Thu nhập lãi thuần vọt gấp đôi kéo lợi nhuận ngân hàng này tăng mạnh trong quý II

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thu nhập lãi thuần vọt gấp đôi kéo lợi nhuận ngân hàng này tăng mạnh trong quý II phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhờ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác tăng trưởng mạnh nên lợi nhuận của Vietbank ghi nhận mức tăng trưởng tốt trong quý II.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế hơn 274,5 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 220,6 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận của Vietbank đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 135% so với cùng kỳ lên hơn 568 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 44% mang về hơn 25 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh, đạt 81,7 tỷ đồng, tăng gần 90%.

Kết quả kinh doanh quý II của Vietbank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm gần 99%, còn dưới 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 240 tỷ đồng. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng giảm 27,6% lợi nhuận.

Dù tiếp tục tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên gấp 3 lần với 94,3 tỷ đồng nhưng nhờ lãi ròng cao nên lợi nhuận trước thuế của Vietbank vẫn tăng 35,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã sử dụng 168 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt gần 388 tỷ đồng, tăng 19%. So với con số kế hoạch 1.090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm, ngân hàng mới thực hiện được 36%.

Đến cuối quý II / 2022, cho vay khách hàng đạt 56.222 tỷ đồng, tăng 11,3%. Dự phòng rủi ro đạt 829 tỷ đồng, giảm gần 10%. Tổng tài sản ngân hàng tăng 6,1% lên 109,666 tỷ đồng, tổng tiền gửi của khách hàng đạt 71,849 tỷ đồng, tăng 7,6%

Dư nợ xấu của ngân hàng tăng 19% so với cuối năm 2021, đạt 2.196 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 3,65% lên 3,91%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 1.488 tỷ đồng, chiếm gần 68% dư nợ xấu.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của Vietbank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục ổn định

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7 năm 2022 tiếp tục duy trì ổn định

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

Huyền Vi


Thông tin thêm

Thu nhập lãi thuần vọt gấp đôi kéo lợi nhuận ngân hàng này tăng mạnh trong quý II

Nhờ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác tăng trưởng mạnh nên lợi nhuận của Vietbank ghi nhận mức tăng trưởng tốt trong quý II.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế hơn 274,5 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 220,6 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận của Vietbank đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 135% so với cùng kỳ lên hơn 568 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 44% mang về hơn 25 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh, đạt 81,7 tỷ đồng, tăng gần 90%.

Kết quả kinh doanh quý II của Vietbank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm gần 99%, còn dưới 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 240 tỷ đồng. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng giảm 27,6% lợi nhuận.

Dù tiếp tục tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên gấp 3 lần với 94,3 tỷ đồng nhưng nhờ lãi ròng cao nên lợi nhuận trước thuế của Vietbank vẫn tăng 35,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã sử dụng 168 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt gần 388 tỷ đồng, tăng 19%. So với con số kế hoạch 1.090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm, ngân hàng mới thực hiện được 36%.

Đến cuối quý II / 2022, cho vay khách hàng đạt 56.222 tỷ đồng, tăng 11,3%. Dự phòng rủi ro đạt 829 tỷ đồng, giảm gần 10%. Tổng tài sản ngân hàng tăng 6,1% lên 109,666 tỷ đồng, tổng tiền gửi của khách hàng đạt 71,849 tỷ đồng, tăng 7,6%

Dư nợ xấu của ngân hàng tăng 19% so với cuối năm 2021, đạt 2.196 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 3,65% lên 3,91%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 1.488 tỷ đồng, chiếm gần 68% dư nợ xấu.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của Vietbank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục ổn định

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7 năm 2022 tiếp tục duy trì ổn định

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

Huyền Vi


Nhờ thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác tăng trưởng mạnh nên lợi nhuận của Vietbank ghi nhận mức tăng trưởng tốt trong quý II.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế hơn 274,5 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 220,6 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận của Vietbank đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 135% so với cùng kỳ lên hơn 568 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 44% mang về hơn 25 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh, đạt 81,7 tỷ đồng, tăng gần 90%.

Kết quả kinh doanh quý II của Vietbank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm gần 99%, còn dưới 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 240 tỷ đồng. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng giảm 27,6% lợi nhuận.

Dù tiếp tục tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên gấp 3 lần với 94,3 tỷ đồng nhưng nhờ lãi ròng cao nên lợi nhuận trước thuế của Vietbank vẫn tăng 35,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã sử dụng 168 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt gần 388 tỷ đồng, tăng 19%. So với con số kế hoạch 1.090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm, ngân hàng mới thực hiện được 36%.

Đến cuối quý II / 2022, cho vay khách hàng đạt 56.222 tỷ đồng, tăng 11,3%. Dự phòng rủi ro đạt 829 tỷ đồng, giảm gần 10%. Tổng tài sản ngân hàng tăng 6,1% lên 109,666 tỷ đồng, tổng tiền gửi của khách hàng đạt 71,849 tỷ đồng, tăng 7,6%

Dư nợ xấu của ngân hàng tăng 19% so với cuối năm 2021, đạt 2.196 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 3,65% lên 3,91%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 1.488 tỷ đồng, chiếm gần 68% dư nợ xấu.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của Vietbank. (Nguồn: Huyền Vi sợi tổng hợp)

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục ổn định

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7 năm 2022 tiếp tục duy trì ổn định

Ngày 26 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng vào năm 2022

Huyền Vi

#Thu #nhập #lãi #thuần #vọt #gấp #đôi #kéo #lợi #nhuận #ngân #hàng #này #tăng #mạnh #trong #quý

[rule_3_plain]

#Thu #nhập #lãi #thuần #vọt #gấp #đôi #kéo #lợi #nhuận #ngân #hàng #này #tăng #mạnh #trong #quý

Nhờ tăng trưởng mạnh từ thu nhập lãi thuần, thu từ mảng dịch vụ và hoạt động khác, lợi nhuận của Vietbank ghi nhận tăng trưởng tốt trong quý II.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã:VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 274,5 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 220,6 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ.
Nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận của Vietbank đến từ thu nhập lãi thuần, đã tăng 135% so với cùng kỳ đạt hơn 568 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 44% mang về hơn 25 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh, đạt 81,7 tỷ đồng, tằng gần 90%.

 Kết quả kinh doanh quý II của Vietbank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm đến gần 99% chỉ mảng về chưa đầy 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước kiếm được hơn 240 tỷ đồng. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng sụt giảm 27,6% lợi nhuận.
Mặc dù ngân hàng tiếp tục tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên gấp 3 bần với 94,3 tỷ đồng nhưng nhờ lợi nhuận thuần ở mức cao nên lợi nhuận trước thuế của Vietbank vẫn tăng 35,8%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã dùng 168 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 6 lần cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 388 tỷ đồng, tăng 19%. So với con số kế hoạch 1.090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm, ngân hàng mới thực hiện được 36%.
Kết thúc quý II/2022, cho vay khách hàng đạt 56.222 tỷ đồng, tăng 11,3%. Dự phòng rủi ro đạt 829 tỷ đồng, giảm gần 10%. Tổng tài sản ngân hàng tăng 6,1% đạt 109.666 tỷ đồng, tổng tiền gửi của khách hàng đạt 71.849 tỷ đồng, tăng 7,6%
Số dư nợ xấu ngân hàng tăng 19% so với cuối năm 2021, đạt 2.196 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 3,65% lên 3,91%. Trong đó nợ có khả năng mất vốn là 1.488 tỷ đồng, chiếm gần 68% số dư nợ xấu.

 Một số chỉ tiêu kinh doanh của Vietbank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục duy trì ổn định

26-04-2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/thu-nhap-lai-thuan-vot-gap-doi-keo-loi-nhuan-ngan-hang-nay-tang-manh-trong-quy-ii-422022720164333638.htm

#Thu #nhập #lãi #thuần #vọt #gấp #đôi #kéo #lợi #nhuận #ngân #hàng #này #tăng #mạnh #trong #quý

[rule_2_plain]

#Thu #nhập #lãi #thuần #vọt #gấp #đôi #kéo #lợi #nhuận #ngân #hàng #này #tăng #mạnh #trong #quý

[rule_2_plain]

#Thu #nhập #lãi #thuần #vọt #gấp #đôi #kéo #lợi #nhuận #ngân #hàng #này #tăng #mạnh #trong #quý

[rule_3_plain]

#Thu #nhập #lãi #thuần #vọt #gấp #đôi #kéo #lợi #nhuận #ngân #hàng #này #tăng #mạnh #trong #quý

Nhờ tăng trưởng mạnh từ thu nhập lãi thuần, thu từ mảng dịch vụ và hoạt động khác, lợi nhuận của Vietbank ghi nhận tăng trưởng tốt trong quý II.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã:VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 274,5 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 220,6 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ.
Nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận của Vietbank đến từ thu nhập lãi thuần, đã tăng 135% so với cùng kỳ đạt hơn 568 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 44% mang về hơn 25 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh, đạt 81,7 tỷ đồng, tằng gần 90%.

 Kết quả kinh doanh quý II của Vietbank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm đến gần 99% chỉ mảng về chưa đầy 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước kiếm được hơn 240 tỷ đồng. Mảng kinh doanh ngoại hối cũng sụt giảm 27,6% lợi nhuận.
Mặc dù ngân hàng tiếp tục tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên gấp 3 bần với 94,3 tỷ đồng nhưng nhờ lợi nhuận thuần ở mức cao nên lợi nhuận trước thuế của Vietbank vẫn tăng 35,8%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã dùng 168 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 6 lần cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 388 tỷ đồng, tăng 19%. So với con số kế hoạch 1.090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm, ngân hàng mới thực hiện được 36%.
Kết thúc quý II/2022, cho vay khách hàng đạt 56.222 tỷ đồng, tăng 11,3%. Dự phòng rủi ro đạt 829 tỷ đồng, giảm gần 10%. Tổng tài sản ngân hàng tăng 6,1% đạt 109.666 tỷ đồng, tổng tiền gửi của khách hàng đạt 71.849 tỷ đồng, tăng 7,6%
Số dư nợ xấu ngân hàng tăng 19% so với cuối năm 2021, đạt 2.196 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 3,65% lên 3,91%. Trong đó nợ có khả năng mất vốn là 1.488 tỷ đồng, chiếm gần 68% số dư nợ xấu.

 Một số chỉ tiêu kinh doanh của Vietbank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục duy trì ổn định

26-04-2022

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

08-04-2022

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/thu-nhap-lai-thuan-vot-gap-doi-keo-loi-nhuan-ngan-hang-nay-tang-manh-trong-quy-ii-422022720164333638.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Thu #nhập #lãi #thuần #vọt #gấp #đôi #kéo #lợi #nhuận #ngân #hàng #này #tăng #mạnh #trong #quý

Xem thêm thông tin hay:  Con trai bầu Hiển được đề cử vào Hội đồng quản trị ngân hàng SHB
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất