Tổng Giám đốc LienVietPostBank đăng ký mua 4,9 triệu cổ phiếu LPB phát hành thêm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tổng Giám đốc LienVietPostBank đăng ký sắm 4,9 triệu cổ phiếu LPB phát hành thêm phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Đây là số cổ phiếu trong đợt phát hành thêm 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 10.000 đồng / cổ phiếu.

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank. (Hình ảnh: LienVietPostBank).

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã: LPB) vừa thông báo thông tin đăng ký sắm gần 4,9 triệu cổ phiếu LPB trong đợt phát hành thêm của nhà băng. hàng ngang.

Trước giao dịch ông Phạm Doãn Sơn sở hữu 22,87 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 1,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ông Phạm Doãn Phú, đàn ông ông Phạm Doãn Sơn, cũng đăng ký sắm hơn 103.000 cổ phiếu trong đợt phát hành mới này.

Dự kiến ​​với mức giá 10.000 đồng / cổ phiếu, cha con Tổng giám đốc Phạm Doãn Sơn sẽ phải chi khoảng 50 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch.

Trong hai ngày 20 và 21/4, hàng loạt cổ đông nội bộ của nhà băng cũng đăng ký sắm vào hàng triệu cổ phiếu LPB. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện trong vòng thời kì từ 25/4 tới 4/5.

Trước đó, nhà băng dự kiến ​​phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Tỉ lệ thực hiện quyền là 21,39%, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thừa hưởng 1 quyền sắm, 100.000 quyền sắm được sắm 21.395 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 06/4/2022. Thời kì chuyển nhượng quyền sắm từ ngày 14/4 tới ngày 4/5/2022 và thời kì nhận đăng ký sắm từ ngày 14/4 tới ngày 06/5.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, thị giá cổ phiếu LPB ngừng ở mức 16.050 đồng / cổ phiếu, khối lượng mua bán đạt hơn 9 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi so với khối lượng bình quân 10 phiên liên tục trước đó.

Diễn biến của cổ phiếu LPB trong năm qua. (Nguồn: Tradingview).


Thông tin thêm

Tổng Giám đốc LienVietPostBank đăng ký sắm 4,9 triệu cổ phiếu LPB phát hành thêm

Đây là số cổ phiếu trong đợt phát hành thêm 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 10.000 đồng / cổ phiếu.

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank. (Hình ảnh: LienVietPostBank).

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) vừa thông báo thông tin đăng ký sắm gần 4,9 triệu cổ phiếu LPB trong đợt phát hành thêm của nhà băng. hàng ngang.

Trước giao dịch ông Phạm Doãn Sơn sở hữu 22,87 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 1,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ông Phạm Doãn Phú, đàn ông ông Phạm Doãn Sơn, cũng đăng ký sắm hơn 103.000 cổ phiếu trong đợt phát hành mới này.

Dự kiến ​​với mức giá 10.000 đồng / cổ phiếu, cha con Tổng giám đốc Phạm Doãn Sơn sẽ phải chi khoảng 50 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch.

Trong hai ngày 20 và 21/4, hàng loạt cổ đông nội bộ của nhà băng cũng đăng ký sắm vào hàng triệu cổ phiếu LPB. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện trong vòng thời kì từ 25/4 tới 4/5.

Trước đó, nhà băng dự kiến ​​phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Tỉ lệ thực hiện quyền là 21,39%, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thừa hưởng 1 quyền sắm, 100.000 quyền sắm được sắm 21.395 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 06/4/2022. Thời kì chuyển nhượng quyền sắm từ ngày 14/4 tới ngày 4/5/2022 và thời kì nhận đăng ký sắm từ ngày 14/4 tới ngày 06/5.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, thị giá cổ phiếu LPB ngừng ở mức 16.050 đồng / cổ phiếu, khối lượng mua bán đạt hơn 9 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi so với khối lượng bình quân 10 phiên liên tục trước đó.

Diễn biến của cổ phiếu LPB trong năm qua. (Nguồn: Tradingview).


Đây là số cổ phiếu trong đợt phát hành thêm 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 10.000 đồng / cổ phiếu.

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank. (Hình ảnh: LienVietPostBank).

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã: LPB) vừa thông báo thông tin đăng ký sắm gần 4,9 triệu cổ phiếu LPB trong đợt phát hành thêm của nhà băng. hàng ngang.

Trước giao dịch ông Phạm Doãn Sơn sở hữu 22,87 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 1,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ông Phạm Doãn Phú, đàn ông ông Phạm Doãn Sơn, cũng đăng ký sắm hơn 103.000 cổ phiếu trong đợt phát hành mới này.

Dự kiến ​​với mức giá 10.000 đồng / cổ phiếu, cha con Tổng giám đốc Phạm Doãn Sơn sẽ phải chi khoảng 50 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch.

Trong hai ngày 20 và 21/4, hàng loạt cổ đông nội bộ của nhà băng cũng đăng ký sắm vào hàng triệu cổ phiếu LPB. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện trong vòng thời kì từ 25/4 tới 4/5.

Trước đó, nhà băng dự kiến ​​phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Tỉ lệ thực hiện quyền là 21,39%, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thừa hưởng 1 quyền sắm, 100.000 quyền sắm được sắm 21.395 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 06/4/2022. Thời kì chuyển nhượng quyền sắm từ ngày 14/4 tới ngày 4/5/2022 và thời kì nhận đăng ký sắm từ ngày 14/4 tới ngày 06/5.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, thị giá cổ phiếu LPB ngừng ở mức 16.050 đồng / cổ phiếu, khối lượng mua bán đạt hơn 9 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi so với khối lượng bình quân 10 phiên liên tục trước đó.

Diễn biến của cổ phiếu LPB trong năm qua. (Nguồn: Tradingview).

#Tổng #Giám #đốc #LienVietPostBank #đăng #ký #sắm #triệu #cổ #phiếu #LPB #phát #hành #thêm

[rule_3_plain]

#Tổng #Giám #đốc #LienVietPostBank #đăng #ký #sắm #triệu #cổ #phiếu #LPB #phát #hành #thêm

[rule_1_plain]

#Tổng #Giám #đốc #LienVietPostBank #đăng #ký #sắm #triệu #cổ #phiếu #LPB #phát #hành #thêm

[rule_2_plain]

#Tổng #Giám #đốc #LienVietPostBank #đăng #ký #sắm #triệu #cổ #phiếu #LPB #phát #hành #thêm

[rule_2_plain]

#Tổng #Giám #đốc #LienVietPostBank #đăng #ký #sắm #triệu #cổ #phiếu #LPB #phát #hành #thêm

[rule_3_plain]

#Tổng #Giám #đốc #LienVietPostBank #đăng #ký #sắm #triệu #cổ #phiếu #LPB #phát #hành #thêm

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Tổng #Giám #đốc #LienVietPostBank #đăng #ký #sắm #triệu #cổ #phiếu #LPB #phát #hành #thêm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular