Thêm một Big4 ngân hàng thông báo giảm 20% lãi suất vay đang áp dụng cho khách hàng

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thêm một Big4 ngân hàng thông báo giảm 20% lãi suất vay đang áp dụng cho khách hàng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Agribank thông báo giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất cho vay hiện hành đối với khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và hộ kinh doanh từ ngày 1/12 đến 31/12/2022.

(Nguồn: agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Cụ thể, để tiếp tục hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp khó khăn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách Nhà nước, Agribank sẽ giảm tiếp 20% lãi suất so với lãi suất cho vay đối với khách hàng. Khoản vay áp dụng cho dư nợ bằng VND tính đến ngày 30/11/2022.

Đối với dư nợ phát sinh từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/12/2022, Agribank sẽ giảm tối đa 20% so với mức lãi suất áp dụng đối với từng đối tượng, lĩnh vực.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN hoặc theo mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.

Trong năm 2022, Agribank tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khách hàng doanh nghiệp lớn và DNNVV với tổng quy mô 160.000 tỷ đồng cùng chính sách miễn phí. dịch vụ thanh toán trong nước cho mọi đối tượng khách hàng; dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Ước tính năm 2022, Agribank tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng.

Trước đó, đã có hai ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng là Vietcombank và HDBank. Vietcombank thông báo giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hiện hữu với thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Chính sách giảm lãi suất này không áp dụng cho vay chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay cầm cố giấy tờ có giá…

HDBank cũng công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh với mức giảm từ 0,5% – 3,5%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, HDBank giảm lãi suất cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, nông thôn với mức lãi suất giảm từ 0,5% – 3,5%/năm. HDBank ước tính sẽ có 38.000 khách hàng cá nhân trên cả nước với 45.000 khoản vay được giảm lãi suất.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, HDBank giảm lãi suất từ ​​0,5-2,5%/năm cho khách hàng trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; trong khu chế xuất – khu công nghiệp; Nông nghiệp; Vận chuyển; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; siêu nhỏ; công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, giáo dục-đào tạo; dịch vụ thông tin; chỗ ở và bữa ăn. Theo đó, sẽ có hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với gần 10.000 khoản vay sẽ được giảm lãi suất.

SSI: Lãi suất qua đêm bị đẩy lên gần 6%, chênh lệch huy động – tín dụng chưa được cải thiện

SSI: Lãi suất qua đêm bị đẩy lên gần 6%, chênh lệch huy động - tín dụng chưa được cải thiện

Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Ngân hàng thứ hai công bố giảm lãi suất cho vay tới 3,5%/năm dịp cuối năm

24-11-2022

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Huyền Vi


Thông tin thêm

Thêm một Big4 ngân hàng thông báo giảm 20% lãi suất vay đang áp dụng cho khách hàng

Agribank thông báo giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất cho vay hiện hành đối với khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và hộ kinh doanh từ ngày 1/12 đến 31/12/2022.

(Nguồn: agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Cụ thể, để tiếp tục hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp khó khăn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách Nhà nước, Agribank sẽ giảm tiếp 20% lãi suất so với lãi suất cho vay đối với khách hàng. Khoản vay áp dụng cho dư nợ bằng VND tính đến ngày 30/11/2022.

Đối với dư nợ phát sinh từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/12/2022, Agribank sẽ giảm tối đa 20% so với mức lãi suất áp dụng đối với từng đối tượng, lĩnh vực.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN hoặc theo mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.

Trong năm 2022, Agribank tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khách hàng doanh nghiệp lớn và DNNVV với tổng quy mô 160.000 tỷ đồng cùng chính sách miễn phí. dịch vụ thanh toán trong nước cho mọi đối tượng khách hàng; dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Ước tính năm 2022, Agribank tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng.

Trước đó, đã có hai ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng là Vietcombank và HDBank. Vietcombank thông báo giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hiện hữu với thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Chính sách giảm lãi suất này không áp dụng cho vay chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay cầm cố giấy tờ có giá…

HDBank cũng công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh với mức giảm từ 0,5% - 3,5%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, HDBank giảm lãi suất cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, nông thôn với mức lãi suất giảm từ 0,5% - 3,5%/năm. HDBank ước tính sẽ có 38.000 khách hàng cá nhân trên cả nước với 45.000 khoản vay được giảm lãi suất.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, HDBank giảm lãi suất từ ​​0,5-2,5%/năm cho khách hàng trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; trong khu chế xuất - khu công nghiệp; Nông nghiệp; Vận chuyển; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; siêu nhỏ; công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, giáo dục-đào tạo; dịch vụ thông tin; chỗ ở và bữa ăn. Theo đó, sẽ có hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với gần 10.000 khoản vay sẽ được giảm lãi suất.

SSI: Lãi suất qua đêm bị đẩy lên gần 6%, chênh lệch huy động - tín dụng chưa được cải thiện

SSI: Lãi suất qua đêm bị đẩy lên gần 6%, chênh lệch huy động - tín dụng chưa được cải thiện

Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Ngân hàng thứ hai công bố giảm lãi suất cho vay tới 3,5%/năm dịp cuối năm

24-11-2022

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Huyền Vi


Agribank thông báo giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất cho vay hiện hành đối với khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và hộ kinh doanh từ ngày 1/12 đến 31/12/2022.

(Nguồn: agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Cụ thể, để tiếp tục hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp khó khăn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách Nhà nước, Agribank sẽ giảm tiếp 20% lãi suất so với lãi suất cho vay đối với khách hàng. Khoản vay áp dụng cho dư nợ bằng VND tính đến ngày 30/11/2022.

Đối với dư nợ phát sinh từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/12/2022, Agribank sẽ giảm tối đa 20% so với mức lãi suất áp dụng đối với từng đối tượng, lĩnh vực.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN hoặc theo mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.

Trong năm 2022, Agribank tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khách hàng doanh nghiệp lớn và DNNVV với tổng quy mô 160.000 tỷ đồng cùng chính sách miễn phí. dịch vụ thanh toán trong nước cho mọi đối tượng khách hàng; dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Ước tính năm 2022, Agribank tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng.

Trước đó, đã có hai ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng là Vietcombank và HDBank. Vietcombank thông báo giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hiện hữu với thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Chính sách giảm lãi suất này không áp dụng cho vay chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay cầm cố giấy tờ có giá…

HDBank cũng công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh với mức giảm từ 0,5% – 3,5%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, HDBank giảm lãi suất cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh, kinh tế nông nghiệp, nông thôn với mức lãi suất giảm từ 0,5% – 3,5%/năm. HDBank ước tính sẽ có 38.000 khách hàng cá nhân trên cả nước với 45.000 khoản vay được giảm lãi suất.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, HDBank giảm lãi suất từ ​​0,5-2,5%/năm cho khách hàng trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; trong khu chế xuất – khu công nghiệp; Nông nghiệp; Vận chuyển; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; siêu nhỏ; công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, giáo dục-đào tạo; dịch vụ thông tin; chỗ ở và bữa ăn. Theo đó, sẽ có hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với gần 10.000 khoản vay sẽ được giảm lãi suất.

SSI: Lãi suất qua đêm bị đẩy lên gần 6%, chênh lệch huy động – tín dụng chưa được cải thiện

SSI: Lãi suất qua đêm bị đẩy lên gần 6%, chênh lệch huy động - tín dụng chưa được cải thiện

Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Ngân hàng thứ hai công bố giảm lãi suất cho vay tới 3,5%/năm dịp cuối năm

24-11-2022

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Huyền Vi

#Thêm #một #Big4 #ngân #hàng #thông #báo #giảm #lãi #suất #vay #đang #áp #dụng #cho #khách #hàng

[rule_3_plain]

#Thêm #một #Big4 #ngân #hàng #thông #báo #giảm #lãi #suất #vay #đang #áp #dụng #cho #khách #hàng

Agribank thông báo giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất cho vay đang áp dụng với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, lĩnh vực từ 1/12 đến 31/12/2022.

 (Nguồn: Agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng từ 1/12/2022 đến hết 31/12/2022.
Cụ thể, nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp vướng mắc, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước, Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ bằng VND tại thời điểm 30/11/2022.
Đối với dư nợ phát sinh từ 1/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất đang áp dụng với từng đối tượng, lĩnh vực.
Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, hoặc có mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu,… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.
Năm 2022, Agribank chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, khách hàng doanh nghiệp lớn, SMEs với tổng quy mô 160.000 tỷ đồng, cùng với đó là chính sách miễn phí dịch vụ thanh toán trong nước với tất cả khách hàng; dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước.
Ước tính trong năm 2022, Agribank tiết giảm khoảng 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng.
Trước đó, đã có hai ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay cho khách hàng là Vietcombank và HDBank. Vietcombank thông báo giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu với thời gian triển khai từ 1/11/2022 đến hết 31/12/2022. Chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá,…
HDBank cũng công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh với mức giảm 0,5% – 3,5%/năm.
Đối với khách hàng cá nhân, HDBank thực hiện giảm lãi suất cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh và kinh tế nông nghiệp nông thôn với mức lãi suất giảm 0,5% – 3,5%/năm. HDBank ước tính, sẽ có 38.000 khách hàng cá nhân trên cả nước với 45.000 khoản vay được giảm lãi suất.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, HDBank giảm lãi suất giảm từ 0,5-2,5%/năm với khách hàng thuộc các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; tại các khu chế xuất- khu công nghiệp; nông nghiệp; giao thông vận tải; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; siêu nhỏ; công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, giáo dục- đào tạo; dịch vụ thông tin; lưu trú ăn uống. Theo đó, sẽ có hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với gần 10.000 khoản vay sẽ được giảm lãi suất.

SSI: Lãi suất qua đêm đẩy lên gần mức 6%, chênh lệch huy động – tín dụng chưa được cải thiện

28-11-2022

Ngân hàng thứ hai công bố giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm dịp cuối năm

24-11-2022

Vietcombank giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-mot-big4-ngan-hang-thong-bao-giam-20-lai-suat-vay-dang-ap-dung-cho-khach-hang-42202212211505222.htm

#Thêm #một #Big4 #ngân #hàng #thông #báo #giảm #lãi #suất #vay #đang #áp #dụng #cho #khách #hàng

[rule_2_plain]

#Thêm #một #Big4 #ngân #hàng #thông #báo #giảm #lãi #suất #vay #đang #áp #dụng #cho #khách #hàng

[rule_2_plain]

#Thêm #một #Big4 #ngân #hàng #thông #báo #giảm #lãi #suất #vay #đang #áp #dụng #cho #khách #hàng

[rule_3_plain]

#Thêm #một #Big4 #ngân #hàng #thông #báo #giảm #lãi #suất #vay #đang #áp #dụng #cho #khách #hàng

Agribank thông báo giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất cho vay đang áp dụng với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, lĩnh vực từ 1/12 đến 31/12/2022.

 (Nguồn: Agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng từ 1/12/2022 đến hết 31/12/2022.
Cụ thể, nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp vướng mắc, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước, Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ bằng VND tại thời điểm 30/11/2022.
Đối với dư nợ phát sinh từ 1/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất đang áp dụng với từng đối tượng, lĩnh vực.
Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, hoặc có mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu,… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.
Năm 2022, Agribank chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, khách hàng doanh nghiệp lớn, SMEs với tổng quy mô 160.000 tỷ đồng, cùng với đó là chính sách miễn phí dịch vụ thanh toán trong nước với tất cả khách hàng; dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong cả nước.
Ước tính trong năm 2022, Agribank tiết giảm khoảng 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng.
Trước đó, đã có hai ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay cho khách hàng là Vietcombank và HDBank. Vietcombank thông báo giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu với thời gian triển khai từ 1/11/2022 đến hết 31/12/2022. Chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá,…
HDBank cũng công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh với mức giảm 0,5% – 3,5%/năm.
Đối với khách hàng cá nhân, HDBank thực hiện giảm lãi suất cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh và kinh tế nông nghiệp nông thôn với mức lãi suất giảm 0,5% – 3,5%/năm. HDBank ước tính, sẽ có 38.000 khách hàng cá nhân trên cả nước với 45.000 khoản vay được giảm lãi suất.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, HDBank giảm lãi suất giảm từ 0,5-2,5%/năm với khách hàng thuộc các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; tại các khu chế xuất- khu công nghiệp; nông nghiệp; giao thông vận tải; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; siêu nhỏ; công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, giáo dục- đào tạo; dịch vụ thông tin; lưu trú ăn uống. Theo đó, sẽ có hơn 5.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với gần 10.000 khoản vay sẽ được giảm lãi suất.

SSI: Lãi suất qua đêm đẩy lên gần mức 6%, chênh lệch huy động – tín dụng chưa được cải thiện

28-11-2022

Ngân hàng thứ hai công bố giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm dịp cuối năm

24-11-2022

Vietcombank giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-mot-big4-ngan-hang-thong-bao-giam-20-lai-suat-vay-dang-ap-dung-cho-khach-hang-42202212211505222.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Thêm #một #Big4 #ngân #hàng #thông #báo #giảm #lãi #suất #vay #đang #áp #dụng #cho #khách #hàng

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/6: Nhiều ngoại tệ có xu hướng giảm giá

Viết một bình luận