Thanh Khoản Là Gì? Thông Tin Cần Biết Về Tính Thanh Khoản

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thanh Khoản Là Gì? Thông Tin Cần Biết Về Tính Thanh Khoản phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thuật ngữ khác tại đây => Thuật ngữ

Tính toán Thanh khoản là gì? – Đây là một khái niệm cơ bản trong tài chính, là một trong những tiêu chí được các nhà đầu tư ưa chuộng khi lựa chọn danh mục đầu tư. Một tài sản có tính thanh khoản cao thường được ưa chuộng hơn một tài sản kém thanh khoản.

Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là một thuật ngữ để thể hiện tính linh hoạt của tài sản khi nó được mua và bán trên thị trường mà không ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó. Tính thanh khoản của tài sản là khả năng chuyển đổi thành tiền tệ hoặc tài sản có giá cả.

Một tài sản có tính thanh khoản cao có đặc điểm là được bán nhanh chóng mà giá bán không giảm đáng kể, với số lượng giao dịch lớn.

Tính thanh khoản tên tiếng anh là Liquidity.

Cần khoan là gì?
Thanh khoản là gì?

Ý nghĩa của tính thanh khoản là gì?

Ý nghĩa của thanh khoản đối với nhà đầu tư thể hiện ở khả năng chuyển đổi nhanh chóng, mức độ an toàn khi chuyển đổi tài sản:

 • Thể hiện mức độ năng động và hiệu quả của thị trường. Thị trường càng sôi động thì tính thanh khoản càng cao vì có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.
 • Khả năng chuyển đổi danh mục đầu tư dễ dàng.

Phân loại tài sản thanh khoản

Mức độ thanh khoản từ cao đến thấp của tài sản và tiền tệ được đánh giá từ cao xuống thấp như sau:

 • Tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Những tài khoản có thể nhận được
 • Ứng trước ngắn hạn
 • Kiểm kê

Trong danh sách trên, tiền mặt được coi là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó là công cụ trực tiếp dùng để thanh toán, lưu thông, bảo quản hàng hoá, tài sản dễ dàng.

Vì lý do tương tự, tiền mặt cũng trở thành thước đo tính thanh khoản của tài sản.

Tài sản càng dễ chuyển đổi thành tiền mặt thì tài sản đó càng có tính thanh khoản cao.

Hàng tồn kho là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, tức là không dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Thông thường, hàng tồn kho phải trải qua quá trình phân phối, tiêu thụ và thu tiền từ khách hàng trước khi trở thành tiền mặt.

Cần khoan là gì?
Tài sản lưu động

Thanh khoản ngân hàng

Khả năng thanh khoản là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá một ngân hàng. Các ngân hàng cần có khả năng đáp ứng ngay các nhu cầu giải ngân và rút tiền mặt theo cam kết với khách hàng. Điều này cho thấy ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt.

Đặc điểm của tính thanh khoản ngân hàng

Tính thanh khoản của ngân hàng có những đặc điểm quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ:

 • Cung cầu tiền mặt không cân đối. Ngân hàng khó kiểm soát được nhu cầu rút, gửi, vay vốn của khách hàng nên thường xuyên ở trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt.
 • Số vốn giữ lại đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng càng nhiều thì lợi nhuận của ngân hàng càng giảm và ngược lại.

Các tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng

Để đánh giá tính thanh khoản, thông thường sẽ dựa trên các tiêu chí định lượng và định tính sau:

 • Các chỉ tiêu định lượng Các tỷ lệ có thể được tính cho: Tài sản lưu động bình quân trên tổng tài sản bình quân; Nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; Dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; Tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi.
 • Các chỉ tiêu định tính bao gồm việc tuân thủ các quy định của pháp luật về: tỷ lệ khả năng thanh toán, tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi; ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và báo cáo các quy định nội bộ về quản lý thanh khoản và tuân thủ các quy định pháp luật khác về quản lý rủi ro thanh khoản.

Cần khoan là gì?
Thanh khoản ngân hàng

Cung thanh khoản

Nguồn thanh khoản của ngân hàng đến từ:

 • Tiền gửi đã nhận
 • Phí thu từ việc cung cấp dịch vụ
 • Tín dụng kiếm được
 • Bán tài sản đang kinh doanh và sử dụng
 • Vay từ thị trường tiền tệ

Sự cần thiết phải tạo ra tính thanh khoản

Các hoạt động tạo ra nhu cầu thanh khoản cho ngân hàng bao gồm:

 • Khách hàng rút tiền từ tiền gửi
 • Khách hàng yêu cầu khoản vay
 • Thanh toán các khoản phải trả khác
 • Chi phí tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
 • Trả cổ tức cho cổ đông

Nguyên nhân của rủi ro thanh khoản

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản cho ngân hàng trong trường hợp ngân hàng không hoặc chậm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của khách hàng. Ngân hàng thiếu tiền, hoặc tài sản ngắn hạn. Do đó, ngân hàng thiếu tiền mặt dự trữ và không thể huy động vốn ngay được.

Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư 08/2017 / TT-NHNN đã nêu rõ, rủi ro thanh khoản là rủi ro do:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn, nhưng phải trả chi phí cao để thực hiện nghĩa vụ đó ”.

Rủi ro thanh khoản

Tổn thất do rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến cả ngân hàng và khách hàng. Chi tiết:

 • Đối với ngân hàng: buộc phải tăng lãi suất để huy động thêm vốn. Trong khi đó, lãi suất cho vay không thay đổi có thể khiến nguồn thu của ngân hàng giảm hoặc lãi suất cho vay tăng.
 • Dành cho khách hàng: có thể phải vay với lãi suất cao hơn.
 • Đối với nền kinh tế: ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng hoạt động đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp vay vốn.

Khuyến nghị cho các giải pháp quản lý rủi ro thanh khoản

Các biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản:

 • Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để đa dạng hoá và thu hút vốn.
 • Sử dụng các công cụ tái cấp vốn.
 • Quản lý và thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động tín dụng của Nhà nước.
 • Cơ cấu nguồn vốn huy động và vốn vay hợp lý giữa trung và ngắn hạn.
 • Duy trì tỷ lệ dự trữ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ở mức hợp lý.
 • Quản lý tốt rủi ro thanh khoản.
Xem thêm thông tin hay:  Kaizen là gì ? Lợi ích từ việc ý thức Kaizen ?

Thanh khoản chứng khoán

Tính thanh khoản của chứng khoán thể hiện ở khả năng mua bán dễ dàng, giá cả tương đối ổn định trong ngắn hạn. Thông qua thị trường chứng khoán, nhà đầu tư dễ dàng chuyển đổi từ chứng khoán sang tiền mặt và ngược lại. Điều này cho thấy tính linh hoạt và an toàn của vốn.

Rủi ro trong thanh khoản chứng khoán

Tính thanh khoản của một chứng khoán được đo bằng thời gian và chi phí để chuyển đổi thành tiền mặt.

Rủi ro trong thanh khoản của chứng khoán là khi nhà đầu tư mất nhiều thời gian và chi phí để thu hồi vốn. Điều này có nghĩa là rất khó để tìm được người mua với giá kỳ vọng, hoặc chấp nhận giá thấp hơn để đổi lấy tiền mặt. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ chịu một khoản lỗ nhất định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán

 • Các tỷ số tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều chỉ tiêu tài chính phản ánh kết quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như hệ số P / E, lợi nhuận v.v.
 • Các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Tùy thuộc vào chính sách phát triển chung của đất nước, Chính phủ có thể ban hành các quy định hành chính áp dụng đối với ngành, nghề kinh doanh.
 • Quy định về đầu tư nước ngoài.
 • Tâm lý nhà đầu tư. Luôn có những nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn trên thị trường. Hiệu quả hoạt động của các nhà đầu tư ngắn hạn thường phụ thuộc vào những biến động chung của thị trường. Từ đó ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường.

Làm thế nào để hạn chế rủi ro

Các sản phẩm đầu tư tài chính như chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và tình hình thị trường chung. Do đó, các cách để hạn chế rủi ro thanh khoản chứng khoán bao gồm:

 • Xem xét sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
 • Đánh giá xu hướng biến động của ngành, của thị trường nói chung.
 • Thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý.

Kết luận

Tính toán Thanh khoản là gì? đã được giải đáp khá đầy đủ qua bài viết trên. Chứng khoán và tiền gửi ngân hàng là những khoản đầu tư có tính thanh khoản khá cao nên được các nhà đầu tư ưa thích.


Thông tin thêm

Thanh Khoản Là Gì? Thông Tin Cần Biết Về Tính Thanh Khoản

Tính toán Thanh khoản là gì? - Đây là một khái niệm cơ bản trong tài chính, là một trong những tiêu chí được các nhà đầu tư ưa chuộng khi lựa chọn danh mục đầu tư. Một tài sản có tính thanh khoản cao thường được ưa chuộng hơn một tài sản kém thanh khoản.

Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là một thuật ngữ để thể hiện tính linh hoạt của tài sản khi nó được mua và bán trên thị trường mà không ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó. Tính thanh khoản của tài sản là khả năng chuyển đổi thành tiền tệ hoặc tài sản có giá cả.

Một tài sản có tính thanh khoản cao có đặc điểm là được bán nhanh chóng mà giá bán không giảm đáng kể, với số lượng giao dịch lớn.

Tính thanh khoản tên tiếng anh là Liquidity.

Cần khoan là gì?
Thanh khoản là gì?

Ý nghĩa của tính thanh khoản là gì?

Ý nghĩa của thanh khoản đối với nhà đầu tư thể hiện ở khả năng chuyển đổi nhanh chóng, mức độ an toàn khi chuyển đổi tài sản:

 • Thể hiện mức độ năng động và hiệu quả của thị trường. Thị trường càng sôi động thì tính thanh khoản càng cao vì có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.
 • Khả năng chuyển đổi danh mục đầu tư dễ dàng.

Phân loại tài sản thanh khoản

Mức độ thanh khoản từ cao đến thấp của tài sản và tiền tệ được đánh giá từ cao xuống thấp như sau:

 • Tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Những tài khoản có thể nhận được
 • Ứng trước ngắn hạn
 • Kiểm kê

Trong danh sách trên, tiền mặt được coi là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó là công cụ trực tiếp dùng để thanh toán, lưu thông, bảo quản hàng hoá, tài sản dễ dàng.

Vì lý do tương tự, tiền mặt cũng trở thành thước đo tính thanh khoản của tài sản.

Tài sản càng dễ chuyển đổi thành tiền mặt thì tài sản đó càng có tính thanh khoản cao.

Hàng tồn kho là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, tức là không dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Thông thường, hàng tồn kho phải trải qua quá trình phân phối, tiêu thụ và thu tiền từ khách hàng trước khi trở thành tiền mặt.

Cần khoan là gì?
Tài sản lưu động

Thanh khoản ngân hàng

Khả năng thanh khoản là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá một ngân hàng. Các ngân hàng cần có khả năng đáp ứng ngay các nhu cầu giải ngân và rút tiền mặt theo cam kết với khách hàng. Điều này cho thấy ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt.

Đặc điểm của tính thanh khoản ngân hàng

Tính thanh khoản của ngân hàng có những đặc điểm quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ:

 • Cung cầu tiền mặt không cân đối. Ngân hàng khó kiểm soát được nhu cầu rút, gửi, vay vốn của khách hàng nên thường xuyên ở trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt.
 • Số vốn giữ lại đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng càng nhiều thì lợi nhuận của ngân hàng càng giảm và ngược lại.

Các tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng

Để đánh giá tính thanh khoản, thông thường sẽ dựa trên các tiêu chí định lượng và định tính sau:

 • Các chỉ tiêu định lượng Các tỷ lệ có thể được tính cho: Tài sản lưu động bình quân trên tổng tài sản bình quân; Nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; Dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; Tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi.
 • Các chỉ tiêu định tính bao gồm việc tuân thủ các quy định của pháp luật về: tỷ lệ khả năng thanh toán, tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi; ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và báo cáo các quy định nội bộ về quản lý thanh khoản và tuân thủ các quy định pháp luật khác về quản lý rủi ro thanh khoản.

Cần khoan là gì?
Thanh khoản ngân hàng

Cung thanh khoản

Nguồn thanh khoản của ngân hàng đến từ:

 • Tiền gửi đã nhận
 • Phí thu từ việc cung cấp dịch vụ
 • Tín dụng kiếm được
 • Bán tài sản đang kinh doanh và sử dụng
 • Vay từ thị trường tiền tệ

Sự cần thiết phải tạo ra tính thanh khoản

Các hoạt động tạo ra nhu cầu thanh khoản cho ngân hàng bao gồm:

 • Khách hàng rút tiền từ tiền gửi
 • Khách hàng yêu cầu khoản vay
 • Thanh toán các khoản phải trả khác
 • Chi phí tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
 • Trả cổ tức cho cổ đông

Nguyên nhân của rủi ro thanh khoản

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản cho ngân hàng trong trường hợp ngân hàng không hoặc chậm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của khách hàng. Ngân hàng thiếu tiền, hoặc tài sản ngắn hạn. Do đó, ngân hàng thiếu tiền mặt dự trữ và không thể huy động vốn ngay được.

Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư 08/2017 / TT-NHNN đã nêu rõ, rủi ro thanh khoản là rủi ro do:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn, nhưng phải trả chi phí cao để thực hiện nghĩa vụ đó ”.

Rủi ro thanh khoản

Tổn thất do rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến cả ngân hàng và khách hàng. Chi tiết:

 • Đối với ngân hàng: buộc phải tăng lãi suất để huy động thêm vốn. Trong khi đó, lãi suất cho vay không thay đổi có thể khiến nguồn thu của ngân hàng giảm hoặc lãi suất cho vay tăng.
 • Dành cho khách hàng: có thể phải vay với lãi suất cao hơn.
 • Đối với nền kinh tế: ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng hoạt động đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp vay vốn.

Khuyến nghị cho các giải pháp quản lý rủi ro thanh khoản

Các biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản:

 • Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để đa dạng hoá và thu hút vốn.
 • Sử dụng các công cụ tái cấp vốn.
 • Quản lý và thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động tín dụng của Nhà nước.
 • Cơ cấu nguồn vốn huy động và vốn vay hợp lý giữa trung và ngắn hạn.
 • Duy trì tỷ lệ dự trữ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ở mức hợp lý.
 • Quản lý tốt rủi ro thanh khoản.

Thanh khoản chứng khoán

Tính thanh khoản của chứng khoán thể hiện ở khả năng mua bán dễ dàng, giá cả tương đối ổn định trong ngắn hạn. Thông qua thị trường chứng khoán, nhà đầu tư dễ dàng chuyển đổi từ chứng khoán sang tiền mặt và ngược lại. Điều này cho thấy tính linh hoạt và an toàn của vốn.

Rủi ro trong thanh khoản chứng khoán

Tính thanh khoản của một chứng khoán được đo bằng thời gian và chi phí để chuyển đổi thành tiền mặt.

Rủi ro trong thanh khoản của chứng khoán là khi nhà đầu tư mất nhiều thời gian và chi phí để thu hồi vốn. Điều này có nghĩa là rất khó để tìm được người mua với giá kỳ vọng, hoặc chấp nhận giá thấp hơn để đổi lấy tiền mặt. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ chịu một khoản lỗ nhất định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán

 • Các tỷ số tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều chỉ tiêu tài chính phản ánh kết quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như hệ số P / E, lợi nhuận v.v.
 • Các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Tùy thuộc vào chính sách phát triển chung của đất nước, Chính phủ có thể ban hành các quy định hành chính áp dụng đối với ngành, nghề kinh doanh.
 • Quy định về đầu tư nước ngoài.
 • Tâm lý nhà đầu tư. Luôn có những nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn trên thị trường. Hiệu quả hoạt động của các nhà đầu tư ngắn hạn thường phụ thuộc vào những biến động chung của thị trường. Từ đó ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường.

Làm thế nào để hạn chế rủi ro

Các sản phẩm đầu tư tài chính như chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và tình hình thị trường chung. Do đó, các cách để hạn chế rủi ro thanh khoản chứng khoán bao gồm:

 • Xem xét sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
 • Đánh giá xu hướng biến động của ngành, của thị trường nói chung.
 • Thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý.

Kết luận

Tính toán Thanh khoản là gì? đã được giải đáp khá đầy đủ qua bài viết trên. Chứng khoán và tiền gửi ngân hàng là những khoản đầu tư có tính thanh khoản khá cao nên được các nhà đầu tư ưa thích.


Tính toán Thanh khoản là gì? – Đây là một khái niệm cơ bản trong tài chính, là một trong những tiêu chí được các nhà đầu tư ưa chuộng khi lựa chọn danh mục đầu tư. Một tài sản có tính thanh khoản cao thường được ưa chuộng hơn một tài sản kém thanh khoản.

Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là một thuật ngữ để thể hiện tính linh hoạt của tài sản khi nó được mua và bán trên thị trường mà không ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó. Tính thanh khoản của tài sản là khả năng chuyển đổi thành tiền tệ hoặc tài sản có giá cả.

Một tài sản có tính thanh khoản cao có đặc điểm là được bán nhanh chóng mà giá bán không giảm đáng kể, với số lượng giao dịch lớn.

Tính thanh khoản tên tiếng anh là Liquidity.

Cần khoan là gì?
Thanh khoản là gì?

Ý nghĩa của tính thanh khoản là gì?

Ý nghĩa của thanh khoản đối với nhà đầu tư thể hiện ở khả năng chuyển đổi nhanh chóng, mức độ an toàn khi chuyển đổi tài sản:

 • Thể hiện mức độ năng động và hiệu quả của thị trường. Thị trường càng sôi động thì tính thanh khoản càng cao vì có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.
 • Khả năng chuyển đổi danh mục đầu tư dễ dàng.

Phân loại tài sản thanh khoản

Mức độ thanh khoản từ cao đến thấp của tài sản và tiền tệ được đánh giá từ cao xuống thấp như sau:

 • Tiền mặt
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Những tài khoản có thể nhận được
 • Ứng trước ngắn hạn
 • Kiểm kê

Trong danh sách trên, tiền mặt được coi là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó là công cụ trực tiếp dùng để thanh toán, lưu thông, bảo quản hàng hoá, tài sản dễ dàng.

Vì lý do tương tự, tiền mặt cũng trở thành thước đo tính thanh khoản của tài sản.

Tài sản càng dễ chuyển đổi thành tiền mặt thì tài sản đó càng có tính thanh khoản cao.

Hàng tồn kho là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, tức là không dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Thông thường, hàng tồn kho phải trải qua quá trình phân phối, tiêu thụ và thu tiền từ khách hàng trước khi trở thành tiền mặt.

Cần khoan là gì?
Tài sản lưu động

Thanh khoản ngân hàng

Khả năng thanh khoản là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá một ngân hàng. Các ngân hàng cần có khả năng đáp ứng ngay các nhu cầu giải ngân và rút tiền mặt theo cam kết với khách hàng. Điều này cho thấy ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt.

Đặc điểm của tính thanh khoản ngân hàng

Tính thanh khoản của ngân hàng có những đặc điểm quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ:

 • Cung cầu tiền mặt không cân đối. Ngân hàng khó kiểm soát được nhu cầu rút, gửi, vay vốn của khách hàng nên thường xuyên ở trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt.
 • Số vốn giữ lại đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng càng nhiều thì lợi nhuận của ngân hàng càng giảm và ngược lại.

Các tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng

Để đánh giá tính thanh khoản, thông thường sẽ dựa trên các tiêu chí định lượng và định tính sau:

 • Các chỉ tiêu định lượng Các tỷ lệ có thể được tính cho: Tài sản lưu động bình quân trên tổng tài sản bình quân; Nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; Dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; Tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi.
 • Các chỉ tiêu định tính bao gồm việc tuân thủ các quy định của pháp luật về: tỷ lệ khả năng thanh toán, tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi; ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và báo cáo các quy định nội bộ về quản lý thanh khoản và tuân thủ các quy định pháp luật khác về quản lý rủi ro thanh khoản.

Cần khoan là gì?
Thanh khoản ngân hàng

Cung thanh khoản

Nguồn thanh khoản của ngân hàng đến từ:

 • Tiền gửi đã nhận
 • Phí thu từ việc cung cấp dịch vụ
 • Tín dụng kiếm được
 • Bán tài sản đang kinh doanh và sử dụng
 • Vay từ thị trường tiền tệ

Sự cần thiết phải tạo ra tính thanh khoản

Các hoạt động tạo ra nhu cầu thanh khoản cho ngân hàng bao gồm:

 • Khách hàng rút tiền từ tiền gửi
 • Khách hàng yêu cầu khoản vay
 • Thanh toán các khoản phải trả khác
 • Chi phí tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
 • Trả cổ tức cho cổ đông

Nguyên nhân của rủi ro thanh khoản

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản cho ngân hàng trong trường hợp ngân hàng không hoặc chậm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của khách hàng. Ngân hàng thiếu tiền, hoặc tài sản ngắn hạn. Do đó, ngân hàng thiếu tiền mặt dự trữ và không thể huy động vốn ngay được.

Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư 08/2017 / TT-NHNN đã nêu rõ, rủi ro thanh khoản là rủi ro do:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn, nhưng phải trả chi phí cao để thực hiện nghĩa vụ đó ”.

Rủi ro thanh khoản

Tổn thất do rủi ro thanh khoản ảnh hưởng đến cả ngân hàng và khách hàng. Chi tiết:

 • Đối với ngân hàng: buộc phải tăng lãi suất để huy động thêm vốn. Trong khi đó, lãi suất cho vay không thay đổi có thể khiến nguồn thu của ngân hàng giảm hoặc lãi suất cho vay tăng.
 • Dành cho khách hàng: có thể phải vay với lãi suất cao hơn.
 • Đối với nền kinh tế: ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng hoạt động đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp vay vốn.

Khuyến nghị cho các giải pháp quản lý rủi ro thanh khoản

Các biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản:

 • Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để đa dạng hoá và thu hút vốn.
 • Sử dụng các công cụ tái cấp vốn.
 • Quản lý và thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động tín dụng của Nhà nước.
 • Cơ cấu nguồn vốn huy động và vốn vay hợp lý giữa trung và ngắn hạn.
 • Duy trì tỷ lệ dự trữ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ở mức hợp lý.
 • Quản lý tốt rủi ro thanh khoản.

Thanh khoản chứng khoán

Tính thanh khoản của chứng khoán thể hiện ở khả năng mua bán dễ dàng, giá cả tương đối ổn định trong ngắn hạn. Thông qua thị trường chứng khoán, nhà đầu tư dễ dàng chuyển đổi từ chứng khoán sang tiền mặt và ngược lại. Điều này cho thấy tính linh hoạt và an toàn của vốn.

Rủi ro trong thanh khoản chứng khoán

Tính thanh khoản của một chứng khoán được đo bằng thời gian và chi phí để chuyển đổi thành tiền mặt.

Rủi ro trong thanh khoản của chứng khoán là khi nhà đầu tư mất nhiều thời gian và chi phí để thu hồi vốn. Điều này có nghĩa là rất khó để tìm được người mua với giá kỳ vọng, hoặc chấp nhận giá thấp hơn để đổi lấy tiền mặt. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ chịu một khoản lỗ nhất định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của chứng khoán

 • Các tỷ số tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều chỉ tiêu tài chính phản ánh kết quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như hệ số P / E, lợi nhuận v.v.
 • Các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Tùy thuộc vào chính sách phát triển chung của đất nước, Chính phủ có thể ban hành các quy định hành chính áp dụng đối với ngành, nghề kinh doanh.
 • Quy định về đầu tư nước ngoài.
 • Tâm lý nhà đầu tư. Luôn có những nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn trên thị trường. Hiệu quả hoạt động của các nhà đầu tư ngắn hạn thường phụ thuộc vào những biến động chung của thị trường. Từ đó ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường.

Làm thế nào để hạn chế rủi ro

Các sản phẩm đầu tư tài chính như chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và tình hình thị trường chung. Do đó, các cách để hạn chế rủi ro thanh khoản chứng khoán bao gồm:

 • Xem xét sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
 • Đánh giá xu hướng biến động của ngành, của thị trường nói chung.
 • Thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý.

Kết luận

Tính toán Thanh khoản là gì? đã được giải đáp khá đầy đủ qua bài viết trên. Chứng khoán và tiền gửi ngân hàng là những khoản đầu tư có tính thanh khoản khá cao nên được các nhà đầu tư ưa thích.

#Thanh #Khoản #Là #Gì #Thông #Tin #Cần #Biết #Về #Tính #Thanh #Khoản

[rule_3_plain]

#Thanh #Khoản #Là #Gì #Thông #Tin #Cần #Biết #Về #Tính #Thanh #Khoản

[rule_1_plain]

#Thanh #Khoản #Là #Gì #Thông #Tin #Cần #Biết #Về #Tính #Thanh #Khoản

[rule_2_plain]

#Thanh #Khoản #Là #Gì #Thông #Tin #Cần #Biết #Về #Tính #Thanh #Khoản

[rule_2_plain]

#Thanh #Khoản #Là #Gì #Thông #Tin #Cần #Biết #Về #Tính #Thanh #Khoản

[rule_3_plain]

#Thanh #Khoản #Là #Gì #Thông #Tin #Cần #Biết #Về #Tính #Thanh #Khoản

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Thanh #Khoản #Là #Gì #Thông #Tin #Cần #Biết #Về #Tính #Thanh #Khoản

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất