Tháng 8/2022 mở mới 155.456 tài khoản chứng khoán, thấp nhất kể từ tháng 11/2021

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tháng 8/2022 mở mới 155.456 tài khoản chứng khoán, thấp nhất kể từ tháng 11/2021 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thông tin chứng khoán khác tại đây => Chứng khoán

Trong 8 tháng đầu năm 2022, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới gần 2,2 triệu tài khoản chứng khoán, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước (8 tháng đầu năm 2021). Sự sụt giảm về số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới từ tháng 7 và sang tháng 8, con số này tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn 155.456, tương ứng giảm 22,1%.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước thực được mở mới trong tháng 8 năm 2022 là 152.398 tài khoản (mở 155.456 tài khoản mới và đóng tài khoản), tiếp tục giảm 22% so với tháng trước (tháng 7/2022, nhà đầu tư cá nhân mở mới 198.988 tài khoản) và giảm 3 lần so với tháng trước. ghi lại đạt được trong Tháng 5 năm 2022 (476.000 tài khoản). Đây cũng là tháng có số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, các cá nhân trong nước đã mở mới ròng gần 2,2 triệu tài khoản chứng khoánCao hơn 2,6 lần (160%) so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 43% so với 1,5 triệu tài khoản mới được mở vào năm 2021.

Các nhà đầu tư cơ quan nội địa mở mới 201 tài khoản, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2022 là 14.188 tài khoản.

Các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và các nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài mở mới 286 tài khoản và 53 tài khoản, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2022 số lượng tài khoản lần lượt là 37.860 tài khoản và 4.239 tài khoản.

Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đến cuối tháng 8 năm 2022 đạt gần 6,5 triệu người, tương đương hơn 6,5% dân số. Trong khi đó, theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư sẽ đạt 5% dân số vào năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2022
Tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2022

Trên thực tế, số lượng tài khoản đến cuối tháng 8 năm 2022 đã đạt gần 6,5 triệu người, tương đương hơn 6,5% dân số là không đúng, vì một người có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau. Để thống kê chính xác nhất về số lượng tài khoản chứng khoán theo dân cư phải căn cứ vào số CMND / CCCD dùng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán. Vì mỗi người chỉ có một CMND / CCCD.

Tuy nhiên, so với các thị trường trong khu vực, tỷ lệ người dân có tài khoản chứng khoán ở Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều. Người ta ước tính rằng hơn 90% dân số ở Đài Loan và khoảng 8% dân số ở Thái Lan có tài khoản chứng khoán.

Xem thêm thông tin hay:  thuế và phí khi giao dịch chứng khoán | BestTaiChinh.Com
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

Cùng với sự sụt giảm đáng kể số lượng tài khoản mới được mở bởi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã quay trở lại bán ròng trong tháng 8 với giá trị 773 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư tổ chức trong nước đã bán ròng tháng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị giao dịch có xu hướng thu hẹp khi giá trị giao dịch bán ròng là 386 tỷ đồng vào tháng 8 năm 2022

Tính bình quân, giá trị giao dịch tháng 8 đạt 14 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với tháng trước nhờ hoạt động giao dịch trở lại đáng kể với thanh khoản tăng:

 • 34% vào nhóm VN30,
 • 46% trên nhóm VNMidcap
 • 72% trên nhóm VNSmallcap.

Thanh khoản bình quân trên HOSE trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 19,4 nghìn tỷ đồng / phiên, thấp hơn khoảng 10% so với mức của năm 2021.

Vui lòng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!


Thông tin thêm

Tháng 8/2022 mở mới 155.456 tài khoản chứng khoán, thấp nhất kể từ tháng 11/2021

Trong 8 tháng đầu năm 2022, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới gần 2,2 triệu tài khoản chứng khoán, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước (8 tháng đầu năm 2021). Sự sụt giảm về số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới từ tháng 7 và sang tháng 8, con số này tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn 155.456, tương ứng giảm 22,1%.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước thực được mở mới trong tháng 8 năm 2022 là 152.398 tài khoản (mở 155.456 tài khoản mới và đóng tài khoản), tiếp tục giảm 22% so với tháng trước (tháng 7/2022, nhà đầu tư cá nhân mở mới 198.988 tài khoản) và giảm 3 lần so với tháng trước. ghi lại đạt được trong Tháng 5 năm 2022 (476.000 tài khoản). Đây cũng là tháng có số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, các cá nhân trong nước đã mở mới ròng gần 2,2 triệu tài khoản chứng khoánCao hơn 2,6 lần (160%) so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 43% so với 1,5 triệu tài khoản mới được mở vào năm 2021.

Các nhà đầu tư cơ quan nội địa mở mới 201 tài khoản, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2022 là 14.188 tài khoản.

Các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và các nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài mở mới 286 tài khoản và 53 tài khoản, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2022 số lượng tài khoản lần lượt là 37.860 tài khoản và 4.239 tài khoản.

Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đến cuối tháng 8 năm 2022 đạt gần 6,5 triệu người, tương đương hơn 6,5% dân số. Trong khi đó, theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư sẽ đạt 5% dân số vào năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2022
Tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2022

Trên thực tế, số lượng tài khoản đến cuối tháng 8 năm 2022 đã đạt gần 6,5 triệu người, tương đương hơn 6,5% dân số là không đúng, vì một người có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau. Để thống kê chính xác nhất về số lượng tài khoản chứng khoán theo dân cư phải căn cứ vào số CMND / CCCD dùng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán. Vì mỗi người chỉ có một CMND / CCCD.

Tuy nhiên, so với các thị trường trong khu vực, tỷ lệ người dân có tài khoản chứng khoán ở Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều. Người ta ước tính rằng hơn 90% dân số ở Đài Loan và khoảng 8% dân số ở Thái Lan có tài khoản chứng khoán.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

Cùng với sự sụt giảm đáng kể số lượng tài khoản mới được mở bởi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã quay trở lại bán ròng trong tháng 8 với giá trị 773 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư tổ chức trong nước đã bán ròng tháng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị giao dịch có xu hướng thu hẹp khi giá trị giao dịch bán ròng là 386 tỷ đồng vào tháng 8 năm 2022

Tính bình quân, giá trị giao dịch tháng 8 đạt 14 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với tháng trước nhờ hoạt động giao dịch trở lại đáng kể với thanh khoản tăng:

 • 34% vào nhóm VN30,
 • 46% trên nhóm VNMidcap
 • 72% trên nhóm VNSmallcap.

Thanh khoản bình quân trên HOSE trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 19,4 nghìn tỷ đồng / phiên, thấp hơn khoảng 10% so với mức của năm 2021.

Vui lòng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!


Trong 8 tháng đầu năm 2022, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới gần 2,2 triệu tài khoản chứng khoán, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước (8 tháng đầu năm 2021). Sự sụt giảm về số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới từ tháng 7 và sang tháng 8, con số này tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn 155.456, tương ứng giảm 22,1%.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước thực được mở mới trong tháng 8 năm 2022 là 152.398 tài khoản (mở 155.456 tài khoản mới và đóng tài khoản), tiếp tục giảm 22% so với tháng trước (tháng 7/2022, nhà đầu tư cá nhân mở mới 198.988 tài khoản) và giảm 3 lần so với tháng trước. ghi lại đạt được trong Tháng 5 năm 2022 (476.000 tài khoản). Đây cũng là tháng có số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, các cá nhân trong nước đã mở mới ròng gần 2,2 triệu tài khoản chứng khoánCao hơn 2,6 lần (160%) so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 43% so với 1,5 triệu tài khoản mới được mở vào năm 2021.

Các nhà đầu tư cơ quan nội địa mở mới 201 tài khoản, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2022 là 14.188 tài khoản.

Các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và các nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài mở mới 286 tài khoản và 53 tài khoản, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2022 số lượng tài khoản lần lượt là 37.860 tài khoản và 4.239 tài khoản.

Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đến cuối tháng 8 năm 2022 đạt gần 6,5 triệu người, tương đương hơn 6,5% dân số. Trong khi đó, theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư sẽ đạt 5% dân số vào năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2022
Tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2022

Trên thực tế, số lượng tài khoản đến cuối tháng 8 năm 2022 đã đạt gần 6,5 triệu người, tương đương hơn 6,5% dân số là không đúng, vì một người có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau. Để thống kê chính xác nhất về số lượng tài khoản chứng khoán theo dân cư phải căn cứ vào số CMND / CCCD dùng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán. Vì mỗi người chỉ có một CMND / CCCD.

Tuy nhiên, so với các thị trường trong khu vực, tỷ lệ người dân có tài khoản chứng khoán ở Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều. Người ta ước tính rằng hơn 90% dân số ở Đài Loan và khoảng 8% dân số ở Thái Lan có tài khoản chứng khoán.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

Cùng với sự sụt giảm đáng kể số lượng tài khoản mới được mở bởi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã quay trở lại bán ròng trong tháng 8 với giá trị 773 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư tổ chức trong nước đã bán ròng tháng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị giao dịch có xu hướng thu hẹp khi giá trị giao dịch bán ròng là 386 tỷ đồng vào tháng 8 năm 2022

Tính bình quân, giá trị giao dịch tháng 8 đạt 14 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với tháng trước nhờ hoạt động giao dịch trở lại đáng kể với thanh khoản tăng:

 • 34% vào nhóm VN30,
 • 46% trên nhóm VNMidcap
 • 72% trên nhóm VNSmallcap.

Thanh khoản bình quân trên HOSE trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 19,4 nghìn tỷ đồng / phiên, thấp hơn khoảng 10% so với mức của năm 2021.

Vui lòng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

#Tháng #mở #mới #tài #khoản #chứng #khoán #thấp #nhất #kể #từ #tháng

[rule_3_plain]

#Tháng #mở #mới #tài #khoản #chứng #khoán #thấp #nhất #kể #từ #tháng

[rule_1_plain]

#Tháng #mở #mới #tài #khoản #chứng #khoán #thấp #nhất #kể #từ #tháng

[rule_2_plain]

#Tháng #mở #mới #tài #khoản #chứng #khoán #thấp #nhất #kể #từ #tháng

[rule_2_plain]

#Tháng #mở #mới #tài #khoản #chứng #khoán #thấp #nhất #kể #từ #tháng

[rule_3_plain]

#Tháng #mở #mới #tài #khoản #chứng #khoán #thấp #nhất #kể #từ #tháng

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Tháng #mở #mới #tài #khoản #chứng #khoán #thấp #nhất #kể #từ #tháng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất