6 triệu tỷ đồng (tăng 8,6%) và hơn 1,4 triệu tỷ đồng (tăng 3,4%).
Ngoài ra, TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tính tới cuối tháng 3 còn bao gồm nhóm nhà băng cổ phần tư nhân là MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.
Riêng khối tài sản của 10 nhà băng trên đã lên tới gần 8,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng tài sản của 27 nhà băng được thống kê.
Mặt khác, 5 nhà băng có quy mô tài sản nhỏ nhất hệ thống gồm có Kienlongbank, Nhà băng Bản Việt, NCB, PG Bank và Saigonbank. Tổng tài sản của mỗi nhà băng đều chưa lên tới 100.000 tỷ đồng. 

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Xét về vận tốc tăng trưởng, có 20 nhà băng có tổng tài sản tăng và 7 nhà băng ghi nhận giảm. SeABank là nhà băng ghi nhận mức tăng tài sản lớn nhất tới 9,2% chủ yếu nhờ khoản mục tiền gửi tại các TCTD khác tăng 29% đạt 45.515 tỷ đồng và cho vay người mua tăng 14% đạt 145.836 tỷ đồng.
Những cái tên nổi trội khác trong cuộc đua về tổng tài sản có thể kể tới như VietinBank (8,6%), Techcombank (8,2%), VIB (7,9%),…
Trái lại, 7 nhà băng có quy mô tài sản giảm gồm VietABank, PG Bank, Saigonbank, Kienlongbank, MSB, Bac A Bank và LienVietPostBank. Đáng chú ý, tổng tài sản của VietABank giảm tới 9,9% so với cuối năm 2021 xuống còn 91.001 tỷ đồng do tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 46%, tiền gửi tại TCTD khác cũng tới giảm 35%.

 Tổng tài sản tại các nhà băng tính tới 31/3/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

 

BSC: Cổ phiếu nhà băng có thể tăng trưởng vượt trội hơn mặt bằng chung của VN-Index

05-05-2022

TOP 10 nhà băng có nhiều nợ xấu nhất quý I/2022

05-05-2022

Top 10 lợi nhuận quý I gọi tên Hòa Phát, Vinhomes, PV GAS và 7 nhà băng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-tong-tai-san-lon-nhat-quy-i2022-422022572290534.htm

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #tài #sản #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #tài #sản #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #tài #sản #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #tài #sản #lớn #nhất #quý #I2022

TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tính tới cuối quý I/2022 gồm có BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.

Số liệu thống kê từ 27 nhà băng đã thông báo báo cáo tài chính quý I/2022 cho thấy tổng tài sản của các nhà băng tính tới thời khắc 31/3/2022 đã đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm trước.
Trong đó, BIDV là nhà băng có quy môt tài sản lớn nhất toàn hệ thống với hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2021. thuộc vị trí số 2 và thứ 3 tuần tự là hai “ông lớn” VietinBank và Vietcombank với quy mô tổng tài sản là hơn 1,6 triệu tỷ đồng (tăng 8,6%) và hơn 1,4 triệu tỷ đồng (tăng 3,4%).
Ngoài ra, TOP 10 nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tính tới cuối tháng 3 còn bao gồm nhóm nhà băng cổ phần tư nhân là MB, Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank, SHB và HDBank.
Riêng khối tài sản của 10 nhà băng trên đã lên tới gần 8,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng tài sản của 27 nhà băng được thống kê.
Mặt khác, 5 nhà băng có quy mô tài sản nhỏ nhất hệ thống gồm có Kienlongbank, Nhà băng Bản Việt, NCB, PG Bank và Saigonbank. Tổng tài sản của mỗi nhà băng đều chưa lên tới 100.000 tỷ đồng. 

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Xét về vận tốc tăng trưởng, có 20 nhà băng có tổng tài sản tăng và 7 nhà băng ghi nhận giảm. SeABank là nhà băng ghi nhận mức tăng tài sản lớn nhất tới 9,2% chủ yếu nhờ khoản mục tiền gửi tại các TCTD khác tăng 29% đạt 45.515 tỷ đồng và cho vay người mua tăng 14% đạt 145.836 tỷ đồng.
Những cái tên nổi trội khác trong cuộc đua về tổng tài sản có thể kể tới như VietinBank (8,6%), Techcombank (8,2%), VIB (7,9%),…
Trái lại, 7 nhà băng có quy mô tài sản giảm gồm VietABank, PG Bank, Saigonbank, Kienlongbank, MSB, Bac A Bank và LienVietPostBank. Đáng chú ý, tổng tài sản của VietABank giảm tới 9,9% so với cuối năm 2021 xuống còn 91.001 tỷ đồng do tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 46%, tiền gửi tại TCTD khác cũng tới giảm 35%.

 Tổng tài sản tại các nhà băng tính tới 31/3/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

 

BSC: Cổ phiếu nhà băng có thể tăng trưởng vượt trội hơn mặt bằng chung của VN-Index

05-05-2022

TOP 10 nhà băng có nhiều nợ xấu nhất quý I/2022

05-05-2022

Top 10 lợi nhuận quý I gọi tên Hòa Phát, Vinhomes, PV GAS và 7 nhà băng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-tong-tai-san-lon-nhat-quy-i2022-422022572290534.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TOP #ngân #hàng #có #tổng #tài #sản #lớn #nhất #quý #I2022

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất