“Tin Học” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => “Tin Học” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Tin học tiếng anh là gì?

Khoa học máy tính (Danh từ)

Ý nghĩa tiếng Việt: Công nghệ thông tin

Nghĩa tiếng Anh: Khoa học máy tính

(Ý nghĩa của tin học trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

công nghệ thông tin, tin học, tin học, khoa học thông tin.

Ví dụ:

Lúc đó tôi đang học ngành khoa học máy tính tại Đại học Hoa Sen.

Vì vậy, khoảng thời kì này, tôi đang theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Hoa Sen,

Trong 20 năm qua, bạn có bao giờ nghĩ rằng khoa học máy tính đã tiến bộ tới mức nào ko?

Trong 20 năm qua, bạn có ngạc nhiên lúc công nghệ thông tin tăng trưởng vượt trội ko?

Thế hệ trẻ hiện thời có thể làm mọi thứ với máy tính.

Tuổi teen ngày nay có thể làm đủ mọi thứ với tin học.

Mặc dù Java là tiếng nói lập trình cơ bản nhưng hồ hết mọi người học trong Tin học 501, nhưng nó rất khó để làm việc và nó có thể khiến các ứng dụng Android trông ko đẹp bằng (hoặc tốt hơn) các ứng dụng iOS.

Mặc dù Java là tiếng nói lập trình cơ bản nhưng hồ hết mọi người học trong Computer Science 501, nhưng nó rất khó làm việc và nó có thể ngăn các ứng dụng Android trông đẹp bằng (hoặc tốt hơn) các ứng dụng iOS của chúng.

Với sự trợ giúp của tin học,

Vũ chưa bao giờ có một người bạn tốt hơn công nghệ thông tin.

Chỉ số HP 1000 bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực không giống nhau: năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính và các thành phầm tiêu dùng chính.

Chỉ số HP 1000 bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực không giống nhau, bao gồm năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính và tiêu dùng.

Nó đã trở thành một trường phái tư tưởng chủ chốt trong lĩnh vực tin học.

Nó trở thành trường phái tư tưởng thống trị trong khoa học máy tính.

Tôi là giáo sư kỹ thuật và khoa học máy tính tại thị thành Hồ Chí Minh,

Tôi là giáo sư khoa học máy tính và kỹ thuật tại Thành thị Hồ Chí Minh,

Có một số ý tưởng trong tin học

Có một số ý tưởng trong khoa học máy tính

Khoa học máy tính đã có những bước tăng trưởng nhanh chóng ở nước ta.

Khoa học máy tính đã có những bước tăng trưởng nhanh chóng ở nước ta.

Cô theo học ngành Kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng, Quảng Nam, Đà Nẵng trong 4 năm và nhận bằng tốt nghiệp Tin học 2 năm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vào năm 2015.

Cô theo học ngành kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng, Quảng Nam, Đà Nẵng, trong 4 năm và lấy bằng cao đẳng khoa học máy tính của trường Cao Thắng vào năm 2015.

Trong phiên điều trần, chuyên gia bảo mật Oliver G Dante tới từ Viện Công nghệ đã có bài thuyết trình về những nỗ lực tình báo công nghệ thông tin của Nga.

Trong phiên điều trần này, chuyên gia bảo mật Oliver G Dante của Viện nghiên cứu công nghệ đã thuyết trình về các nỗ lực gián điệp truyền thông tin của Nga.

Tôi học ở miền Bắc, chuyên ngành tin học.

Tôi tới Northwestern, nơi tôi học chuyên ngành khoa học máy tính.

Xem thêm thông tin hay:  Cách Ghép ảnh đơn Giản Trên Microsoft Paint

Bạn đã học Khoa học Máy tính như thế nào nhưng ko ép buộc bản thân?

Làm thế nào bạn học khoa học máy tính nhưng ko cam kết với nó?

Tôi tự hào là một trong số ít sinh viên nữ tốt nghiệp ngành khoa học máy tính.

Tôi tự hào là một trong số rất ít nữ sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính

Tôi là giáo sư khoa học máy tính,

Tôi là giáo sư khoa học máy tính,

Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin của thế kỷ 21.

Đó là dựa trên công nghệ thông tin của thế kỷ 21.

Đây là những gì trong máy tính vẫn được gọi là mô phỏng.

Đây là những gì chúng ta gọi, trong khoa học máy tính, mô phỏng.

Là sinh viên khoa học và công nghệ, nhiều sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính.

Lúc là sinh viên khoa học và công nghệ, nhiều người trong số họ là khoa học máy tính.

Nghiên cứu của tôi ko dựa trên khoa học máy tính hay bất kỳ thứ gì tương tự.

Nghiên cứu của riêng tôi đã ko được trong công nghệ thông tin hoặc bất kỳ điều gì tương tự.

Chúc các bạn học tốt!

Kim ngân


Thông tin thêm

“Tin Học” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

Tin học tiếng anh là gì?

Khoa học máy tính (Danh từ)

Ý nghĩa tiếng Việt: Công nghệ thông tin

Nghĩa tiếng Anh: Khoa học máy tính

(Ý nghĩa của tin học trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

công nghệ thông tin, tin học, tin học, khoa học thông tin.

Ví dụ:

Lúc đó tôi đang học ngành khoa học máy tính tại Đại học Hoa Sen.

Vì vậy, khoảng thời kì này, tôi đang theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Hoa Sen,

Trong 20 năm qua, bạn có bao giờ nghĩ rằng khoa học máy tính đã tiến bộ tới mức nào ko?

Trong 20 năm qua, bạn có ngạc nhiên lúc công nghệ thông tin tăng trưởng vượt trội ko?

Thế hệ trẻ hiện thời có thể làm mọi thứ với máy tính.

Tuổi teen ngày nay có thể làm đủ mọi thứ với tin học.

Mặc dù Java là tiếng nói lập trình cơ bản nhưng hồ hết mọi người học trong Tin học 501, nhưng nó rất khó để làm việc và nó có thể khiến các ứng dụng Android trông ko đẹp bằng (hoặc tốt hơn) các ứng dụng iOS.

Mặc dù Java là tiếng nói lập trình cơ bản nhưng hồ hết mọi người học trong Computer Science 501, nhưng nó rất khó làm việc và nó có thể ngăn các ứng dụng Android trông đẹp bằng (hoặc tốt hơn) các ứng dụng iOS của chúng.

Với sự trợ giúp của tin học,

Vũ chưa bao giờ có một người bạn tốt hơn công nghệ thông tin.

Chỉ số HP 1000 bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực không giống nhau: năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính và các thành phầm tiêu dùng chính.

Chỉ số HP 1000 bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực không giống nhau, bao gồm năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính và tiêu dùng.

Nó đã trở thành một trường phái tư tưởng chủ chốt trong lĩnh vực tin học.

Nó trở thành trường phái tư tưởng thống trị trong khoa học máy tính.

Tôi là giáo sư kỹ thuật và khoa học máy tính tại thị thành Hồ Chí Minh,

Tôi là giáo sư khoa học máy tính và kỹ thuật tại Thành thị Hồ Chí Minh,

Có một số ý tưởng trong tin học

Có một số ý tưởng trong khoa học máy tính

Khoa học máy tính đã có những bước tăng trưởng nhanh chóng ở nước ta.

Khoa học máy tính đã có những bước tăng trưởng nhanh chóng ở nước ta.

Cô theo học ngành Kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng, Quảng Nam, Đà Nẵng trong 4 năm và nhận bằng tốt nghiệp Tin học 2 năm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vào năm 2015.

Cô theo học ngành kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng, Quảng Nam, Đà Nẵng, trong 4 năm và lấy bằng cao đẳng khoa học máy tính của trường Cao Thắng vào năm 2015.

Trong phiên điều trần, chuyên gia bảo mật Oliver G Dante tới từ Viện Công nghệ đã có bài thuyết trình về những nỗ lực tình báo công nghệ thông tin của Nga.

Trong phiên điều trần này, chuyên gia bảo mật Oliver G Dante của Viện nghiên cứu công nghệ đã thuyết trình về các nỗ lực gián điệp truyền thông tin của Nga.

Tôi học ở miền Bắc, chuyên ngành tin học.

Tôi tới Northwestern, nơi tôi học chuyên ngành khoa học máy tính.

Bạn đã học Khoa học Máy tính như thế nào nhưng ko ép buộc bản thân?

Làm thế nào bạn học khoa học máy tính nhưng ko cam kết với nó?

Tôi tự hào là một trong số ít sinh viên nữ tốt nghiệp ngành khoa học máy tính.

Tôi tự hào là một trong số rất ít nữ sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính

Tôi là giáo sư khoa học máy tính,

Tôi là giáo sư khoa học máy tính,

Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin của thế kỷ 21.

Đó là dựa trên công nghệ thông tin của thế kỷ 21.

Đây là những gì trong máy tính vẫn được gọi là mô phỏng.

Đây là những gì chúng ta gọi, trong khoa học máy tính, mô phỏng.

Là sinh viên khoa học và công nghệ, nhiều sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính.

Lúc là sinh viên khoa học và công nghệ, nhiều người trong số họ là khoa học máy tính.

Nghiên cứu của tôi ko dựa trên khoa học máy tính hay bất kỳ thứ gì tương tự.

Nghiên cứu của riêng tôi đã ko được trong công nghệ thông tin hoặc bất kỳ điều gì tương tự.

Chúc các bạn học tốt!

Kim ngân


Tin học tiếng anh là gì?

Khoa học máy tính (Danh từ)

Ý nghĩa tiếng Việt: Công nghệ thông tin

Nghĩa tiếng Anh: Khoa học máy tính

(Ý nghĩa của tin học trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

công nghệ thông tin, tin học, tin học, khoa học thông tin.

Ví dụ:

Lúc đó tôi đang học ngành khoa học máy tính tại Đại học Hoa Sen.

Vì vậy, khoảng thời kì này, tôi đang theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Hoa Sen,

Trong 20 năm qua, bạn có bao giờ nghĩ rằng khoa học máy tính đã tiến bộ tới mức nào ko?

Trong 20 năm qua, bạn có ngạc nhiên lúc công nghệ thông tin tăng trưởng vượt trội ko?

Thế hệ trẻ hiện thời có thể làm mọi thứ với máy tính.

Tuổi teen ngày nay có thể làm đủ mọi thứ với tin học.

Mặc dù Java là tiếng nói lập trình cơ bản nhưng hồ hết mọi người học trong Tin học 501, nhưng nó rất khó để làm việc và nó có thể khiến các ứng dụng Android trông ko đẹp bằng (hoặc tốt hơn) các ứng dụng iOS.

Mặc dù Java là tiếng nói lập trình cơ bản nhưng hồ hết mọi người học trong Computer Science 501, nhưng nó rất khó làm việc và nó có thể ngăn các ứng dụng Android trông đẹp bằng (hoặc tốt hơn) các ứng dụng iOS của chúng.

Với sự trợ giúp của tin học,

Vũ chưa bao giờ có một người bạn tốt hơn công nghệ thông tin.

Chỉ số HP 1000 bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực không giống nhau: năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính và các thành phầm tiêu dùng chính.

Chỉ số HP 1000 bao gồm các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực không giống nhau, bao gồm năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tài chính và tiêu dùng.

Nó đã trở thành một trường phái tư tưởng chủ chốt trong lĩnh vực tin học.

Nó trở thành trường phái tư tưởng thống trị trong khoa học máy tính.

Tôi là giáo sư kỹ thuật và khoa học máy tính tại thị thành Hồ Chí Minh,

Tôi là giáo sư khoa học máy tính và kỹ thuật tại Thành thị Hồ Chí Minh,

Có một số ý tưởng trong tin học

Có một số ý tưởng trong khoa học máy tính

Khoa học máy tính đã có những bước tăng trưởng nhanh chóng ở nước ta.

Khoa học máy tính đã có những bước tăng trưởng nhanh chóng ở nước ta.

Cô theo học ngành Kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng, Quảng Nam, Đà Nẵng trong 4 năm và nhận bằng tốt nghiệp Tin học 2 năm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vào năm 2015.

Cô theo học ngành kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng, Quảng Nam, Đà Nẵng, trong 4 năm và lấy bằng cao đẳng khoa học máy tính của trường Cao Thắng vào năm 2015.

Trong phiên điều trần, chuyên gia bảo mật Oliver G Dante tới từ Viện Công nghệ đã có bài thuyết trình về những nỗ lực tình báo công nghệ thông tin của Nga.

Trong phiên điều trần này, chuyên gia bảo mật Oliver G Dante của Viện nghiên cứu công nghệ đã thuyết trình về các nỗ lực gián điệp truyền thông tin của Nga.

Tôi học ở miền Bắc, chuyên ngành tin học.

Tôi tới Northwestern, nơi tôi học chuyên ngành khoa học máy tính.

Bạn đã học Khoa học Máy tính như thế nào nhưng ko ép buộc bản thân?

Làm thế nào bạn học khoa học máy tính nhưng ko cam kết với nó?

Tôi tự hào là một trong số ít sinh viên nữ tốt nghiệp ngành khoa học máy tính.

Tôi tự hào là một trong số rất ít nữ sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính

Tôi là giáo sư khoa học máy tính,

Tôi là giáo sư khoa học máy tính,

Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin của thế kỷ 21.

Đó là dựa trên công nghệ thông tin của thế kỷ 21.

Đây là những gì trong máy tính vẫn được gọi là mô phỏng.

Đây là những gì chúng ta gọi, trong khoa học máy tính, mô phỏng.

Là sinh viên khoa học và công nghệ, nhiều sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính.

Lúc là sinh viên khoa học và công nghệ, nhiều người trong số họ là khoa học máy tính.

Nghiên cứu của tôi ko dựa trên khoa học máy tính hay bất kỳ thứ gì tương tự.

Nghiên cứu của riêng tôi đã ko được trong công nghệ thông tin hoặc bất kỳ điều gì tương tự.

Chúc các bạn học tốt!

Kim ngân

#Tin #Học #Trong #Tiếng #Anh #Định #Nghĩa #Ví #Dụ

[rule_3_plain]

#Tin #Học #Trong #Tiếng #Anh #Định #Nghĩa #Ví #Dụ

[rule_1_plain]

#Tin #Học #Trong #Tiếng #Anh #Định #Nghĩa #Ví #Dụ

[rule_2_plain]

#Tin #Học #Trong #Tiếng #Anh #Định #Nghĩa #Ví #Dụ

[rule_2_plain]

#Tin #Học #Trong #Tiếng #Anh #Định #Nghĩa #Ví #Dụ

[rule_3_plain]

#Tin #Học #Trong #Tiếng #Anh #Định #Nghĩa #Ví #Dụ

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Tin #Học #Trong #Tiếng #Anh #Định #Nghĩa #Ví #Dụ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất