Tín dụng tăng trưởng chậm lại trước động thái cứng rắn của Chính phủ đối với thị trường TPDN và bất động sản

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tín dụng tăng trưởng chậm lại trước động thái rắn rỏi của Chính phủ đối với thị trường TPDN và bất động sản phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán chững lại, lãi suất huy động tăng giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng tăng.

Theo nhận định thị trường tiền tệ tuần 18-22 / 4, Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, tín dụng dường như có phần chững lại trong bối cảnh của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước (NHNN). ) gần đây đã có những động thái rắn rỏi đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, mặc dù NHNN vẫn chưa thông báo số liệu tăng trưởng tín dụng cho tháng 4.

Trái lại, thanh khoản trên thị trường chứng khoán chững lại và lãi suất huy động nhích lên giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng tăng lên.

Theo số liệu mới nhất của Nhà băng Nhà nước, tới cuối tháng 2/2022, tổng huy động tăng 1,4% so với cuối năm 2021, lên 11,1 triệu tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng 3% (so với 2,4% trong Năm 2021).

Về tuyệt đối, huy động từ dân cư tăng 159.000 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 158.000 tỷ đồng của cả năm 2021.

Nhìn chung, lãi suất huy động đối với người mua tư nhân tăng 0,3-0,7 điểm phần trăm so với đầu năm tại các nhà băng thương nghiệp tư nhân, dao động từ 3,3% tới 4,5% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 4,2% – 5,7% đối với kỳ hạn. kỳ hạn từ 6 – 12 tháng và 5,3% – 6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng.

Trong tuần qua, Nhà băng Nhà nước tiếp tục bơm ròng gần 500 tỷ đồng vào hệ thống nhà băng thông qua hình thức sắm kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% / năm. Cụ thể, lượng tín phiếu bơm mới trong tuần đạt 1.700 tỷ đồng, trong lúc tổng lượng tín phiếu đáo hạn ghi nhận là 1.200 tỷ đồng và giúp lượng dư nợ tăng lên 2.700 tỷ đồng.

Thanh khoản VND trong hệ thống vẫn được duy trì tương đối tốt mặc dù SSI quan sát thấy NHNN có động thái bán USD kỳ hạn trong bối cảnh yếu tố mùa vụ từ việc các doanh nghiệp FDI hồi hương về lợi nhuận vào cuối năm tài chính. .

Do đó, lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng tuần qua giảm mạnh, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,9% (giảm 0,33 điểm phần trăm so với cuối tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần ở mức 2,02. % (giảm 0,38 điểm%).

Nguồn: Bloomberg, NHNNVN, SSI.

Tín dụng bất động sản ‘tăng nhiệt’ mùa ĐHCĐ nhà băng

Tíuse Real Estate làm 'nóng' mùa họp cổ đông

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

Tín dụng tại TP.HCM tăng trưởng mạnh, 4 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu tỷ đồng.

20 tháng 4 năm 2022

Tín dụng bất động sản ‘khóa van’, nên ‘siết’ đúng nhân vật

Phương Nga


Thông tin thêm

Tín dụng tăng trưởng chậm lại trước động thái rắn rỏi của Chính phủ đối với thị trường TPDN và bất động sản

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán chững lại, lãi suất huy động tăng giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng tăng.

Theo nhận định thị trường tiền tệ tuần 18-22 / 4, Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, tín dụng dường như có phần chững lại trong bối cảnh của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước (NHNN). ) gần đây đã có những động thái rắn rỏi đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, mặc dù NHNN vẫn chưa thông báo số liệu tăng trưởng tín dụng cho tháng 4.

Trái lại, thanh khoản trên thị trường chứng khoán chững lại và lãi suất huy động nhích lên giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng tăng lên.

Theo số liệu mới nhất của Nhà băng Nhà nước, tới cuối tháng 2/2022, tổng huy động tăng 1,4% so với cuối năm 2021, lên 11,1 triệu tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng 3% (so với 2,4% trong Năm 2021).

Về tuyệt đối, huy động từ dân cư tăng 159.000 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 158.000 tỷ đồng của cả năm 2021.

Nhìn chung, lãi suất huy động đối với người mua tư nhân tăng 0,3-0,7 điểm phần trăm so với đầu năm tại các nhà băng thương nghiệp tư nhân, dao động từ 3,3% tới 4,5% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 4,2% - 5,7% đối với kỳ hạn. kỳ hạn từ 6 - 12 tháng và 5,3% - 6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng.

Trong tuần qua, Nhà băng Nhà nước tiếp tục bơm ròng gần 500 tỷ đồng vào hệ thống nhà băng thông qua hình thức sắm kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% / năm. Cụ thể, lượng tín phiếu bơm mới trong tuần đạt 1.700 tỷ đồng, trong lúc tổng lượng tín phiếu đáo hạn ghi nhận là 1.200 tỷ đồng và giúp lượng dư nợ tăng lên 2.700 tỷ đồng.

Thanh khoản VND trong hệ thống vẫn được duy trì tương đối tốt mặc dù SSI quan sát thấy NHNN có động thái bán USD kỳ hạn trong bối cảnh yếu tố mùa vụ từ việc các doanh nghiệp FDI hồi hương về lợi nhuận vào cuối năm tài chính. .

Do đó, lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng tuần qua giảm mạnh, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,9% (giảm 0,33 điểm phần trăm so với cuối tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần ở mức 2,02. % (giảm 0,38 điểm%).

Nguồn: Bloomberg, NHNNVN, SSI.

Tín dụng bất động sản 'tăng nhiệt' mùa ĐHCĐ nhà băng

Tíuse Real Estate làm 'nóng' mùa họp cổ đông

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

Tín dụng tại TP.HCM tăng trưởng mạnh, 4 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu tỷ đồng.

20 tháng 4 năm 2022

Tín dụng bất động sản 'khóa van', nên 'siết' đúng nhân vật

Phương Nga


Thanh khoản trên thị trường chứng khoán chững lại, lãi suất huy động tăng giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng tăng.

Theo nhận định thị trường tiền tệ tuần 18-22 / 4, Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, tín dụng dường như có phần chững lại trong bối cảnh của Chính phủ và Nhà băng Nhà nước (NHNN). ) gần đây đã có những động thái rắn rỏi đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, mặc dù NHNN vẫn chưa thông báo số liệu tăng trưởng tín dụng cho tháng 4.

Trái lại, thanh khoản trên thị trường chứng khoán chững lại và lãi suất huy động nhích lên giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng tăng lên.

Theo số liệu mới nhất của Nhà băng Nhà nước, tới cuối tháng 2/2022, tổng huy động tăng 1,4% so với cuối năm 2021, lên 11,1 triệu tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng 3% (so với 2,4% trong Năm 2021).

Về tuyệt đối, huy động từ dân cư tăng 159.000 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 158.000 tỷ đồng của cả năm 2021.

Nhìn chung, lãi suất huy động đối với người mua tư nhân tăng 0,3-0,7 điểm phần trăm so với đầu năm tại các nhà băng thương nghiệp tư nhân, dao động từ 3,3% tới 4,5% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 4,2% – 5,7% đối với kỳ hạn. kỳ hạn từ 6 – 12 tháng và 5,3% – 6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng.

Trong tuần qua, Nhà băng Nhà nước tiếp tục bơm ròng gần 500 tỷ đồng vào hệ thống nhà băng thông qua hình thức sắm kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% / năm. Cụ thể, lượng tín phiếu bơm mới trong tuần đạt 1.700 tỷ đồng, trong lúc tổng lượng tín phiếu đáo hạn ghi nhận là 1.200 tỷ đồng và giúp lượng dư nợ tăng lên 2.700 tỷ đồng.

Thanh khoản VND trong hệ thống vẫn được duy trì tương đối tốt mặc dù SSI quan sát thấy NHNN có động thái bán USD kỳ hạn trong bối cảnh yếu tố mùa vụ từ việc các doanh nghiệp FDI hồi hương về lợi nhuận vào cuối năm tài chính. .

Do đó, lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng tuần qua giảm mạnh, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,9% (giảm 0,33 điểm phần trăm so với cuối tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần ở mức 2,02. % (giảm 0,38 điểm%).

Nguồn: Bloomberg, NHNNVN, SSI.

Tín dụng bất động sản ‘tăng nhiệt’ mùa ĐHCĐ nhà băng

Tíuse Real Estate làm 'nóng' mùa họp cổ đông

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

Tín dụng tại TP.HCM tăng trưởng mạnh, 4 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu tỷ đồng.

20 tháng 4 năm 2022

Tín dụng bất động sản ‘khóa van’, nên ‘siết’ đúng nhân vật

Phương Nga

#Tín #dụng #tăng #trưởng #chậm #lại #trước #động #thái #cứng #rắn #của #Chính #phủ #đối #với #thị #trường #TPDN #và #bất #động #sản

[rule_3_plain]

#Tín #dụng #tăng #trưởng #chậm #lại #trước #động #thái #cứng #rắn #của #Chính #phủ #đối #với #thị #trường #TPDN #và #bất #động #sản

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán chậm lại và mặt bằng lãi suất huy động nhích tăng giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng có xu thế tăng.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ tuần 18/4-22/4, Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tín dụng dường như đã phần nào chậm lại trong bối cảnh Chính phủ và Nhà băng Nhà nước  (NHNN) gần đây có những động thái rắn rỏi đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, mặc dù NHNN chưa thông báo số liệu tăng trưởng tín dụng trong tháng 4.
Trái ngược với đó, thanh khoản trên thị trường chứng khoán chậm lại và mặt bằng lãi suất huy động nhích tăng giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng có xu thế tăng.
Theo số liệu mới nhất của NHNN, tính tới hết tháng 2/2022, tổng tiền gửi đã tăng 1,4% so với cuối năm 2021, lên 11,1 triệu tỷ đồng trong đó chủ yếu nhờ tiền gửi từ dân cư tăng 3% (so với mức 2,4% năm 2021).
Nếu tính theo số tuyệt đối, tiền gửi từ dân cư đã tăng 159.000 tỷ đồng chỉ trong hai tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 158.000 tỷ đồng của cả năm 2021.
Nhìn chung, lãi suất huy động đối với người mua tư nhân tăng 0,3-0,7 điểm % so với đầu năm tại các nhà băng thương nghiệp tư nhân, dao động từ 3,3% – 4,5% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 4,2% – 5,7% đối với kỳ hạn 6 – 12 tháng và 5,3% – 6,5 % cho kỳ hạn trên 12 tháng.
Trong tuần qua, NHNN tiếp tục bơm ròng gần 500 tỷ đồng vào hệ thống nhà băng thông qua nghiệp vụ sắm kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%/năm. Cụ thể, lượng tín phiếu bơm mới trong tuần đạt 1.700 tỷ đồng, trong lúc đó tổng đáo hạn ghi nhận ở mức 1.200 tỷ đồng và giúp khối lượng đang lưu hành tăng lên 2.700 tỷ đồng.
Thanh khoản tiền đồng trong hệ thống vẫn được duy trì tương đối tốt mặc dù SSI quan sát thấy động thái bán USD kỳ hạn của NHNN trong bối cảnh yếu tố mùa vụ từ các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước vào cuối năm tài chính.
Nhờ vậy, lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng giảm mạnh trong tuần qua kết tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,9% (giảm 0,33 điểm % so với tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần 2,02% (giảm 0,38 điểm %).

 Nguồn: Bloomberg, SBV, SSI.

Tín dụng bất động sản làm ‘nóng’ mùa đại hội cổ đông nhà băng

25-04-2022

Tín dụng tại TP HCM tăng trưởng mạnh, đạt trên 3 triệu tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

20-04-2022

‘Khóa van’ tín dụng bất động sản, nên ‘siết’ đúng nhân vật

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/tin-dung-tang-truong-cham-lai-truoc-dong-thai-cung-ran-cua-chinh-phu-doi-voi-thi-truong-tpdn-va-bat-dong-san-4220224267194075.htm

#Tín #dụng #tăng #trưởng #chậm #lại #trước #động #thái #cứng #rắn #của #Chính #phủ #đối #với #thị #trường #TPDN #và #bất #động #sản

[rule_2_plain]

#Tín #dụng #tăng #trưởng #chậm #lại #trước #động #thái #cứng #rắn #của #Chính #phủ #đối #với #thị #trường #TPDN #và #bất #động #sản

[rule_2_plain]

#Tín #dụng #tăng #trưởng #chậm #lại #trước #động #thái #cứng #rắn #của #Chính #phủ #đối #với #thị #trường #TPDN #và #bất #động #sản

[rule_3_plain]

#Tín #dụng #tăng #trưởng #chậm #lại #trước #động #thái #cứng #rắn #của #Chính #phủ #đối #với #thị #trường #TPDN #và #bất #động #sản

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán chậm lại và mặt bằng lãi suất huy động nhích tăng giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng có xu thế tăng.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ tuần 18/4-22/4, Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tín dụng dường như đã phần nào chậm lại trong bối cảnh Chính phủ và Nhà băng Nhà nước  (NHNN) gần đây có những động thái rắn rỏi đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, mặc dù NHNN chưa thông báo số liệu tăng trưởng tín dụng trong tháng 4.
Trái ngược với đó, thanh khoản trên thị trường chứng khoán chậm lại và mặt bằng lãi suất huy động nhích tăng giúp dòng tiền tư nhân gửi vào nhà băng có xu thế tăng.
Theo số liệu mới nhất của NHNN, tính tới hết tháng 2/2022, tổng tiền gửi đã tăng 1,4% so với cuối năm 2021, lên 11,1 triệu tỷ đồng trong đó chủ yếu nhờ tiền gửi từ dân cư tăng 3% (so với mức 2,4% năm 2021).
Nếu tính theo số tuyệt đối, tiền gửi từ dân cư đã tăng 159.000 tỷ đồng chỉ trong hai tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 158.000 tỷ đồng của cả năm 2021.
Nhìn chung, lãi suất huy động đối với người mua tư nhân tăng 0,3-0,7 điểm % so với đầu năm tại các nhà băng thương nghiệp tư nhân, dao động từ 3,3% – 4,5% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 4,2% – 5,7% đối với kỳ hạn 6 – 12 tháng và 5,3% – 6,5 % cho kỳ hạn trên 12 tháng.
Trong tuần qua, NHNN tiếp tục bơm ròng gần 500 tỷ đồng vào hệ thống nhà băng thông qua nghiệp vụ sắm kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%/năm. Cụ thể, lượng tín phiếu bơm mới trong tuần đạt 1.700 tỷ đồng, trong lúc đó tổng đáo hạn ghi nhận ở mức 1.200 tỷ đồng và giúp khối lượng đang lưu hành tăng lên 2.700 tỷ đồng.
Thanh khoản tiền đồng trong hệ thống vẫn được duy trì tương đối tốt mặc dù SSI quan sát thấy động thái bán USD kỳ hạn của NHNN trong bối cảnh yếu tố mùa vụ từ các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước vào cuối năm tài chính.
Nhờ vậy, lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng giảm mạnh trong tuần qua kết tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,9% (giảm 0,33 điểm % so với tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần 2,02% (giảm 0,38 điểm %).

 Nguồn: Bloomberg, SBV, SSI.

Tín dụng bất động sản làm ‘nóng’ mùa đại hội cổ đông nhà băng

25-04-2022

Tín dụng tại TP HCM tăng trưởng mạnh, đạt trên 3 triệu tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

20-04-2022

‘Khóa van’ tín dụng bất động sản, nên ‘siết’ đúng nhân vật

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/tin-dung-tang-truong-cham-lai-truoc-dong-thai-cung-ran-cua-chinh-phu-doi-voi-thi-truong-tpdn-va-bat-dong-san-4220224267194075.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Tín #dụng #tăng #trưởng #chậm #lại #trước #động #thái #cứng #rắn #của #Chính #phủ #đối #với #thị #trường #TPDN #và #bất #động #sản

Xem thêm thông tin hay:  Nợ xấu nhóm 4 bao lâu được xóa hoàn toàn trên CIC
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất