Thêm một lãnh đạo của VIB đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thêm một lãnh đạo của VIB đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ông Trần Nhật Minh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư dài hạn.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Trần Nhật Minh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn. kỳ hạn.

Việc ông Minh đăng ký mua diễn ra ngay sau khi VIB công bố kết quả kinh doanh 10 tháng và dự kiến ​​trình mức cổ tức tiền mặt lên tới 35%. Trước đó, một Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính khác của ngân hàng này là ông Hồ Văn Long cũng đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu vào ngày 14/11.

Nếu mua thành công, số cổ phiếu ông Minh sở hữu sẽ là 4.829.126 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,23% vốn điều lệ VIB. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ ngày 21/11 đến 20/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 8.715 tỷ đồng, bằng 109% lợi nhuận cả năm 2021.

Trước đó, ĐHCĐ VIB đã thông qua kế hoạch lãi 10.500 tỷ đồng năm 2022, nhưng ngân hàng kỳ vọng khả năng vượt con số này với kết quả kinh doanh hiện tại và khả năng có nguồn thu từ bất động sản. thường là từ hợp tác chiến lược được ký kết vào năm 2022.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu VIB chạm 17.000 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB gần đây. (Nguồn: Tradingview).

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể trả cổ tức tiền mặt lên tới 35% nếu được thông qua

Bích Thu


Thông tin thêm

Thêm một lãnh đạo của VIB đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu

Ông Trần Nhật Minh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư dài hạn.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Trần Nhật Minh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn. kỳ hạn.

Việc ông Minh đăng ký mua diễn ra ngay sau khi VIB công bố kết quả kinh doanh 10 tháng và dự kiến ​​trình mức cổ tức tiền mặt lên tới 35%. Trước đó, một Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính khác của ngân hàng này là ông Hồ Văn Long cũng đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu vào ngày 14/11.

Nếu mua thành công, số cổ phiếu ông Minh sở hữu sẽ là 4.829.126 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,23% vốn điều lệ VIB. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ ngày 21/11 đến 20/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 8.715 tỷ đồng, bằng 109% lợi nhuận cả năm 2021.

Trước đó, ĐHCĐ VIB đã thông qua kế hoạch lãi 10.500 tỷ đồng năm 2022, nhưng ngân hàng kỳ vọng khả năng vượt con số này với kết quả kinh doanh hiện tại và khả năng có nguồn thu từ bất động sản. thường là từ hợp tác chiến lược được ký kết vào năm 2022.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu VIB chạm 17.000 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB gần đây. (Nguồn: Tradingview).

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể trả cổ tức tiền mặt lên tới 35% nếu được thông qua

Bích Thu


Ông Trần Nhật Minh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư dài hạn.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Trần Nhật Minh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn. kỳ hạn.

Việc ông Minh đăng ký mua diễn ra ngay sau khi VIB công bố kết quả kinh doanh 10 tháng và dự kiến ​​trình mức cổ tức tiền mặt lên tới 35%. Trước đó, một Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính khác của ngân hàng này là ông Hồ Văn Long cũng đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu vào ngày 14/11.

Nếu mua thành công, số cổ phiếu ông Minh sở hữu sẽ là 4.829.126 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,23% vốn điều lệ VIB. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ ngày 21/11 đến 20/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 8.715 tỷ đồng, bằng 109% lợi nhuận cả năm 2021.

Trước đó, ĐHCĐ VIB đã thông qua kế hoạch lãi 10.500 tỷ đồng năm 2022, nhưng ngân hàng kỳ vọng khả năng vượt con số này với kết quả kinh doanh hiện tại và khả năng có nguồn thu từ bất động sản. thường là từ hợp tác chiến lược được ký kết vào năm 2022.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu VIB chạm 17.000 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VIB gần đây. (Nguồn: Tradingview).

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể trả cổ tức tiền mặt lên tới 35% nếu được thông qua

Bích Thu

#Thêm #một #lãnh #đạo #của #VIB #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Thêm #một #lãnh #đạo #của #VIB #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu

Ông Trần Nhất Minh – Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Trần Nhất Minh – Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn. 
Việc đăng ký mua vào của ông Minh diễn ra ngay sau khi VIB chia sẻ kết quả kinh doanh 10 tháng và kế hoạch trình chia cổ tức tiền mặt đến 35%. Trước đó, một Phó Tổng Giám Đốc khác kiêm Giám đốc tài chính của ngân hàng này là ông Hồ Vân Long cũng vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu trong ngày 14/11.
Nếu mua vào thành công, số lượng cổ phiếu ông Minh sở hữu sẽ là 4.829.126 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,23% vốn điều lệ VIB. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 21/11 đến hết 20/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Trong 10 tháng đầu năm, ngân hàng VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 44% so với cùng kỳ, đạt 8.715 tỷ đồng, bằng 109% lợi nhuận của cả năm 2021.
Trước đó, đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch 10.500 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2022 tuy nhiên ngân hàng kỳ vọng nhiều khả năng vượt xa con số này với kết quả kinh doanh hiện tại và khả năng về khoản thu bất thường từ hợp tác chiến lược được ký kết trong năm 2022.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu VIB chạm mốc 17.000 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất từ đầu năm 2022.

Diễn biến cổ phiếu giá VIB trong thời gian gần đây. (Nguồn: Tradingview).

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-mot-lanh-dao-cua-vib-dang-ky-mua-vao-2-trieu-co-phieu-422022111611027941.htm

#Thêm #một #lãnh #đạo #của #VIB #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Thêm #một #lãnh #đạo #của #VIB #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu

[rule_2_plain]

#Thêm #một #lãnh #đạo #của #VIB #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu

[rule_3_plain]

#Thêm #một #lãnh #đạo #của #VIB #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu

Ông Trần Nhất Minh – Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), ông Trần Nhất Minh – Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng VIB vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn. 
Việc đăng ký mua vào của ông Minh diễn ra ngay sau khi VIB chia sẻ kết quả kinh doanh 10 tháng và kế hoạch trình chia cổ tức tiền mặt đến 35%. Trước đó, một Phó Tổng Giám Đốc khác kiêm Giám đốc tài chính của ngân hàng này là ông Hồ Vân Long cũng vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu trong ngày 14/11.
Nếu mua vào thành công, số lượng cổ phiếu ông Minh sở hữu sẽ là 4.829.126 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,23% vốn điều lệ VIB. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 21/11 đến hết 20/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Trong 10 tháng đầu năm, ngân hàng VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 44% so với cùng kỳ, đạt 8.715 tỷ đồng, bằng 109% lợi nhuận của cả năm 2021.
Trước đó, đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch 10.500 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2022 tuy nhiên ngân hàng kỳ vọng nhiều khả năng vượt xa con số này với kết quả kinh doanh hiện tại và khả năng về khoản thu bất thường từ hợp tác chiến lược được ký kết trong năm 2022.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu VIB chạm mốc 17.000 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất từ đầu năm 2022.

Diễn biến cổ phiếu giá VIB trong thời gian gần đây. (Nguồn: Tradingview).

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-mot-lanh-dao-cua-vib-dang-ky-mua-vao-2-trieu-co-phieu-422022111611027941.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Thêm #một #lãnh #đạo #của #VIB #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu

Xem thêm thông tin hay:  Hướng dẫn cách tính lãi suất vay ngân hàng Liên Việt Post Bank

Viết một bình luận