Thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của 8 ngân hàng thương mại

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của 8 ngân hàng thương mại phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng vừa thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần, gồm Techcombank, HBBank, TPBank và SHB, theo Báo Thanh tra Việt Nam.

Ngoài 4 ngân hàng nêu trên, NSC cũng thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại các ngân hàng đại chúng Việt Nam là Việt Nam Thương Tín, Đông Nam Á và Bảo Việt.

Tính đến tháng 4/2022, NSC đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng. Riêng Ngân hàng Bảo Việt không thực hiện thanh tra do Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra với ngân hàng này.

Đoàn Thanh tra đã trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý vi phạm liên quan đến việc sử dụng vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu của tổ chức phát hành.

Trước đó, ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8857 / CĐ-VPCP về việc tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tại Công báo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng. sử dụng, kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Trái phiếu doanh nghiệp đang là một trong những chủ đề nóng trên thị trường hiện nay. Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VMBA), tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 sẽ đạt xấp xỉ 660.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10% GDP. Trong đó, ngân hàng và công ty chứng khoán là hai nhóm mua lớn nhất trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính của 24 ngân hàng, tổng số dư trái phiếu tổ chức kinh tế mà các ngân hàng đầu tư vào đến hết ngày 31/3/2022 là hơn 344.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước. .

Trong đó, Techcombank là ngân hàng nắm giữ lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất với 76.583 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2021. Việc trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh đã đẩy tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Techcombank tăng từ 15,3%. cuối năm 2021 lên 17,4% vào cuối quý I / 2022. Đây có thể là tỷ trọng cao nhất trong các ngân hàng niêm yết, theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Phó Chủ tịch UBCKNN: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần phát triển mạnh mẽ hơn

23 tháng 5 năm 2022

‘Xu hướng ngân hàng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh’

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng nắm giữ hơn 344.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 22% trong ba tháng đầu năm

Phương Nga


Thông tin thêm

Thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của 8 ngân hàng thương mại

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng vừa thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần, gồm Techcombank, HBBank, TPBank và SHB, theo Báo Thanh tra Việt Nam.

Ngoài 4 ngân hàng nêu trên, NSC cũng thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại các ngân hàng đại chúng Việt Nam là Việt Nam Thương Tín, Đông Nam Á và Bảo Việt.

Tính đến tháng 4/2022, NSC đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng. Riêng Ngân hàng Bảo Việt không thực hiện thanh tra do Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra với ngân hàng này.

Đoàn Thanh tra đã trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý vi phạm liên quan đến việc sử dụng vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu của tổ chức phát hành.

Trước đó, ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8857 / CĐ-VPCP về việc tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tại Công báo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng. sử dụng, kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Trái phiếu doanh nghiệp đang là một trong những chủ đề nóng trên thị trường hiện nay. Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VMBA), tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 sẽ đạt xấp xỉ 660.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10% GDP. Trong đó, ngân hàng và công ty chứng khoán là hai nhóm mua lớn nhất trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính của 24 ngân hàng, tổng số dư trái phiếu tổ chức kinh tế mà các ngân hàng đầu tư vào đến hết ngày 31/3/2022 là hơn 344.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước. .

Trong đó, Techcombank là ngân hàng nắm giữ lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất với 76.583 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2021. Việc trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh đã đẩy tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Techcombank tăng từ 15,3%. cuối năm 2021 lên 17,4% vào cuối quý I / 2022. Đây có thể là tỷ trọng cao nhất trong các ngân hàng niêm yết, theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Phó Chủ tịch UBCKNN: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần phát triển mạnh mẽ hơn

23 tháng 5 năm 2022

'Xu hướng ngân hàng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh'

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng nắm giữ hơn 344.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 22% trong ba tháng đầu năm

Phương Nga


Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng vừa thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần, gồm Techcombank, HBBank, TPBank và SHB, theo Báo Thanh tra Việt Nam.

Ngoài 4 ngân hàng nêu trên, NSC cũng thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại các ngân hàng đại chúng Việt Nam là Việt Nam Thương Tín, Đông Nam Á và Bảo Việt.

Tính đến tháng 4/2022, NSC đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng. Riêng Ngân hàng Bảo Việt không thực hiện thanh tra do Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra với ngân hàng này.

Đoàn Thanh tra đã trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý vi phạm liên quan đến việc sử dụng vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu của tổ chức phát hành.

Trước đó, ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8857 / CĐ-VPCP về việc tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tại Công báo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng. sử dụng, kịp thời phát hiện, cảnh báo rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Trái phiếu doanh nghiệp đang là một trong những chủ đề nóng trên thị trường hiện nay. Theo Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VMBA), tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 sẽ đạt xấp xỉ 660.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10% GDP. Trong đó, ngân hàng và công ty chứng khoán là hai nhóm mua lớn nhất trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính của 24 ngân hàng, tổng số dư trái phiếu tổ chức kinh tế mà các ngân hàng đầu tư vào đến hết ngày 31/3/2022 là hơn 344.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước. .

Trong đó, Techcombank là ngân hàng nắm giữ lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất với 76.583 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2021. Việc trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh đã đẩy tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trên tổng tín dụng của Techcombank tăng từ 15,3%. cuối năm 2021 lên 17,4% vào cuối quý I / 2022. Đây có thể là tỷ trọng cao nhất trong các ngân hàng niêm yết, theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Phó Chủ tịch UBCKNN: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần phát triển mạnh mẽ hơn

23 tháng 5 năm 2022

‘Xu hướng ngân hàng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh’

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng nắm giữ hơn 344.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 22% trong ba tháng đầu năm

Phương Nga

#Thanh #tra #hoạt #động #đầu #tư #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #ngân #hàng #thương #mại

[rule_3_plain]

#Thanh #tra #hoạt #động #đầu #tư #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #ngân #hàng #thương #mại

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có Techcombank, HBBank, TPBank và SHB, theo Báo Thanh tra Việt Nam.
Ngoài 4 ngân hàng trên, Cơ quan TTGSNH còn tiến hành thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại các ngân hàng Đại chúng Việt Nam, Việt Nam Thương Tín, Đông Nam Á và Bảo Việt.
Đến thời điểm tháng 4/2022, Cơ quan TTGSNH đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng. Riêng Ngân hàng Bảo Việt không thực hiện thanh tra với lý do Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra với ngân hàng này.
Đoàn Thanh tra đã trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.
Đồng thời gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xử lý các sai phạm liên quan đến sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành.
Trước đó, ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công điện số 8857/CĐ-VPCP về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
Trái phiếu doanh nghiệp là một trong các chủ đề nóng trên thị trường hiện nay. Theo số liệu của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VMBA), tổng khối lượng phát hànhtrái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021 đạt xấp xỉ 660.000 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 10% GDP. Trong đó, các ngân hàng và công ty chứng khoán là hai nhóm mua vào lớn nhất trên thị trường.
Theo báo cáo tài chính của 24 ngân hàng, tổng số dư trái phiếu các tổ chức kinh tế mà các ngân hàng đầu tư tính đến hết 31/3/2022 là hơn 344.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước đó.
Trong đó, Techcombank là ngân hàng nắm giữ lượng TPDN nhiều nhất với 76.583 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2021. Mức tăng mạnh của TPDN đã đẩy tỷ trọng TPDN trên tổng tín dụng của Techcombank tăng từ mức 15,3% cuối năm 2021 lên 17,4% cuối quý 1/2022. Đây có thể là tỷ trọng cao nhất trong khối ngân hàng niêm yết, theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Phó Chủ tịch UBCKNN: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần phải phát triển mạnh hơn nữa

23-05-2022

‘Xu hướng ngân hàng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh’

12-05-2022

Ngân hàng nắm giữ hơn 344.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 22% trong ba tháng đầu năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/thanh-tra-hoat-dong-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-cua-8-ngan-hang-thuong-mai-42202253175214146.htm

#Thanh #tra #hoạt #động #đầu #tư #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #ngân #hàng #thương #mại

[rule_2_plain]

#Thanh #tra #hoạt #động #đầu #tư #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #ngân #hàng #thương #mại

[rule_2_plain]

#Thanh #tra #hoạt #động #đầu #tư #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #ngân #hàng #thương #mại

[rule_3_plain]

#Thanh #tra #hoạt #động #đầu #tư #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #ngân #hàng #thương #mại

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có Techcombank, HBBank, TPBank và SHB, theo Báo Thanh tra Việt Nam.
Ngoài 4 ngân hàng trên, Cơ quan TTGSNH còn tiến hành thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại các ngân hàng Đại chúng Việt Nam, Việt Nam Thương Tín, Đông Nam Á và Bảo Việt.
Đến thời điểm tháng 4/2022, Cơ quan TTGSNH đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng. Riêng Ngân hàng Bảo Việt không thực hiện thanh tra với lý do Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra với ngân hàng này.
Đoàn Thanh tra đã trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.
Đồng thời gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xử lý các sai phạm liên quan đến sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành.
Trước đó, ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công điện số 8857/CĐ-VPCP về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
Trái phiếu doanh nghiệp là một trong các chủ đề nóng trên thị trường hiện nay. Theo số liệu của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VMBA), tổng khối lượng phát hànhtrái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021 đạt xấp xỉ 660.000 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 10% GDP. Trong đó, các ngân hàng và công ty chứng khoán là hai nhóm mua vào lớn nhất trên thị trường.
Theo báo cáo tài chính của 24 ngân hàng, tổng số dư trái phiếu các tổ chức kinh tế mà các ngân hàng đầu tư tính đến hết 31/3/2022 là hơn 344.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước đó.
Trong đó, Techcombank là ngân hàng nắm giữ lượng TPDN nhiều nhất với 76.583 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2021. Mức tăng mạnh của TPDN đã đẩy tỷ trọng TPDN trên tổng tín dụng của Techcombank tăng từ mức 15,3% cuối năm 2021 lên 17,4% cuối quý 1/2022. Đây có thể là tỷ trọng cao nhất trong khối ngân hàng niêm yết, theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Phó Chủ tịch UBCKNN: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần phải phát triển mạnh hơn nữa

23-05-2022

‘Xu hướng ngân hàng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh’

12-05-2022

Ngân hàng nắm giữ hơn 344.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 22% trong ba tháng đầu năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/thanh-tra-hoat-dong-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-cua-8-ngan-hang-thuong-mai-42202253175214146.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Thanh #tra #hoạt #động #đầu #tư #trái #phiếu #doanh #nghiệp #của #ngân #hàng #thương #mại

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/5: Nhân dân tệ và đô la Úc giảm mạnh
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất