TOP 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TOP 10 nhà băng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

10 nhà băng dẫn đầu về thu nhập lãi thuần bao gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, ACB, SHB, HDBank, VIB và LienVietPostBank.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I / 2022 của 27 nhà băng, thu nhập lãi thuần (tổng thu nhập lãi trừ tổng chi phí lãi) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 70% tổng thu nhập của các nhà băng. mang về hơn 92.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, BIDV tiếp tục dẫn đầu về thu nhập lãi với mức tăng trưởng 18%, đạt hơn 12.800 tỷ đồng. Xếp sau là Vietcombank với 11.976 tỷ đồng lãi ròng, tăng 19% so với cùng kỳ, trong lúc thu nhập lãi thuần của VietinBank giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 10.146 tỷ đồng.

Đối với khối nhà băng cổ phần tư nhân, VPBank dù là “vô địch” ​​về lợi nhuận nhưng chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Quý I / 2022, thu nhập lãi thuần của nhà băng chỉ tăng 8% so với cùng kỳ lên 9.888 tỷ đồng.

Các nhà băng khác góp mặt trong Top 10 về thu nhập lãi thuần gồm có MB (8.385 tỷ), ACB (5.441 tỷ), SHB (4.223 tỷ), HDBank (4.043 tỷ), VIB (3.516 tỷ) và LienVietPostBank (2.876 tỷ).

Về tăng trưởng, xu thế tăng chiếm ưu thế với 22 nhà băng, chỉ có 5 nhà băng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm trong kỳ.

SHB là nhà băng có thu nhập lãi thuần tăng mạnh nhất trong ba tháng đầu năm với mức tăng 90%. Tiếp tới là Vietbank với gần 53% và Eximbank với 52%. Một số nhà băng khác cũng có mức tăng trưởng mạnh như Saigonbank (48%), SeAbank (42%), LienVietPostBank (40%), MB (41%), …

Các nhà băng có thu nhập lãi thuần giảm trong quý I / 2022 là Kienlongbank, NCB, VietinBank, Sacombank và PG Bank. Trong đó, giảm mạnh nhất là Kienlongbank với mức giảm lên tới 52%. Tiếp theo là NCB (giảm 34%) và PG Bank (giảm 12%).

Thu nhập lãi thuần quý I tại nhà băng. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý trước hết của năm 2022

TOP 10 ngân hàng xuất sắc nhất từ ​​giao dịch ngoại hối quý I / 2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ quý I / 2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro nhiều nhất trong quý I / 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

TOP 10 nhà băng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2022

10 nhà băng dẫn đầu về thu nhập lãi thuần bao gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, ACB, SHB, HDBank, VIB và LienVietPostBank.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I / 2022 của 27 nhà băng, thu nhập lãi thuần (tổng thu nhập lãi trừ tổng chi phí lãi) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 70% tổng thu nhập của các nhà băng. mang về hơn 92.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, BIDV tiếp tục dẫn đầu về thu nhập lãi với mức tăng trưởng 18%, đạt hơn 12.800 tỷ đồng. Xếp sau là Vietcombank với 11.976 tỷ đồng lãi ròng, tăng 19% so với cùng kỳ, trong lúc thu nhập lãi thuần của VietinBank giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 10.146 tỷ đồng.

Đối với khối nhà băng cổ phần tư nhân, VPBank dù là “vô địch” ​​về lợi nhuận nhưng chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Quý I / 2022, thu nhập lãi thuần của nhà băng chỉ tăng 8% so với cùng kỳ lên 9.888 tỷ đồng.

Các nhà băng khác góp mặt trong Top 10 về thu nhập lãi thuần gồm có MB (8.385 tỷ), ACB (5.441 tỷ), SHB (4.223 tỷ), HDBank (4.043 tỷ), VIB (3.516 tỷ) và LienVietPostBank (2.876 tỷ).

Về tăng trưởng, xu thế tăng chiếm ưu thế với 22 nhà băng, chỉ có 5 nhà băng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm trong kỳ.

SHB là nhà băng có thu nhập lãi thuần tăng mạnh nhất trong ba tháng đầu năm với mức tăng 90%. Tiếp tới là Vietbank với gần 53% và Eximbank với 52%. Một số nhà băng khác cũng có mức tăng trưởng mạnh như Saigonbank (48%), SeAbank (42%), LienVietPostBank (40%), MB (41%), ...

Các nhà băng có thu nhập lãi thuần giảm trong quý I / 2022 là Kienlongbank, NCB, VietinBank, Sacombank và PG Bank. Trong đó, giảm mạnh nhất là Kienlongbank với mức giảm lên tới 52%. Tiếp theo là NCB (giảm 34%) và PG Bank (giảm 12%).

Thu nhập lãi thuần quý I tại nhà băng. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý trước hết của năm 2022

TOP 10 ngân hàng xuất sắc nhất từ ​​giao dịch ngoại hối quý I / 2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ quý I / 2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro nhiều nhất trong quý I / 2022

Phương Nga


10 nhà băng dẫn đầu về thu nhập lãi thuần bao gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, ACB, SHB, HDBank, VIB và LienVietPostBank.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I / 2022 của 27 nhà băng, thu nhập lãi thuần (tổng thu nhập lãi trừ tổng chi phí lãi) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 70% tổng thu nhập của các nhà băng. mang về hơn 92.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, BIDV tiếp tục dẫn đầu về thu nhập lãi với mức tăng trưởng 18%, đạt hơn 12.800 tỷ đồng. Xếp sau là Vietcombank với 11.976 tỷ đồng lãi ròng, tăng 19% so với cùng kỳ, trong lúc thu nhập lãi thuần của VietinBank giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 10.146 tỷ đồng.

Đối với khối nhà băng cổ phần tư nhân, VPBank dù là “vô địch” ​​về lợi nhuận nhưng chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Quý I / 2022, thu nhập lãi thuần của nhà băng chỉ tăng 8% so với cùng kỳ lên 9.888 tỷ đồng.

Các nhà băng khác góp mặt trong Top 10 về thu nhập lãi thuần gồm có MB (8.385 tỷ), ACB (5.441 tỷ), SHB (4.223 tỷ), HDBank (4.043 tỷ), VIB (3.516 tỷ) và LienVietPostBank (2.876 tỷ).

Về tăng trưởng, xu thế tăng chiếm ưu thế với 22 nhà băng, chỉ có 5 nhà băng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm trong kỳ.

SHB là nhà băng có thu nhập lãi thuần tăng mạnh nhất trong ba tháng đầu năm với mức tăng 90%. Tiếp tới là Vietbank với gần 53% và Eximbank với 52%. Một số nhà băng khác cũng có mức tăng trưởng mạnh như Saigonbank (48%), SeAbank (42%), LienVietPostBank (40%), MB (41%), …

Các nhà băng có thu nhập lãi thuần giảm trong quý I / 2022 là Kienlongbank, NCB, VietinBank, Sacombank và PG Bank. Trong đó, giảm mạnh nhất là Kienlongbank với mức giảm lên tới 52%. Tiếp theo là NCB (giảm 34%) và PG Bank (giảm 12%).

Thu nhập lãi thuần quý I tại nhà băng. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý trước hết của năm 2022

TOP 10 ngân hàng xuất sắc nhất từ ​​giao dịch ngoại hối quý I / 2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ quý I / 2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro nhiều nhất trong quý I / 2022

Phương Nga

#TOP #ngân #hàng #có #thu #nhập #lãi #thuần #cao #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #thu #nhập #lãi #thuần #cao #nhất #quý #I2022

Top 10 nhà băng về thu nhập lãi thuần bao gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, ACB, SHB, HDBank, VIB và LienVietPostBank.

 

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2022 của 27 nhà băng, thu nhập lãi thuần (tổng thu từ lãi trừ tổng chi lãi) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 70% tổng thu nhập của các nhà băng, mang về hơn 92.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó BIDV tiếp tục dẫn đầu về thu nhập từ lãi với mức tăng trưởng 18%, đạt hơn 12.800 tỷ đồng. Theo sau là Vietcombank với 11.976 tỷ đồng lãi thuần, tăng 19% so với cùng kỳ, trong lúc thu nhập lãi thuần của VietinBank giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 10.146 tỷ đồng.
Với các nhà băng cổ phần tư nhân, VPBank dù là “vô địch” lợi nhuận nhưng chỉ xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng. Trong quý I/2022, thu nhập lãi thuần của nhà băng chỉ tưng 8% so với cùng kỳ, đạt  9.888 tỷ đồng.
Những nhà băng khác góp mặt trong Top 10 nhà băng về thu nhập lãi thuần bao gồm MB (8.385 tỷ), ACB (5.441 tỷ), SHB (4.223 tỷ), HDBank (4.043 tỷ), VIB (3.516 tỷ) và LienVietPostBank (2.876 tỷ).
Xét về mức tăng trưởng, xu thế tăng chiếm chủ đạo với 22 nhà băng, chỉ có 5 nhà băng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm trong kỳ.
SHB là nhà băng có thu nhập lãi thuần tăng mạnh nhất trong ba tháng đầu năm với mức tăng 90%. Tiếp đó là Vietbank với gần 53% và Eximbank với 52%. Một số nhà băng khác cũng có mức tăng trưởng mạnh có thể kể tới như Saigonbank (48%), SeAbank (42%), LienVietPostBank (40%), MB (41%),…
Các nhà băng có thu nhập lãi thuần giảm trong quý I/2022 là Kienlongbank, NCB, VietinBank, Sacombank,  PG Bank. Trong đó giảm mạnh nhất là Kienlongbank với mức giảm lên tới 52%. Theo sau là NCB (giảm 34%) và PG Bank (giảm 12%).

 Thu nhập lãi thuần quý I tại các nhà băng. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 nhà băng lãi nhiều nhất từ kinh doanh ngoại hối quý I/2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ trong quý I/2022

10-05-2022

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro nhiều nhất quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-thu-nhap-lai-thuan-cao-nhat-quy-i2022-4220225138827975.htm

#TOP #ngân #hàng #có #thu #nhập #lãi #thuần #cao #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #thu #nhập #lãi #thuần #cao #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #thu #nhập #lãi #thuần #cao #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #thu #nhập #lãi #thuần #cao #nhất #quý #I2022

Top 10 nhà băng về thu nhập lãi thuần bao gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, VPBank, MB, ACB, SHB, HDBank, VIB và LienVietPostBank.

 

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2022 của 27 nhà băng, thu nhập lãi thuần (tổng thu từ lãi trừ tổng chi lãi) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 70% tổng thu nhập của các nhà băng, mang về hơn 92.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó BIDV tiếp tục dẫn đầu về thu nhập từ lãi với mức tăng trưởng 18%, đạt hơn 12.800 tỷ đồng. Theo sau là Vietcombank với 11.976 tỷ đồng lãi thuần, tăng 19% so với cùng kỳ, trong lúc thu nhập lãi thuần của VietinBank giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 10.146 tỷ đồng.
Với các nhà băng cổ phần tư nhân, VPBank dù là “vô địch” lợi nhuận nhưng chỉ xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng. Trong quý I/2022, thu nhập lãi thuần của nhà băng chỉ tưng 8% so với cùng kỳ, đạt  9.888 tỷ đồng.
Những nhà băng khác góp mặt trong Top 10 nhà băng về thu nhập lãi thuần bao gồm MB (8.385 tỷ), ACB (5.441 tỷ), SHB (4.223 tỷ), HDBank (4.043 tỷ), VIB (3.516 tỷ) và LienVietPostBank (2.876 tỷ).
Xét về mức tăng trưởng, xu thế tăng chiếm chủ đạo với 22 nhà băng, chỉ có 5 nhà băng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm trong kỳ.
SHB là nhà băng có thu nhập lãi thuần tăng mạnh nhất trong ba tháng đầu năm với mức tăng 90%. Tiếp đó là Vietbank với gần 53% và Eximbank với 52%. Một số nhà băng khác cũng có mức tăng trưởng mạnh có thể kể tới như Saigonbank (48%), SeAbank (42%), LienVietPostBank (40%), MB (41%),…
Các nhà băng có thu nhập lãi thuần giảm trong quý I/2022 là Kienlongbank, NCB, VietinBank, Sacombank,  PG Bank. Trong đó giảm mạnh nhất là Kienlongbank với mức giảm lên tới 52%. Theo sau là NCB (giảm 34%) và PG Bank (giảm 12%).

 Thu nhập lãi thuần quý I tại các nhà băng. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 nhà băng lãi nhiều nhất từ kinh doanh ngoại hối quý I/2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ trong quý I/2022

10-05-2022

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro nhiều nhất quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-thu-nhap-lai-thuan-cao-nhat-quy-i2022-4220225138827975.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TOP #ngân #hàng #có #thu #nhập #lãi #thuần #cao #nhất #quý #I2022

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular