Techcombank báo lãi 14.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Techcombank báo lãi 14.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng cuối quý II / 2022 đạt 421,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,6% so với cùng kỳ đạt 21.100 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi và hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh.

Thu nhập lãi đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 25,1%, chủ yếu nhờ danh mục tín dụng tăng trưởng với tỷ suất lợi nhuận ròng ổn định (tính trong 12 tháng) ở mức 5,6%. Riêng trong quý II / 2022, do biến động lãi suất, lợi suất tài sản giảm 0,12 điểm phần trăm và giá vốn tăng 0,17 điểm phần trăm so với quý trước.

Cùng với đó, thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng tăng 29,5%, mang về 4.400 tỷ đồng với nguồn thu chủ yếu từ phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (1.800 tỷ đồng, tăng 4%); phí dịch vụ thẻ (đạt 844,4 tỷ đồng, tăng 45,3%); phí dịch vụ bảo hiểm (đạt 617,1 tỷ đồng, tăng 31,5%); thu từ thư tín dụng (đạt 544,2 tỷ đồng, tăng 56,8%), tiền mặt & thanh toán (đạt 294,3 tỷ đồng, tăng 147,3%).

Ngân hàng cho biết chi phí dự phòng giảm đáng kể 56,1% so với cùng kỳ do tình hình tài chính của nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi khiến một số khoản dự phòng trước đó được hoàn nhập. . Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 30,3%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt 623.700 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng cuối quý II / 2022 đạt 421,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Về cơ cấu dư nợ cho vay trên báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái tỷ đồng, chiếm 46,6% danh mục tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN tăng 20,8% so với cuối quý II / 2021, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cả cho vay và trái phiếu) giảm 7,0%, đạt 166.400 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 49,0% của quý II / 2021 và 45,6% trong quý I / 2022.

Tổng tiền gửi cuối quý II tăng 2,2% so với đầu năm, trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối quý II / 2021 và số dư CASA đạt 152.700 đồng. tỷ, một sự gia tăng. 14,4%. Tỷ lệ CASA giảm còn 47,5% so với 50,4% vào cuối quý I, do khách hàng có xu hướng chuyển CASA sang một số sản phẩm khác như bất động sản và đầu tư chứng khoán.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II ở mức 0,6% với tỷ lệ nợ xấu là 171,6%. Dư nợ cơ cấu lại theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ 1.600 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2021. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II tăng lên 15,7%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 32,0% và tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) tăng lên 78,8%. Cả hai chỉ số đều thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

09-06-2022

Techcombank có thể được hưởng “room” tín dụng cao hơn các ngân hàng khác nhờ yếu tố này

03-06-2022

ACBS dự báo lợi nhuận trước thuế của Techcombank năm 2022 tăng 10,7%, tăng trưởng tín dụng thấp hơn 20,4% so với kế hoạch

Diệp Bình


Thông tin thêm

Techcombank báo lãi 14.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng cuối quý II / 2022 đạt 421,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,6% so với cùng kỳ đạt 21.100 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi và hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh.

Thu nhập lãi đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 25,1%, chủ yếu nhờ danh mục tín dụng tăng trưởng với tỷ suất lợi nhuận ròng ổn định (tính trong 12 tháng) ở mức 5,6%. Riêng trong quý II / 2022, do biến động lãi suất, lợi suất tài sản giảm 0,12 điểm phần trăm và giá vốn tăng 0,17 điểm phần trăm so với quý trước.

Cùng với đó, thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng tăng 29,5%, mang về 4.400 tỷ đồng với nguồn thu chủ yếu từ phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (1.800 tỷ đồng, tăng 4%); phí dịch vụ thẻ (đạt 844,4 tỷ đồng, tăng 45,3%); phí dịch vụ bảo hiểm (đạt 617,1 tỷ đồng, tăng 31,5%); thu từ thư tín dụng (đạt 544,2 tỷ đồng, tăng 56,8%), tiền mặt & thanh toán (đạt 294,3 tỷ đồng, tăng 147,3%).

Ngân hàng cho biết chi phí dự phòng giảm đáng kể 56,1% so với cùng kỳ do tình hình tài chính của nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi khiến một số khoản dự phòng trước đó được hoàn nhập. . Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 30,3%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt 623.700 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng cuối quý II / 2022 đạt 421,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Về cơ cấu dư nợ cho vay trên báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái tỷ đồng, chiếm 46,6% danh mục tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN tăng 20,8% so với cuối quý II / 2021, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cả cho vay và trái phiếu) giảm 7,0%, đạt 166.400 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 49,0% của quý II / 2021 và 45,6% trong quý I / 2022.

Tổng tiền gửi cuối quý II tăng 2,2% so với đầu năm, trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối quý II / 2021 và số dư CASA đạt 152.700 đồng. tỷ, một sự gia tăng. 14,4%. Tỷ lệ CASA giảm còn 47,5% so với 50,4% vào cuối quý I, do khách hàng có xu hướng chuyển CASA sang một số sản phẩm khác như bất động sản và đầu tư chứng khoán.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II ở mức 0,6% với tỷ lệ nợ xấu là 171,6%. Dư nợ cơ cấu lại theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ 1.600 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2021. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II tăng lên 15,7%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 32,0% và tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) tăng lên 78,8%. Cả hai chỉ số đều thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

09-06-2022

Techcombank có thể được hưởng “room” tín dụng cao hơn các ngân hàng khác nhờ yếu tố này

03-06-2022

ACBS dự báo lợi nhuận trước thuế của Techcombank năm 2022 tăng 10,7%, tăng trưởng tín dụng thấp hơn 20,4% so với kế hoạch

Diệp Bình


Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng cuối quý II / 2022 đạt 421,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,6% so với cùng kỳ đạt 21.100 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi và hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh.

Thu nhập lãi đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 25,1%, chủ yếu nhờ danh mục tín dụng tăng trưởng với tỷ suất lợi nhuận ròng ổn định (tính trong 12 tháng) ở mức 5,6%. Riêng trong quý II / 2022, do biến động lãi suất, lợi suất tài sản giảm 0,12 điểm phần trăm và giá vốn tăng 0,17 điểm phần trăm so với quý trước.

Cùng với đó, thu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng tăng 29,5%, mang về 4.400 tỷ đồng với nguồn thu chủ yếu từ phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (1.800 tỷ đồng, tăng 4%); phí dịch vụ thẻ (đạt 844,4 tỷ đồng, tăng 45,3%); phí dịch vụ bảo hiểm (đạt 617,1 tỷ đồng, tăng 31,5%); thu từ thư tín dụng (đạt 544,2 tỷ đồng, tăng 56,8%), tiền mặt & thanh toán (đạt 294,3 tỷ đồng, tăng 147,3%).

Ngân hàng cho biết chi phí dự phòng giảm đáng kể 56,1% so với cùng kỳ do tình hình tài chính của nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi khiến một số khoản dự phòng trước đó được hoàn nhập. . Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 30,3%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt 623.700 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng cuối quý II / 2022 đạt 421,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Về cơ cấu dư nợ cho vay trên báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái tỷ đồng, chiếm 46,6% danh mục tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN tăng 20,8% so với cuối quý II / 2021, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cả cho vay và trái phiếu) giảm 7,0%, đạt 166.400 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 49,0% của quý II / 2021 và 45,6% trong quý I / 2022.

Tổng tiền gửi cuối quý II tăng 2,2% so với đầu năm, trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối quý II / 2021 và số dư CASA đạt 152.700 đồng. tỷ, một sự gia tăng. 14,4%. Tỷ lệ CASA giảm còn 47,5% so với 50,4% vào cuối quý I, do khách hàng có xu hướng chuyển CASA sang một số sản phẩm khác như bất động sản và đầu tư chứng khoán.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II ở mức 0,6% với tỷ lệ nợ xấu là 171,6%. Dư nợ cơ cấu lại theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ 1.600 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2021. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II tăng lên 15,7%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 32,0% và tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) tăng lên 78,8%. Cả hai chỉ số đều thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

09-06-2022

Techcombank có thể được hưởng “room” tín dụng cao hơn các ngân hàng khác nhờ yếu tố này

03-06-2022

ACBS dự báo lợi nhuận trước thuế của Techcombank năm 2022 tăng 10,7%, tăng trưởng tín dụng thấp hơn 20,4% so với kế hoạch

Diệp Bình

#Techcombank #báo #lãi #tỷ #đồng #trong #nửa #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Techcombank #báo #lãi #tỷ #đồng #trong #nửa #đầu #năm

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý II năm 2022 đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 21.100 tỷ đồng, nhờ sự tăng trưởng mạnh từ thu nhập lãi và hoạt động dịch vụ.
Thu nhập từ lãi đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng danh mục tín dụng với biên lãi thuần (tính trong 12 tháng) ổn định tại 5,6%. Riêng trong quý II/2022, do biến động lãi suất, lợi suất tài sản giảm 0,12 điểm % và chi phí vốn tăng 0,17 điểm % so với quý trước. 
Cùng với đó, thu nhập từ dịch vụ ngân hàng tăng 29,5% mang về 4.400 tỷ đồng với nguồn thu chính từ  phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (1.800 tỷ đồng, tăng 4%); phí dịch vụ thẻ (đạt 844,4 tỷ đồng, tăng 45,3%); phí từ dịch vụ bảo hiểm (đạt 617,1 tỷ đồng, tăng 31,5%); thu từ thư tín dụng (đạt 544,2 tỷ đồng, tăng 56,8%), tiền mặt & các khoản thanh toán (đạt 294,3 tỷ đồng, tăng 147,3%).
Ngân hàng cho biết chi phí dự phòng đã giảm đáng kể 56,1% so với cùng kỳ năm trước do tình hình tài chính của nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi, dẫn đến một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3%.  
Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt 623.700 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý II năm 2022 đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.
Về cơ cấu cho vay trong báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái tỷ đồng, chiếm 46,6% danh mục tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 20,8% so với cuối quý 2 năm 2021, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng.
Tổng dư nợ tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu) giảm 7,0%, đạt 166.400 tỷ đồng, chiếm 37,7% dư nợ tín dụng toàn ngân hàng. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 49,0% tại quý II/2021 và mức 45,6% của quý I/2022.
Tổng tiền gửi tại ngày cuối quý II tăng 2,2% từ đầu năm trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối quý II/2021 và số dư CASA đạt 152.700 tỷ đồng, tăng 14,4%. Tỷ lệ CASA giảm xuống 47,5% so với mức 50,4% cuối quý I, do khách hàng có xu hướng chuyển dịch CASA sang một số sản phẩm khác như bất động sản và đầu tư chứng khoán.
Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu 171,6%. Dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ mức 1.600 tỷ đồng ở thời điểm 31/3/2021. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II tăng lên 15,7%.
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 32,0%, và tỷ lệ cho vay trên huy động vốn (LDR) tăng lên 78,8%. Cả hai chỉ số đều thấp hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Techcombank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

09-06-2022

Techcombank có thể được nới ‘room’ tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác nhờ yếu tố này

03-06-2022

ACBS dự báo lãi trước thuế Techcombank tăng 10,7% năm 2022, tăng trưởng tín dụng đạt 20,4% thấp hơn kế hoạch

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/techcombank-bao-lai-14100-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2022-42202272116433178.htm

#Techcombank #báo #lãi #tỷ #đồng #trong #nửa #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Techcombank #báo #lãi #tỷ #đồng #trong #nửa #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Techcombank #báo #lãi #tỷ #đồng #trong #nửa #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Techcombank #báo #lãi #tỷ #đồng #trong #nửa #đầu #năm

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý II năm 2022 đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 21.100 tỷ đồng, nhờ sự tăng trưởng mạnh từ thu nhập lãi và hoạt động dịch vụ.
Thu nhập từ lãi đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng danh mục tín dụng với biên lãi thuần (tính trong 12 tháng) ổn định tại 5,6%. Riêng trong quý II/2022, do biến động lãi suất, lợi suất tài sản giảm 0,12 điểm % và chi phí vốn tăng 0,17 điểm % so với quý trước. 
Cùng với đó, thu nhập từ dịch vụ ngân hàng tăng 29,5% mang về 4.400 tỷ đồng với nguồn thu chính từ  phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (1.800 tỷ đồng, tăng 4%); phí dịch vụ thẻ (đạt 844,4 tỷ đồng, tăng 45,3%); phí từ dịch vụ bảo hiểm (đạt 617,1 tỷ đồng, tăng 31,5%); thu từ thư tín dụng (đạt 544,2 tỷ đồng, tăng 56,8%), tiền mặt & các khoản thanh toán (đạt 294,3 tỷ đồng, tăng 147,3%).
Ngân hàng cho biết chi phí dự phòng đã giảm đáng kể 56,1% so với cùng kỳ năm trước do tình hình tài chính của nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi, dẫn đến một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3%.  
Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt 623.700 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý II năm 2022 đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.
Về cơ cấu cho vay trong báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái tỷ đồng, chiếm 46,6% danh mục tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 20,8% so với cuối quý 2 năm 2021, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng.
Tổng dư nợ tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu) giảm 7,0%, đạt 166.400 tỷ đồng, chiếm 37,7% dư nợ tín dụng toàn ngân hàng. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 49,0% tại quý II/2021 và mức 45,6% của quý I/2022.
Tổng tiền gửi tại ngày cuối quý II tăng 2,2% từ đầu năm trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối quý II/2021 và số dư CASA đạt 152.700 tỷ đồng, tăng 14,4%. Tỷ lệ CASA giảm xuống 47,5% so với mức 50,4% cuối quý I, do khách hàng có xu hướng chuyển dịch CASA sang một số sản phẩm khác như bất động sản và đầu tư chứng khoán.
Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu 171,6%. Dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ mức 1.600 tỷ đồng ở thời điểm 31/3/2021. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II tăng lên 15,7%.
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 32,0%, và tỷ lệ cho vay trên huy động vốn (LDR) tăng lên 78,8%. Cả hai chỉ số đều thấp hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Techcombank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

09-06-2022

Techcombank có thể được nới ‘room’ tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác nhờ yếu tố này

03-06-2022

ACBS dự báo lãi trước thuế Techcombank tăng 10,7% năm 2022, tăng trưởng tín dụng đạt 20,4% thấp hơn kế hoạch

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/techcombank-bao-lai-14100-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2022-42202272116433178.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Techcombank #báo #lãi #tỷ #đồng #trong #nửa #đầu #năm

Xem thêm thông tin hay:  NHNN 'quay đầu' hút ròng hơn 13.000 tỷ đồng trong tuần qua
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất