TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhóm ngân hàng quốc doanh Big4 vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ ngôi đầu với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

Đồ họa: Justin Bùi.

Cho vay khách hàng tại các ngân hàng có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm do nhu cầu vay phục hồi mạnh sau đại dịch. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,35% (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,47%).

Người viết tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính quý II của 28 ngân hàng cho thấy, tổng dư nợ cho vay khách hàng của nhóm ngân hàng này tăng 9% so với cuối năm ngoái.

Trong nhóm Big 4, các ngân hàng quốc doanh vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ ngôi đầu với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

Ngoài ra, TOP 10 ngân hàng cho vay nhiều khách hàng nhất còn có sự góp mặt của các tập đoàn tư nhân như MB, Sacombank, ACB, VPBank, Techcombank, SHB.

Về tốc độ tăng trưởng, có tới 10/28 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng ở mức hai con số. Ngân hàng ghi nhận doanh số cho vay tăng cao nhất là HDBank, tăng 17% so với đầu năm; tiếp theo là SeABank với mức tăng 16,7%.

Đáng chú ý, trong TOP 10 “ông lớn” Vietcombank và MB cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với 14,6% và 14,3%. Đây là hai ngân hàng cho biết sẽ tham gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng bằng việc chấp nhận buộc chuyển giao hai ngân hàng yếu kém. Với điều này, Vietcombank và MB đều kỳ vọng sẽ có hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn các ngân hàng trong ngành.

PG Bank là ngân hàng duy nhất có dư nợ cho vay khách hàng giảm trong nửa đầu năm (giảm 4,5%).

Dư nợ cho vay ngân hàng cuối tháng 6/2022

Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

02-08-2022

Nợ xấu ngân hàng nửa đầu năm tăng mạnh, Agribank là quán quân về nợ xấu

Ngày 21 tháng 7 năm 2022

Một ngân hàng vừa báo lỗ quý II, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh

Diệp Bình


Thông tin thêm

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm 2022

Nhóm ngân hàng quốc doanh Big4 vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ ngôi đầu với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

Đồ họa: Justin Bùi.

Cho vay khách hàng tại các ngân hàng có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm do nhu cầu vay phục hồi mạnh sau đại dịch. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,35% (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,47%).

Người viết tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính quý II của 28 ngân hàng cho thấy, tổng dư nợ cho vay khách hàng của nhóm ngân hàng này tăng 9% so với cuối năm ngoái.

Trong nhóm Big 4, các ngân hàng quốc doanh vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ ngôi đầu với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

Ngoài ra, TOP 10 ngân hàng cho vay nhiều khách hàng nhất còn có sự góp mặt của các tập đoàn tư nhân như MB, Sacombank, ACB, VPBank, Techcombank, SHB.

Về tốc độ tăng trưởng, có tới 10/28 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng ở mức hai con số. Ngân hàng ghi nhận doanh số cho vay tăng cao nhất là HDBank, tăng 17% so với đầu năm; tiếp theo là SeABank với mức tăng 16,7%.

Đáng chú ý, trong TOP 10 “ông lớn” Vietcombank và MB cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với 14,6% và 14,3%. Đây là hai ngân hàng cho biết sẽ tham gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng bằng việc chấp nhận buộc chuyển giao hai ngân hàng yếu kém. Với điều này, Vietcombank và MB đều kỳ vọng sẽ có hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn các ngân hàng trong ngành.

PG Bank là ngân hàng duy nhất có dư nợ cho vay khách hàng giảm trong nửa đầu năm (giảm 4,5%).

Dư nợ cho vay ngân hàng cuối tháng 6/2022

Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

02-08-2022

Nợ xấu ngân hàng nửa đầu năm tăng mạnh, Agribank là quán quân về nợ xấu

Ngày 21 tháng 7 năm 2022

Một ngân hàng vừa báo lỗ quý II, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh

Diệp Bình


Nhóm ngân hàng quốc doanh Big4 vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ ngôi đầu với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

Đồ họa: Justin Bùi.

Cho vay khách hàng tại các ngân hàng có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm do nhu cầu vay phục hồi mạnh sau đại dịch. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,35% (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,47%).

Người viết tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính quý II của 28 ngân hàng cho thấy, tổng dư nợ cho vay khách hàng của nhóm ngân hàng này tăng 9% so với cuối năm ngoái.

Trong nhóm Big 4, các ngân hàng quốc doanh vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ ngôi đầu với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

Ngoài ra, TOP 10 ngân hàng cho vay nhiều khách hàng nhất còn có sự góp mặt của các tập đoàn tư nhân như MB, Sacombank, ACB, VPBank, Techcombank, SHB.

Về tốc độ tăng trưởng, có tới 10/28 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng ở mức hai con số. Ngân hàng ghi nhận doanh số cho vay tăng cao nhất là HDBank, tăng 17% so với đầu năm; tiếp theo là SeABank với mức tăng 16,7%.

Đáng chú ý, trong TOP 10 “ông lớn” Vietcombank và MB cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với 14,6% và 14,3%. Đây là hai ngân hàng cho biết sẽ tham gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng bằng việc chấp nhận buộc chuyển giao hai ngân hàng yếu kém. Với điều này, Vietcombank và MB đều kỳ vọng sẽ có hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn các ngân hàng trong ngành.

PG Bank là ngân hàng duy nhất có dư nợ cho vay khách hàng giảm trong nửa đầu năm (giảm 4,5%).

Dư nợ cho vay ngân hàng cuối tháng 6/2022

Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

02-08-2022

Nợ xấu ngân hàng nửa đầu năm tăng mạnh, Agribank là quán quân về nợ xấu

Ngày 21 tháng 7 năm 2022

Một ngân hàng vừa báo lỗ quý II, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh

Diệp Bình

#TOP #ngân #hàng #cho #vay #khách #hàng #nhiều #nhất #nửa #đầu #năm

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #cho #vay #khách #hàng #nhiều #nhất #nửa #đầu #năm

Nhóm Big4 các ngân hàng quốc doanh vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

 Đồ hoạ: Justin Bui.

Cho vay khách hàng tại các ngân hàng đều có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm do nhu cầu vay phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,4 triệu tỷ, tăng 9,35% (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,47%). 
Số liệu tổng hợp của người viết từ báo cáo tài chính quý II của 28 ngân hàng cho thấy tổng số dư cho vay khách hàng của nhóm ngân hàng đã tăng 9% so với cuối năm trước.
Nhóm Big4 các ngân hàng quốc doanh vẫndẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ. 
Ngoài ra, TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất còn có sự góp mặt của nhóm tư nhân như MB, Sacombank, ACB, VPBank, Techcombank, SHB.
Xét về mức tăng trưởng, có tới 10/28 nhà băng có tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng hai chữ số. Ngân hàng ghi nhận sự tăng doanh số cho vay cao nhất là HDBank, tăng 17% so với đầu năm; tiếp đó là SeABank với mức tăng 16,7%.
Đáng chú ý, trong TOP 10 “ông lớn” Vietcombank cùng MB cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao 14,6% và 14,3%. Đây là hai ngân hàng cho biết sẽ tham gia quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng bằng việc nhận chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng yếu kém. Với việc này, Vietcombank và MB đều kỳ vọng có được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác trong ngành.
PG Bank là ngân hàng duy nhất có số dư cho vay khách hàng sụt giảm trong nửa đầu năm (giảm 4,5%).
Số dư cho vay của các ngân hàng cuối tháng 6/2022

 Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

02-08-2022

Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh trong nửa đầu năm, Agribank là quán quân nợ xấu

21-07-2022

Một ngân hàng vừa báo lỗ trong quý II, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/top-10-ngan-hang-cho-vay-khach-hang-nhieu-nhat-nua-dau-nam-2022-422022869125729.htm

#TOP #ngân #hàng #cho #vay #khách #hàng #nhiều #nhất #nửa #đầu #năm

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #cho #vay #khách #hàng #nhiều #nhất #nửa #đầu #năm

[rule_2_plain]

#TOP #ngân #hàng #cho #vay #khách #hàng #nhiều #nhất #nửa #đầu #năm

[rule_3_plain]

#TOP #ngân #hàng #cho #vay #khách #hàng #nhiều #nhất #nửa #đầu #năm

Nhóm Big4 các ngân hàng quốc doanh vẫn dẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ.

 Đồ hoạ: Justin Bui.

Cho vay khách hàng tại các ngân hàng đều có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm do nhu cầu vay phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,4 triệu tỷ, tăng 9,35% (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,47%). 
Số liệu tổng hợp của người viết từ báo cáo tài chính quý II của 28 ngân hàng cho thấy tổng số dư cho vay khách hàng của nhóm ngân hàng đã tăng 9% so với cuối năm trước.
Nhóm Big4 các ngân hàng quốc doanh vẫndẫn đầu về doanh số cho vay, đều trên 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân với hơn 1,43 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu kỳ. 
Ngoài ra, TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất còn có sự góp mặt của nhóm tư nhân như MB, Sacombank, ACB, VPBank, Techcombank, SHB.
Xét về mức tăng trưởng, có tới 10/28 nhà băng có tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng hai chữ số. Ngân hàng ghi nhận sự tăng doanh số cho vay cao nhất là HDBank, tăng 17% so với đầu năm; tiếp đó là SeABank với mức tăng 16,7%.
Đáng chú ý, trong TOP 10 “ông lớn” Vietcombank cùng MB cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao 14,6% và 14,3%. Đây là hai ngân hàng cho biết sẽ tham gia quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng bằng việc nhận chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng yếu kém. Với việc này, Vietcombank và MB đều kỳ vọng có được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác trong ngành.
PG Bank là ngân hàng duy nhất có số dư cho vay khách hàng sụt giảm trong nửa đầu năm (giảm 4,5%).
Số dư cho vay của các ngân hàng cuối tháng 6/2022

 Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

02-08-2022

Nợ xấu ngân hàng tăng mạnh trong nửa đầu năm, Agribank là quán quân nợ xấu

21-07-2022

Một ngân hàng vừa báo lỗ trong quý II, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/top-10-ngan-hang-cho-vay-khach-hang-nhieu-nhat-nua-dau-nam-2022-422022869125729.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#TOP #ngân #hàng #cho #vay #khách #hàng #nhiều #nhất #nửa #đầu #năm

Xem thêm thông tin hay:  Phó Thống đốc NHNN: Không phải tất cả lĩnh vực bất động sản đều bị kiểm soát chặt chẽ tín dụng
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất