Tín dụng tại TP HCM tăng trưởng mạnh, đạt trên 3 triệu tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tín dụng tại TP HCM tăng trưởng mạnh, đạt trên 3 triệu tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng trên khu vực TP.HCM đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021.

Phó Giám đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng trên khu vực TP.HCM đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước. cuối năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm trước, theo báo cáo Pháp luật Thành thị Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Nhà băng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm ở mức cao, chủ yếu do nhu cầu vốn phục hồi kinh doanh tăng và kinh tế thành thị phục hồi nhanh. Trong đó, tín dụng VND chiếm 93% tổng dư nợ tín dụng và tăng trưởng 7,6% so với cuối năm 2021.

Tính tới hết tháng 4, tổng trị giá hỗ trợ nợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên khu vực đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng cho gần 2 triệu lượt người dùng vay vốn.

Riêng tín dụng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp – khu chế xuất trên khu vực tới hết tháng 3/2022 đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với cuối năm 2021. .với mức tăng trưởng tín dụng chung trên khu vực.

Dư nợ tín dụng ngắn hạn VND đối với năm nhóm ngành, lĩnh vực (xuất khẩu; nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao) đạt 196.000 tỷ đồng với lãi suất ko quá 4,5% / năm. .

Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 76% tổng dư nợ của chương trình này.

Ông Lệnh cho biết, mặc dù lãi suất huy động có thay đổi nhưng mức tăng ko nhiều (tăng 0,17-0,2% / năm) và chủ yếu ở các thành phầm tiền gửi đặc thù (như tiền gửi trung dài hạn lớn và gắn với thành phầm nhà băng điện tử). và các dịch vụ như gửi tiết kiệm trực tuyến, sử dụng dịch vụ nhà băng số, v.v.).

Về cơ bản, mặt bằng lãi suất trên khu vực 4 tháng đầu năm ổn định và xúc tiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu vực phục hồi và tăng trưởng, lãnh đạo NHNN cho biết thêm.

Tín dụng bất động sản ‘khóa van’, nên ‘siết’ đúng nhân vật

09-04-2022

TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia chương trình bình ổn thị trường

04-06-2022

Nhà băng Nhà nước: Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Phương Nga


Thông tin thêm

Tín dụng tại TP HCM tăng trưởng mạnh, đạt trên 3 triệu tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng trên khu vực TP.HCM đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021.

Phó Giám đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng trên khu vực TP.HCM đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước. cuối năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm trước, theo báo cáo Pháp luật Thành thị Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Nhà băng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm ở mức cao, chủ yếu do nhu cầu vốn phục hồi kinh doanh tăng và kinh tế thành thị phục hồi nhanh. Trong đó, tín dụng VND chiếm 93% tổng dư nợ tín dụng và tăng trưởng 7,6% so với cuối năm 2021.

Tính tới hết tháng 4, tổng trị giá hỗ trợ nợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên khu vực đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng cho gần 2 triệu lượt người dùng vay vốn.

Riêng tín dụng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp - khu chế xuất trên khu vực tới hết tháng 3/2022 đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với cuối năm 2021. .với mức tăng trưởng tín dụng chung trên khu vực.

Dư nợ tín dụng ngắn hạn VND đối với năm nhóm ngành, lĩnh vực (xuất khẩu; nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao) đạt 196.000 tỷ đồng với lãi suất ko quá 4,5% / năm. .

Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 76% tổng dư nợ của chương trình này.

Ông Lệnh cho biết, mặc dù lãi suất huy động có thay đổi nhưng mức tăng ko nhiều (tăng 0,17-0,2% / năm) và chủ yếu ở các thành phầm tiền gửi đặc thù (như tiền gửi trung dài hạn lớn và gắn với thành phầm nhà băng điện tử). và các dịch vụ như gửi tiết kiệm trực tuyến, sử dụng dịch vụ nhà băng số, v.v.).

Về cơ bản, mặt bằng lãi suất trên khu vực 4 tháng đầu năm ổn định và xúc tiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu vực phục hồi và tăng trưởng, lãnh đạo NHNN cho biết thêm.

Tín dụng bất động sản 'khóa van', nên 'siết' đúng nhân vật

09-04-2022

TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia chương trình bình ổn thị trường

04-06-2022

Nhà băng Nhà nước: Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Phương Nga


Tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng trên khu vực TP.HCM đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021.

Phó Giám đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng trên khu vực TP.HCM đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước. cuối năm 2021. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm trước, theo báo cáo Pháp luật Thành thị Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Nhà băng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM, tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm ở mức cao, chủ yếu do nhu cầu vốn phục hồi kinh doanh tăng và kinh tế thành thị phục hồi nhanh. Trong đó, tín dụng VND chiếm 93% tổng dư nợ tín dụng và tăng trưởng 7,6% so với cuối năm 2021.

Tính tới hết tháng 4, tổng trị giá hỗ trợ nợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên khu vực đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng cho gần 2 triệu lượt người dùng vay vốn.

Riêng tín dụng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp – khu chế xuất trên khu vực tới hết tháng 3/2022 đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với cuối năm 2021. .với mức tăng trưởng tín dụng chung trên khu vực.

Dư nợ tín dụng ngắn hạn VND đối với năm nhóm ngành, lĩnh vực (xuất khẩu; nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao) đạt 196.000 tỷ đồng với lãi suất ko quá 4,5% / năm. .

Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 76% tổng dư nợ của chương trình này.

Ông Lệnh cho biết, mặc dù lãi suất huy động có thay đổi nhưng mức tăng ko nhiều (tăng 0,17-0,2% / năm) và chủ yếu ở các thành phầm tiền gửi đặc thù (như tiền gửi trung dài hạn lớn và gắn với thành phầm nhà băng điện tử). và các dịch vụ như gửi tiết kiệm trực tuyến, sử dụng dịch vụ nhà băng số, v.v.).

Về cơ bản, mặt bằng lãi suất trên khu vực 4 tháng đầu năm ổn định và xúc tiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu vực phục hồi và tăng trưởng, lãnh đạo NHNN cho biết thêm.

Tín dụng bất động sản ‘khóa van’, nên ‘siết’ đúng nhân vật

09-04-2022

TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia chương trình bình ổn thị trường

04-06-2022

Nhà băng Nhà nước: Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Phương Nga

#Tín #dụng #tại #HCM #tăng #trưởng #mạnh #đạt #trên #triệu #tỷ #đồng #trong #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Tín #dụng #tại #HCM #tăng #trưởng #mạnh #đạt #trên #triệu #tỷ #đồng #trong #tháng #đầu #năm

Tính tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng tại TP HCM đạt trên 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021.

Phó giám đốc Nhà băng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết ước tính tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng tại TP HCM đạt trên 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021. Đây là vận tốc tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ này nhiều năm trước đây, theo báo Pháp luật TP HCM.
Theo lãnh đạo NHNN chi nhánh TP HCM, tín dụng bốn tháng đầu năm tăng trưởng cao, chủ yếu do nhu cầu vốn cho phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng, kinh tế thành thị phục hồi nhanh. Trong đó, tín dụng bằng VND chiếm 93% trong tổng dư nợ tín dụng và tăng trưởng 7,6% so với cuối năm 2021.
Tính tới cuối tháng 4, tổng trị giá nợ hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên khu vực đạt trên 3,2 triệu tỷ đồng cho gần 2 triệu lượt người dùng vay vốn.
Riêng tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp – khu chế xuất trên khu vực, tính tới cuối tháng 3/2022, đạt trên 400.000 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cuối năm 2021, tăng cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng chung trên khu vực.
Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng VND đối với năm nhóm ngành, lĩnh vực (xuất khẩu; nông nghiệp nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) đạt 196.000 tỷ đồng với lãi suất ko quá 4,5%/năm.
Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 76% trong tổng dư nợ của chương trình này.
Ông Lệnh cho biết lãi suất huy động tuy có sự thay đổi song mức tăng ko nhiều (tăng khoảng 0,17- 0,2%/năm) và chủ yếu ở các loại thành phầm tiền gửi đặc thù (như số tiền gửi lớn; kỳ hạn gửi trung dài hạn và gắn với thành phầm dịch vụ nhà băng điện tử như gửi tiết kiệm trực tuyến, sử dụng dịch vụ nhà băng số…).
Về cơ bản, lãi suất trên khu vực trong bốn tháng đầu năm ổn định và xúc tiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu vực phục hồi và tăng trưởng, lãnh đạo NHNN cho biết thêm.

‘Khóa van’ tín dụng bất động sản, nên ‘siết’ đúng nhân vật

09-04-2022

TP HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia chương trình bình ổn thị trường

06-04-2022

Nhà băng Nhà nước: Kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/tin-dung-tai-tp-hcm-tang-truong-manh-dat-tren-3-trieu-ty-dong-trong-4-thang-dau-nam-422022425162243894.htm

#Tín #dụng #tại #HCM #tăng #trưởng #mạnh #đạt #trên #triệu #tỷ #đồng #trong #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Tín #dụng #tại #HCM #tăng #trưởng #mạnh #đạt #trên #triệu #tỷ #đồng #trong #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Tín #dụng #tại #HCM #tăng #trưởng #mạnh #đạt #trên #triệu #tỷ #đồng #trong #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Tín #dụng #tại #HCM #tăng #trưởng #mạnh #đạt #trên #triệu #tỷ #đồng #trong #tháng #đầu #năm

Tính tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng tại TP HCM đạt trên 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021.

Phó giám đốc Nhà băng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết ước tính tới cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng tại TP HCM đạt trên 3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối năm 2021. Đây là vận tốc tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ này nhiều năm trước đây, theo báo Pháp luật TP HCM.
Theo lãnh đạo NHNN chi nhánh TP HCM, tín dụng bốn tháng đầu năm tăng trưởng cao, chủ yếu do nhu cầu vốn cho phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng, kinh tế thành thị phục hồi nhanh. Trong đó, tín dụng bằng VND chiếm 93% trong tổng dư nợ tín dụng và tăng trưởng 7,6% so với cuối năm 2021.
Tính tới cuối tháng 4, tổng trị giá nợ hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên khu vực đạt trên 3,2 triệu tỷ đồng cho gần 2 triệu lượt người dùng vay vốn.
Riêng tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp – khu chế xuất trên khu vực, tính tới cuối tháng 3/2022, đạt trên 400.000 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cuối năm 2021, tăng cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng chung trên khu vực.
Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng VND đối với năm nhóm ngành, lĩnh vực (xuất khẩu; nông nghiệp nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) đạt 196.000 tỷ đồng với lãi suất ko quá 4,5%/năm.
Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 76% trong tổng dư nợ của chương trình này.
Ông Lệnh cho biết lãi suất huy động tuy có sự thay đổi song mức tăng ko nhiều (tăng khoảng 0,17- 0,2%/năm) và chủ yếu ở các loại thành phầm tiền gửi đặc thù (như số tiền gửi lớn; kỳ hạn gửi trung dài hạn và gắn với thành phầm dịch vụ nhà băng điện tử như gửi tiết kiệm trực tuyến, sử dụng dịch vụ nhà băng số…).
Về cơ bản, lãi suất trên khu vực trong bốn tháng đầu năm ổn định và xúc tiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên khu vực phục hồi và tăng trưởng, lãnh đạo NHNN cho biết thêm.

‘Khóa van’ tín dụng bất động sản, nên ‘siết’ đúng nhân vật

09-04-2022

TP HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tham gia chương trình bình ổn thị trường

06-04-2022

Nhà băng Nhà nước: Kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/tin-dung-tai-tp-hcm-tang-truong-manh-dat-tren-3-trieu-ty-dong-trong-4-thang-dau-nam-422022425162243894.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Tín #dụng #tại #HCM #tăng #trưởng #mạnh #đạt #trên #triệu #tỷ #đồng #trong #tháng #đầu #năm

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular