TOP 10 ngân hàng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất quý I/2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TOP 10 nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất quý I/2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 nhà băng trong nước, tổng chi phí dự phòng rủi ro nửa đầu năm đạt 25.415 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB. Tổng chi phí dự phòng của các nhà băng này đạt 23.386 tỷ đồng, chiếm 92% tổng chi phí trích lập dự phòng của 27 nhà băng niêm yết.

Trong đó, BIDV là nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất trong 9 tháng đầu năm với 7.291 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

San sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ban lãnh đạo nhà băng cho biết nhà băng đã trích lập đầy đủ các khoản nợ theo quy định của Nhà băng Nhà nước và Chính phủ theo Thông tư 01 trước hai năm.

Năm 2022, dự phòng kế hoạch của nhà băng là 23.000 tỷ đồng trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát phổ biến. Nếu việc dịch thuật được kiểm soát tốt hơn, khoản khấu trừ sẽ giảm xuống mức thấp hơn.

thuộc vị trí số hai về trích lập dự phòng rủi ro là VietinBank với hơn 4.400 tỷ đồng trích lập, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái (chiếm 44% lợi nhuận sau thuế), nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% vào ngày 31/12/2021.

VPBank đứng thứ 3 về chi trích lập dự phòng với 4.132 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Báo cáo mới đây của Doanh nghiệp Chứng khoán Vietcombank cho biết, tỉ lệ bao phủ nợ xấu của VPBank thuộc nhóm thấp nhất hệ thống, đạt 64%. Nhà băng theo đuổi chiến lược tập trung vào các tầng lớp rủi ro cao, bao gồm người mua có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tác động bởi dịch bệnh.

Xét về con số tương đối, “ông lớn” VietinBank là nhà băng có mức biến động chi phí dự phòng rủi ro cao nhất, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái (tăng 228%). Tính tới hết quý I / 2022, VietinBank đã trích lập hơn 4.400 tỷ đồng, nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% tại thời khắc 31/12/2021.

Một số nhà băng khác cũng có chi phí dự phòng tăng mạnh so với cùng kỳ như OCB (127%), SeABank (130%) và Kienlongbank (175%).

Mặt khác, sau ba tháng đầu năm, hệ thống ghi nhận 6 nhà băng tiết giảm chi phí dự phòng so với cùng kỳ. Trong đó, Techcombank là nhà băng tiết giảm chi phí dự phòng nhiều nhất (74%) từ 851 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2022 xuống còn 218 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2022.

Các nhà băng khác cũng tiết giảm mạnh chi phí dự phòng trong 3 tháng đầu năm là Eximbank (50%), ABBank (63%), MSB (16%), …

Một số nhà băng khác thay vì trích lập chi phí dự phòng đã hoàn nhập vào quý I / 2022 như Nam A Bank. ACB, Viet Capital Bank hoặc Viet A Bank.

Chi phí dự phòng cho các nhà băng trong quý I / 2022

Chi phí dự phòng tại các nhà băng trong quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập ròng cao nhất quý I / 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

TOP 10 nhà băng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý trước nhất của năm 2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ quý I / 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

TOP 10 nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất quý I/2022

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 nhà băng trong nước, tổng chi phí dự phòng rủi ro nửa đầu năm đạt 25.415 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB. Tổng chi phí dự phòng của các nhà băng này đạt 23.386 tỷ đồng, chiếm 92% tổng chi phí trích lập dự phòng của 27 nhà băng niêm yết.

Trong đó, BIDV là nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất trong 9 tháng đầu năm với 7.291 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

San sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ban lãnh đạo nhà băng cho biết nhà băng đã trích lập đầy đủ các khoản nợ theo quy định của Nhà băng Nhà nước và Chính phủ theo Thông tư 01 trước hai năm.

Năm 2022, dự phòng kế hoạch của nhà băng là 23.000 tỷ đồng trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát phổ biến. Nếu việc dịch thuật được kiểm soát tốt hơn, khoản khấu trừ sẽ giảm xuống mức thấp hơn.

thuộc vị trí số hai về trích lập dự phòng rủi ro là VietinBank với hơn 4.400 tỷ đồng trích lập, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái (chiếm 44% lợi nhuận sau thuế), nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% vào ngày 31/12/2021.

VPBank đứng thứ 3 về chi trích lập dự phòng với 4.132 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Báo cáo mới đây của Doanh nghiệp Chứng khoán Vietcombank cho biết, tỉ lệ bao phủ nợ xấu của VPBank thuộc nhóm thấp nhất hệ thống, đạt 64%. Nhà băng theo đuổi chiến lược tập trung vào các tầng lớp rủi ro cao, bao gồm người mua có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tác động bởi dịch bệnh.

Xét về con số tương đối, “ông lớn” VietinBank là nhà băng có mức biến động chi phí dự phòng rủi ro cao nhất, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái (tăng 228%). Tính tới hết quý I / 2022, VietinBank đã trích lập hơn 4.400 tỷ đồng, nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% tại thời khắc 31/12/2021.

Một số nhà băng khác cũng có chi phí dự phòng tăng mạnh so với cùng kỳ như OCB (127%), SeABank (130%) và Kienlongbank (175%).

Mặt khác, sau ba tháng đầu năm, hệ thống ghi nhận 6 nhà băng tiết giảm chi phí dự phòng so với cùng kỳ. Trong đó, Techcombank là nhà băng tiết giảm chi phí dự phòng nhiều nhất (74%) từ 851 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2022 xuống còn 218 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2022.

Các nhà băng khác cũng tiết giảm mạnh chi phí dự phòng trong 3 tháng đầu năm là Eximbank (50%), ABBank (63%), MSB (16%), ...

Một số nhà băng khác thay vì trích lập chi phí dự phòng đã hoàn nhập vào quý I / 2022 như Nam A Bank. ACB, Viet Capital Bank hoặc Viet A Bank.

Chi phí dự phòng cho các nhà băng trong quý I / 2022

Chi phí dự phòng tại các nhà băng trong quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập ròng cao nhất quý I / 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

TOP 10 nhà băng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý trước nhất của năm 2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ quý I / 2022

Phương Nga


TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB.

Đồ họa: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 nhà băng trong nước, tổng chi phí dự phòng rủi ro nửa đầu năm đạt 25.415 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

TOP 10 nhà băng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB. Tổng chi phí dự phòng của các nhà băng này đạt 23.386 tỷ đồng, chiếm 92% tổng chi phí trích lập dự phòng của 27 nhà băng niêm yết.

Trong đó, BIDV là nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất trong 9 tháng đầu năm với 7.291 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

San sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ban lãnh đạo nhà băng cho biết nhà băng đã trích lập đầy đủ các khoản nợ theo quy định của Nhà băng Nhà nước và Chính phủ theo Thông tư 01 trước hai năm.

Năm 2022, dự phòng kế hoạch của nhà băng là 23.000 tỷ đồng trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát phổ biến. Nếu việc dịch thuật được kiểm soát tốt hơn, khoản khấu trừ sẽ giảm xuống mức thấp hơn.

thuộc vị trí số hai về trích lập dự phòng rủi ro là VietinBank với hơn 4.400 tỷ đồng trích lập, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái (chiếm 44% lợi nhuận sau thuế), nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% vào ngày 31/12/2021.

VPBank đứng thứ 3 về chi trích lập dự phòng với 4.132 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Báo cáo mới đây của Doanh nghiệp Chứng khoán Vietcombank cho biết, tỉ lệ bao phủ nợ xấu của VPBank thuộc nhóm thấp nhất hệ thống, đạt 64%. Nhà băng theo đuổi chiến lược tập trung vào các tầng lớp rủi ro cao, bao gồm người mua có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tác động bởi dịch bệnh.

Xét về con số tương đối, “ông lớn” VietinBank là nhà băng có mức biến động chi phí dự phòng rủi ro cao nhất, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái (tăng 228%). Tính tới hết quý I / 2022, VietinBank đã trích lập hơn 4.400 tỷ đồng, nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% tại thời khắc 31/12/2021.

Một số nhà băng khác cũng có chi phí dự phòng tăng mạnh so với cùng kỳ như OCB (127%), SeABank (130%) và Kienlongbank (175%).

Mặt khác, sau ba tháng đầu năm, hệ thống ghi nhận 6 nhà băng tiết giảm chi phí dự phòng so với cùng kỳ. Trong đó, Techcombank là nhà băng tiết giảm chi phí dự phòng nhiều nhất (74%) từ 851 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2022 xuống còn 218 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2022.

Các nhà băng khác cũng tiết giảm mạnh chi phí dự phòng trong 3 tháng đầu năm là Eximbank (50%), ABBank (63%), MSB (16%), …

Một số nhà băng khác thay vì trích lập chi phí dự phòng đã hoàn nhập vào quý I / 2022 như Nam A Bank. ACB, Viet Capital Bank hoặc Viet A Bank.

Chi phí dự phòng cho các nhà băng trong quý I / 2022

Chi phí dự phòng tại các nhà băng trong quý I / 2022. (Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có thu nhập ròng cao nhất quý I / 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

TOP 10 nhà băng có lãi nhất từ ​​kinh doanh ngoại hối trong quý trước nhất của năm 2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ quý I / 2022

Phương Nga

#TOP #ngân #hàng #có #chi #phí #dự #phòng #rủi #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #chi #phí #dự #phòng #rủi #lớn #nhất #quý #I2022

TOP 10 nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB.

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 nhà băng trong nước, tổng chi phí dự phòng rủi ro trong nửa đầu năm đạt 25.415 tỷ đồng, tăng tới 19% so với cùng kì năm trước.
TOP 10 nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB. Tổng chi phí dự phòng của các nhà băng này đạt 23.386 tỷ đồng, chiếm 92% tổng trích lập của 27 nhà băng được thống kê.
Trong đó, BIDV là nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất 9 tháng đầu năm với 7.291 tỷ đồng, tương đương tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. 
San sẻ tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, ban lãnh đạo nhà băng cho biết nhà băng đã trích lập đầy đủ các khoản nợ theo quy định của NHNN và Chính phủ theo Thông tư 01 trước hai năm.
Năm 2022, số trích lập theo kế hoạch của nhà băng là 23.000 tỷ đồng trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát phổ biến. Nếu dịch được kiểm soát tốt hơn thì số trích lập sẽ giảm về mức thấp hơn. 
thuộc vị trí số hai về chi dự phòng rủi ro là VietinBank với hơn 4.400 tỷ đồng trích lập, cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước (chiếm 44% lợi nhuận thuần),  nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% vào ngày 31/12/2021. 
VPBank đứng thứ 3 về chi dự phòng với 4.132 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Báo cáo mới đây của Chứng khoán Vietcombank cho biết tỉ lệ bao phủ nợ xấu của VPBank thuộc nhóm thấp trong hệ thống, đạt 64%. Ngân hàng theo đuổi chiến lược tập trung tầng lớp rủi ro cao, bao gồm người mua thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp SME bị tác động bởi dịch.
Xét về con số tương đối, “ông lớn” VietinBank là nhà băng có mức biến động chi phí dự phòng rủi ro cao nhất, tăng lên gấp ba lần cùng kỳ năm trước (tăng 228%).Tính tới hết quý I/2022, VietinBank đã trích lập hơn 4.400 tỷ đồng, nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% vào ngày 31/12/2021. 
Một số nhà băng khác cũng có chi phí dự phòng tăng mạnh so với cùng kỳ như OCB (127%), SeABank (130%) và Kienlongbank (175%).
Ở chiều trái lại, sau ba tháng đầu năm, hệ thống ghi nhận tới 6 nhà băng giảm chi phí dự phòng so với cùng kỳ. Trong đó, Techcombank là nhà băng giảm chi phí dự phòng mạnh nhất (74%) xuống còn 218 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm 2022 từ con số 851 tỷ đồng cùng kỳ 2022. 
Các nhà băng khác cũng giảm mạnh chi phí dự phòng trong ba tháng đầu năm có thể kể tới Eximbank (50%), ABBank (63%), MSB (16%),…
Một số nhà băng khác thay vì trích lập chi phí dự phòng lại được hoàn nhập trong quý I/2022 như Nam A Bank. ACB, Nhà băng Bản Việt hay Viet A Bank.
Chi phí dự phòng các nhà băng trong quý I/2022

 Chi phí dự phòng tại các nhà băng quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2022

12-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi nhiều nhất từ kinh doanh ngoại hối quý I/2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ trong quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-chi-phi-du-phong-rui-ro-lon-nhat-quy-i2022-42202251674259686.htm

#TOP #ngân #hàng #có #chi #phí #dự #phòng #rủi #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #chi #phí #dự #phòng #rủi #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #chi #phí #dự #phòng #rủi #lớn #nhất #quý #I2022

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #có #chi #phí #dự #phòng #rủi #lớn #nhất #quý #I2022

TOP 10 nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB.

 Đồ hoạ: Alex Chu.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 nhà băng trong nước, tổng chi phí dự phòng rủi ro trong nửa đầu năm đạt 25.415 tỷ đồng, tăng tới 19% so với cùng kì năm trước.
TOP 10 nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất gồm BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB, TPBank, Sacombank, HDBank, SHB và OCB. Tổng chi phí dự phòng của các nhà băng này đạt 23.386 tỷ đồng, chiếm 92% tổng trích lập của 27 nhà băng được thống kê.
Trong đó, BIDV là nhà băng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất 9 tháng đầu năm với 7.291 tỷ đồng, tương đương tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. 
San sẻ tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, ban lãnh đạo nhà băng cho biết nhà băng đã trích lập đầy đủ các khoản nợ theo quy định của NHNN và Chính phủ theo Thông tư 01 trước hai năm.
Năm 2022, số trích lập theo kế hoạch của nhà băng là 23.000 tỷ đồng trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát phổ biến. Nếu dịch được kiểm soát tốt hơn thì số trích lập sẽ giảm về mức thấp hơn. 
thuộc vị trí số hai về chi dự phòng rủi ro là VietinBank với hơn 4.400 tỷ đồng trích lập, cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước (chiếm 44% lợi nhuận thuần),  nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% vào ngày 31/12/2021. 
VPBank đứng thứ 3 về chi dự phòng với 4.132 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Báo cáo mới đây của Chứng khoán Vietcombank cho biết tỉ lệ bao phủ nợ xấu của VPBank thuộc nhóm thấp trong hệ thống, đạt 64%. Ngân hàng theo đuổi chiến lược tập trung tầng lớp rủi ro cao, bao gồm người mua thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp SME bị tác động bởi dịch.
Xét về con số tương đối, “ông lớn” VietinBank là nhà băng có mức biến động chi phí dự phòng rủi ro cao nhất, tăng lên gấp ba lần cùng kỳ năm trước (tăng 228%).Tính tới hết quý I/2022, VietinBank đã trích lập hơn 4.400 tỷ đồng, nâng tỉ lệ bao phủ nợ xấu lên 197,3%, cao hơn mức 180% vào ngày 31/12/2021. 
Một số nhà băng khác cũng có chi phí dự phòng tăng mạnh so với cùng kỳ như OCB (127%), SeABank (130%) và Kienlongbank (175%).
Ở chiều trái lại, sau ba tháng đầu năm, hệ thống ghi nhận tới 6 nhà băng giảm chi phí dự phòng so với cùng kỳ. Trong đó, Techcombank là nhà băng giảm chi phí dự phòng mạnh nhất (74%) xuống còn 218 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm 2022 từ con số 851 tỷ đồng cùng kỳ 2022. 
Các nhà băng khác cũng giảm mạnh chi phí dự phòng trong ba tháng đầu năm có thể kể tới Eximbank (50%), ABBank (63%), MSB (16%),…
Một số nhà băng khác thay vì trích lập chi phí dự phòng lại được hoàn nhập trong quý I/2022 như Nam A Bank. ACB, Nhà băng Bản Việt hay Viet A Bank.
Chi phí dự phòng các nhà băng trong quý I/2022

 Chi phí dự phòng tại các nhà băng quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

TOP 10 nhà băng có thu nhập lãi thuần cao nhất quý I/2022

12-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi nhiều nhất từ kinh doanh ngoại hối quý I/2022

11-05-2022

TOP 10 nhà băng lãi lớn từ dịch vụ trong quý I/2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/top-10-ngan-hang-co-chi-phi-du-phong-rui-ro-lon-nhat-quy-i2022-42202251674259686.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TOP #ngân #hàng #có #chi #phí #dự #phòng #rủi #lớn #nhất #quý #I2022

Xem thêm thông tin hay:  Cơ hội trúng 'xế' xịn Honda City Rs khi mua bảo hiểm tại PVcomBank
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất