Techcombank báo lãi khủng 6.800 tỷ đồng trong quý I, còn 1.600 tỷ dư nợ tái cơ cấu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Techcombank báo lãi khủng 6.800 tỷ đồng trong quý I, còn 1.600 tỷ dư nợ tái cơ cấu phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tính tới 31/3, tổng tài sản của Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng tư nhân tăng 7,9% lên 418.900 tỷ đồng. Nhà băng còn 1.600 tỷ đồng nợ cơ cấu lại theo Thông tư 01.

Nhà băng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý I tăng 13,2% so với cùng kỳ lên 10.100 tỷ đồng nhờ cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, thu lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Nhà băng cho biết chi phí hoạt động tăng chủ yếu do đầu tư vào công nghệ và trụ sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh khiến chi phí khấu hao tăng. Chi phí tư vấn (trong số các chi phí khác) tăng lên để hỗ trợ các quyết định chiến lược của nhà băng.

Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí dự phòng giảm đáng kể, 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều người dùng tiếp tục hồi phục lúc đại dịch COVID-19 nằm trong tầm kiểm soát dẫn tới phải trích lập dự phòng. thấp hơn, hoặc một số quy định trước đây được hoàn nguyên.

Tính tới 31/3, tổng tài sản đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng tư nhân tăng 7,9% lên 418.900 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính thống nhất, dư nợ cho vay người dùng tư nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cấp cho người dùng doanh nghiệp lớn (bao gồm cả cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và người dùng SME tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về tiền gửi, tổng tiền gửi của người dùng tại thời khắc cuối quý tăng 14,4% lên 328.900 tỷ đồng. Trong đó, số dư CASA đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỉ lệ CASA cao ở mức 50,4%. CASA của người dùng tư nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng (tăng 24,8%), CASA của người dùng doanh nghiệp đạt 42,2%.

Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank đạt 15,1% và tỉ lệ cho vay trên huy động (LDR) vào cuối quý I.

Tỉ lệ nợ xấu cuối quý I ở mức 0,7% với tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%. Cơ cấu lại dư nợ theo chương trình hỗ trợ người dùng bị tác động bởi COVID-19 là 1.600 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng dư nợ, giảm so với mức 1.900 tỷ đồng cuối năm 2021.

Nhà băng này cho biết, trong quý đầu năm, Techcombank đã thu hút hơn 0,2 triệu người dùng mới, nâng tổng số người dùng lên hơn 9,8 triệu. Khối lượng và trị giá giao dịch qua kênh điện tử của người dùng tư nhân trong kỳ tuần tự đạt 194,6 triệu giao dịch (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước) và 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2021. Tín dụng dự kiến ​​tăng 15,0% lên 446.600 tỷ đồng hoặc cao hơn theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Lãnh đạo Techcombank nói gì về trái phiếu doanh nghiệp 62 nghìn tỷ đồng?

23 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Techcombank: Nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp xấp xỉ 0% trong 5 năm qua, tiếp tục tăng trưởng mảng bất động sản

Diệp Bình


Thông tin thêm

Techcombank báo lãi khủng 6.800 tỷ đồng trong quý I, còn 1.600 tỷ dư nợ tái cơ cấu

Tính tới 31/3, tổng tài sản của Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng tư nhân tăng 7,9% lên 418.900 tỷ đồng. Nhà băng còn 1.600 tỷ đồng nợ cơ cấu lại theo Thông tư 01.

Nhà băng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý I tăng 13,2% so với cùng kỳ lên 10.100 tỷ đồng nhờ cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, thu lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Nhà băng cho biết chi phí hoạt động tăng chủ yếu do đầu tư vào công nghệ và trụ sở mới (D'Capitale) để mở rộng kinh doanh khiến chi phí khấu hao tăng. Chi phí tư vấn (trong số các chi phí khác) tăng lên để hỗ trợ các quyết định chiến lược của nhà băng.

Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí dự phòng giảm đáng kể, 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều người dùng tiếp tục hồi phục lúc đại dịch COVID-19 nằm trong tầm kiểm soát dẫn tới phải trích lập dự phòng. thấp hơn, hoặc một số quy định trước đây được hoàn nguyên.

Tính tới 31/3, tổng tài sản đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng tư nhân tăng 7,9% lên 418.900 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính thống nhất, dư nợ cho vay người dùng tư nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cấp cho người dùng doanh nghiệp lớn (bao gồm cả cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và người dùng SME tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về tiền gửi, tổng tiền gửi của người dùng tại thời khắc cuối quý tăng 14,4% lên 328.900 tỷ đồng. Trong đó, số dư CASA đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỉ lệ CASA cao ở mức 50,4%. CASA của người dùng tư nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng (tăng 24,8%), CASA của người dùng doanh nghiệp đạt 42,2%.

Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank đạt 15,1% và tỉ lệ cho vay trên huy động (LDR) vào cuối quý I.

Tỉ lệ nợ xấu cuối quý I ở mức 0,7% với tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%. Cơ cấu lại dư nợ theo chương trình hỗ trợ người dùng bị tác động bởi COVID-19 là 1.600 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng dư nợ, giảm so với mức 1.900 tỷ đồng cuối năm 2021.

Nhà băng này cho biết, trong quý đầu năm, Techcombank đã thu hút hơn 0,2 triệu người dùng mới, nâng tổng số người dùng lên hơn 9,8 triệu. Khối lượng và trị giá giao dịch qua kênh điện tử của người dùng tư nhân trong kỳ tuần tự đạt 194,6 triệu giao dịch (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước) và 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2021. Tín dụng dự kiến ​​tăng 15,0% lên 446.600 tỷ đồng hoặc cao hơn theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Lãnh đạo Techcombank nói gì về trái phiếu doanh nghiệp 62 nghìn tỷ đồng?

23 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Techcombank: Nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp xấp xỉ 0% trong 5 năm qua, tiếp tục tăng trưởng mảng bất động sản

Diệp Bình


Tính tới 31/3, tổng tài sản của Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng tư nhân tăng 7,9% lên 418.900 tỷ đồng. Nhà băng còn 1.600 tỷ đồng nợ cơ cấu lại theo Thông tư 01.

Nhà băng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý I tăng 13,2% so với cùng kỳ lên 10.100 tỷ đồng nhờ cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, thu lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Nhà băng cho biết chi phí hoạt động tăng chủ yếu do đầu tư vào công nghệ và trụ sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh khiến chi phí khấu hao tăng. Chi phí tư vấn (trong số các chi phí khác) tăng lên để hỗ trợ các quyết định chiến lược của nhà băng.

Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí dự phòng giảm đáng kể, 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều người dùng tiếp tục hồi phục lúc đại dịch COVID-19 nằm trong tầm kiểm soát dẫn tới phải trích lập dự phòng. thấp hơn, hoặc một số quy định trước đây được hoàn nguyên.

Tính tới 31/3, tổng tài sản đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng tư nhân tăng 7,9% lên 418.900 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính thống nhất, dư nợ cho vay người dùng tư nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cấp cho người dùng doanh nghiệp lớn (bao gồm cả cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và người dùng SME tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về tiền gửi, tổng tiền gửi của người dùng tại thời khắc cuối quý tăng 14,4% lên 328.900 tỷ đồng. Trong đó, số dư CASA đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỉ lệ CASA cao ở mức 50,4%. CASA của người dùng tư nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng (tăng 24,8%), CASA của người dùng doanh nghiệp đạt 42,2%.

Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank đạt 15,1% và tỉ lệ cho vay trên huy động (LDR) vào cuối quý I.

Tỉ lệ nợ xấu cuối quý I ở mức 0,7% với tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%. Cơ cấu lại dư nợ theo chương trình hỗ trợ người dùng bị tác động bởi COVID-19 là 1.600 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng dư nợ, giảm so với mức 1.900 tỷ đồng cuối năm 2021.

Nhà băng này cho biết, trong quý đầu năm, Techcombank đã thu hút hơn 0,2 triệu người dùng mới, nâng tổng số người dùng lên hơn 9,8 triệu. Khối lượng và trị giá giao dịch qua kênh điện tử của người dùng tư nhân trong kỳ tuần tự đạt 194,6 triệu giao dịch (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước) và 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2021. Tín dụng dự kiến ​​tăng 15,0% lên 446.600 tỷ đồng hoặc cao hơn theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN).

Lãnh đạo Techcombank nói gì về trái phiếu doanh nghiệp 62 nghìn tỷ đồng?

23 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Techcombank: Nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp xấp xỉ 0% trong 5 năm qua, tiếp tục tăng trưởng mảng bất động sản

Diệp Bình

#Techcombank #báo #lãi #khủng #tỷ #đồng #trong #quý #còn #tỷ #dư #nợ #tái #cơ #cấu

[rule_3_plain]

#Techcombank #báo #lãi #khủng #tỷ #đồng #trong #quý #còn #tỷ #dư #nợ #tái #cơ #cấu

Tính tới 31/3, tổng tài sản của Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng riêng lẻ tăng 7,9% đạt 418.900 tỷ đồng. Nhà băng còn 1.600 tỷ đồng dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 01.

Nhà băng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu nhập hoạt động quý I tăng 13,2% so với cùng kỳ  lên 10.100 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, thu nhập từ lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Nhà băng cho biết chi phí hoạt động tăng chủ yếu do các khoản đầu tư vào công nghệ và hội sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh, làm tăng thêm chi phí khấu hao. Chi phí tư vấn (trong chi phí khác) tăng để hỗ trợ cho việc ra các quyết định chiến lược của nhà băng.
Tuy nhiên, trong kỳ chi phí dự phòng lại giảm đáng kể, 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi lúc đại dịch COVID-19 được kiểm soát, dẫn đến việc trích lập dự phòng thấp hơn, hoặc một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập. 
Tính tới 31/3, tổng tài sản đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng riêng lẻ tăng 7,9% đạt 418.900 tỷ đồng.
Trên báo cáo tài chính thống nhất, dư nợ cho vay người dùng tư nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng cấp cho người dùng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và người dùng doanh nghiệp vừa và nhỏ 18,1% so với cùng kỳ năm trước.
Về mảng huy động, tổng tiền gửi người dùng cuối quý tăng 14,4% so với cùng kỳ đạt 328.900 tỷ đồng. Trong đó, số dư CASA đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỉ lệ CASA cao ở mức 50,4%. CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng (tăng 24,8%), CASA của khách hàng doanh nghiệp đạt 42,2%.
Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank đạt 15,1% và tỉ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) cuối quý I.
Tỉ lệ nợ xấu cuối quý Iở mức 0,7% với tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%. Số dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ người dùng bị tác động bởi COVID-19 là 1.600 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng dư nợ, giảm so với con số 1.900 tỷ đồng cuối năm 2021.
Nhà băng cho biết chỉ trong quý đầu năm, Techcombank đã thu hút thêm hơn 0,2 triệu người dùng mới, nâng tổng số người dùng lên hơn 9,8 triệu. Khối lượng và trị giá giao dịch qua kênh điện tử của người dùng tư nhân trong kỳ tuần tự đạt 194,6 triệu giao dịch (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái).
Năm 2022, Techcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 27.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 2021. Tín dụng dự kiến tăng 15,0% lên 446.600 tỷ đồng hoặc cao hơn, theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN). 

Lãnh đạo Techcombank nói gì về khoản 62.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp?

23-04-2022

ĐHĐCĐ Techcombank: Nợ xấu mảng trái phiếu doanh nghiệp xấp xỉ 0% trong 5 năm qua, tiếp tục tăng trưởng mảng BĐS

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/techcombank-bao-lai-khung-6800-ty-dong-trong-quy-i-con-1600-ty-du-no-tai-co-cau-422022426171031946.htm

#Techcombank #báo #lãi #khủng #tỷ #đồng #trong #quý #còn #tỷ #dư #nợ #tái #cơ #cấu

[rule_2_plain]

#Techcombank #báo #lãi #khủng #tỷ #đồng #trong #quý #còn #tỷ #dư #nợ #tái #cơ #cấu

[rule_2_plain]

#Techcombank #báo #lãi #khủng #tỷ #đồng #trong #quý #còn #tỷ #dư #nợ #tái #cơ #cấu

[rule_3_plain]

#Techcombank #báo #lãi #khủng #tỷ #đồng #trong #quý #còn #tỷ #dư #nợ #tái #cơ #cấu

Tính tới 31/3, tổng tài sản của Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng riêng lẻ tăng 7,9% đạt 418.900 tỷ đồng. Nhà băng còn 1.600 tỷ đồng dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 01.

Nhà băng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu nhập hoạt động quý I tăng 13,2% so với cùng kỳ  lên 10.100 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, thu nhập từ lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Nhà băng cho biết chi phí hoạt động tăng chủ yếu do các khoản đầu tư vào công nghệ và hội sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh, làm tăng thêm chi phí khấu hao. Chi phí tư vấn (trong chi phí khác) tăng để hỗ trợ cho việc ra các quyết định chiến lược của nhà băng.
Tuy nhiên, trong kỳ chi phí dự phòng lại giảm đáng kể, 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi lúc đại dịch COVID-19 được kiểm soát, dẫn đến việc trích lập dự phòng thấp hơn, hoặc một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập. 
Tính tới 31/3, tổng tài sản đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng riêng lẻ tăng 7,9% đạt 418.900 tỷ đồng.
Trên báo cáo tài chính thống nhất, dư nợ cho vay người dùng tư nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng cấp cho người dùng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và người dùng doanh nghiệp vừa và nhỏ 18,1% so với cùng kỳ năm trước.
Về mảng huy động, tổng tiền gửi người dùng cuối quý tăng 14,4% so với cùng kỳ đạt 328.900 tỷ đồng. Trong đó, số dư CASA đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỉ lệ CASA cao ở mức 50,4%. CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng (tăng 24,8%), CASA của khách hàng doanh nghiệp đạt 42,2%.
Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank đạt 15,1% và tỉ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) cuối quý I.
Tỉ lệ nợ xấu cuối quý Iở mức 0,7% với tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%. Số dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ người dùng bị tác động bởi COVID-19 là 1.600 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng dư nợ, giảm so với con số 1.900 tỷ đồng cuối năm 2021.
Nhà băng cho biết chỉ trong quý đầu năm, Techcombank đã thu hút thêm hơn 0,2 triệu người dùng mới, nâng tổng số người dùng lên hơn 9,8 triệu. Khối lượng và trị giá giao dịch qua kênh điện tử của người dùng tư nhân trong kỳ tuần tự đạt 194,6 triệu giao dịch (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái).
Năm 2022, Techcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 27.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 2021. Tín dụng dự kiến tăng 15,0% lên 446.600 tỷ đồng hoặc cao hơn, theo phê duyệt của Nhà băng Nhà nước (NHNN). 

Lãnh đạo Techcombank nói gì về khoản 62.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp?

23-04-2022

ĐHĐCĐ Techcombank: Nợ xấu mảng trái phiếu doanh nghiệp xấp xỉ 0% trong 5 năm qua, tiếp tục tăng trưởng mảng BĐS

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/techcombank-bao-lai-khung-6800-ty-dong-trong-quy-i-con-1600-ty-du-no-tai-co-cau-422022426171031946.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Techcombank #báo #lãi #khủng #tỷ #đồng #trong #quý #còn #tỷ #dư #nợ #tái #cơ #cấu

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular