Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB để đầu tư dài hạn, dự kiến ​​giao dịch từ ngày 15/11.

Hình ảnh minh họa: HDBank.

Hai lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) là ông Nguyễn Hữu Đang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đào Duy Tường, Trưởng ban kiểm soát đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB .

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Đang đăng ký mua 500.000 cổ phiếu còn ông Đào Duy Tường đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Mục đích giao dịch là để đầu tư dài hạn. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, ngày 4/11, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank đã hoàn tất việc mua 659.700 cổ phiếu HDB và nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 1,9 triệu cổ phiếu sau hai lần mua trong năm nay.

Trước diễn biến chung của thị trường và ngành ngân hàng, kết thúc phiên giao dịch 11/9, cổ phiếu HDB đóng cửa tại vùng giá 14.800 đồng / cổ phiếu. tương ứng với P / B là 1,1 lần và P / E là 4,9 lần.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập từ dịch vụ đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Doanh thu bancassurance tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 mà cổ đông giao phó. ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2%, an toàn vốn (theo tiêu chuẩn Basel II) đạt 15,3%.

Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết, thu nhập từ tín dụng và phí vẫn là động lực thúc đẩy lợi nhuận của HDBank trong quý IV / 2022 và các quý tiếp theo.

TGĐ HDBank mua gần 660.000 cổ phiếu

TGĐ HDBank mua gần 660.000 cổ phiếu

27 tháng 10 năm 2022

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của HDBank giảm 46% so với đầu năm xuống còn 5.400 tỷ đồng

27 tháng 10 năm 2022

Phó tổng giám đốc HDBank: “Việc NHNN tăng lãi suất điều hành không ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngân hàng”

Phương Nga


Thông tin thêm

Thêm hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB

Hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB để đầu tư dài hạn, dự kiến ​​giao dịch từ ngày 15/11.

Hình ảnh minh họa: HDBank.

Hai lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) là ông Nguyễn Hữu Đang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đào Duy Tường, Trưởng ban kiểm soát đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB .

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Đang đăng ký mua 500.000 cổ phiếu còn ông Đào Duy Tường đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Mục đích giao dịch là để đầu tư dài hạn. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, ngày 4/11, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank đã hoàn tất việc mua 659.700 cổ phiếu HDB và nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 1,9 triệu cổ phiếu sau hai lần mua trong năm nay.

Trước diễn biến chung của thị trường và ngành ngân hàng, kết thúc phiên giao dịch 11/9, cổ phiếu HDB đóng cửa tại vùng giá 14.800 đồng / cổ phiếu. tương ứng với P / B là 1,1 lần và P / E là 4,9 lần.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập từ dịch vụ đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Doanh thu bancassurance tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 mà cổ đông giao phó. ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2%, an toàn vốn (theo tiêu chuẩn Basel II) đạt 15,3%.

Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết, thu nhập từ tín dụng và phí vẫn là động lực thúc đẩy lợi nhuận của HDBank trong quý IV / 2022 và các quý tiếp theo.

TGĐ HDBank mua gần 660.000 cổ phiếu

TGĐ HDBank mua gần 660.000 cổ phiếu

27 tháng 10 năm 2022

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của HDBank giảm 46% so với đầu năm xuống còn 5.400 tỷ đồng

27 tháng 10 năm 2022

Phó tổng giám đốc HDBank: "Việc NHNN tăng lãi suất điều hành không ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngân hàng"

Phương Nga


Hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB để đầu tư dài hạn, dự kiến ​​giao dịch từ ngày 15/11.

Hình ảnh minh họa: HDBank.

Hai lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) là ông Nguyễn Hữu Đang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đào Duy Tường, Trưởng ban kiểm soát đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB .

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Đang đăng ký mua 500.000 cổ phiếu còn ông Đào Duy Tường đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Mục đích giao dịch là để đầu tư dài hạn. Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước đó, ngày 4/11, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank đã hoàn tất việc mua 659.700 cổ phiếu HDB và nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 1,9 triệu cổ phiếu sau hai lần mua trong năm nay.

Trước diễn biến chung của thị trường và ngành ngân hàng, kết thúc phiên giao dịch 11/9, cổ phiếu HDB đóng cửa tại vùng giá 14.800 đồng / cổ phiếu. tương ứng với P / B là 1,1 lần và P / E là 4,9 lần.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập từ dịch vụ đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Doanh thu bancassurance tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 mà cổ đông giao phó. ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2%, an toàn vốn (theo tiêu chuẩn Basel II) đạt 15,3%.

Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết, thu nhập từ tín dụng và phí vẫn là động lực thúc đẩy lợi nhuận của HDBank trong quý IV / 2022 và các quý tiếp theo.

TGĐ HDBank mua gần 660.000 cổ phiếu

TGĐ HDBank mua gần 660.000 cổ phiếu

27 tháng 10 năm 2022

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của HDBank giảm 46% so với đầu năm xuống còn 5.400 tỷ đồng

27 tháng 10 năm 2022

Phó tổng giám đốc HDBank: “Việc NHNN tăng lãi suất điều hành không ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngân hàng”

Phương Nga

#Thêm #hai #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #HDB

[rule_3_plain]

#Thêm #hai #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #HDB

Hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB nhằm đầu tư dài hạn, dự kiến giao dịch từ ngày 15/11.

 Ảnh minh hoạ: HDBank.

Hai lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) là ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó chủ tịch HĐQT và ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban Kiểm soát đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Đặng đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu trong khi ông Đào Duy Tường đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Mục đích giao dịch nhằm đầu tư dài hạn. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/11 đến hết 14/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Trước đó, ngày 4/11, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank đã hoàn tất mua 659.700 cổ phiếu HDB và nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 1,9 triệu đơn vị sau hai đợt mua vào trong năm nay.
Trước diễn biến chung của thị trường và ngành ngân hàng, chốt phiên 9/11, cổ phiếu HDB đóng cửa tại vùng giá 14.800 đồng/cổ phiếu,  tương ứng với mức P/B 1,1 lần và P/E 4,9 lần.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập dịch vụ đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Doanh thu bancassurance tăng gấp hơn hai lần cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao. ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2%, an toàn vốn (theo chuẩn Basel II) đạt 15,3%.
Báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng của CTCP chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết tín dụng và thu nhập phí vẫn là động lực giúp thúc đẩy lợi nhuận của HDBank trong quý IV/2022 và các quý tiếp theo. 

Tổng giám đốc HDBank mua vào gần 660.000 cổ phiếu

27-10-2022

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của HDBank giảm 46% từ đầu năm, còn 5.400 tỷ đồng

27-10-2022

Phó TGĐ HDBank: ‘Việc NHNN tăng lãi suất điều hành không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chung của ngân hàng’

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-hai-lanh-dao-hdbank-dang-ky-mua-vao-1-trieu-co-phieu-hdb-422022111011222678.htm

#Thêm #hai #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #HDB

[rule_2_plain]

#Thêm #hai #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #HDB

[rule_2_plain]

#Thêm #hai #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #HDB

[rule_3_plain]

#Thêm #hai #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #HDB

Hai lãnh đạo HDBank đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB nhằm đầu tư dài hạn, dự kiến giao dịch từ ngày 15/11.

 Ảnh minh hoạ: HDBank.

Hai lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) là ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó chủ tịch HĐQT và ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban Kiểm soát đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Đặng đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu trong khi ông Đào Duy Tường đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Mục đích giao dịch nhằm đầu tư dài hạn. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/11 đến hết 14/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Trước đó, ngày 4/11, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank đã hoàn tất mua 659.700 cổ phiếu HDB và nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 1,9 triệu đơn vị sau hai đợt mua vào trong năm nay.
Trước diễn biến chung của thị trường và ngành ngân hàng, chốt phiên 9/11, cổ phiếu HDB đóng cửa tại vùng giá 14.800 đồng/cổ phiếu,  tương ứng với mức P/B 1,1 lần và P/E 4,9 lần.
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập dịch vụ đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Doanh thu bancassurance tăng gấp hơn hai lần cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao. ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2%, an toàn vốn (theo chuẩn Basel II) đạt 15,3%.
Báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng của CTCP chứng khoán TP HCM (HSC) cho biết tín dụng và thu nhập phí vẫn là động lực giúp thúc đẩy lợi nhuận của HDBank trong quý IV/2022 và các quý tiếp theo. 

Tổng giám đốc HDBank mua vào gần 660.000 cổ phiếu

27-10-2022

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của HDBank giảm 46% từ đầu năm, còn 5.400 tỷ đồng

27-10-2022

Phó TGĐ HDBank: ‘Việc NHNN tăng lãi suất điều hành không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chung của ngân hàng’

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-hai-lanh-dao-hdbank-dang-ky-mua-vao-1-trieu-co-phieu-hdb-422022111011222678.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Thêm #hai #lãnh #đạo #HDBank #đăng #ký #mua #vào #triệu #cổ #phiếu #HDB

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá nhân dân tệ ngày 13/6: Phần lớn các ngân hàng điều chỉnh giảm tỷ giá

Viết một bình luận