Tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 5

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 5 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tiền gửi của người dân đến cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36,889 tỷ đồng so với tháng 4.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 5, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 48 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 4 và tăng hơn hơn 48.000 tỷ đồng. 430.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tính đến cuối tháng 5 đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,86% so với cuối năm 2021, tương ứng tăng 161.615 tỷ đồng. So với cuối tháng 4, tiền gửi của các tổ chức tài chính tăng 11.589 tỷ đồng.

Tiền gửi của người dân đến cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36.889 tỷ đồng so với tháng 4 và 268.480 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tương ứng tăng 5,07%. .

Tiền gửi của người dân liên tục tăng trong những tháng đầu năm nay một phần do sự ảm đạm của các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đua nhau tăng lãi suất huy động lên mức cao kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn để hút tiền về hệ thống.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Báo cáo mới đây của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cho biết, việc tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại trong quý III / 2022 do nhu cầu vốn thấp do nhiều ngân hàng đã tạm hết dư địa để tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong quý IV sau khi NHNN nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Các chuyên gia kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm trong nửa cuối năm 2022. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên 6-6,2% / năm vào cuối năm 2022 (hiện là 5,7%. / năm), vẫn thấp hơn mức trước đại dịch là 7% / năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tiền gửi của nhiều ngân hàng tăng trưởng khả quan, như Bac A Bank, tiền gửi của khách hàng tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 97.000 tỷ đồng. Tại ABBank, tiền gửi của khách hàng tăng 8,6% so với đầu năm, đạt 73.707 tỷ đồng hay LienVietPostBank tiền gửi của khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

Tiền gửi ngân hàng bất ngờ tăng trưởng âm trong tháng 4

Ngân sách tiền gửi hàng tăng âm bất ngờ trong tháng 4

04-07-2022

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động vào đầu tháng 7

27 tháng 6 năm 2022

Tiền gửi thanh toán của người dân lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng

Phương Nga


Thông tin thêm

Tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 5

Tiền gửi của người dân đến cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36,889 tỷ đồng so với tháng 4.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 5, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 48 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 4 và tăng hơn hơn 48.000 tỷ đồng. 430.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tính đến cuối tháng 5 đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,86% so với cuối năm 2021, tương ứng tăng 161.615 tỷ đồng. So với cuối tháng 4, tiền gửi của các tổ chức tài chính tăng 11.589 tỷ đồng.

Tiền gửi của người dân đến cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36.889 tỷ đồng so với tháng 4 và 268.480 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tương ứng tăng 5,07%. .

Tiền gửi của người dân liên tục tăng trong những tháng đầu năm nay một phần do sự ảm đạm của các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đua nhau tăng lãi suất huy động lên mức cao kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn để hút tiền về hệ thống.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Báo cáo mới đây của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cho biết, việc tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại trong quý III / 2022 do nhu cầu vốn thấp do nhiều ngân hàng đã tạm hết dư địa để tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong quý IV sau khi NHNN nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Các chuyên gia kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm trong nửa cuối năm 2022. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên 6-6,2% / năm vào cuối năm 2022 (hiện là 5,7%. / năm), vẫn thấp hơn mức trước đại dịch là 7% / năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tiền gửi của nhiều ngân hàng tăng trưởng khả quan, như Bac A Bank, tiền gửi của khách hàng tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 97.000 tỷ đồng. Tại ABBank, tiền gửi của khách hàng tăng 8,6% so với đầu năm, đạt 73.707 tỷ đồng hay LienVietPostBank tiền gửi của khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

Tiền gửi ngân hàng bất ngờ tăng trưởng âm trong tháng 4

Ngân sách tiền gửi hàng tăng âm bất ngờ trong tháng 4

04-07-2022

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động vào đầu tháng 7

27 tháng 6 năm 2022

Tiền gửi thanh toán của người dân lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng

Phương Nga


Tiền gửi của người dân đến cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36,889 tỷ đồng so với tháng 4.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 5, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 48 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 4 và tăng hơn hơn 48.000 tỷ đồng. 430.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tính đến cuối tháng 5 đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,86% so với cuối năm 2021, tương ứng tăng 161.615 tỷ đồng. So với cuối tháng 4, tiền gửi của các tổ chức tài chính tăng 11.589 tỷ đồng.

Tiền gửi của người dân đến cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36.889 tỷ đồng so với tháng 4 và 268.480 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tương ứng tăng 5,07%. .

Tiền gửi của người dân liên tục tăng trong những tháng đầu năm nay một phần do sự ảm đạm của các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đua nhau tăng lãi suất huy động lên mức cao kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn để hút tiền về hệ thống.

Nguồn: Phương Nga sợi tổng hợp.

Báo cáo mới đây của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cho biết, việc tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại trong quý III / 2022 do nhu cầu vốn thấp do nhiều ngân hàng đã tạm hết dư địa để tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong quý IV sau khi NHNN nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Các chuyên gia kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm trong nửa cuối năm 2022. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên 6-6,2% / năm vào cuối năm 2022 (hiện là 5,7%. / năm), vẫn thấp hơn mức trước đại dịch là 7% / năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tiền gửi của nhiều ngân hàng tăng trưởng khả quan, như Bac A Bank, tiền gửi của khách hàng tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 97.000 tỷ đồng. Tại ABBank, tiền gửi của khách hàng tăng 8,6% so với đầu năm, đạt 73.707 tỷ đồng hay LienVietPostBank tiền gửi của khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

Tiền gửi ngân hàng bất ngờ tăng trưởng âm trong tháng 4

Ngân sách tiền gửi hàng tăng âm bất ngờ trong tháng 4

04-07-2022

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động vào đầu tháng 7

27 tháng 6 năm 2022

Tiền gửi thanh toán của người dân lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng

Phương Nga

#Tiền #gửi #của #người #dân #vào #ngân #hàng #tiếp #tục #tăng #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Tiền #gửi #của #người #dân #vào #ngân #hàng #tiếp #tục #tăng #trong #tháng

Tiền gửi của dân cư cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36.889 tỷ so với tháng 4.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 5, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt hơn gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 48.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4 và tăng hơn 430.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chứ kinh tế (TCKT) tính đến cuối tháng 5 đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,86% so với cuối năm 2021, tương đương tăng 161.615 tỷ đồng. So với cuối tháng 4, tiền gửi của TCKT tăng 11.589 tỷ đồng. 
Tiền gửi của dân cư cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36.889 tỷ so với tháng 4 và tăng 268.480 tỷ so với cuối năm 2021, tương đương tăng 5,07%. 
Tiền gửi của người dân liên tục tăng trong nhưng tháng đầu năm nay một phần do sự ảm đạm của các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đua nhau tăng lên suất huy động lên mức cao đi kèm các ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền quay trở về hệ thống.

   Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

Báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán VNDirect cho rằng đà tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại trong quý III/2022 do nhu cầu vốn thấp bời nhiều ngân hàng đã tạm hết dư địa để tăng trưởng tín dụng.
Tuy nhiên, lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong quý IV sau khi NHNN nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Chuyên gia kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,3-0,5 điểm % trong nửa cuối năm 2022. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên 6-6,2%/năm vào cuối năm 2022 (hiện là 5,7%/năm), vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7%/năm. 
Kết thúc 6 tháng đầu năm, tiền gửi của nhiều ngân hàng tăng trưởng tích cực, chẳng hạn như Bac A Bank, tiền gửi của khách hàng tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 97.000 tỷ đồng. Tại ABBank, tiền gửi khách hàng tăng 8,6% so với đầu năm, đạt 73.707 tỷ đồng hay LienVietPostBank với huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

Tiền gửi ngân hàng bất ngờ tăng trưởng âm trong tháng 4

04-07-2022

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi đầu tháng 7

27-06-2022

Tiền gửi thanh toán của người dân lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tien-gui-cua-nguoi-dan-vao-ngan-hang-tiep-tuc-tang-trong-thang-5-42202272581921697.htm

#Tiền #gửi #của #người #dân #vào #ngân #hàng #tiếp #tục #tăng #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Tiền #gửi #của #người #dân #vào #ngân #hàng #tiếp #tục #tăng #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Tiền #gửi #của #người #dân #vào #ngân #hàng #tiếp #tục #tăng #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Tiền #gửi #của #người #dân #vào #ngân #hàng #tiếp #tục #tăng #trong #tháng

Tiền gửi của dân cư cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36.889 tỷ so với tháng 4.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 5, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt hơn gần 11,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 48.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4 và tăng hơn 430.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chứ kinh tế (TCKT) tính đến cuối tháng 5 đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,86% so với cuối năm 2021, tương đương tăng 161.615 tỷ đồng. So với cuối tháng 4, tiền gửi của TCKT tăng 11.589 tỷ đồng. 
Tiền gửi của dân cư cuối tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng, đạt hơn 5,56 triệu tỷ đồng, tăng 36.889 tỷ so với tháng 4 và tăng 268.480 tỷ so với cuối năm 2021, tương đương tăng 5,07%. 
Tiền gửi của người dân liên tục tăng trong nhưng tháng đầu năm nay một phần do sự ảm đạm của các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đua nhau tăng lên suất huy động lên mức cao đi kèm các ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền quay trở về hệ thống.

   Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

Báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán VNDirect cho rằng đà tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại trong quý III/2022 do nhu cầu vốn thấp bời nhiều ngân hàng đã tạm hết dư địa để tăng trưởng tín dụng.
Tuy nhiên, lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong quý IV sau khi NHNN nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Chuyên gia kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,3-0,5 điểm % trong nửa cuối năm 2022. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể tăng lên 6-6,2%/năm vào cuối năm 2022 (hiện là 5,7%/năm), vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7%/năm. 
Kết thúc 6 tháng đầu năm, tiền gửi của nhiều ngân hàng tăng trưởng tích cực, chẳng hạn như Bac A Bank, tiền gửi của khách hàng tăng 4% so với đầu năm, đạt hơn 97.000 tỷ đồng. Tại ABBank, tiền gửi khách hàng tăng 8,6% so với đầu năm, đạt 73.707 tỷ đồng hay LienVietPostBank với huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

Tiền gửi ngân hàng bất ngờ tăng trưởng âm trong tháng 4

04-07-2022

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi đầu tháng 7

27-06-2022

Tiền gửi thanh toán của người dân lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tien-gui-cua-nguoi-dan-vao-ngan-hang-tiep-tuc-tang-trong-thang-5-42202272581921697.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Tiền #gửi #của #người #dân #vào #ngân #hàng #tiếp #tục #tăng #trong #tháng

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 29/7: Nhiều ngoại tệ tiếp tục tăng giá
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất