TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I/2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I/2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm cao nhất phải kể đến VPBank. Vietcombank, Techcombank, MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB

Đồ họa: Alex Chu.

Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng đã công bố, tổng lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng đạt 54.842 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, VPBank giữ vị trí đầu bảng với 8.917 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là Vietcombank và Techcombank với 7.967 tỷ đồng và 5.615 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 25% so với cùng kỳ.

Ngoài các ngân hàng kể trên, TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm cao nhất còn có MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB. Tính riêng 10 ngân hàng này, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 45.274 tỷ đồng, tương đương 82% tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng niêm yết.

Về tăng trưởng, hầu hết các ngân hàng (21/27) đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế tăng cao nhất là Eximbank với mức tăng 276%. Một số ngân hàng khác cũng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh là VPBank (178%), VietABank (171%), SHB (94%), …

Chỉ có 6 ngân hàng có lãi giảm so với cùng kỳ là Kienlongbank (giảm 81%), OCB (giảm 34%), Vietbank (giảm 9%), NCB (giảm 65) và ABBank (giảm 3%).

Lợi nhuận sau thuế quý I / 2022 của các ngân hàng. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 3 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong ba tháng đầu năm 2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng lãi lớn nhất từ ​​mua bán chứng khoán đầu tư quý I / 2022

18 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I / 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I/2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm cao nhất phải kể đến VPBank. Vietcombank, Techcombank, MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB

Đồ họa: Alex Chu.

Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng đã công bố, tổng lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng đạt 54.842 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, VPBank giữ vị trí đầu bảng với 8.917 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là Vietcombank và Techcombank với 7.967 tỷ đồng và 5.615 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 25% so với cùng kỳ.

Ngoài các ngân hàng kể trên, TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm cao nhất còn có MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB. Tính riêng 10 ngân hàng này, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 45.274 tỷ đồng, tương đương 82% tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng niêm yết.

Về tăng trưởng, hầu hết các ngân hàng (21/27) đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế tăng cao nhất là Eximbank với mức tăng 276%. Một số ngân hàng khác cũng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh là VPBank (178%), VietABank (171%), SHB (94%), ...

Chỉ có 6 ngân hàng có lãi giảm so với cùng kỳ là Kienlongbank (giảm 81%), OCB (giảm 34%), Vietbank (giảm 9%), NCB (giảm 65) và ABBank (giảm 3%).

Lợi nhuận sau thuế quý I / 2022 của các ngân hàng. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 3 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong ba tháng đầu năm 2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng lãi lớn nhất từ ​​mua bán chứng khoán đầu tư quý I / 2022

18 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I / 2022

Phương Nga


TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm cao nhất phải kể đến VPBank. Vietcombank, Techcombank, MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB

Đồ họa: Alex Chu.

Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng đã công bố, tổng lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng đạt 54.842 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, VPBank giữ vị trí đầu bảng với 8.917 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là Vietcombank và Techcombank với 7.967 tỷ đồng và 5.615 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 25% so với cùng kỳ.

Ngoài các ngân hàng kể trên, TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm cao nhất còn có MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB. Tính riêng 10 ngân hàng này, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 45.274 tỷ đồng, tương đương 82% tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng niêm yết.

Về tăng trưởng, hầu hết các ngân hàng (21/27) đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế tăng cao nhất là Eximbank với mức tăng 276%. Một số ngân hàng khác cũng có lợi nhuận tăng trưởng mạnh là VPBank (178%), VietABank (171%), SHB (94%), …

Chỉ có 6 ngân hàng có lãi giảm so với cùng kỳ là Kienlongbank (giảm 81%), OCB (giảm 34%), Vietbank (giảm 9%), NCB (giảm 65) và ABBank (giảm 3%).

Lợi nhuận sau thuế quý I / 2022 của các ngân hàng. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 3 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong ba tháng đầu năm 2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng lãi lớn nhất từ ​​mua bán chứng khoán đầu tư quý I / 2022

18 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I / 2022

Phương Nga

#TOP #ngân #hàng #có #lãi #ròng #cao #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #lãi #ròng #cao #nhất #quý #I2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong ba tháng đầu năm gồm VPBank. Vietcombank, Techcombank, MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng đã công bố, tổng lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng đạt 54.842 tỷ đồng, tăng 31% so với con số cùng kỳ năm trước.
Trong đó, VPBank giữ vị trí quán quân với 8.917 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng gần gấp ba lần con số cùng kỳ năm trước. Đứng kế là Vietcombank và Techcombank với 7.967 tỷ và 5.615 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 25% so với cùng kỳ.
Ngoài các ngân hàng kể trên, TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong ba tháng đầu năm còn có MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB. Tính riêng 10 ngân hàng này, tổng lợi nhuận sau thuế đã chiếm 45.274 tỷ đồng, tương đương 82% tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng được thống kê.
Xét về tăng trưởng, phần lớn ngân hàng (21/27) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Nhà băng có lợi nhuận sau thuế tăng mạnh nhất là Eximbank với mức tăng 276%. Một số ngân hàng khác cũng có con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh là VPBank (178%), VietABank (171%), SHB (94%),…
Chỉ có 6 ngân hàng có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là Kienlongbank (giảm 81%), OCB (giảm 34%), Vietbank (giảm 9%), NCB (giảm 65) và ABBank (giảm 3%).

 Lợi nhuận sau thuế quý I/2022 của các ngân hàng. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất ba tháng đầu năm 2022

19-05-2022

TOP 10 ngân hàng lãi nhiều nhất từ mua bán chứng khoán đầu tư quý I/2022

18-05-2022

TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-lai-rong-cao-nhat-quy-i2022-42202252073158879.htm

#TOP #ngân #hàng #có #lãi #ròng #cao #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #lãi #ròng #cao #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #lãi #ròng #cao #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #lãi #ròng #cao #nhất #quý #I2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong ba tháng đầu năm gồm VPBank. Vietcombank, Techcombank, MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng đã công bố, tổng lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng đạt 54.842 tỷ đồng, tăng 31% so với con số cùng kỳ năm trước.
Trong đó, VPBank giữ vị trí quán quân với 8.917 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng gần gấp ba lần con số cùng kỳ năm trước. Đứng kế là Vietcombank và Techcombank với 7.967 tỷ và 5.615 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 25% so với cùng kỳ.
Ngoài các ngân hàng kể trên, TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong ba tháng đầu năm còn có MB, VietinBank, BIDV, ACB, SHB, HDBank và VIB. Tính riêng 10 ngân hàng này, tổng lợi nhuận sau thuế đã chiếm 45.274 tỷ đồng, tương đương 82% tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng được thống kê.
Xét về tăng trưởng, phần lớn ngân hàng (21/27) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Nhà băng có lợi nhuận sau thuế tăng mạnh nhất là Eximbank với mức tăng 276%. Một số ngân hàng khác cũng có con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh là VPBank (178%), VietABank (171%), SHB (94%),…
Chỉ có 6 ngân hàng có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là Kienlongbank (giảm 81%), OCB (giảm 34%), Vietbank (giảm 9%), NCB (giảm 65) và ABBank (giảm 3%).

 Lợi nhuận sau thuế quý I/2022 của các ngân hàng. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất ba tháng đầu năm 2022

19-05-2022

TOP 10 ngân hàng lãi nhiều nhất từ mua bán chứng khoán đầu tư quý I/2022

18-05-2022

TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập cao nhất quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-lai-rong-cao-nhat-quy-i2022-42202252073158879.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TOP #ngân #hàng #có #lãi #ròng #cao #nhất #quý #I2022

Xem thêm thông tin hay:  Ai là người thiết kế logo chữ B 'huyền thoại' của bitcoin?
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất