Hướng dẫn tiền lương nghỉ phép được tính như thế nào | BestTaiChinh.Com

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với bạn kiến thức tiền lương nghỉ phép được tính như thế nào qua bài viết dưới đây nhé

Đối với người lao động thì ngày nghỉ nói chung là một ngày không phải làm việc, với ý nghĩa là để dưỡng sức, giải trí…. Ngày nghỉ được chia ra thành ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần hay những ngày nghỉ hàng năm. Ngày nghỉ hàng năm là những ngày người lao động được phép nghỉ có lương sau khi làm việc 1 năm, không bao gồm ngày nghỉ lễ.

Để được nghỉ người lao động phải thỏa thuận với các đồng nghiệp và phải được sự chấp thuận của người cấp trên. Một trong những ngày nghỉ mà được người lao động quan tâm đến nhiều nhất là ngày nghỉ hằng năm. Như nghỉ hằng năm được nghỉ bao nhiêu ngày? tiền lương chi trả cho ngày nghỉ hàng năm như thế nào? Nếu không nghỉ thì có được hưởng tiền không? Khi người lao động nghỉ việc mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì có được chi trả tiền không?

Bạn đang xem: tiền lương nghỉ phép được tính như thế nào

1. Đối tượng nào được hưởng tiền nghỉ phép năm?

Tiền nghỉ phép năm được chi trả dựa trên căn cứ nào? Trên thực tế, mỗi người lao động họ ít khi để ý tới chế độ nghỉ phép năm nếu như họ đã sử dụng đến khối lượng ngày nghỉ đó hoặc trước khi họ nghỉ việc tại doanh nghiệp, nhưng đây lại là một quyền lợi không hề nhỏ của người lao động. Các quy định của vấn đề này như thế nào? Cụ thể:

cach-tinh-va-chi-tra-tien-luong-nghi-phep-nam

Luật sư tư vấn luật về về tiền lương nghỉ phép năm trực tuyến: 1900.6568

Căn cứ theo Điều 111 “Bộ luật lao động 2019” số 10/2012/QH13 quy định về nghỉ hằng năm như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Xem thêm: Có được nghỉ về chịu tang bà ngoại khi đang đi lính nghĩa vụ

Căn cứ theo “Bộ luật lao động 2019” số tại Điều 114 quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ như sau:

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.”

2. Cách tính thời gian nghỉ phép năm trong một số trường hợp đặc biệt

Căn cứ theo Điều 7, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định về cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.”

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP

“2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.”

3. Tiền lương làm căn cứ tính tiền nghỉ phép năm

Căn cứ theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP tại Điều 26 quy định về tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ lương như sau:

Xem thêm: Viên chức có được phép xin nghỉ việc không hưởng lương có thời hạn

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.”

Căn cứ theo các quy định trên thì tiền lương nghỉ phép được tính như sau:

Tiền nghỉ phép trong năm = ( Tiền lương làm căn cứ để trả lương phép : Số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề trước khi trả lương phép ) x Số ngày nghỉ phép hằng năm.

Trong đó:

Tiền lương làm căn cứ để trả lương phép được quy định như sau:

Xem thêm: Quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm

+Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm

+ Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm

+ Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Số ngày nghỉ phép hằng năm được tính như sau:

Số ngày nghỉ phép hằng năm = (Số ngày nghỉ hằng năm + Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên): 12 x Số tháng làm việc thực tế trong năm.

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

4. Cách tính tiền nghỉ phép hằng năm của lao động

Tham khảo: mức khoán chi tiền điện thoại theo quy định của nhà

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có một câu hỏi cần được giải đáp như sau:

Xem thêm: Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm

Tôi thử việc 2 tháng và Ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm với công ty. Do một số công việc bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động làm việc tại công ty. Tôi làm đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 04 / 02 / 2020 _ 04 / 03 / 2020.

Tính đến tại thời điểm nghỉ việc tôi làm được cho công ty là 8 tháng chính thức và 2 tháng thử việc. Công ty hứa chốt sổ bảo hiểm và trả đúng thời hạn. Tôi có trao đổi với bộ phận nhân sự về tiền lương phép năm trong thời gian đi làm mà tôi chưa nghỉ ngày phép nào được chi trả ra sao thì họ hẹn khi nào trả lương tháng tới họ giải quyết. Vậy xin quý công ty cho tôi hỏi tôi được chi trả tiền nghỉ phép hằng năm không? Nếu được chi trả thì cách tính như thế nào và căn cứ vào quy định pháp luật nào. Tôi cảm ơn công ty.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành thì tiền lương nghỉ phép được tính như sau. Tại Điều 114, “Bộ luật lao động 2019” quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ cụ thể;

‘Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.’

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

Xem thêm: Đối tượng được thanh toán tiền nghỉ phép

Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định trên chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm theo Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định cụ thể. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm.Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

Như vậy bạn có 10 ngày phép hằng năm được hưởng tiền ngày nghỉ phép khi bạn làm việc chưa nghỉ. Do bạn không nêu mức lương cụ thể nên bạn muốn xác định mức tiền chính xác bạn áp dụng công thức theo quy định mà công ty trích dẫn.

5. Nhân viên của cơ quan hành chính sự nghiệp có được nghỉ phép năm không?

Tham khảo: mức khoán chi tiền điện thoại theo quy định của nhà

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là nhân viên văn thư của trường mầm non có được nghỉ phép năm không? Tôi hỏi cán bộ tổ chức của PGD thì trả lời là tôi làm trong cơ quan hành chính sự nghiệp không được nghỉ. Bảo tôi xem Nghị định số 28 hay 48 gì đó quy định đối với trường mầm non. Tôi cảm ơn?

Luật sư tư vấn:

Theo nội dung chị đưa ra thì hiện tại chị đang là nhân viên văn thư trường mầm non, nhưng chúng tôi không rõ chị đã có hợp đồng lao động với đơn vị trường học hay chưa? Nếu có hợp đồng lao động thì thời hạn là bao lâu?

Do đó, chị cần nắm rõ về nội dung này trước.

Xem thêm: Nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần

Tại Điều 111 “Bộ luật lao động 2019” có quy định:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Nếu công việc của bên chị làm trong điều kiện bình thường chị sẽ được hưởng 12 ngày nếu có đủ 12 tháng làm việc cho đơn vị.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc với giáo viên mầm non thì:

“2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

Xem thêm: Căn cứ tính tiền những ngày chưa nghỉ hàng năm

a. Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

b. Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành;

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định”.

Như vậy, chị cần phải xác định được chính xác hợp đồng lao động để áp dụng số ngày nghỉ hằng năm mà chị được hưởng theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT.

6. Nhân viên có bắt buộc phải nộp kế hoạch nghỉ phép năm không?

Tham khảo: mức khoán chi tiền điện thoại theo quy định của nhà

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: mệnh giá tiền việt nam | BestTaiChinh.Com

Xin chao Luật sư. Luật sư vui lòng cho tôi hỏi. HIện tôi là cvc của một bệnh viện tuyến huyện, ở Bến Tre. Vừa qua Giám đốc bệnh viện chỉ đạo cho tất cả cán bộ công chức trong bệnh viện mỗi người phải nộp phân ra ngày nghỉ phép cho phòng tổ chức hành chính. Nếu làm vậy có đúng không? tôi thiết nghĩ chế độ phép năm nhà nước qui định cho cán bộ công chức nghỉ phép thì khi có việc riêng của cá nhân thì cán bộ công chức sẽ xin nghỉ phép sao Giám đốc bệnh viện lại bắt buộc cán bộ công chức phải làm lịch qui định nghỉ phép hàng tháng. Xin Luật sư vui lòng giải thích dùm. Trân trọng kính chào.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 13 Luật cán bộ công chức 2008 quy định quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi như sau:

“Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.”

Theo đó việc nghỉ phép năm của bạn sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ theo Điều 111 “Bộ luật lao động 2019” quy định nghỉ hằng năm như sau:

“Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.”

Theo đó, việc nghỉ phép năm là quyền của cán bộ, công chức khi có nhu cầu giải quyết việc riêng. Về thời điểm nghỉ phép năm là do cán bộ, công chức tự đăng ký với đơn vị nơi mình công tác. Do vậy, việc giám đốc bệnh viện bắt buộc cán bộ, công chức đăng ký lịch nghỉ phép như vậy là không đảm bảo đúng quyền lợi của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, có thể để đảm bảo hoạt động của công việc tại đơn vị nên đơn vị có những quy định riêng. Để nắm rõ hơn vấn đề này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Giám đốc bệnh viên để hỏi rõ trường hợp này.

7. Yêu cầu lao động nghỉ phép năm khi công ty gặp sự cố có đúng không?

Tham khảo: mức khoán chi tiền điện thoại theo quy định của nhà

Tóm tắt câu hỏi:

Vui lòng cho em hỏi công ty của em bị sự cố và yêu cầu em làm việc 24 giờ liên tục, Từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau, vậy 6 giờ sáng hôm sau là đến ca của em trực, công ty yêu cầu em nghỉ phép năm hoặc không lương, vậy cho em hỏi có đúng không ? Em có được nghỉ bù 4 giờ kế tiếp hưởng lương không ? Xin cảm ơn?

Luật sư tư vấn:

Điều 107 “Bộ luật lao động 2019” quy định về làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt như sau:

“Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.”

Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào, dù là ngày làm việc bình thường hay ngày nghỉ và người lao động không được từ chối trong hai trường hợp:

– Trường hợp thứ nhất: Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân.

– Trường hợp thứ hai: Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Ở đây, công ty của bạn gặp sự cố. Do bạn không nêu rõ sự cố là gì nên nếu sự cố nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa thì công ty bạn có quyền yêu cầu bạn làm thêm giờ.

cong-ty-co-duoc-yeu-cau-nguoi-lao-dong-nghi-phep-nam-sau-khi-lam-them-gio

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua điện thoại: 1900.6568

Tuy nhiên, công ty bạn vẫn phải đảm bảo số thời giờ làm thêm và các quyền lợi cho người lao động theo quy định của Điều 106 Bộ luật lao động 2012. Trong đó, theo điểm c, khoản 2, Điều 106 “Bộ luật lao động 2019” và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn làm thêm giờ như sau:

– Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

– Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của “Bộ luật lao động 2019”.

Như vậy, trường hợp bạn làm thêm giờ cho công ty do công ty gặp sự cố thì nếu công ty bạn chỉ tổ chức làm thêm giờ 1 ngày, không tổ chức đợt làm thêm nhiều ngày liên tục trong tháng thì trường hợp này công ty phải trả lương làm thêm giờ theo quy định Điều 97 “Bộ luật lao động 2019” đối với ngày làm thêm giờ. Pháp luật hiện hành không quy định nghỉ bù trong trường hợp này.

Mặt khác, nghỉ không hưởng lương được quy định tại khoản 2, Điều 116 “Bộ luật lao động 2019”. Theo đó, người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài ra, nếu muốn nghỉ thêm thì người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Và theo Điều 111 “Bộ luật lao động 2019” thì người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Như vậy, từ các quy định trên thì việc công ty của bạn yêu cầu bạn nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ phép năm sau khi làm thêm 24 giờ tại công ty là không đúng.

Đang hót: Tham khảo chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý

Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular